Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

SterfteCijfers & ContextHuidige situatie

Cijfers & Context

In 2017 overleden meer vrouwen dan mannen

Regionaal & Internationaal

Sterfte in Nederland gemiddeld in EU

Kosten

Preventie & Zorg

Absolute sterfte naar leeftijd en geslacht

Absolute sterfte 2017

MannenVrouwen
0347260
1-44641
5- 94633
10-146237
15-1915672
20-2421490
25-2926098
30-34271173
35-39376256
40-44592429
45-491.165877
50-541.9411.452
55-593.0142.332
60-644.6083.365
65-696.8504.692
70-749.1746.367
75-7910.4558.026
80-8412.52011.838
85-8911.92516.114
90-946.62914.141
95+2.0106.860

In 2017 overleden 150.214 personen

In 2017 overleden in Nederland 150.214 personen, 72.661 mannen en 77.553 vrouwen. Dit komt overeen met 855 per 100.000 mannen en 899 per 100.000 vrouwen. In 2017 was de absolute sterfte voor mannen het hoogst in de leeftijdsklasse van 80 tot en met 84 jaar en voor vrouwen in de leeftijdsklasse van 85 tot en met 89 jaar. Op de leeftijd van 85 jaar en ouder stierven meer vrouwen dan mannen. De belangrijkste reden hiervoor was dat er in 2017 veel meer oudere vrouwen dan oudere mannen waren.

Meer informatie

Datum publicatie

03-09-2018

Relatieve sterfte naar leeftijd en geslacht

Relatieve sterfte 2017

MannenVrouwen
0,5395,6312,5
3,012,812,0
7,59,77,3
12,512,47,8
17,529,214,2
22,539,417,1
27,546,718,1
32,551,633,4
37,573,650,1
42,5112,680,9
47,5182,4137,7
52,5301,1228,2
57,5501,4388,4
62,5861,4624,2
67,51370,5924,0
72,52244,81476,5
77,53885,32578,8
82,57345,85042,8
87,513718,010315,2
92,523519,219985,2
98,540418,335459,5

Op elke leeftijd hebben mannen een grotere sterftekans dan vrouwen

In 2017 hebben op alle leeftijden mannen een grotere kans om te overlijden dan vrouwen. Zowel bij mannen als vrouwen stijgt de sterftekans vanaf de puberteit exponentieel. De relatieve sterfte (sterfte per 100.000) komt overeen met de sterftekans.

Meer informatie

 

Datum publicatie

03-09-2018

Sterfteverhouding man-vrouw

Sterfteratio mannen versus vrouwen 2017

Ratio man/vrouw
01,3
1-41,1
5-91,3
10-141,6
15-192,1
20-242,3
25-292,6
30-341,5
35-391,5
40-441,4
45-491,3
50-541,3
55-591,3
60-641,4
65-691,5
70-741,5
75-791,5
80-841,5
85-891,3
90-941,2
95+1,1
 • Sterfteratio is de sterfte per 100.000 mannen gedeeld door de sterfte per 100.000 vrouwen

Sterftekans jonge mannen groter door ongevallen en zelfdoding

In de leeftijdsgroep 15 tot en met 29 jaar was in 2017 de sterftekans van mannen meer dan twee keer zo groot als die van vrouwen. Dit verschil komt vooral door een hogere sterfte door ongevallen en zelfdoding onder jonge mannen. De sterftekans van mannen in de leeftijdsgroep 65 tot en met 84 jaar was ongeveer anderhalf keer groter dan die van vrouwen in dezelfde leeftijdsgroep. Dit is vooral het gevolg van een hogere sterfte aan longkanker, coronaire hartziekten, beroerte en COPD onder mannen in die leeftijdsgroep.

Meer informatie

Datum publicatie

03-09-2018

Verantwoording

Methoden
 • Methoden en technieken

  Standaardisatie

  De omvang en de leeftijdsverdeling van de bevolking verschillen per regio en land. Daarnaast treden in de loop van de tijd veranderingen op in de omvang en leeftijdsverdeling. Om ziekte- en sterftecijfers van verschillende regio’s en landen, of van opeenvolgende jaren met elkaar te kunnen vergelijken, wordt hier rekening mee gehouden. Daarbij worden de cijfers gecorrigeerd voor deze verschillen of veranderingen in de bevolking. Hierbij wordt uitgegaan van de omvang en de leeftijdsverdeling van een gekozen standaardpopulatie. Dit wordt standaardisatie genoemd.

  Indexatie

  Vooral bij de weergave van trends in de tijd zijn de trendcijfers vaak geïndexeerd. Een geïndexeerde trend laat ontwikkelingen in de tijd zien ten opzichte van een gekozen basisjaar. Dit gebeurt door de cijfers van alle jaren weer te geven als percentage van het cijfer in een gekozen basisjaar. Het cijfer in het basisjaar is gelijk gesteld aan 100(%). Indexatie maakt zichtbaar hoe groot de percentuele toe- of afname is ten opzichte van dat basisjaar. Door als basisjaar het eerste jaar in de grafiek te kiezen, kun je snel zien wat de verandering over de hele weergegeven periode is en ook of er grote verschillen zijn voor de onderscheiden groepen (mannen en vrouwen bijvoorbeeld).

  Indexatie kan ook gebruikt worden voor het weergeven van regionale verschillen. Hierbij wordt het landelijke cijfer bijvoorbeeld gelijk gesteld aan 100(%). Een regionaal cijfer boven of onder de 100 duidt erop dat het respectievelijk hoger of lager is dan het landelijke cijfer. Voorafgaand aan indexatie worden de cijfers vaak gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van de populaties.