Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Voeding

Gebruik suikerhoudende drankjes middelbare scholieren (klas 2 en 4) per GGD-regio

Gebruik suikerhoudende drankjes 2019

Per GGD-regio, middelbare scholieren (klas 2 en klas 4)
Gebruik suikerhoudende drankjes 2019
GGD-regioPercentage
DGJ Zuid-Holland Zuid34,9
GGD Amsterdam24,1
GGD Brabant-Zuidoost35,9
GGD Drenthe35,5
GGD Flevoland33,9
GGD Fryslan35,7
GGD Gelderland Zuid32,1
GGD Gooi en Vechtstreek27,4
GGD Groningen35,6
GGD Haaglanden33,0
GGD Hart voor Brabant34,5
GGD Hollands Midden32,2
GGD Hollands Noorden30,8
GGD IJsselland32,7
GGD Kennemerland28,9
GGD Limburg-Noord32,0
GGD Noord-en Oost-Gelderland33,7
GGD regio Utrecht31,5
GGD Rotterdam-Rijnmond35,1
GGD Twente33,5
GGD West-Brabant37,1
GGD Zaanstreek-Waterland26,4
GGD Zeeland38,1
GGD Zuid-Limburg35,6
VG Gelderland-Midden33,3
View all detail data

Gebruik suikerhoudende drankjes naar regio

In Nederland drinkt 33% van de jongeren dagelijks drankjes met suiker. Per regio varieert het percentage van 24,1 tot 38,1%. Onder suikerhoudende dranken wordt het volgende verstaan: frisdrank met suiker; energiedrankjes; sportdrankjes; aanmaaklimonade; vruchtensap; zoete melk- of yoghurtdrankjes; koffie of thee met suiker of honing (lightdrankjes tellen niet mee). Van de jongeren drinkt 7,1% elke dag drie of meer glazen en 11,8% drinkt (bijna) nooit drankjes met suiker. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Gezondheidsmonitor Jeugd

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de leefstijl en het welzijn van middelbare scholieren. Alle 25 GGD'en in Nederland namen eind 2019 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Meer dan 170.000 leerlingen beantwoordden vragen over hun gezondheid, geluk, psychosociaal welzijn, gebruik van sociale media, gamen, pesten, bewegen, suikerhoudende dranken, roken en drinken. Het onderzoek werd voor de tweede keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerste keer was 2015).

Meer informatie

Datum publicatie

16-07-2020

Gebruik energiedrankjes middelbare scholieren (klas 2 en 4) per GGD-regio

Gebruik energiedrankjes 2019

Per GGD-regio, middelbare scholieren (klas 2 en klas 4)
Gebruik energiedrankjes 2019
GGD-regioPercentage
DGJ Zuid-Holland Zuid95,2
GGD Amsterdam94,3
GGD Brabant-Zuidoost95,7
GGD Drenthe94,4
GGD Flevoland95,2
GGD Fryslan93,1
GGD Gelderland Zuid94,1
GGD Gooi en Vechtstreek96,6
GGD Groningen92,2
GGD Haaglanden93,5
GGD Hart voor Brabant95,8
GGD Hollands Midden95,0
GGD Hollands Noorden95,1
GGD IJsselland94,8
GGD Kennemerland95,9
GGD Limburg-Noord94,6
GGD Noord-en Oost-Gelderland94,4
GGD regio Utrecht94,8
GGD Rotterdam-Rijnmond93,3
GGD Twente94,0
GGD West-Brabant94,3
GGD Zaanstreek-Waterland95,1
GGD Zeeland93,8
GGD Zuid-Limburg93,1
VG Gelderland-Midden94,5
View all detail data

Gebruik energiedrankjes naar regio

In Nederland drinkt 94,5% van de jongeren (bijna) nooit of maximaal 1 blikje energiedrank (energy drinks) per dag drinkt. Sportdrankjes in flesjes tellen niet mee. Per regio varieert het percentage van 92,2 tot 96,6%. De richtlijn voor jongeren tot en met 13 jaar is (bijna) nooit energiedrankjes drinken. Voor jongeren vanaf 13 jaar is de richtlijn maximaal 1 blikje per dag. Het percentage jongeren dat (bijna) nooit energiedrank drinkt is gemiddeld 82,1% in Nederland. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Gezondheidsmonitor Jeugd

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de leefstijl en het welzijn van middelbare scholieren. Alle 25 GGD'en in Nederland namen eind 2019 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Meer dan 170.000 leerlingen beantwoordden vragen over hun gezondheid, geluk, psychosociaal welzijn, gebruik van sociale media, gamen, pesten, bewegen, suikerhoudende dranken, roken en drinken. Het onderzoek werd voor de tweede keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerste keer was 2015).

Meer informatie

Datum publicatie

16-07-2020

Dagelijks water drinken middelbare scholieren (klas 2 en 4) per GGD-regio

Water drinken 2019

Per GGD-regio, middelbare scholieren (klas 2 en klas 4)
Water drinken 2019
GGD-regioPercentage
DGJ Zuid-Holland Zuid70,7
GGD Amsterdam80,7
GGD Brabant-Zuidoost70,0
GGD Drenthe70,5
GGD Flevoland74,8
GGD Fryslan67,3
GGD Gelderland Zuid70,2
GGD Gooi en Vechtstreek78,5
GGD Groningen69,8
GGD Haaglanden75,8
GGD Hart voor Brabant69,1
GGD Hollands Midden77,4
GGD Hollands Noorden75,5
GGD IJsselland69,8
GGD Kennemerland77,7
GGD Limburg-Noord72,9
GGD Noord-en Oost-Gelderland73,5
GGD regio Utrecht78,2
GGD Rotterdam-Rijnmond72,4
GGD Twente70,2
GGD West-Brabant72,9
GGD Zaanstreek-Waterland77,4
GGD Zeeland72,7
GGD Zuid-Limburg72,0
VG Gelderland-Midden73,6
View all detail data

Water drinken naar regio

In Nederland drinkt 73,4% van de jongeren dagelijks minimaal 1 glas water. Per regio varieert het percentage van 67,3 tot 80,7%. Het percentage jongeren dat (bijna) nooit water drinkt is gemiddeld 5,3% in Nederland. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Gezondheidsmonitor Jeugd

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de leefstijl en het welzijn van middelbare scholieren. Alle 25 GGD'en in Nederland namen eind 2019 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierde-klassers van het voortgezet onderwijs. Meer dan 170.000 leerlingen beantwoordden vragen over hun gezondheid, geluk, psychosociaal welzijn, gebruik van sociale media, gamen, pesten, bewegen, suikerhoudende dranken, roken en drinken. Het onderzoek werd voor de tweede keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerste keer was 2015).

Meer informatie

Datum publicatie

16-07-2020

Verantwoording

Bronverantwoording
  • EU-SILC survey

    De EU-statistiek van inkomens en levensomstandigheden, afgekort als EU-SILC (naar het Engelse Statistics on Income and Living Conditions) bevat een groot aantal variabelen op het gebied van inkomen, arbeid, armoede, sociale uitsluiting, gezondheid en andere indicatoren voor de leefsituatie van huishoudens en personen. Het betreft zowel een cross-sectie als een longitudinaal panelonderzoek. Het eerste EU-SILC ging in 2004 in dertien Europese landen van start en kan gezien worden als de belangrijkste Europese dataverzameling op het gebied van diverse aspecten van welvaart, hun onderlinge samenhang en veranderingen in de loop van de tijd.

    De referentiepopulatie van EU-SILC omvat alle privé-huishoudens met hun huidige leden die verblijven op het territorium van een land op het moment van de gegevensverzameling. Personen die leven in een collectief huishouden of in een instelling worden gewoonlijk uitgesloten van de doelpopulatie. Bepaalde kleine delen van het nationaal territorium die niet meer dan 2% van de nationale bevolking mogen vertegenwoordigen en expliciet opgesomde nationale territoria mogen van EU-SILC uitgesloten worden. Alle leden van een huishouden worden meegenomen in de enquête, maar alleen die van 16 jaar of ouder worden ondervraagd.

    Meer informatie