Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

VoedingRegionaal & InternationaalRegionaal

Cijfers & Context

Vrouwen eten meer fruit dan mannen

Regionaal & Internationaal

Regionale verschillen in water drinken scholieren

Kosten

Preventie & Zorg

Gezonder eetpatroon door gezonder aanbod

Gebruik suikerhoudende drankjes middelbare scholieren (klas 2 en 4) per GGD-regio

Gebruik suikerhoudende drankjes 2019

Per GGD-regio, middelbare scholieren (klas 2 en klas 4)
Gebruik suikerhoudende drankjes 2019
GGD-regioPercentage
DGJ Zuid-Holland Zuid34,9
GGD Amsterdam24,1
GGD Brabant-Zuidoost35,9
GGD Drenthe35,5
GGD Flevoland33,9
GGD Fryslan35,7
GGD Gelderland Zuid32,1
GGD Gooi en Vechtstreek27,4
GGD Groningen35,6
GGD Haaglanden33,0
GGD Hart voor Brabant34,5
GGD Hollands Midden32,2
GGD Hollands Noorden30,8
GGD IJsselland32,7
GGD Kennemerland28,9
GGD Limburg-Noord32,0
GGD Noord-en Oost-Gelderland33,7
GGD regio Utrecht31,5
GGD Rotterdam-Rijnmond35,1
GGD Twente33,5
GGD West-Brabant37,1
GGD Zaanstreek-Waterland26,4
GGD Zeeland38,1
GGD Zuid-Limburg35,6
VG Gelderland-Midden33,3
View all detail data

Gebruik suikerhoudende drankjes naar regio

In Nederland drinkt 33% van de jongeren dagelijks drankjes met suiker. Per regio varieert het percentage van 24,1 tot 38,1%. Onder suikerhoudende dranken wordt het volgende verstaan: frisdrank met suiker; energiedrankjes; sportdrankjes; aanmaaklimonade; vruchtensap; zoete melk- of yoghurtdrankjes; koffie of thee met suiker of honing (lightdrankjes tellen niet mee). Van de jongeren drinkt 7,1% elke dag meer dan drie glazen en 11,8% drinkt (bijna) nooit drankjes met suiker. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Gebruik suikerhoudende drankjes naar gemeente

In 19 GGD-regio’s waren voldoende tweede- en vierdeklassers uitgenodigd, zodat in die regio’s voor gemeenten (op 14 gemeenten na) ook prevalentiecijfers beschikbaar zijn. Zes regio’s (Amsterdam, Brabant-Zuidoost, Fryslân, Gelderland-Midden, Haaglanden en Hart voor Brabant) namen deel op regionaal niveau waardoor in deze regio’s geen gemeentecijfers beschikbaar zijn.

Gezondheidsmonitor Jeugd

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de leefstijl en het welzijn van middelbare scholieren. Alle 25 GGD'en in Nederland namen eind 2019 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Meer dan 170.000 leerlingen beantwoordden vragen over hun gezondheid, geluk, psychosociaal welzijn, gebruik van sociale media, gamen, pesten, bewegen, suikerhoudende dranken, roken en drinken. Het onderzoek werd voor de tweede keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerste keer was 2015).

Meer informatie

Datum publicatie

16-07-2020

Gebruik energiedrankjes middelbare scholieren (klas 2 en 4) per GGD-regio

Gebruik energiedrankjes 2019

Per GGD-regio, middelbare scholieren (klas 2 en klas 4)
Gebruik energiedrankjes 2019
GGD-regioPercentage
DGJ Zuid-Holland Zuid95,2
GGD Amsterdam94,3
GGD Brabant-Zuidoost95,7
GGD Drenthe94,4
GGD Flevoland95,2
GGD Fryslan93,1
GGD Gelderland Zuid94,1
GGD Gooi en Vechtstreek96,6
GGD Groningen92,2
GGD Haaglanden93,5
GGD Hart voor Brabant95,8
GGD Hollands Midden95,0
GGD Hollands Noorden95,1
GGD IJsselland94,8
GGD Kennemerland95,9
GGD Limburg-Noord94,6
GGD Noord-en Oost-Gelderland94,4
GGD regio Utrecht94,8
GGD Rotterdam-Rijnmond93,3
GGD Twente94,0
GGD West-Brabant94,3
GGD Zaanstreek-Waterland95,1
GGD Zeeland93,8
GGD Zuid-Limburg93,1
VG Gelderland-Midden94,5
View all detail data

Gebruik energiedrankjes naar regio

In Nederland drinkt 94,5% van de jongeren (bijna) nooit of maximaal 1 blikje energiedrank (energy drinks) per dag. Sportdrankjes in flesjes tellen niet mee. Per regio varieert het percentage van 92,2 tot 96,6%. De richtlijn voor jongeren tot en met 13 jaar is (bijna) nooit energiedrankjes drinken. Voor jongeren vanaf 13 jaar is de richtlijn maximaal 1 blikje per dag. Het percentage jongeren dat (bijna) nooit energiedrank drinkt is gemiddeld 82,1% in Nederland. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Gebruik energiedrankjes naar gemeente

In 19 GGD-regio’s waren voldoende tweede- en vierdeklassers uitgenodigd, zodat in die regio’s voor gemeenten (op 14 gemeenten na) ook prevalentiecijfers beschikbaar zijn. Zes regio’s (Amsterdam, Brabant-Zuidoost, Fryslân, Gelderland-Midden, Haaglanden en Hart voor Brabant) namen deel op regionaal niveau waardoor in deze regio’s geen gemeentecijfers beschikbaar zijn.

Gezondheidsmonitor Jeugd

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de leefstijl en het welzijn van middelbare scholieren. Alle 25 GGD'en in Nederland namen eind 2019 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Meer dan 170.000 leerlingen beantwoordden vragen over hun gezondheid, geluk, psychosociaal welzijn, gebruik van sociale media, gamen, pesten, bewegen, suikerhoudende dranken, roken en drinken. Het onderzoek werd voor de tweede keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerste keer was 2015).

Meer informatie

Datum publicatie

15-10-2020

Dagelijks water drinken middelbare scholieren (klas 2 en 4) per GGD-regio

Water drinken 2019

Per GGD-regio, middelbare scholieren (klas 2 en klas 4)
Water drinken 2019
GGD-regioPercentage
DGJ Zuid-Holland Zuid70,7
GGD Amsterdam80,7
GGD Brabant-Zuidoost70,0
GGD Drenthe70,5
GGD Flevoland74,8
GGD Fryslan67,3
GGD Gelderland Zuid70,2
GGD Gooi en Vechtstreek78,5
GGD Groningen69,8
GGD Haaglanden75,8
GGD Hart voor Brabant69,1
GGD Hollands Midden77,4
GGD Hollands Noorden75,5
GGD IJsselland69,8
GGD Kennemerland77,7
GGD Limburg-Noord72,9
GGD Noord-en Oost-Gelderland73,5
GGD regio Utrecht78,2
GGD Rotterdam-Rijnmond72,4
GGD Twente70,2
GGD West-Brabant72,9
GGD Zaanstreek-Waterland77,4
GGD Zeeland72,7
GGD Zuid-Limburg72,0
VG Gelderland-Midden73,6
View all detail data

Water drinken naar regio

In Nederland drinkt 73,4% van de jongeren dagelijks minimaal 1 glas water. Per regio varieert het percentage van 67,3 tot 80,7%. Het percentage jongeren dat (bijna) nooit water drinkt is gemiddeld 5,3% in Nederland. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Water drinken naar gemeente

In 19 GGD-regio’s waren voldoende tweede- en vierdeklassers uitgenodigd, zodat in die regio’s voor gemeenten (op 14 gemeenten na) ook prevalentiecijfers beschikbaar zijn. Zes regio’s (Amsterdam, Brabant-Zuidoost, Fryslân, Gelderland-Midden, Haaglanden en Hart voor Brabant) namen deel op regionaal niveau waardoor in deze regio’s geen gemeentecijfers beschikbaar zijn.

Gezondheidsmonitor Jeugd

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de leefstijl en het welzijn van middelbare scholieren. Alle 25 GGD'en in Nederland namen eind 2019 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierde-klassers van het voortgezet onderwijs. Meer dan 170.000 leerlingen beantwoordden vragen over hun gezondheid, geluk, psychosociaal welzijn, gebruik van sociale media, gamen, pesten, bewegen, suikerhoudende dranken, roken en drinken. Het onderzoek werd voor de tweede keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerste keer was 2015).

Meer informatie

Datum publicatie

15-10-2020

Verantwoording

Definities
 • Voedselconsumptie volgens de richtlijnen

  Bij het onderwerp Voeding op Volksgezondheidenzorg.info richten we ons op het percentage Nederlanders dat voldoet aan de Richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad (Gezondheidsraad, 2015). Daarbij gaat het om de volgende aspecten:

  • Groenten en fruit: ten minste 200 gram groenten en 200 gram fruit per dag; dagelijkse groente- en/of fruitconsumptie
  • Vis: ten minste één keer per week, bij voorkeur vette vis
  • Zout: maximaal 6 gram keukenzout per dag

  Daarnaast worden cijfers over water drinken en het gebruik van suikerhoudende drankjes en energiedrankjes bij jongeren gepresenteerd.

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Gezondheidsraad. Richtlijnen goede voeding 2015. Den Haag: Gezondheidsraad; 2015. Bron
Bronverantwoording