Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Sport en bewegen

Cijfers & Context

52% van alle 12-jarigen sport wekelijks

Regionaal & Internationaal

Nederlanders actiever dan gemiddelde EU-burger

Kosten

Preventie & Zorg

Sport en veilig bewegen zijn beleidsprioriteit

Uitgelicht

Ruim de helft van Nederlanders voldoet aan beweegnorm

In 2016 voldeed 55% van de Nederlanders van 12 jaar en ouder aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB, beweegnorm). Het verschil tussen vrouwen (53%) en mannen (57%) is hierbij minimaal.

Lees meer

Nederlanders bewegen én zitten meer dan gemiddeld in EU

Nederlanders scoren het hoogst in de Europese Unie (EU) als het gaat om bewegen naast sportactiviteiten. Voorbeelden van dergelijke activiteiten zijn: fietsen, dansen en in de tuin werken. Maar Nederlanders zitten gemiddeld ook veel vaker dan andere EU-burgers.

Lees meer

Sport en bewegen in de buurt, veilig sportklimaat en uitblinken in sport prioriteit

In 2012 zijn het Programma Sport en Bewegen in de Buurt en het Actieplan naar een Veiliger sportklimaat gestart. Beide lopen tot en met 2018. Daarnaast heeft VWS de afgelopen jaren ingezet op bevorderen van gehandicaptensport en sport en bewegen in onderwijs en gezondheidszorg.

Lees meer