Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Vroeggeboorte en laag geboortegewichtCijfers & ContextHuidige situatie

Cijfers & Context

7,1% van de baby's te vroeg geboren

Regionaal & Internationaal

Grote variatie aantal vroeggeboorten in EU-landen

Kosten

Uitgaven aan zorg 160 miljoen euro in 2017

Preventie & Zorg

Gezondheid vóór zwangerschap belangrijk

Vroeggeboorten naar zwangerschapsduur

Geboorte naar zwangerschapsduur 2018

Bij levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken
Duur zwangerschapPercentage
22-230,3
24-250,2
26-270,2
28-290,2
30-310,4
32-365,7
37-4191,3
≥ 421,3

Bron: Perined., 2019 afkomstig van Perined

Ga met de muis over de grafiek of klik op de tabelversie om alle waarden te zien.

In 2018 werden 11.530 baby's te vroeg geboren

In 2018 werden 11.530 (7,1%) levend- en doodgeboren baby's te vroeg geboren (vóór 37 weken zwangerschapsduur). Van hen werden er 755 (0,5% van alle baby's) extreem vroeg geboren (vóór 26 weken zwangerschap). Uitsluitend baby’s geboren na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer zijn meegeteld (Perined., 2019).

Meer informatie

Datum publicatie

24-03-2020

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Perined. Perinatale zorg in Nederland anno 2018: landelijke perinatale cijfers en duiding. Utrecht: Perined; 2019. Bron

Laag geboortegewicht

Geboortegewicht 2018

Bij levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken
Geboortegewicht (in gram)Percentage
< 5000,1
500-14991,1
1500-24994,9
2500-349948,4
3500-399932,5
4000-449911,0
≥ 45001,7

Bron: Perined., 2019 afkomstig van Perined

Ga met de muis over de grafiek of klik op de tabelversie om alle waarden te zien.

Een op zestien kinderen weegt bij geboorte minder dan 2500 gram

In 2018 heeft 6,1% van alle baby’s een geboortegewicht lager dan 2500 gram. In totaal ging het om 9.875 baby’s (levend- en doodgeborenen). Het merendeel van deze kinderen (ongeveer twee derde) is te vroeg geboren (vóór 37 weken) en weegt daarom minder dan 2500 gram. Ongeveer een derde is na 37 weken geboren en te licht voor de zwangerschapsduur. Uitsluitend baby’s geboren na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer zijn meegeteld (Perined., 2019). 

2500 gram bij de geboorte als maat voor te laag geboortegewicht

Een geboortegewicht van minder dan 2500 gram valt vanaf ongeveer 37 weken onder het tiende percentiel (P10) op de geboortegewichtcurven (Hoftiezer et al., 2018; Perined., 2019). Daarom wordt de grens van 2500 gram internationaal beschouwd als maat voor een te laag geboortegewicht. 

Meer informatie

Datum publicatie

19-12-2019

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Perined. Perinatale zorg in Nederland anno 2018: landelijke perinatale cijfers en duiding. Utrecht: Perined; 2019. Bron
 2. Hoftiezer L, Hof MHP, Dijs-Elsinga J, Hogeveen M, Hukkelhoven CWPM, van Lingen RA. From population reference to national standard: new and improved birthweight charts. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 2018;220(4):383.e1-383.e17. Bron | DOI

Laag geboortegewicht voor zwangerschapsduur

Ruim 10% heeft bij geboorte een laag gewicht voor de zwangerschapsduur

Van alle levend geboren kinderen in 2018 had 10,3% bij geboorte een laag gewicht voor de zwangerschapsduur (Perined., 2019). Voor eenlingen was het percentage 9,6% en voor meerlingen 31,3%. Hieronder vallen zowel kinderen die te vroeg zijn geboren (voor 37 weken) als kinderen die op tijd (vanaf 37 weken) zijn geboren. Een laag gewicht voor de zwangerschapsduur is hier gedefinieerd als een geboortegewicht onder het 10de percentiel op de geboortegewichtcurven (Hoftiezer-gewichtspercentielen). Deze curven geven weer wat het optimale geboortegewicht is van kinderen geboren bij de betreffende zwangerschapsduur. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar geslacht (Hoftiezer et al., 2018; Perined., 2019). Uitsluitend baby’s geboren na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer zijn meegeteld. Een laag gewicht voor de zwangerschapsduur wordt in het Engels 'small for gestational age' (SGA) genoemd.

Meer informatie

Datum publicatie

19-12-2019

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Perined. Perinatale zorg in Nederland anno 2018: landelijke perinatale cijfers en duiding. Utrecht: Perined; 2019. Bron
 2. Hoftiezer L, Hof MHP, Dijs-Elsinga J, Hogeveen M, Hukkelhoven CWPM, van Lingen RA. From population reference to national standard: new and improved birthweight charts. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 2018;220(4):383.e1-383.e17. Bron | DOI

Big 2: Vroeggeboorte en/of laag geboortegewicht

Bijna 16% levendgeboren kinderen te vroeg geboren en/of met laag geboortegewicht

Van alle kinderen die in 2018 levendgeboren werden was 15,6% te vroeg geboren (vóór 37 weken zwangerschapsduur) en/of had een laag geboortegewicht voor de zwangerschapsduur (Perined., 2019). Een laag gewicht voor de zwangerschapsduur is hier gedefinieerd als een geboortegewicht onder het 10de percentiel op de geboortegewichtcurven (Hoftiezer-gewichtspercentielen). Deze curven geven weer wat het optimale geboortegewicht is van kinderen geboren bij de betreffende zwangerschapsduur. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar geslacht (Hoftiezer et al., 2018; Perined., 2019). Uitsluitend baby’s geboren na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer zijn meegeteld. De combinatie van vroeggeboorte en/of laag geboortegewicht wordt ook wel aangeduid als ‘Big2’ en is een van de indicatoren om de resultaten van het Actieprogramma Kansrijke Start te monitoren. In dit programma slaan het ministerie van VWS, gemeenten, partijen uit de geboortezorg en de JGZ de handen ineen met als doel meer kinderen een kansrijke start te geven.

Meer informatie

Datum publicatie

19-12-2019

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Perined. Perinatale zorg in Nederland anno 2018: landelijke perinatale cijfers en duiding. Utrecht: Perined; 2019. Bron
 2. Hoftiezer L, Hof MHP, Dijs-Elsinga J, Hogeveen M, Hukkelhoven CWPM, van Lingen RA. From population reference to national standard: new and improved birthweight charts. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 2018;220(4):383.e1-383.e17. Bron | DOI

Verantwoording

Definities
 • Vroeggeboorte

  In VZinfo definiëren we een vroeggeboorte of prematuriteit als een geboorte (inclusief doodgeboorte) tussen de 22ste en 37ste complete zwangerschapsweek (259 dagen zwangerschapsduur). Van extreme vroeggeboorte is sprake bij een geboorte vóór de 26ste zwangerschapsweek (NVK/NVOG, 2010).

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. NVK/NVOG. Richtlijn Perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG); 2010. Bron
 • Laag geboortegewicht

  In internationale vergelijkingen wordt de grens van 2500 gram beschouwd als maat voor een te laag geboortegewicht en 1500 gram voor een veel te laag geboortegewicht. Vroeggeboorte gaat vaak samen met een laag geboortegewicht, maar ook op tijd (vanaf 37 weken) geboren kinderen kunnen een laag geboortegewicht hebben. Een geboortegewicht van minder dan 2500 gram valt vanaf ongeveer 37 weken onder het tiende percentiel (P10) op de geboortegewichtcurven (Hoftiezer et al., 2018; Perined, 2017).

   

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Hoftiezer L, Hof MHP, Dijs-Elsinga J, Hogeveen M, Hukkelhoven CWPM, van Lingen RA. From population reference to national standard: new and improved birthweight charts. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 2018;220(4):383.e1-383.e17. Bron | DOI
  2. Perined. Perined (Hoftiezer) geboortegewichtcurven. Perined; 2017. Bron
 • Laag geboortegewicht voor zwangerschapsduur

  Een laag gewicht voor de zwangerschapsduur is gedefinieerd als een geboortegewicht onder het 10de percentiel op de geboortegewichtcurven (Hoftiezer-gewichtspercentielen). Deze curven geven weer wat het optimale geboortegewicht is van kinderen geboren bij de betreffende zwangerschapsduur. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar geslacht (Hoftiezer et al., 2018; Perined, 2017). De curven zijn gebaseerd op de verdeling van kinderen zonder (verhoogd risico op) morbiditeit bij henzelf of hun moeder. Alle pasgeborenen met risicofactoren voor afwijkende foetale groei zijn uitgesloten. Hierbij gaat het om kinderen van moeders met hypertensie, diabetes of overige gezondheidsproblemen, moeders met middelengebruik, zwangerschappen gecompliceerd door placenta-afwijkingen of intra-uteriene infecties, meerlingzwangerschappen en pasgeborenen met congenitale afwijkingen. Ook kinderen geboren na een inleiding of met behulp van een primaire keizersneden zijn uitgesloten. Een laag gewicht voor de zwangerschapsduur wordt in het Engels 'small for gestational age' (SGA) genoemd.

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Hoftiezer L, Hof MHP, Dijs-Elsinga J, Hogeveen M, Hukkelhoven CWPM, van Lingen RA. From population reference to national standard: new and improved birthweight charts. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 2018;220(4):383.e1-383.e17. Bron | DOI
  2. Perined. Perined (Hoftiezer) geboortegewichtcurven. Perined; 2017. Bron
 • Groeivertraging

  Van foetale groeivertraging is sprake als een kind zijn eigen optimale geboortegewicht, zijn individuele groeipotentieel, niet heeft kunnen bereiken. Bij dit groeipotentieel speelt ook de aanleg van het kind een rol (Beentjes et al., 2013). Een laag gewicht voor zwangerschapsduur (small for gestational age (SGA)) en foetale groeivertraging (Intra-Uteriene Groei Retardatie (IUGR)) worden vaak als synoniem gebruikt, maar niet elk kind dat groeivertraagd is, is ook SGA en niet elk SGA-kind is groeivertraagd. Van een laag gewicht voor zwangerschapsduur is sprake als een kindje in verhouding tot de zwangerschapsduur te klein is. Dit is gedefinieerd als een geboortegewicht onder het 10de percentiel op de geboortegewichtcurven (Hoftiezer-gewichtspercentielen). Deze curven geven weer wat het optimale geboortegewicht is van kinderen geboren bij de betreffende zwangerschapsduur (Hoftiezer et al., 2018; Perined, 2017).

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Beentjes M, de Roon-Immerzeel A, Zeeman K. KNOV-standaard Opsporing van foetale groeivertraging. Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV); 2013. Bron
  2. Hoftiezer L, Hof MHP, Dijs-Elsinga J, Hogeveen M, Hukkelhoven CWPM, van Lingen RA. From population reference to national standard: new and improved birthweight charts. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 2018;220(4):383.e1-383.e17. Bron | DOI
  3. Perined. Perined (Hoftiezer) geboortegewichtcurven. Perined; 2017. Bron
Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over vroeggeboorte en een laag geboortegewicht

  Bron

  Indicator in VZinfo

  Gepresenteerde populatie VZinfo

  Meer informatie

  Perinatale registratie

  Vroeggeboorte, geboortegewicht, laag geboortegewicht voor duur van de zwangerschap, foetale sterfte naar zwangerschapsduur of geboortegewicht, neonatale sterfte naar zwangerschapsduur of geboortegewicht, NICU opnamen naar zwangerschapsduur of geboortegewicht

   

  Combinatie van vroeggeboorte en/of laag geboortegewicht voor de duur van de zwangerschap (= Big 2)

  Levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken zwangerschap

   

   

   

  Levendgeboren kinderen vanaf 22 weken zwangerschap

  Euro-Peristat

  Vroeggeboorte, geboortegewicht onder de 2500 gram

  Levendgeboren kinderen vanaf 22 weken zwangerschap

  Landelijke Medische Registratie

  Ziekenhuisopname bij vroeggeboorte en laag geboortegewicht

   

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Perined. Perinatale Zorg in Nederland 2017. Utrecht: Perined; 2019. Bron
  2. Euro-Peristat. European Perinatal Health Report. Core indicators of the health and care of pregnant women and babies in Europe in 2015. .; 2018. Bron