Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Sterfte naar doodsoorzaakRegionaal & InternationaalInternationaal

Cijfers & Context

Meeste mensen overlijden aan kanker

Regionaal & Internationaal

Sterfte aan kanker relatief hoog in Nederland

Kosten

Preventie & Zorg

Internationale vergelijking sterfte door hart- en vaatziekten

Sterfte aan hart- en vaatziekten internationaal 2015

LandMannenVrouwenTotaal
Bulgarije1339,5977,61133,0
Roemenië1103,0841,3954,8
Litouwen1104,3732,4876,1
Letland1108,3731,1875,8
Hongarije936,0677,8782,2
Kroatië812,2630,8710,5
Estland836,6559,1665,7
Slowakije784,4571,9662,2
Tsjechië748,9541,2629,0
Polen753,8508,2610,5
Slovenië502,2400,3449,6
Oostenrijk514,6377,8435,6
Duitsland489,3353,4412,8
Malta464,0331,4386,9
EU452,3325,4381,4
Griekenland426,6337,5381,3
Cyprus420,3332,0372,8
Finland474,2286,1364,1
Italië392,6283,5328,9
Zweden404,8267,6326,6
Ierland383,2266,2320,8
Portugal350,9261,0300,0
Luxemburg345,7243,7291,0
België345,1244,1287,5
Zwitserland343,0237,4281,8
NEDERLAND332,3233,7275,4
Noorwegen323,2219,9265,3
Verenigd Koninkrijk325,7215,1264,3
Denemarken317,1205,4253,1
Spanje301,3212,8252,6
Frankrijk263,2164,0205,1

Bron: Eurostat, 2018

 • Gestandaardiseerd naar de Europese standaardbevolking
 • Volgorde op basis van totale sterfte (mannen en vrouwen samen)
 • ICD-10-code: I00-I99

Sterfte aan hart- en vaatziekten in Nederland laag

De sterfte aan hart- en vaatziekten is laag in Nederland vergeleken met andere landen in de Europese Unie. Voor alle EU-landen geldt dat de sterfte aan hart- en vaatziekten hoger is bij mannen dan bij vrouwen. De sterfte is duidelijk hoger in Oost- dan in West-Europa.

Meer informatie

Internationale vergelijking sterfte door kanker

Sterfte aan kanker internationaal 2015

LandMannenVrouwenTotaal
Hongarije471,8267,3345,9
Kroatië481,1243,4335,7
Slowakije453,3237,5320,1
Slovenië435,3233,3310,5
Polen429,0228,8304,5
Estland472,6213,1299,1
Letland449,7219,6293,7
Denemarken355,3250,1292,3
Litouwen449,2198,9285,5
NEDERLAND357,4234,4284,0
Tsjechië373,3216,3278,6
Roemenië381,8197,9275,3
Verenigd Koninkrijk336,9231,7275,3
Ierland334,2232,5275,2
EU346,2200,8260,6
Duitsland324,1202,4252,1
Griekenland345,1174,1250,0
België329,3194,4249,7
Noorwegen310,0203,2245,9
Frankrijk337,1179,4245,3
Italië325,8188,1244,6
Oostenrijk315,0195,0243,4
Bulgarije330,4179,3241,9
Portugal349,7166,3241,6
Luxemburg284,0202,4239,6
Zweden277,9200,8231,6
Spanje332,3155,5230,6
Malta286,9183,5226,2
Zwitserland289,3175,4221,6
Finland284,4177,6218,7
Cyprus266,2159,5206,7

Bron: Eurostat

 • Gestandaardiseerd naar de Europese standaardbevolking
 • Volgorde op basis van totale sterfte (mannen en vrouwen samen)
 • ICD-10-code: C00-C97

Sterfte aan kanker in Nederland hoger dan EU-gemiddelde

De sterfte aan kanker is in Nederland hoger dan gemiddeld in de Europese Unie. Cyprus, Finland en Zwitserland rapporteren voor 2015 de laagste sterftecijfers en Hongarije, Kroatië en Slowakije de hoogste. Na hart- en vaatziekten is kanker de belangrijkste doodsoorzaak in de EU. In Nederland is kanker sinds 2007 de belangrijkste doodsoorzaak. 

Overal in de EU absolute stijging, maar relatieve daling van kankersterfte

In absolute zin zal de sterfte aan kanker de komende jaren naar verwachting blijven stijgen, zowel in Nederland als in de rest van de EU. Deze verwachting is grotendeels gebaseerd op de toenemende levensverwachting. Kanker komt meer voor bij oudere mensen en deze maken een steeds groter deel uit van  de  bevolking. Gecorrigeerd voor deze veranderingen in de leeftijdsverdeling van de EU-bevolking, zal de sterfte door kanker naar verwachting geleidelijk dalen (Malvezzi et al., 2012). Daarom spreken we van een relatieve daling.

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

25-04-2018

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Malvezzi M, Bertuccio P, Levi F, LaVecchia C, Negri E. European cancer mortality predictions for the year 2012. Ann Oncol. 2012;23(4):1044-52. Pubmed | DOI

Internationale vergelijking sterfte door ziekten van de ademhalingswegen

Sterfte door ziekten van de ademhalingswegen internationaal 2015

LandMannenVrouwenTotaal
Verenigd Koninkrijk173,0122,8142,2
Ierland163,7116,0134,8
Portugal174,097,5126,0
Griekenland142,6105,5121,7
Denemarken145,0102,0117,6
België151,683,4108,9
Cyprus145,781,8108,4
Spanje159,571,7105,5
Malta149,676,3103,8
Noorwegen126,181,497,5
Hongarije141,870,895,8
Slowakije138,466,492,2
EU123,867,188,4
NEDERLAND117,172,387,9
Tsjechië123,763,986,6
Roemenië127,057,886,3
Luxemburg96,470,480,6
Polen124,156,780,5
Duitsland109,058,277,2
Slovenië104,754,971,4
Kroatië108,547,769,2
Italië98,448,666,4
Zweden79,857,465,4
Frankrijk85,545,560,5
Bulgarije90,240,560,4
Zwitserland80,747,860,1
Oostenrijk78,040,154,5
Litouwen93,024,347,6
Estland83,523,942,9
Letland76,318,336,8
Finland55,723,635,5

Bron: Eurostat, 2018

 • Gestandaardiseerd naar de Europese standaardbevolking
 • Volgorde op basis van totale sterfte (mannen en vrouwen samen)
 • ICD-10-code: J00-J99

Sterfte door ziekten van de ademhalingswegen rond het EU-gemiddelde

De sterfte door ziekten van de ademhalingswegen ligt in Nederland rond het gemiddelde van de Europese Unie (EU). De sterfte is het hoogst in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Portugal (vooral bij Portugese mannen). Opvallend laag is de sterfte in Finland en de Baltische Staten.

Meer informatie

Datum publicatie

31-05-2018

Bronnen en literatuur

Bronnen

 1. Eurostat, De statistische database van de Europese Unie. zorggegevens.nl

Internationale vergelijking sterfte door uitwendige oorzaken

Sterfte door uitwendige oorzaken internationaal 2015

LandMannenVrouwenTotaal
Litouwen189,246,9108,9
Letland156,537,089,1
Slowakije117,444,577,4
Kroatië103,652,975,6
Slovenië110,843,272,5
Estland120,428,368,9
Hongarije98,737,964,1
België82,846,363,2
Tsjechië93,136,762,2
Finland90,633,960,4
Luxemburg86,139,859,5
Frankrijk83,137,357,6
Polen90,825,956,1
Oostenrijk78,034,254,1
Zweden75,033,452,4
Noorwegen68,038,151,8
Roemenië83,721,851,0
NEDERLAND63,338,749,4
Zwitserland68,332,448,6
EU67,429,146,7
Portugal69,027,344,8
Duitsland60,128,942,7
Cyprus57,828,041,2
Bulgarije65,019,140,4
Verenigd Koninkrijk52,225,538,1
Denemarken49,925,937,2
Italië48,022,734,0
Ierland47,320,733,5
Griekenland49,817,933,1
Spanje43,919,730,8
Malta42,516,328,3

Bron: Eurostat, 2018

 • Gestandaardiseerd naar de Europese standaardbevolking
 • Volgorde op basis van totale sterfte (mannen en vrouwen samen)
 • ICD-10-code: V01-Y89

Sterfte door uitwendige oorzaken in Nederland gemiddeld in EU

De totale sterfte door uitwendige oorzaken (letsels en vergiftigingen) in Nederland is ongeveer gelijk aan het gemiddelde in de Europese Unie. Landen in het westen en zuiden van de EU vertonen over het algemeen een lagere sterfte door uitwendige oorzaken dan landen in het oosten van de EU. De sterfte is het hoogst in de Baltische staten en het laagst in Malta, Spanje en Griekenland.

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

01-06-2018

Bronnen en literatuur

Bronnen

 1. Eurostat, De statistische database van de Europese Unie. zorggegevens.nl

Verantwoording

Bronverantwoording
 • Sterftecijfers: CBS Doodsoorzakenstatistiek

  De sterftecijfers zijn afkomstig van de CBS Doodsoorzakenstatistiek.

  Bronnen en literatuur

  Bronnen

  1. CBS Doodsoorzakenstatistiek, Doodsoorzakenstatistiek. zorggegevens.nl
 • Automatisch coderen bij CBS-doodsoorzakenstatistiek

  Met ingang van het statistiekjaar 2013 codeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doodsoorzakenformulieren automatisch met behulp van het softwarepakket IRIS. Dit is een verschil met voorgaande jaren waarin doodsoorzakenformulieren handmatig werden verwerkt. Automatische codering brengt een betere internationale vergelijkbaarheid en reproduceerbaarheid van de gegevens met zich mee. Het veroorzaakt echter ook verschuivingen in doodsoorzaken. Daardoor zijn de sterftecijfers vanaf het jaar 2013 niet altijd goed vergelijkbaar met sterftecijfers uit eerdere jaren. Voor meer informatie over het automatisch coderen verwijzen wij naar vier artikelen van het CBS:

  • Het automatisch coderen van doodsoorzaken. Een nieuwe werkwijze bij de doodsoorzakenstatistiek (Harteloh et al., 2014)
  • Verschuivingen in de doodsoorzakenstatistiek bij de introductie van het automatisch coderen (Harteloh, 2014)
  • Van handmatig naar automatisch coderen van doodsoorzaken. Een bridge coding study (Harteloh, 2015)
  • Veranderingen in de doodsoorzakenstatistiek 2012-2013 (Harteloh, 2016)

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Harteloh PPM, van Hilten O, Kardaun JWPF. Het automatisch coderen van doodsoorzaken. Een nieuwe werkwijze bij de doodsoorzakenstatistiek. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2014. Bron
  2. Harteloh PPM. Verschuivingen in de doodsoorzakenstatistiek bij de introductie van het automatisch coderen. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2014. Bron
  3. Harteloh PPM. Van handmatig naar automatisch coderen van doodsoorzaken. Een bridge coding study. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2015. Bron
  4. Harteloh PPM. Veranderingen in de doodsoorzakenstatistiek 2012-2013. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2016. Bron
Methoden
 • Berekening totale sterfte en sterfte naar doodsoorzaak per regio

  Voor de berekening van de sterftecijfers op gemeente en GGD-regio niveau is gebruik gemaakt van de CBS Doodsoorzakenstatistiek. In deze statistiek zijn alle overleden inwoners van Nederland opgenomen, uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en doodsoorzaak. De bevolking is vervolgens ingedeeld in tien leeftijdsklassen (0-jarigen, 1-24, 25-44, 45-54, 55-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-85-jarigen en 85-plussers). De analyse is gebaseerd op de gegevens van vier achtereenvolgende jaren (2013 t/m 2016).

  Standaardisering

  Door verschillen in bevolkingsopbouw tussen regio's zijn de ruwe gegevens moeilijk te vergelijken. Daarom is een directe standaardisatie uitgevoerd door de sterfte per regio, leeftijd en geslacht te wegen met het aandeel van deze leeftijds- en geslachtscategorie in de totale Nederlandse bevolking op 1-1-2000. Door gebruik te maken van deze vaste standaardpopulatie wordt het bovendien mogelijk om in de toekomst betrouwbare uitspraken te doen over de ontwikkeling van (doodsoorzaakspecifieke) sterfte, onafhankelijk van veranderingen in de bevolkingssamenstelling. Bij geslachtsspecifieke sterfte (borstkanker en prostaatkanker) is alleen gerekend met de totale bevolking van het betreffende geslacht.

  De sterftecijfers worden op twee verschillende manieren in kaart gebracht:

  1. CMF (Comparative Mortality Figure, directe standaardisatie); De kaart toont de verhouding tussen de sterfte in een bepaalde subpopulatie (gemeente of GGD-regio) en de sterfte in de totale populatie (Nederland) gecorrigeerd voor leeftijds- en geslachtsverschillen, gemiddeld over de vier onderzoeksjaren. Als de CMF 100 is, is de sterfte in de subpopulatie gelijk aan die van de standaardpopulatie. Een CMF van bijvoorbeeld 104 wijst erop dat de sterfte in een regio 4% hoger is dan in de standaardpopulatie.
  2. Significantie; Het verschil tussen de gemiddelde kans op een sterfgeval in heel Nederland en de regionale (gestandaardiseerde) kans op een sterfgeval is gedeeld door de verwachte standaardafwijking van het gestandaardiseerde aantal sterfgevallen. Als de regio meer dan 1,96 standaarddeviaties afwijkt van het Nederlands gemiddelde dan betekent dat de regio met 95% zekerheid afwijkt van het Nederlands gemiddelde. Een afwijking van meer dan 2,576 standaarddeviaties geeft een zekerheid van 99% dat de gevonden waarde voor de betreffende regio afwijkt van het Nederlands gemiddelde.
 • Methoden en technieken

  Standaardisatie

  De omvang en de leeftijdsverdeling van de bevolking verschillen per regio en land. Daarnaast treden in de loop van de tijd veranderingen op in de omvang en leeftijdsverdeling. Om ziekte- en sterftecijfers van verschillende regio’s en landen, of van opeenvolgende jaren met elkaar te kunnen vergelijken, wordt hier rekening mee gehouden. Daarbij worden de cijfers gecorrigeerd voor deze verschillen of veranderingen in de bevolking. Hierbij wordt uitgegaan van de omvang en de leeftijdsverdeling van een gekozen standaardpopulatie. Dit wordt standaardisatie genoemd.

  Indexatie

  Vooral bij de weergave van trends in de tijd zijn de trendcijfers vaak geïndexeerd. Een geïndexeerde trend laat ontwikkelingen in de tijd zien ten opzichte van een gekozen basisjaar. Dit gebeurt door de cijfers van alle jaren weer te geven als percentage van het cijfer in een gekozen basisjaar. Het cijfer in het basisjaar is gelijk gesteld aan 100(%). Indexatie maakt zichtbaar hoe groot de percentuele toe- of afname is ten opzichte van dat basisjaar. Door als basisjaar het eerste jaar in de grafiek te kiezen, kun je snel zien wat de verandering over de hele weergegeven periode is en ook of er grote verschillen zijn voor de onderscheiden groepen (mannen en vrouwen bijvoorbeeld).

  Indexatie kan ook gebruikt worden voor het weergeven van regionale verschillen. Hierbij wordt het landelijke cijfer bijvoorbeeld gelijk gesteld aan 100(%). Een regionaal cijfer boven of onder de 100 duidt erop dat het respectievelijk hoger of lager is dan het landelijke cijfer. Voorafgaand aan indexatie worden de cijfers vaak gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van de populaties.

Andere websites over Sterfte naar doodsoorzaak