Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Vroeggeboorte, ondergewicht en/of groeivertragingRegionaal & InternationaalInternationaal

Cijfers & Context

6,9% van de baby's te vroeg geboren

Regionaal & Internationaal

Grote variatie aantal vroeggeboorten in EU-landen

Kosten

Uitgaven aan zorg 160 miljoen euro in 2017

Preventie & Zorg

Gezondheid vóór zwangerschap belangrijk

Internationale vergelijking vroeggeboorten

Vroeggeboorten internationaal 2015

Levendgeboren kinderen vanaf 22 weken zwangerschap
<32 weken32-36 weken
Cyprus1,110,9
Griekenland1,310,1
Hongarije1,47,3
Duitsland1,37,2
Roemenië1,17,4
VK: Schotland1,17,1
België1,17
Portugal17
Oostenrijk1,26,7
VK: Engeland en Wales1,26,4
Spanje16,6
Italië16,6
Tsjechië1,16,4
Slovenië1,16,4
Bulgarije (2014)1,16,3
Luxemburg1,16,3
VK: Noord-Ierland1,16,3
Polen (2014)1,16,2
Zwitserland (2014)16,2
Frankrijk 16,1
Slowakije16
NEDERLAND1,15,8
Malta0,95,8
Ierland1,15,4
Kroatië0,95,6
Denemarken0,95,3
Noorwegen0,95,3
IJsland0,85,3
Estland1,14,7
Finland0,85
Letland0,94,8
Zweden (2014)0,94,8
Litouwen0,84,6
 • VK = Verenigd Koninkrijk

Grote variatie vroeggeboorten in EU-landen

Het percentage levendgeborenen dat te vroeg (vóór 37 weken) geboren werd, varieerde in 2015 in de landen van de Europese Unie (EU), Noorwegen, Zwitserland en IJsland van ongeveer 6 tot 12%. Ongeveer 1% van de baby's in de EU werd geboren vóór 32 weken (Euro-Peristat, 2018). Mogelijke verklaringen voor de variatie in de EU zijn verschillen in overgewicht, roken en blootstelling aan factoren uit de omgeving (zoals luchtverontreiniging door fijn stof), verschillen in kunstmatig opgewekte vroeggeboorte vanwege medische oorzaak en verschillen in de behandeling van onvruchtbaarheid. Ook verschillen in de manier waarop de zwangerschapsduur wordt vastgesteld spelen mogelijk een rol (Delnord et al., 2015).

Meer informatie

Datum publicatie

11-12-2018

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Euro-Peristat. European Perinatal Health Report. Core indicators of the health and care of pregnant women and babies in Europe in 2015. .; 2018. Bron
 2. Delnord M, Blondel B, Zeitlin JA. What contributes to disparities in the preterm birth rate in European countries? Curr Opin Obstet Gynecol. 2015;27(2):133-42. Pubmed | DOI

Internationale vergelijking laag geboortegewicht

Laag geboortegewicht internationaal 2015

Levendgeboren kinderen vanaf 22 weken zwangerschap
<1500 g1500-2499 g
Cyprus1,29,4
Bulgarije (2014)1,48,5
Griekenland1,18,2
Portugal1,07,9
Hongarije1,47,1
Spanje1,07,4
Roemenië0,97,0
Tsjechië1,26,6
Slowakije1,06,7
Frankrijk 1,06,4
Italië1,06,4
Duitsland1,35,7
VK: Engeland en Wales1,06,0
België0,96,0
VK: Schotland0,95,9
Luxemburg0,95,8
Oostenrijk1,05,5
Slovenië1,05,4
Zwitserland (2014)0,95,5
VK: Noord-Ierland0,95,4
Malta1,05,3
NEDERLAND1,05,1
Polen (2014)0,95,0
Ierland0,94,8
Kroatië0,84,3
Denemarken0,84,2
Letland0,73,8
Litouwen0,73,8
Noorwegen0,83,7
Zweden (2014)0,83,5
IJsland0,73,6
Finland0,63,6
Estland0,83,3
 • VK = Verenigd Koninkrijk

In Noord-Europa laagste percentages baby's met laag geboortegewicht

Het percentage levendgeborenen met een geboortegewicht onder de 2500 gram varieerde in 2015 in de landen van de Europese Unie (EU), Noorwegen, Zwitserland en IJsland van 4,2 tot 10,6% (Euro-Peristat, 2018). Deze variatie komt vooral door verschillen tussen landen in de percentages baby's met een geboortegewicht tussen 1500 en 2500 gram. Noord-Europese landen hadden de laagste percentages kinderen met een geboortegewicht onder de 2500 gram. In internationale vergelijkingen wordt de grens van 2500 gram beschouwd als maat voor een te laag geboortegewicht en 1500 gram voor een veel te laag geboortegewicht.

Genetische verschillen verklaren deel variatie in geboortegewicht

Bij de interpretatie van verschillen tussen landen moet rekening gehouden worden met de fysiologische variatie in geboortegewicht in Europa. Met andere woorden, sommige landen hebben een lager gemiddeld normaal geboortegewicht dan andere door genetische verschillen tussen bevolkingsgroepen (Euro-Peristat, 2018; Euro-Peristat, 2013). 

Meer informatie

Datum publicatie

11-12-2018

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Euro-Peristat. European Perinatal Health Report. Core indicators of the health and care of pregnant women and babies in Europe in 2015. .; 2018. Bron
 2. Euro-Peristat. European Perinatal Health Report: Health and Care of Pregnant Women and Babies in Europe in 2010. Paris: Euro-Peristat; 2013. Bron

Verantwoording

Definities
 • Vroeggeboorte

  In VZinfo definiëren we een vroeggeboorte of prematuriteit als een geboorte (inclusief doodgeboorte) tussen de 22ste en 37ste complete zwangerschapsweek (259 dagen zwangerschapsduur). Van extreme vroeggeboorte is sprake bij een geboorte vóór de 26ste zwangerschapsweek (NVK/NVOG, 2010).

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. NVK/NVOG. Richtlijn Perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG); 2010. Bron
 • Laag geboortegewicht

  In internationale vergelijkingen wordt de grens van 2500 gram beschouwd als maat voor een te laag geboortegewicht en 1500 gram voor een veel te laag geboortegewicht. Vroeggeboorte gaat vaak samen met een laag geboortegewicht, maar ook op tijd (vanaf 37 weken) geboren kinderen kunnen een laag geboortegewicht hebben. Een geboortegewicht van minder dan 2500 gram valt vanaf ongeveer 37 weken onder het tiende percentiel (P10) op de geboortegewichtcurven (Hoftiezer et al., 2018; Perined, 2017).

   

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Hoftiezer L, Hof MHP, Dijs-Elsinga J, Hogeveen M, Hukkelhoven CWPM, van Lingen RA. From population reference to national standard: new and improved birthweight charts. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 2018;220(4):383.e1-383.e17. Bron | DOI
  2. Perined. Perined (Hoftiezer) geboortegewichtcurven. Perined; 2017. Bron
 • Laag geboortegewicht voor zwangerschapsduur

  Een laag gewicht voor de zwangerschapsduur is gedefinieerd als een geboortegewicht onder het 10de percentiel op de geboortegewichtcurven (Hoftiezer-gewichtspercentielen). Deze curven geven weer wat het optimale geboortegewicht is van kinderen geboren bij de betreffende zwangerschapsduur. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar geslacht (Hoftiezer et al., 2018; Perined, 2017). De curven zijn gebaseerd op de verdeling van kinderen zonder (verhoogd risico op) morbiditeit bij henzelf of hun moeder. Alle pasgeborenen met risicofactoren voor afwijkende foetale groei zijn uitgesloten. Hierbij gaat het om kinderen van moeders met hypertensie, diabetes of overige gezondheidsproblemen, moeders met middelengebruik, zwangerschappen gecompliceerd door placenta-afwijkingen of intra-uteriene infecties, meerlingzwangerschappen en pasgeborenen met congenitale afwijkingen. Ook kinderen geboren na een inleiding of met behulp van een primaire keizersneden zijn uitgesloten. Een laag gewicht voor de zwangerschapsduur wordt in het Engels 'small for gestational age' (SGA) genoemd.

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Hoftiezer L, Hof MHP, Dijs-Elsinga J, Hogeveen M, Hukkelhoven CWPM, van Lingen RA. From population reference to national standard: new and improved birthweight charts. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 2018;220(4):383.e1-383.e17. Bron | DOI
  2. Perined. Perined (Hoftiezer) geboortegewichtcurven. Perined; 2017. Bron
 • Groeivertraging

  Van foetale groeivertraging is sprake als een kind zijn eigen optimale geboortegewicht, zijn individuele groeipotentieel, niet heeft kunnen bereiken. Bij dit groeipotentieel speelt ook de aanleg van het kind een rol (Beentjes et al., 2013). Een laag gewicht voor zwangerschapsduur (small for gestational age (SGA)) en foetale groeivertraging (Intra-Uteriene Groei Retardatie (IUGR)) worden vaak als synoniem gebruikt, maar niet elk kind dat groeivertraagd is, is ook SGA en niet elk SGA-kind is groeivertraagd. Van een laag gewicht voor zwangerschapsduur is sprake als een kindje in verhouding tot de zwangerschapsduur te klein is. Dit is gedefinieerd als een geboortegewicht onder het 10de percentiel op de geboortegewichtcurven (Hoftiezer-gewichtspercentielen). Deze curven geven weer wat het optimale geboortegewicht is van kinderen geboren bij de betreffende zwangerschapsduur (Hoftiezer et al., 2018; Perined, 2017).

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Beentjes M, de Roon-Immerzeel A, Zeeman K. KNOV-standaard Opsporing van foetale groeivertraging. Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV); 2013. Bron
  2. Hoftiezer L, Hof MHP, Dijs-Elsinga J, Hogeveen M, Hukkelhoven CWPM, van Lingen RA. From population reference to national standard: new and improved birthweight charts. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 2018;220(4):383.e1-383.e17. Bron | DOI
  3. Perined. Perined (Hoftiezer) geboortegewichtcurven. Perined; 2017. Bron
Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over vroeggeboorte en een laag geboortegewicht

  Bron

  Indicator in VZinfo

  Gepresenteerde populatie VZinfo

  Meer informatie

  Perinatale registratie

  Vroeggeboorte, geboortegewicht, laag geboortegewicht voor duur van de zwangerschap, foetale sterfte naar zwangerschapsduur of geboortegewicht, neonatale sterfte naar zwangerschapsduur of geboortegewicht, NICU opnamen naar zwangerschapsduur of geboortegewicht

   

  Combinatie van vroeggeboorte en/of laag geboortegewicht voor de duur van de zwangerschap (= Big 2)

  Levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken zwangerschap

   

   

   

  Levendgeboren kinderen vanaf 22 weken zwangerschap

  Euro-Peristat

  Vroeggeboorte, geboortegewicht onder de 2500 gram

  Levendgeboren kinderen vanaf 22 weken zwangerschap

  Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg

  Ziekenhuisopname bij vroeggeboorte en laag geboortegewicht

   

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Perined. Perinatale zorg in Nederland anno 2018: landelijke perinatale cijfers en duiding. Utrecht: Perined; 2019. Bron
  2. Euro-Peristat. European Perinatal Health Report. Core indicators of the health and care of pregnant women and babies in Europe in 2015. .; 2018. Bron