Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Vroeggeboorte, ondergewicht en/of groeivertragingKostenZorguitgaven

Cijfers & Context

6,9% van de baby's te vroeg geboren

Regionaal & Internationaal

Grote variatie aantal vroeggeboorten in EU-landen

Kosten

Uitgaven aan zorg 160 miljoen euro in 2017

Preventie & Zorg

Gezondheid vóór zwangerschap belangrijk

Zorguitgaven vroeggeboorte naar sector

Uitgaven aan zorg voor vroeggeboorte bijna 160 miljoen euro

In 2017 werden de totale zorguitgaven voor vroeggeboorte geschat op 159,8 miljoen euro. Dit komt overeen met 0,18% van de totale zorguitgaven voor de Nederlandse gezondheidszorg. De zorguitgaven voor vroeggeboorte omvat 79% van de totale uitgaven die gemaakt zijn voor perinatale aandoeningen. Van de uitgaven van zorg voor vroeggeboorte gaat het grootste deel (95%) naar ziekenhuiszorg. 

Meer informatie

Zorguitgaven vroeggeboorte naar leeftijd en geslacht

Zorguitgaven vroeggeboorte 2017

LeeftijdMannenVrouwen
080,861,9
1-486,9
5-910,8
10-140,10,3
15-1900
20-2400
25-2900
30-3400
35-3900
40-4400
45-4900
50-5400
55-5900
60-6400
65-6900
70-7400
75-7900
80-8400
85-8900
90-9400
95+00
 • Geraamde cijfers
 • ICD-10-code P05, P07

  Grootste deel uitgaven in eerste levensjaar

  Het grootste gedeelte (89%) van de zorguitgaven voor vroeggeboorte gaat naar de zorg voor pasgeborenen in hun eerste levensjaar. De overige 11% gaat naar kinderen en tieners. Van de zorguitgaven gaat 56% naar de zorg voor jongetjes en 44% naar de zorg voor meisjes. In 2017 werden de totale zorguitgaven voor vroeggeboorte geschat op 159,8 miljoen euro. 

  Meer informatie

  Verantwoording

  Definities
  • Vroeggeboorte

   In VZinfo definiëren we een vroeggeboorte of prematuriteit als een geboorte (inclusief doodgeboorte) tussen de 22ste en 37ste complete zwangerschapsweek (259 dagen zwangerschapsduur). Van extreme vroeggeboorte is sprake bij een geboorte vóór de 26ste zwangerschapsweek (NVK/NVOG, 2010).

   Bronnen en literatuur

   Literatuur

   1. NVK/NVOG. Richtlijn Perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG); 2010. Bron
  • Laag geboortegewicht

   In internationale vergelijkingen wordt de grens van 2500 gram beschouwd als maat voor een te laag geboortegewicht en 1500 gram voor een veel te laag geboortegewicht. Vroeggeboorte gaat vaak samen met een laag geboortegewicht, maar ook op tijd (vanaf 37 weken) geboren kinderen kunnen een laag geboortegewicht hebben. Een geboortegewicht van minder dan 2500 gram valt vanaf ongeveer 37 weken onder het tiende percentiel (P10) op de geboortegewichtcurven (Hoftiezer et al., 2018; Perined, 2017).

    

   Bronnen en literatuur

   Literatuur

   1. Hoftiezer L, Hof MHP, Dijs-Elsinga J, Hogeveen M, Hukkelhoven CWPM, van Lingen RA. From population reference to national standard: new and improved birthweight charts. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 2018;220(4):383.e1-383.e17. Bron | DOI
   2. Perined. Perined (Hoftiezer) geboortegewichtcurven. Perined; 2017. Bron
  • Laag geboortegewicht voor zwangerschapsduur

   Een laag gewicht voor de zwangerschapsduur is gedefinieerd als een geboortegewicht onder het 10de percentiel op de geboortegewichtcurven (Hoftiezer-gewichtspercentielen). Deze curven geven weer wat het optimale geboortegewicht is van kinderen geboren bij de betreffende zwangerschapsduur. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar geslacht (Hoftiezer et al., 2018; Perined, 2017). De curven zijn gebaseerd op de verdeling van kinderen zonder (verhoogd risico op) morbiditeit bij henzelf of hun moeder. Alle pasgeborenen met risicofactoren voor afwijkende foetale groei zijn uitgesloten. Hierbij gaat het om kinderen van moeders met hypertensie, diabetes of overige gezondheidsproblemen, moeders met middelengebruik, zwangerschappen gecompliceerd door placenta-afwijkingen of intra-uteriene infecties, meerlingzwangerschappen en pasgeborenen met congenitale afwijkingen. Ook kinderen geboren na een inleiding of met behulp van een primaire keizersneden zijn uitgesloten. Een laag gewicht voor de zwangerschapsduur wordt in het Engels 'small for gestational age' (SGA) genoemd.

   Bronnen en literatuur

   Literatuur

   1. Hoftiezer L, Hof MHP, Dijs-Elsinga J, Hogeveen M, Hukkelhoven CWPM, van Lingen RA. From population reference to national standard: new and improved birthweight charts. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 2018;220(4):383.e1-383.e17. Bron | DOI
   2. Perined. Perined (Hoftiezer) geboortegewichtcurven. Perined; 2017. Bron
  • Groeivertraging

   Van foetale groeivertraging is sprake als een kind zijn eigen optimale geboortegewicht, zijn individuele groeipotentieel, niet heeft kunnen bereiken. Bij dit groeipotentieel speelt ook de aanleg van het kind een rol (Beentjes et al., 2013). Een laag gewicht voor zwangerschapsduur (small for gestational age (SGA)) en foetale groeivertraging (Intra-Uteriene Groei Retardatie (IUGR)) worden vaak als synoniem gebruikt, maar niet elk kind dat groeivertraagd is, is ook SGA en niet elk SGA-kind is groeivertraagd. Van een laag gewicht voor zwangerschapsduur is sprake als een kindje in verhouding tot de zwangerschapsduur te klein is. Dit is gedefinieerd als een geboortegewicht onder het 10de percentiel op de geboortegewichtcurven (Hoftiezer-gewichtspercentielen). Deze curven geven weer wat het optimale geboortegewicht is van kinderen geboren bij de betreffende zwangerschapsduur (Hoftiezer et al., 2018; Perined, 2017).

   Bronnen en literatuur

   Literatuur

   1. Beentjes M, de Roon-Immerzeel A, Zeeman K. KNOV-standaard Opsporing van foetale groeivertraging. Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV); 2013. Bron
   2. Hoftiezer L, Hof MHP, Dijs-Elsinga J, Hogeveen M, Hukkelhoven CWPM, van Lingen RA. From population reference to national standard: new and improved birthweight charts. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 2018;220(4):383.e1-383.e17. Bron | DOI
   3. Perined. Perined (Hoftiezer) geboortegewichtcurven. Perined; 2017. Bron
  Bronverantwoording
  • Tabel: Bronnen bij de cijfers over vroeggeboorte en een laag geboortegewicht

   Bron

   Indicator in VZinfo

   Gepresenteerde populatie VZinfo

   Meer informatie

   Perinatale registratie

   Vroeggeboorte, geboortegewicht, laag geboortegewicht voor duur van de zwangerschap, foetale sterfte naar zwangerschapsduur of geboortegewicht, neonatale sterfte naar zwangerschapsduur of geboortegewicht, NICU opnamen naar zwangerschapsduur of geboortegewicht

    

   Combinatie van vroeggeboorte en/of laag geboortegewicht voor de duur van de zwangerschap (= Big 2)

   Levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken zwangerschap

    

    

    

   Levendgeboren kinderen vanaf 22 weken zwangerschap

   Euro-Peristat

   Vroeggeboorte, geboortegewicht onder de 2500 gram

   Levendgeboren kinderen vanaf 22 weken zwangerschap

   Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg

   Ziekenhuisopname bij vroeggeboorte en laag geboortegewicht

    

   Bronnen en literatuur

   Literatuur

   1. Perined. Perinatale zorg in Nederland anno 2018: landelijke perinatale cijfers en duiding. Utrecht: Perined; 2019. Bron
   2. Euro-Peristat. European Perinatal Health Report. Core indicators of the health and care of pregnant women and babies in Europe in 2015. .; 2018. Bron