Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

VaccinatiesCijfers & ContextTrends

Cijfers & Context

Vaccinatiegraad stabiel, daalt niet langer

Regionaal & Internationaal

Lage vaccinatiegraad in de 'Biblebelt'

Kosten

Preventie & Zorg

Trend vaccinatiegraad zuigelingen

Vaccinatiegraad (%) zuigelingen naar vaccinatie per cohort

Zuigelingen (2 jaar)

Cohort

DKTP

Hib

HepBd

Pneu

BMR

MenC/ MenACWY

Volledig e

1995

95,9

95,9

   

96,1

   

1996

95,9

96,1

   

95,8

   

1997

95,6

95,7

   

95,6

   

1998

95,3

95,5

   

95,6

   

1999

95,2

95,3

   

95,4

   

2000

95,1

95,3

   

95,2

   

2001

95,3

95,5

   

95,8

56,2a

 

2002

95,8

96,0

   

96,3

95,5

 

2003

94,3b

95,4b

15,2

 

95,4

94,8b

 

2004

94,0

95,0

17,1

 

95,9

95,6

 

2005

94,5

95,1

17,9

 

96,0

95,9

 

2006

95,2

95,9

18,6

 94,4c

96,2

96,0

 

2007

95,0

95,6

19,3

94,4

96,2

96,1

 

2008

95,4

96,0

19,4

94,8

95,9

95,9

 

2009

95,4

96,0

19,5

94,8

95,9

95,9

 

2010

95,5

96,1

19,7

95,1

96,1

96,0

 

2011

95,4

95,9

51,4

95,0

96,0

95,8

 

2012

94,8

95,4

94,5

94,4

95,5

95,3

 

2013

94,2

94,9

93,8

93,8

94,8

94,6

 

2014

93,5

94,2

93,1

93,6

93,8

93,5

91,2

2015

92,6

93,4

92,2

92,8

92,9

92,6

90,2

2016

92,4

93,1

92,0

92,6

92,9

92,6f

90,2

a  Alleen zuigelingen geboren na 1 juni 2001 kwamen in aanmerking, omgerekend betekent dit een landelijk percentage van 96,3%.
b  Vanaf cohort 2003 wordt gerapporteerd op basis van het nieuwe informatiesysteem en de vaccinatietoestand op individuele leeftijd.
c  Alleen voor zuigelingen geboren op of na 1 april 2006.
d  Percentage van het totale cohort. In 2011 is universele hepatitis B vaccinatie ingevoerdvoorheen werden risicogroepen gevaccineerd.
e  Kerncijfer volledige deelname zuigelingen: alle vaccinaties volgens RVP-schema ontvangen voor het bereiken van de 2-jarige leeftijd.
f   91,2% heeft een Men C-vaccinatie gehad, 1,4% een Men ACWY-vaccinatie.

 

Vaccinatiegraad stabiel, deelname daalt niet langer

Er is een einde gekomen aan de daling in het aandeel kinderen dat de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma krijgt. De vaccinatiegraad is hiermee nog niet terug op het oude niveau, maar is voor de meeste vaccinaties ongeveer gelijk gebleven aan het jaar ervoor. Voorlopige cijfers voor jongere kinderen laten zelfs een lichte stijging zien (van Lier et al., 2019). De doelstelling van het Global Vaccine Action Plan (GVAP) (WHO, 2013) om te komen tot een nationale vaccinatiegraad van minimaal 90% voor alle vaccinaties wordt gehaald. De WHO-norm van 95% (WHO, 2013), nodig voor de eliminatie van mazelen, wordt nationaal niet gehaald voor de BMR-vaccinatie.

Geen wettelijke vaccinatieplicht

Binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) krijgen kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar inentingen tegen twaalf infectieziekten aangeboden: difterie, kinkhoest, tetanus, polio (DKTP), bof, mazelen, rodehond (BMR), infectie met Haemophilus influenzae type b (Hib), hepatitis B (HepB), meningokokken ACWY-ziekte (MenACWY), pneumokokkenziekte (Pneu) en baarmoederhalskanker veroorzaakt door humaan papillomavirus (HPV). In Nederland wordt met vrijwillige vaccinatie een hoge vaccinatiegraad bereikt. Vaccinatie vindt meestal plaats op het consultatiebureau voor zuigelingen en peuters.

Datum publicatie

24-06-2019

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. van Lier EA, Oomen PJ, Giesbers H, van Vliet JA, Drijfhout IH, Zonnenberg-Hoff IF, et al. Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2018. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum Infectieziektebestrijding; 2019. Bron
 2. WHO. Global Vaccine Action Plan 2011–2020. Geneva: World Health Organization; 2013. Bron
 3. WHO. Global measles and rubella strategic plan: 2012-2020. Geneva: World Health Organization; 2013. Bron

Trend vaccinatiegraad kleuters, schoolkinderen en adolescente meisjes

Vaccinatiegraad (%) kleuters, schoolkinderen en adolescente meisjes naar vaccinatie per cohort

 

Kleuters
(5 jaar)

Schoolkinderen
(10 jaar)

Adolescente meisjes (14 jaar)

 

D(K)TP

aK

DTP

BMRc

HPV

Cohort

revac

basisa

totaalb

       

1995

94,5

     

 93,0d

92,9d

 

1996

94,4

     

92,5

92,5

 

1997

94,4

     

92,6

92,5

56,0

1998

95,1

   

92,1

93,5

93,0

58,1

1999

95,2

   

93,0

93,4

93,1

58,9

2000

 92,5d

1,4d

93,9d

 89,3d

92,2

92,1

61,0

2001

92,1

1,6

93,7

90,8

93,0

92,6

61,0

2002

91,5

1,6

93,1

91,0

93,1

92,9

53,4

2003

91,9

2,0

93,9

Xe

92,7

92,4

45,5

2004

91,7

2,6

94,3

 

92,7

92,7

45,5

2005

92,0

2,6

94,7

 

92,0

92,0

 

2006

92,3

2,1

94,4

 

90,8

90,9

 

2007

92,3

2,4

94,7

 

90,0

90,1

 

2008

92,0

2,4

94,4

 

89,5

89,5

 

2009

91,9

2,2

94,1

       

2010

91,5

2,1

93,7

       

2011

91,1

2,1

93,2

       

2012

90,4

2,3

92,7

 

 

 

 

2013

90,3

2,2

92,5

 

 

 

 

a    Kinderen die basisimmuniteit pas bereiken op de leeftijd van 2-5 jaar en daarom niet in aanmerking komen voor revaccinatie (=revac).
b    Voldoende beschermd (=som gerevaccineerd + basisimmuun 2-5 jaar).
c    Vanaf cohort 1995 wordt over de tweede BMR-vaccinatie gerapporteerd.
d    Vanaf cohort 2000 voor kleuters en cohort 1995 voor schoolkinderen wordt gerapporteerd op basis van het nieuwe informatiesysteem en de vaccinatietoestand op individuele leeftijd.
e    Sinds 1 september 2006 wordt bij kleuters uitsluitend een combinatievaccin DaKTP gebruikt en wordt geen losse aK meer gegeven.

Vaccinatiegraad stabiel, deelname daalt niet langer

Er is een einde gekomen aan de daling in het aandeel kinderen dat de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma krijgt. De vaccinatiegraad is hiermee nog niet terug op het oude niveau, maar is voor de meeste vaccinaties ongeveer gelijk gebleven aan het jaar ervoor. Voorlopige cijfers voor jongere kinderen laten zelfs een lichte stijging zien. De landelijke vaccinatiegraad van HPV (baarmoederhalskanker) is met 45,5% gelijk gebleven aan het jaar ervoor, en lijkt voor jongere meisjes ook toe te nemen. De voorlopige landelijke vaccinatiegraad van de nieuwe meningokokken ACWY-vaccinatie voor adolescenten is hoog (87%) (van Lier et al., 2019). De doelstelling van het Global Vaccine Action Plan (GVAP) (WHO, 2013) om te komen tot een nationale vaccinatiegraad van minimaal 90% voor alle vaccinaties wordt nagenoeg gehaald (HPV uitgezonderd). De WHO-norm van 95% (WHO, 2013), nodig voor de eliminatie van mazelen, wordt nationaal niet gehaald voor de BMR-vaccinatie.

Geen wettelijke vaccinatieplicht

Binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) krijgen kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar inentingen tegen twaalf infectieziekten aangeboden: difterie, kinkhoest, tetanus, polio (DKTP), bof, mazelen, rodehond (BMR), infectie met Haemophilus influenzae type b (Hib), hepatitis B (HepB), meningokokken ACWY-ziekte (MenACWY), pneumokokkenziekte (Pneu) en baarmoederhalskanker veroorzaakt door humaan papillomavirus (HPV). In Nederland wordt met vrijwillige vaccinatie een hoge vaccinatiegraad bereikt. Vaccinatie vindt meestal plaats op het consultatiebureau voor zuigelingen en peuters.

Datum publicatie

24-06-2019

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. van Lier EA, Oomen PJ, Giesbers H, van Vliet JA, Drijfhout IH, Zonnenberg-Hoff IF, et al. Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2018. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum Infectieziektebestrijding; 2019. Bron
 2. WHO. Global Vaccine Action Plan 2011–2020. Geneva: World Health Organization; 2013. Bron
 3. WHO. Global measles and rubella strategic plan: 2012-2020. Geneva: World Health Organization; 2013. Bron

Verantwoording

Bronverantwoording
 • European Health Interview Survey (EHIS)

  Het European Health Interview Survey (EHIS) heeft als doel om op een geharmoniseerde manier en met een hoge mate van vergelijkbaarheid tussen EU-lidstaten de gezondheidsstatus en gezondheidsdeterminanten (inclusief milieu) te meten. Ook wordt het gebruik en toegang tot gezondheidszorg van de EU-burgers gemeten. De dekking van de enquête is de bevolking van 15 jaar of ouder die deel uitmaakt van particuliere huishoudens en woont op het grondgebied van het betreffende land.

  EHIS is ontwikkeld tussen 2003 en 2006. Het bestaat uit vier modules over gezondheidsstatus, gezondheidsdeterminanten, gezondheidszorg en achtergrondvariabelen. De eerste wave van EHIS (EHIS-ronde 2008) werd tussen 2006 en 2009 in 17 EU-lidstaten, en in Zwitserland en Turkije uitgevoerd. De tweede wave (EHIS ronde 2014) is tussen 2013 en 2015 uitgevoerd in alle EU-lidstaten, IJsland en Noorwegen.

  EHIS omvat de volgende onderwerpen:

  • Gezondheidsstatus
   Dit onderwerp bevat verschillende dimensies van gezondheidsstatus en beperkingen voor gezondheidsgerelateerde activiteiten 
  • Gezondheidszorg
   Dit onderwerp behandelt het gebruik van verschillende soorten geneesmiddelen en formele en informele gezondheids- en sociale zorgdiensten, die worden aangevuld met gegevens over gezondheidsgerelateerde uitgaven en beperkingen in toegang tot en voldoening aan gezondheidszorgdiensten
  • Gezondheidsdeterminanten
   Dit onderwerp bevat diverse individuele en milieu-gezondheidsdeterminanten. 
  • Achtergrondvariabelen op demografie en sociaal-economische status
   Alle indicatoren worden uitgedrukt in percentages van de bevolking en de statistieken worden verdeeld over leeftijd en geslacht en een andere dimensie, zoals het opleidingsniveau, de inkomstenkwintielgroep of de arbeidsstatus.

  Bron: EHIS metadata (Eurostat, 2016)