Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Voeding

Voedselconsumptie volgens de richtlijnen bij volwassenen

Voedselconsumptie volgens de richtlijnen 2012-2016

19-79 jaar
GroenteFruitVisZout
Totaal16,412,934,422,3
Mannen16,910,136,47,8
Vrouwen15,815,832,436,6

Voedingsrichtlijnen:

 • Groente en fruit: Dagelijks ten minste 200 gram groenten en 200 gram fruit 
 • Vis: Eén keer per week, bij voorkeur vette vis
 • Zout: Maximaal 6 gram keukenzout per dag
   
Deze cijfers zijn ook onderdeel van

Voldoen aan richtlijn verschilt per voedingsmiddel

Het percentage volwassenen dat voldoet aan de Richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad verschilt per voedingsmiddel. Het percentage volwassenen dat voldoet aan de richtlijn voor vis is het hoogst, terwijl het percentage dat voldoende fruit eet het laagst is. Er zijn wel verschillen tussen mannen en vrouwen: vrouwen voldoen vaker aan de richtlijnen voor fruit en zout dan mannen, terwijl iets meer mannen dan vrouwen ten minste één keer per week vis eten. Bij de zoutconsumptie zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen het meest opvallend. Evenveel mannen als vrouwen voldoen aan de richtlijn voor groenten. Andere voedingmiddelen die onderdeel zijn van de Richtlijnen goede voeding, zijn onder andere noten en volkorenproducten (zie: WateetNederland.nl). 

Meer informatie

Experts en redactie

Verantwoording

Bronverantwoording
 • EU-SILC survey

  De EU-statistiek van inkomens en levensomstandigheden, afgekort als EU-SILC (naar het Engelse Statistics on Income and Living Conditions) bevat een groot aantal variabelen op het gebied van inkomen, arbeid, armoede, sociale uitsluiting, gezondheid en andere indicatoren voor de leefsituatie van huishoudens en personen. Het betreft zowel een cross-sectie als een longitudinaal panelonderzoek. Het eerste EU-SILC ging in 2004 in dertien Europese landen van start en kan gezien worden als de belangrijkste Europese dataverzameling op het gebied van diverse aspecten van welvaart, hun onderlinge samenhang en veranderingen in de loop van de tijd.

  De referentiepopulatie van EU-SILC omvat alle privé-huishoudens met hun huidige leden die verblijven op het territorium van een land op het moment van de gegevensverzameling. Personen die leven in een collectief huishouden of in een instelling worden gewoonlijk uitgesloten van de doelpopulatie. Bepaalde kleine delen van het nationaal territorium die niet meer dan 2% van de nationale bevolking mogen vertegenwoordigen en expliciet opgesomde nationale territoria mogen van EU-SILC uitgesloten worden. Alle leden van een huishouden worden meegenomen in de enquête, maar alleen die van 16 jaar of ouder worden ondervraagd.

  Meer informatie