Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Vroeggeboorte en laag geboortegewichtKostenKosten

Cijfers & Context

7% van de baby's te vroeg geboren

Regionaal & Internationaal

Grote variatie aantal vroeggeboorten in EU-landen

Kosten

Kosten van zorg 176 miljoen euro in 2015

Preventie & Zorg

Gezondheid vóór zwangerschap belangrijk

Kosten van zorg voor vroeggeboorte

Kosten van zorg voor vroeggeboorte naar sector 2015

ZorgsectorMannenVrouwen
Ziekenhuiszorg92,672,6
Beheer4,43,4
Ouderenzorg0,90,9
Overige zorgaanbieders0,40,2
Genees- en hulpmiddelen00
Overig00
 • Cijfers zijn voorlopig
 • ICD-10-code P05, P07
 • De kosten voor ouderenzorg betreffen de kosten voor wijkverpleging. Deze vallen binnen de Kosten van ziektenstudie onder de ouderenzorg.

Kosten van zorg voor vroeggeboorte bijna 176 miljoen euro

In 2015 werden de totale zorgkosten voor vroeggeboorte geschat op 176 miljoen euro. Dit komt overeen met 0,2% van de totale kosten voor de Nederlandse gezondheidszorg. De zorgkosten voor vroeggeboorte omvat 83% van de totale kosten die gemaakt zijn voor perinatale aandoeningen. Van de kosten van zorg voor vroeggeboorte gaat het grootste deel (94%) naar ziekenhuiszorg. 

Meer informatie

Datum publicatie

31-07-2018

Kosten van zorg voor vroeggeboorte naar leeftijd en geslacht

Kosten van zorg voor vroeggeboorte naar leeftijd 2015

LeeftijdMannenVrouwen
088,568,4
1-48,87,6
5-910,9
10-140,10,3
15-1900
20-2400
25-2900
30-3400
35-3900
40-4400
45-4900
50-5400
55-5900
60-6400
65-6900
70-7400
75-7900
80-8400
85-8900
90-9400
95+00
 • cijfers zijn voorlopig
 • ICD-10-code P05, P07

  Grootste deel uitgaven in eerste levensjaar

  Het grootste gedeelte (89%) van de zorguitgaven voor vroeggeboorte gaat naar de zorg voor pasgeborenen in hun eerste levensjaar. De overige 11% gaat naar kinderen en tieners. Van de zorguitgaven gaat 56% naar de zorg voor jongetjes en 44% naar de zorg voor meisjes. 

  Meer informatie

  Datum publicatie

  31-07-2018

  Verantwoording

  Definities
  • Vroeggeboorte

   Vroeggeboorte is geboorte vóór de 37ste zwangerschapsweek

   In VZinfo definiëren we een vroeggeboorte of prematuriteit als een geboorte (inclusief doodgeboorte) tussen de 22ste en 37ste complete zwangerschapsweek (259 dagen zwangerschapsduur). Van extreme vroeggeboorte is sprake bij een geboorte vóór de 26ste zwangerschapsweek (NVK/NVOG, 2010).

   Bronnen en literatuur

   Literatuur

   1. NVK/NVOG. Richtlijn Perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG); 2010. Bron
  • Laag geboortegewicht

   Geboortegewicht beneden de 2500 gram is laag geboortegewicht

   Een te laag geboortegewicht is een gewicht onder het tiende percentiel (P10) op de geboortegewichtcurve bij de desbetreffende zwangerschapsduur. In internationale vergelijkingen wordt de grens van 2500 gram beschouwd als maat voor een te laag geboortegewicht en 1500 gram voor een veel te laag geboortegewicht. Vroeggeboorte gaat vaak samen met een laag geboortegewicht, maar ook op tijd (vanaf 37 weken) geboren kinderen kunnen een laag geboortegewicht hebben. Een geboortegewicht van minder dan 2500 gram valt vanaf ongeveer 37-38 weken onder het tiende percentiel (P10) (Visser et al., 2009; PRN, 2017).

   Bronnen en literatuur

   Literatuur

   1. Visser GHA, Eilers PHC, Elferink-Stinkens PM, Merkus HMWM, Wit JM. New Dutch reference curves for birthweight by gestational age. Early Hum Dev. 2009;85(12):737-44. Pubmed | DOI
   2. PRN. Geboortegewichtcurven. PRN-Werkgroep Referentiecurven. Utrecht: Perined; 2017. Bron
  • Groeivertraging en 'small for gestational age'

   Te klein in verhouding tot zwangerschapsduur

   Van 'small for gestational age' (SGA) is sprake als een kindje in verhouding tot de zwangerschapsduur te klein is. Dit kan zich uiten in te kleine foetale maten of te laag geboortegewicht voor de zwangerschapsduur. Small for gestational age (SGA) en foetale groeivertraging (Intra-Uteriene Groei Retardatie (IUGR)) worden vaak als synoniem gebruikt, maar niet elk kind dat groeivertraagd is, is ook SGA en niet elk SGA-kind is groeivertraagd. Van foetale groeivertraging is sprake als een kind zijn eigen optimale geboortegewicht, zijn individuele groeipotentieel, niet heeft kunnen bereiken. Bij dit groeipotentieel speelt ook de aanleg van het kind een rol (Beentjes et al., 2013). 

   Bronnen en literatuur

   Literatuur

   1. Beentjes M, de Roon-Immerzeel A, Zeeman K. KNOV-standaard Opsporing van foetale groeivertraging. Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV); 2013. Bron
  Bronverantwoording
  • Tabel: Bronnen bij de cijfers over vroeggeboorte en een laag geboortegewicht

   Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie VZinfo Meer informatie
   Perinatale registratie Vroeggeboorte, geboortegewicht, foetale sterfte naar zwangerschapsduur of geboortegewicht, neonatale sterfte naar zwangerschapsduur of geboortegewicht, NICU opnamen naar zwangerschapsduur of geboortegewicht Levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken zwangerschap
   Euro-Peristat Vroeggeboorte, geboortegewicht onder de 2500 gram Levendgeboren kinderen vanaf 22 weken zwangerschap Euro-Peristat Project, 2018
   Landelijke Medische Registratie Ziekenhuisopname bij vroeggeboorte en laag geboortegewicht  

   Bronnen en literatuur

   Literatuur

   1. Perined. Perinatale Zorg in Nederland 2016. Utrecht: Perined; 2018. Bron
   2. Euro-Peristat Project. European Perinatal Health Report. Core indicators of the health and care of pregnant women and babies in Europe in 2015. .; 2018. Bron