Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

VoedingCijfers & ContextOorzaken en gevolgen

Cijfers & Context

Vrouwen eten meer fruit dan mannen

Regionaal & Internationaal

Regionale verschillen in water drinken scholieren

Kosten

Preventie & Zorg

Gezonder eetpatroon door gezonder aanbod

Oorzaken van ongezonde voeding

Breed palet aan factoren bepalend voor hoe (on)gezond we eten

Verschillende factoren zijn van invloed op hoe (on)gezond we eten. Het RIVM heeft een overzicht gemaakt van deze achterliggende factoren. Daarbij gaat het om persoonsgebonden factoren, leefstijl, de sociale – en fysieke omgeving en overstijgende drijvende krachten, zoals maatschappelijke ontwikkelingen en trends.

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

05-07-2021

Gezondheidsgevolgen groente- en fruitconsumptie

Groente- en fruitconsumptie gunstig voor bloeddruk, cholesterol en risico's op verschillende aandoeningen

Het eten van groente en fruit verlaagt het risico op coronaire hartziekten en beroerte (Gezondheidsraad, 2015-1). De consumptie van groente heeft een positief effect op de bloeddruk en de consumptie van fruit is positief voor het LDL-cholesterol. Deze effecten op bloeddruk en cholesterol zijn gunstig voor de risico’s op coronaire hartziekten en beroerte. Daarnaast zijn er associaties tussen groente- en fruitconsumptie  en diabetes en bepaalde soorten kanker. Er is een verband tussen de consumptie van groente en een lager risico op darmkanker en tussen de consumptie van groene bladgroenten en een lager risico op diabetes en longkanker. Consumptie van fruit hangt samen met een lager risico op diabetes, darmkanker en longkanker (Gezondheidsraad, 2015-2). De Gezondheidsraad adviseert om dagelijks 200 gram groente en 200 gram fruit te eten (Gezondheidsraad, 2015-1).

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

13-10-2020

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Gezondheidsraad. Richtlijnen goede voeding 2015. Den Haag: Gezondheidsraad; 2015. Bron
 2. Gezondheidsraad. Groente en fruit - Achtergronddocument bij Richtlijnen goede voeding 2015.. Den Haag: Gezondheidsraad; 2015. GoogleScholar

Gezondheidsgevolgen visconsumptie

Wekelijkse visconsumptie verlaagt risico op fatale coronaire hartziekten en beroerte

De consumptie van een portie vis per week verlaagt het risico op fatale coronaire hartziekten (Gezondheidsraad, 2015-1; Gezondheidsraad, 2015-2). Ook is het risico op beroerte lager (Gezondheidsraad, 2015-1). De richtlijn van de Gezondheidsraad is om één keer per week vis te eten, bij voorkeur vette vis (Gezondheidsraad, 2015-3).

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

13-10-2020

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Gezondheidsraad. Vis - Achtergronddocument bij Richtlijnen goede voeding 2015. Den Haag: Gezondheidsraad; 2015. GoogleScholar
 2. Gezondheidsraad. Eicosapentaeenzuur en docosahexaeenzuur - Achtergronddocument bij Richtlijnen goede voeding 2015. Den Haag: Gezondheidsraad; 2015. GoogleScholar
 3. Gezondheidsraad. Richtlijnen goede voeding 2015. Den Haag: Gezondheidsraad; 2015. Bron

Gezondheidsgevolgen suikerhoudende dranken

Suikerhoudende dranken verhogen het risico op diabetes

De consumptie van dranken met toegevoegd suiker (zoals sucrose, fructose of glucose) verhoogt het risico op diabetes (Gezondheidsraad, 2015-1). Deze dranken verhogen namelijk het lichaamsgewicht en dit hangt samen met een hoger risico op diabetes. Deze bevinding geldt ook voor suikerhoudende dranken waaraan geen suiker is toegevoegd, zoals fruitsap. Bij beide soorten dranken is het suikergehalte namelijk vergelijkbaar. De Gezondheidsraad adviseert om zo min mogelijk suikerhoudende dranken te consumeren (Gezondheidsraad, 2015-2). Er zijn in Nederland geen richtlijnen voor de suikerconsumptie in het algemeen.

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

13-10-2020

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Gezondheidsraad. Dranken met toegevoegd suiker - Achtergronddocument bij Richtlijnen goede voeding 2015. Den Haag: Gezondheidsraad; 2015. GoogleScholar
 2. Gezondheidsraad. Richtlijnen goede voeding 2015. Den Haag: Gezondheidsraad; 2015. Bron

Gezondheidsgevolgen zoutconsumptie

Verminderde zoutinname verlaagt de bloeddruk

Een vermindering van de natriuminname verlaagt de bloeddruk en daarmee het risico op hart- en vaatziekten (Gezondheidsraad, 2015-1; Gezondheidsraad, 2015-2). Het beschermende effect van een lage natriuminname is sterker bij mensen met een hoge bloeddruk dan bij mensen met een normale bloeddruk. Natrium is een onderdeel van keukenzout (natriumchloride). Naar schatting is 20% van onze natriuminname afkomstig uit huishoudelijke zoutgebruik (toevoegen van zout aan het eten) en is 80% afkomstig uit bewerkte producten. De Gezondheidsraad adviseert om de inname van keukenzout te beperken tot maximaal 6 gram per dag (Gezondheidsraad, 2015-1). Een verdergaande vermindering van de zoutinname zal resulteren in een grotere gezondheidswinst, maar het is niet mogelijk dit verder te specificeren (Gezondheidsraad, 2015-1).  Een vermindering van de zoutinname  kan met name bereikt worden door bewerkte producten zo veel mogelijk te mijden en door geen zout toe te voegen tijdens het koken en aan tafel.

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

13-10-2020

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Gezondheidsraad. Richtlijnen goede voeding 2015. Den Haag: Gezondheidsraad; 2015. Bron
 2. Gezondheidsraad. Natrium - Achtergronddocument bij Richtlijnen goede voeding 2015. Den Haag: Gezondheidsraad; 2015. GoogleScholar

Ziektelast voeding

Van de totale ziektelast komt 8% door ongezonde voeding

Van de totale ziektelast in Nederland (uitgedrukt in DALY's) is 8,1% toe te schrijven aan ongezonde voeding. Daarbij zijn het onvoldoende eten van volkoren producten, fruit, groente, noten en zaden de belangrijkste factoren. Hiermee is ongezonde voeding na roken de belangrijkste risicofactor in relatie tot de ziektelast. Dit komt vooral doordat ongezonde voeding is geassocieerd met onder meer hart- en vaataandoeningen, kanker en diabetes.

Meer Informatie

Datum publicatie

13-10-2020

Verantwoording

Definities
 • Voedselconsumptie volgens de richtlijnen

  Bij het onderwerp Voeding op Volksgezondheidenzorg.info richten we ons op het percentage Nederlanders dat voldoet aan de Richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad (Gezondheidsraad, 2015). Daarbij gaat het om de volgende aspecten:

  • Groenten en fruit: ten minste 200 gram groenten en 200 gram fruit per dag; dagelijkse groente- en/of fruitconsumptie
  • Vis: ten minste één keer per week, bij voorkeur vette vis
  • Zout: maximaal 6 gram keukenzout per dag

  Daarnaast worden cijfers over water drinken en het gebruik van suikerhoudende drankjes en energiedrankjes bij jongeren gepresenteerd.

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Gezondheidsraad. Richtlijnen goede voeding 2015. Den Haag: Gezondheidsraad; 2015. Bron
Bronverantwoording