Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

VaccinatiesRegionaal & InternationaalInternationaal

Cijfers & Context

Vaccinatiegraad opnieuw toegenomen in 2021

Regionaal & Internationaal

Lage vaccinatiegraad in de 'Biblebelt'

Kosten

Preventie & Zorg

Internationale vergelijking vaccinatiegraad influenza

Vaccinatiegraad influenza bij ouderen internationaal 2019

65 jaar en ouder
Percentage
Verenigd Koninkrijk (2018)72,0
NEDERLAND61,3
Portugal (2017)60,8
België (2018)59,1
Griekenland58,9
Ierland58,9
Spanje54,7
Italië53,1
Malta52,9
Zweden52,8
Denemarken52,0
Frankrijk52,0
Finland47,0
EU28 (2018)45,3
Luxemburg40,4
Duitsland38,8
Noorwegen (2018)38,2
Kroatië29,0
Cyprus25,9
Hongarije23,6
Tsjechië22,9
Litouwen21,5
Roemenië (2018)20,8
Slovenië18,8
Oostenrijk18,3
Estland15,0
Letland11,7
Slowakije11,5
Bulgarije3,5
Streefnorm75,0

Bron: Eurostat (code hlth_ps_immu), 2021; zie bronverantwoording

In Nederland worden personen van 60 jaar en ouder uitgenodigd voor de griepvaccinatie. Voor de internationale vergelijking is gekeken naar het percentage personen van 65 jaar en ouder die de vaccinatie hebben ontvangen.

Vaccinatiegraad relatief hoog in Nederland, maar overal onder streefnorm

In Nederland laten relatief veel mensen van 65 jaar en ouder zich tegen influenza vaccineren. De vaccinatiegraad is hoog in vergelijking met andere Europese landen. Redenen voor de relatief hoge vaccinatiegraad in Nederland zijn onder andere de persoonlijke uitnodiging door de huisarts, de financiële vergoeding voor huisartsen per gevaccineerde, en het kosteloos zijn van de vaccinatie voor de risicogroepen (Kroneman et al., 2003, European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), 2014). De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Europese Unie streven ernaar om in alle Europese landen 75% van de ouderen te vaccineren tegen influenza. Deze streefnorm wordt in geen enkel EU-land gehaald.

Meer informatie

Datum publicatie

21-09-2021

Bronnen en literatuur

Bronnen

 1. Eurostat, De statistische database van de Europese Unie. zorggegevens.nl

Literatuur

 1. Kroneman M, Paget WJ, van Essen GA. Influenza vaccination in Europe: an inventory of strategies to reach target populations and optimise vaccination uptake. Euro Surveill. 2003;8(6):130-8. Pubmed
 2. European Centre for Disease Prevention and Control(ECDC). Implementation of the Council Recommendation on seasonal influenza vaccination. Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control; 2014. Bron

Internationale vergelijking vaccinatiegraad DKT

Vaccinatiegraad 1-jarigen voor DKT internationaal 2018

LandPercentage
Hongarije99,9
Griekenland99
Japan99
Portugal99
België98
Israël97,6
Zuid-Korea97,5
Zweden97
Slowakije96,5
Frankrijk96,3
Tsjechië96
Letland96
Noorwegen96
Denemarken96
Zwitserland95,9
Polen 95,2
Italië95,1
Chili95
Australië94,6
Ierland94,5
Verenigd Koninkrijk94
Verenigde Staten 94
NEDERLAND93,5
Spanje93,4
Slovenië93
Duitsland93
Nieuw-Zeeland92,6
Litouwen92,3
Estland91,9
Canada91
Finland91
Oostenrijk85
 • DKT: Difterie, Kinkhoest, Tetanus. (In het Engels DTP: Diphtheria, Tetanus, Pertussis)
 • De leeftijd van vaccineren kan verschillen per land, vanwege verschillen in vaccinatieschema's 

Nederlandse vaccinatiegraad vrij laag in vergelijking met andere EU-landen

In een internationale vergelijking van de vaccinatiegraad voor difterie, kinkhoest en tetanus (DKT) neemt Nederland een vrij lage positie in. De vaccinatiegraad is voor DKT in alle landen boven de 90%, behalve in Oostenrijk (82%). In sommige landen (zoals België) wordt de vaccinatiegraad bepaald met vragenlijsten onder de bevolking. Andere landen, waaronder Nederland, hebben een landelijk dekkend vaccinatieregister op individueel niveau. Dit beperkt de vergelijkbaarheid tussen landen (Hagenaars et al., 2018).

Vaccinatiegraad in Europese landen gestegen, maar recent ook dalingen

Over het algemeen is de vaccinatiegraad bij kinderen in Europese landen gestegen tussen 2005 en 2015, al daalt het percentage gevaccineerde kinderen sinds een paar jaar in sommige Europese landen, waaronder Nederland (WHO, 2017).

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

11-07-2018

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Hagenaars LL, Harbers MM, Achterberg PW, van den Brink CL, Jeurissen PPT. Het Nederlandse gezondheidszorgsysteem in internationaal perspectief. Bilthoven: RIVM; 2018. Bron | DOI
 2. WHO. Immunization highlights: European Vaccine Action Plan progress report for 2016. Kopenhagen: WHO; 2017. Bron

Internationale vergelijking vaccinatiegraad mazelen

Vaccinatiegraad 1-jarigen voor mazelen 2018

LandPercentage
Hongarije100
Portugal99
Letland98
Zuid-Korea98
Israël98
Duitsland97
Spanje97
Zweden97
Griekenland97
Japan97
Finland96
Zwitserland96
Tsjechië96
Noorwegen96
Slowakije96
België96
Australië95
Oostenrijk94
Denemarken94
Slovenië93
NEDERLAND93
Chili93
Italië93
Polen 93
Litouwen92
Nieuw-Zeeland92
Verenigd Koninkrijk92
Verenigde Staten 92
Ierland92
Canada90
Frankrijk90
Estland87
 • De leeftijd van vaccineren kan verschillen per land, vanwege verschillen in vaccinatieschema's 

WHO-norm van 95% wordt niet in heel Europa gehaald

De vaccinatiegraad voor de BMR (bof, mazelen, rodehond) is in Nederland laag vergeleken met andere EU-landen. De WHO-norm van 95%, nodig om mazelen uit te bannen, wordt bij de vaccinatie op zuigelingenleeftijd nationaal niet gehaald. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië.

Lichte daling van gevaccineerde zuigelingen

De vaccinatiegraad onder zuigelingen is na 2014 voor zowel DKTP als BMR licht gedaald (Hagenaars et al., 2018; van Lier et al., 2018). Ook in andere Europese landen daalt de vaccinatiegraad (WHO, 2017).

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

11-07-2018

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Hagenaars LL, Harbers MM, Achterberg PW, van den Brink CL, Jeurissen PPT. Het Nederlandse gezondheidszorgsysteem in internationaal perspectief. Bilthoven: RIVM; 2018. Bron | DOI
 2. van Lier E.A., Geraedts J.L.E., Oomen P.J., Giesbers H, van Vliet JA, Drijfhout I.H., et al. Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2017. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum Infectieziektebestrijding; 2018. Bron
 3. WHO. Immunization highlights: European Vaccine Action Plan progress report for 2016. Kopenhagen: WHO; 2017. Bron

Verantwoording

Bronverantwoording
 • European Health Interview Survey (EHIS)

  Het European Health Interview Survey (EHIS) heeft als doel om op een geharmoniseerde manier en met een hoge mate van vergelijkbaarheid tussen EU-lidstaten de gezondheidsstatus en gezondheidsdeterminanten (inclusief milieu) te meten. Ook wordt het gebruik en toegang tot gezondheidszorg van de EU-burgers gemeten. De dekking van de enquête is de bevolking van 15 jaar of ouder die deel uitmaakt van particuliere huishoudens en woont op het grondgebied van het betreffende land.

  EHIS is ontwikkeld tussen 2003 en 2006. Het bestaat uit vier modules over gezondheidsstatus, gezondheidsdeterminanten, gezondheidszorg en achtergrondvariabelen. De eerste wave van EHIS (EHIS-ronde 2008) werd tussen 2006 en 2009 in 17 EU-lidstaten, en in Zwitserland en Turkije uitgevoerd. De tweede wave (EHIS ronde 2014) is tussen 2013 en 2015 uitgevoerd in alle EU-lidstaten, IJsland en Noorwegen. De derde wave (ronde 2019) vond plaats tussen 2018 en 2020 in alle EU-landen plus Albanië, IJsland, Noorwegen, Servië, Turkije en het Verenigd Koninkrijk.

  EHIS omvat de volgende onderwerpen:

  • Gezondheidsstatus
   Dit onderwerp bevat verschillende dimensies van gezondheidsstatus en beperkingen voor gezondheidsgerelateerde activiteiten 
  • Gezondheidszorg
   Dit onderwerp behandelt het gebruik van verschillende soorten geneesmiddelen en formele en informele gezondheids- en sociale zorgdiensten, die worden aangevuld met gegevens over gezondheidsgerelateerde uitgaven en beperkingen in toegang tot en voldoening aan gezondheidszorgdiensten
  • Gezondheidsdeterminanten
   Dit onderwerp bevat diverse individuele en milieu-gezondheidsdeterminanten. 
  • Achtergrondvariabelen op demografie en sociaal-economische status
   Alle indicatoren worden uitgedrukt in percentages van de bevolking en de statistieken worden verdeeld over leeftijd en geslacht en een andere dimensie, zoals het opleidingsniveau, de inkomstenkwintielgroep of de arbeidsstatus.

  Bron: EHIS metadata (Eurostat, 2020)