Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Sociale omgeving

Psychisch geweld in de thuissituatie per GGD-regio

Psychisch geweld 2016

Per GGD-regio, 65 jaar en ouder
Psychisch geweld 2016
GGD-regioPercentageBetrouwbaarheidsinterval
GGD Amsterdam4,6(4 - 5,1)
GGD Brabant-Zuidoost4,2(3,8 - 4,7)
GGD Drenthe3,5(2,9 - 4,2)
GGD Flevoland3,2(2,4 - 4,1)
GGD Fryslân4,6(4 - 5,4)
GGD Gelderland-Zuid3,6(3,2 - 4,1)
GGD Gooi en Vechtstreek3,4(2,9 - 4)
GGD Groningen4,6(4 - 5,3)
GGD Haaglanden4,4(4 - 4,9)
GGD Hart voor Brabant2,9(2,6 - 3,2)
GGD Hollands Midden3,3(2,9 - 3,7)
GGD Hollands Noorden4,1(3,7 - 4,6)
GGD IJsselland3,5(3 - 4)
GGD Kennemerland5,3(4,8 - 5,9)
GGD Limburg-Noord4,5(4 - 5,1)
GGD Noord- en Oost-Gelderland3,6(3,1 - 4,1)
GGD regio Utrecht3,9(3,5 - 4,4)
GGD Rotterdam-Rijnmond3,7(3,4 - 4,2)
GGD Twente4,0(3,5 - 4,6)
GGD West-Brabant3,3(2,9 - 3,7)
GGD Zaanstreek-Waterland4,1(3,6 - 4,7)
GGD Zeeland3,3(2,7 - 4,1)
GGD Zuid-Holland Zuid3,7(3,1 - 4,4)
GGD Zuid-Limburg5,9(5,5 - 6,3)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden3,9(3,3 - 4,5)
View all detail data

Regio Hart voor Brabant het minste psychisch geweld

Het percentage ouderen in Nederland (van 65 jaar en ouder) dat de afgelopen 12 maanden psychisch geweld heeft ondervonden in de thuissituatie varieert van 2,9 tot 5,9%, met een gemiddelde van 4%. Onder psychisch geweld verstaan we beledigd, getreiterd of uitgescholden worden. In de GGD regio’s Zuid-Limburg en Kennemerland zijn de percentages het hoogst. In de GDD regio Hart voor Brabant het laagst.

Betrouwbaarheidsintervallen

De cijfers liggen dicht bij elkaar. Om te bepalen of cijfers statistisch significant van elkaar verschillen kan worden gekeken of de betrouwbaarheidsintervallen (95% BI) rondom de cijfers elkaar overlappen. Wanneer er geen overlap is, zijn de cijfers zeker significant verschillend. Deze betrouwbaarheidsintervallen zijn te vinden als er op een regio geklikt wordt.

Vergelijk met andere kaart

Meer informatie

Lichamelijk geweld in de thuissituatie per GGD-regio

Lichamelijk geweld 2016

Per GGD-regio, 65 jaar en ouder
Lichamelijk geweld 2016
GGD-regioPercentageBetrouwbaarheidsinterval
GGD Amsterdam0,5(0,4 - 0,8)
GGD Brabant-Zuidoost0,4(0,3 - 0,6)
GGD Drenthe0,3(0,2 - 0,6)
GGD Flevoland0,3(0,1 - 0,7)
GGD Fryslân0,3(0,2 - 0,5)
GGD Gelderland-Zuid0,2(0,1 - 0,4)
GGD Gooi en Vechtstreek0,3(0,2 - 0,5)
GGD Groningen0,4(0,2 - 0,7)
GGD Haaglanden0,5(0,3 - 0,6)
GGD Hart voor Brabant0,2(0,1 - 0,3)
GGD Hollands Midden0,2(0,1 - 0,3)
GGD Hollands Noorden0,2(0,1 - 0,4)
GGD IJsselland0,3(0,2 - 0,5)
GGD Kennemerland0,8(0,6 - 1)
GGD Limburg-Noord0,3(0,2 - 0,6)
GGD Noord- en Oost-Gelderland0,2(0,1 - 0,3)
GGD regio Utrecht0,3(0,2 - 0,5)
GGD Rotterdam-Rijnmond0,4(0,3 - 0,6)
GGD Twente0,3(0,2 - 0,5)
GGD West-Brabant0,3(0,2 - 0,5)
GGD Zaanstreek-Waterland0,6(0,4 - 0,9)
GGD Zeeland0,2(0,1 - 0,5)
GGD Zuid-Holland Zuid0,3(0,2 - 0,5)
GGD Zuid-Limburg0,3(0,2 - 0,4)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden0,5(0,3 - 0,8)
View all detail data

Kennemerland en Zaanstreek-Waterland het meeste lichamelijk geweld

Het percentage ouderen in Nederland (van 65 jaar en ouder) dat de afgelopen 12 maanden lichamelijk geweld heeft ondervonden in de thuissituatie varieert van 0,2 tot 0,8%, met een gemiddelde van 0,3%. Onder lichamelijk geweld verstaan we geslagen, geschopt of geknepen worden. In de GGD regio’s Kennemerland en Zaanstreek-Waterland zijn de percentages het hoogst.

Betrouwbaarheidsintervallen

De cijfers liggen dicht bij elkaar. Om te bepalen of cijfers statistisch significant van elkaar verschillen kan worden gekeken of de betrouwbaarheidsintervallen (95% BI) rondom de cijfers elkaar overlappen. Wanneer er geen overlap is, zijn de cijfers zeker significant verschillend. Deze betrouwbaarheidsintervallen zijn te vinden als er op een regio geklikt wordt.

Vergelijk met andere kaart

Meer informatie

Niet geholpen met persoonlijke verzorging in de thuissituatie per GGD-regio

Verwaarlozing in persoonlijke verzorging 2016

Per GGD-regio, 65 jaar en ouder
Verwaarlozing in persoonlijke verzorging 2016
GGD-regioPercentageBetrouwbaarheidsinterval
GGD Amsterdam0,8(0,6 - 1)
GGD Brabant-Zuidoost0,8(0,6 - 1,1)
GGD Drenthe0,4(0,2 - 0,7)
GGD Flevoland0,9(0,5 - 1,6)
GGD Fryslân0,4(0,2 - 0,7)
GGD Gelderland-Zuid0,5(0,4 - 0,7)
GGD Gooi en Vechtstreek0,2(0,1 - 0,4)
GGD Groningen0,7(0,4 - 1)
GGD Haaglanden0,6(0,5 - 0,8)
GGD Hart voor Brabant0,4(0,3 - 0,6)
GGD Hollands Midden0,6(0,4 - 0,8)
GGD Hollands Noorden0,5(0,3 - 0,7)
GGD IJsselland0,5(0,3 - 0,7)
GGD Kennemerland1,1(0,8 - 1,4)
GGD Limburg-Noord0,6(0,4 - 0,8)
GGD Noord- en Oost-Gelderland0,8(0,6 - 1,1)
GGD regio Utrecht0,5(0,4 - 0,7)
GGD Rotterdam-Rijnmond0,6(0,5 - 0,8)
GGD Twente0,7(0,5 - 1)
GGD West-Brabant0,6(0,4 - 0,8)
GGD Zaanstreek-Waterland0,6(0,4 - 0,8)
GGD Zeeland0,6(0,4 - 1)
GGD Zuid-Holland Zuid0,9(0,6 - 1,3)
GGD Zuid-Limburg0,8(0,7 - 1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden0,8(0,5 - 1,1)
View all detail data

Regio Gooi- en Vechtstreek minste verwaarlozing in persoonlijke verzorging

Het percentage ouderen in Nederland (van 65 jaar en ouder) dat de afgelopen 12 maanden niet geholpen is met persoonlijke verzorging in de thuissituatie, varieert van 0,2 tot 1,1%, met een gemiddelde van 0,6%. In de GGD regio’s Kennemerland, Zuid-Holland-Zuid en Flevoland zijn de percentages het hoogst. In de GDD regio Gooi- en Vechtstreek het laagst.

Betrouwbaarheidsintervallen

De cijfers liggen dicht bij elkaar. Om te bepalen of cijfers statistisch significant van elkaar verschillen kan worden gekeken of de betrouwbaarheidsintervallen (95% BI) rondom de cijfers elkaar overlappen. Wanneer er geen overlap is, zijn de cijfers zeker significant verschillend. Deze betrouwbaarheidsintervallen zijn te vinden als er op een regio geklikt wordt.

Vergelijk met andere kaart

Meer informatie

Financieel benadeeld in de thuissituatie per GGD-regio

Financieel benadeeld 2016

Per GGD-regio, 65 jaar en ouder
Financieel benadeeld 2016
GGD-regioPercentageBetrouwbaarheidsinterval
GGD Amsterdam1,4(1,1 - 1,7)
GGD Brabant-Zuidoost1,4(1,2 - 1,7)
GGD Drenthe0,7(0,4 - 1,1)
GGD Flevoland1,3(0,7 - 2,1)
GGD Fryslân1,4(1 - 1,9)
GGD Gelderland-Zuid0,9(0,7 - 1,1)
GGD Gooi en Vechtstreek0,7(0,5 - 0,9)
GGD Groningen0,9(0,6 - 1,3)
GGD Haaglanden1,4(1,2 - 1,7)
GGD Hart voor Brabant0,7(0,6 - 0,9)
GGD Hollands Midden0,7(0,6 - 0,9)
GGD Hollands Noorden0,8(0,6 - 1)
GGD IJsselland0,9(0,7 - 1,2)
GGD Kennemerland2,0(1,7 - 2,4)
GGD Limburg-Noord1,3(1 - 1,7)
GGD Noord- en Oost-Gelderland0,8(0,6 - 1)
GGD regio Utrecht1,0(0,8 - 1,2)
GGD Rotterdam-Rijnmond1,3(1,1 - 1,5)
GGD Twente0,8(0,6 - 1,1)
GGD West-Brabant1,0(0,8 - 1,3)
GGD Zaanstreek-Waterland1,2(0,9 - 1,6)
GGD Zeeland0,8(0,5 - 1,2)
GGD Zuid-Holland Zuid1,1(0,7 - 1,6)
GGD Zuid-Limburg1,4(1,2 - 1,6)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden1,3(1 - 1,8)
View all detail data

Financieel benadeelde ouderen wonen verspreid over het land

Het percentage ouderen in Nederland (van 65 jaar en ouder) dat de afgelopen 12 maanden financieel benadeeld is in de thuissituatie varieert van 0,7 tot 2,0%, met een gemiddelde van 1,1%.

Betrouwbaarheidsintervallen

De cijfers liggen dicht bij elkaar. Om te bepalen of cijfers statistisch significant van elkaar verschillen kan worden gekeken of de betrouwbaarheidsintervallen (95% BI) rondom de cijfers elkaar overlappen. Wanneer er geen overlap is, zijn de cijfers zeker significant verschillend. Deze betrouwbaarheidsintervallen zijn te vinden als er op een regio geklikt wordt.

Vergelijk met andere kaart

Meer informatie

In vrijheid beperkt of geschonden in privacy in de thuissituatie per GGD-regio

Vrijheid beperkt 2016

Per GGD-regio, 65 jaar en ouder
Vrijheid beperkt 2016
GGD-regioPercentageBetrouwbaarheidsinterval
GGD Amsterdam0,8(0,6 - 1)
GGD Brabant-Zuidoost0,6(0,4 - 0,8)
GGD Drenthe0,5(0,3 - 0,7)
GGD Flevoland0,4(0,2 - 0,8)
GGD Fryslân0,4(0,3 - 0,6)
GGD Gelderland-Zuid0,3(0,2 - 0,5)
GGD Gooi en Vechtstreek0,5(0,3 - 0,7)
GGD Groningen0,3(0,1 - 0,4)
GGD Haaglanden0,6(0,4 - 0,7)
GGD Hart voor Brabant0,4(0,3 - 0,6)
GGD Hollands Midden0,4(0,2 - 0,5)
GGD Hollands Noorden0,3(0,2 - 0,5)
GGD IJsselland0,5(0,3 - 0,8)
GGD Kennemerland1,1(0,8 - 1,3)
GGD Limburg-Noord0,6(0,4 - 0,9)
GGD Noord- en Oost-Gelderland0,4(0,3 - 0,6)
GGD regio Utrecht0,3(0,2 - 0,4)
GGD Rotterdam-Rijnmond0,7(0,5 - 0,9)
GGD Twente0,4(0,2 - 0,5)
GGD West-Brabant0,6(0,4 - 0,8)
GGD Zaanstreek-Waterland0,4(0,3 - 0,6)
GGD Zeeland0,3(0,2 - 0,7)
GGD Zuid-Holland Zuid0,4(0,2 - 0,7)
GGD Zuid-Limburg0,7(0,6 - 0,9)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden0,6(0,4 - 1)
View all detail data

Kennemerland en Amsterdam meeste ouderen in vrijheid beperkt

Het percentage ouderen in Nederland (van 65 jaar en ouder) dat de afgelopen 12 maanden in vrijheid beperkt is of geschonden is in de privacy in de thuissituatie varieert van 0,3 tot 1,1%, met een gemiddelde van 0,5%. In de GGD regio’s Kennemerland en Amsterdam zijn de percentages het hoogst.

Betrouwbaarheidsintervallen

De cijfers liggen dicht bij elkaar. Om te bepalen of cijfers statistisch significant van elkaar verschillen kan worden gekeken of de betrouwbaarheidsintervallen (95% BI) rondom de cijfers elkaar overlappen. Wanneer er geen overlap is, zijn de cijfers zeker significant verschillend. Deze betrouwbaarheidsintervallen zijn te vinden als er op een regio geklikt wordt.

Vergelijk met andere kaart

Meer informatie

Ongewenst seksueel benaderd in de thuissituatie per GGD-regio

Ongewenst seksueel benaderd 2016

Per GGD-regio, 65 jaar en ouder
Ongewenst seksueel benaderd 2016
GGD-regioPercentageBetrouwbaarheidsinterval
GGD Amsterdam0,4(0,3 - 0,6)
GGD Brabant-Zuidoost0,5(0,3 - 0,7)
GGD Drenthe0,3(0,2 - 0,6)
GGD Flevoland0,3(0,1 - 0,7)
GGD Fryslân0,4(0,3 - 0,7)
GGD Gelderland-Zuid0,3(0,2 - 0,4)
GGD Gooi en Vechtstreek0,4(0,3 - 0,7)
GGD Groningen0,3(0,2 - 0,6)
GGD Haaglanden0,4(0,3 - 0,5)
GGD Hart voor Brabant0,3(0,2 - 0,4)
GGD Hollands Midden0,2(0,2 - 0,4)
GGD Hollands Noorden0,2(0,2 - 0,4)
GGD IJsselland0,3(0,2 - 0,5)
GGD Kennemerland0,8(0,6 - 1,1)
GGD Limburg-Noord0,3(0,2 - 0,5)
GGD Noord- en Oost-Gelderland0,2(0,1 - 0,3)
GGD regio Utrecht0,2(0,1 - 0,2)
GGD Rotterdam-Rijnmond0,3(0,2 - 0,4)
GGD Twente0,3(0,2 - 0,5)
GGD West-Brabant0,2(0,2 - 0,4)
GGD Zaanstreek-Waterland0,4(0,3 - 0,7)
GGD Zeeland0,2(0,1 - 0,4)
GGD Zuid-Holland Zuid0,3(0,1 - 0,4)
GGD Zuid-Limburg0,7(0,6 - 0,9)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden0,4(0,2 - 0,6)
View all detail data

Kennemerland, Zuid-Limburg en Brabant-Zuidoos meeste ouderen ongewenst seksueel benaderd

Het percentage ouderen in Nederland (van 65 jaar en ouder) dat de afgelopen 12 maanden ongewenst seksueel benaderd is in de thuissituatie varieert van 0,2 tot 0,8%, met een gemiddelde van 0,3%. In de regio's Kennemerland, Zuid-Limburg en Brabant-Zuidoost zijn de percentages het hoogst.

Betrouwbaarheidsintervallen

De cijfers liggen dicht bij elkaar. Om te bepalen of cijfers statistisch significant van elkaar verschillen kan worden gekeken of de betrouwbaarheidsintervallen (95% BI) rondom de cijfers elkaar overlappen. Wanneer er geen overlap is, zijn de cijfers zeker significant verschillend. Deze betrouwbaarheidsintervallen zijn te vinden als er op een regio geklikt wordt.

Vergelijk met andere kaart

Meer informatie

Verantwoording

Definities
 • Internationale definitie seksueel geweld en seksuele intimidatie

  Seksueel geweld

  De internationale cijfers over seksueel geweld in het FRA-rapport zijn gebaseerd op de volgende vraag (FRA, 2015):

  Hoe vaak heeft iemand, sinds u 15 jaar was tot nu/in de afgelopen 12 maanden:

  • u tot geslachtsgemeenschap gedwongen door u neer te drukken of op een of andere manier pijn te doen? [INDIEN NODIG: Met geslachtsgemeenschap bedoelen we hier gedwongen orale seks, gedwongen anale of gedwongen vaginale penetratie.]
  • afgezien hiervan, geprobeerd u tot geslachtsgemeenschap te dwingen door u neer te drukken of op een of andere manier pijn te doen? [INDIEN NODIG: Met geslachtsgemeenschap bedoelen we hier gedwongen orale seks, gedwongen anale of gedwongen vaginale penetratie.]
  • afgezien hiervan, u gedwongen mee te doen aan een vorm van seksuele activiteit terwijl u dat niet wilde of niet kon weigeren?
  • of hebt u ingestemd met seksuele activiteit omdat u bang was voor wat er zou kunnen gebeuren als u weigerde?

  Seksuele intimidatie

  De internationale cijfers over seksuele intimidatie in het FRA-rapport zijn gebaseerd op de volgende vraag (FRA, 2015):

  Mogelijk hebt u wel eens meegemaakt dat mensen zich tegenover u gedroegen op een manier die u ongewenst en beledigend vond. Hoe vaak hebt u een van de volgende dingen meegemaakt? Hoe vaak is dat u in de afgelopen 12 maanden overkomen?

  • Ongewenste aanraking, omhelzing of kus?
  • Seksueel suggestieve opmerkingen of grappen waardoor u zich beledigd voelde?
  • Ongepaste uitnodigingen voor afspraakjes?
  • Opdringerige vragen over uw privéleven waardoor u zich beledigd voelde?
  • Opdringerige opmerkingen over uw uiterlijk waardoor u zich beledigd voelde?
  • Ongepast staren of gluren waardoor u zich geïntimideerd voelde?
  • Iemand die u seksueel expliciete afbeeldingen, foto’s of geschenken stuurde of toonde waardoor u zich beledigd voelde?
  • Iemand die exhibitionistisch gedrag vertoonde tegenover u?
  • Iemand die u dwong om tegen uw wil pornografisch materiaal te bekijken?
  • Ongewenste seksueel expliciete e-mails of sms-berichten die u beledigend vond?
  • Ongepaste toenaderingen die u beledigend vond, op socialenetwerksites zoals Facebook, of in chatrooms op het internet?

   

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. FRA. Violence against women: an EU-wide survey. Main results. Luxemburg: Publications Office of the European Union; 2015. Bron
Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij cijfers over sociale omgeving

  Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie VZinfo Meer informatie
  Seksuele Gezondheid in Nederland/Leefstijlmonitor, Rutgers i.s.m. RIVM, 2017 Seksuele grensoverschrijding, Seksueel geweld Nederlandse bevolking van 18 tot 80 jaar Leefstijlmonitor
  de Graaf & Wijsen, 2017
  Seks onder je 25e/Leefstijlmonitor, Rutgers/Soa Aids Nederland i.s.m. RIVM, 2017 Seksuele grensoverschrijding Nederlandse jongeren van 12 tot 25 jaar Leefstijlmonitor
  de Graaf et al., 2017
  Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Seksueel geweld Nederlandse jongeren van 12 tot 16 jaar Nationaal Rapporteur, 2018
  Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 GGD'en, CBS en RIVM

  Psychisch geweld, Lichamelijk geweld, Niet geholpen met persoonlijke verzorging, Financieel benadeeld, In vrijdheid beperkt of geschonden in privacy, Ongewenst seksueel benaderd

  Nederlandse bevolking van 65 jaar en ouder Gezondheidsmonitor Volwassenen, GGD’en, CBS en RIVM
  Violence against women survey Seksuele intimidiatie, Seksueel geweld Vrouwen van 18 tot 74 jaar in alle EU-landen FRA, 2015

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. de Graaf H, Wijsen C. Seksuele gezondheid in Nederland 2017. Utrecht: Rutgers; 2017. Bron
  2. de Graaf H, van den Borne M, Nikkelen S, Twisk D, Meijer S. Seks onder je 25e. Seksuele gezondheid van jongeren in Nederland anno 2017. Rutgers/Soa Aids Nederland.; 2017. Bron
  3. Nationaal Rapporteur. Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2016. Den Haag: Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen; 2018. Bron
  4. FRA. Violence against women: an EU-wide survey. Main results. Luxemburg: Publications Office of the European Union; 2015. Bron
 • Aanvragen data voor wetenschappelijk onderzoek

  De Gezondheidsmonitor (doelgroep Volwassenen en Ouderen) is voor het eerst uitgevoerd in 2012. De Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012 en de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 bevatten informatie over de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de Nederlandse bevolking van negentien jaar en ouder. De Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012 en de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 zijn uitgevoerd door de GGD’en, CBS en RIVM. In 2012 en 2016 deden respectievelijk ruim 387.000 personen en 457.000 personen mee aan het grootschalige vragenlijstonderzoek. De Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 en Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 bevat informatie over de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van leerlingen in klas 2 en klas 4 van het voortgezet onderwijs. De Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 en 2019 zijn uitgevoerd door de GGD’en en RIVM. In 2015 hebben bijna 97.000 leerlingen en 377 scholen deelgenomen aan deze monitor. In 2019 waren dit 171.192 leerlingen en 707 scholen.

  Meer informatie over de Gezondheidsmonitors vind u hier en hier en voor Gezondheidsmonitors Jeugd vindt u hier. Bij het digitale loket Gezondheidsmonitors kunt u data of cijfers aanvragen uit de Gezondheidsmonitors voor onderzoek en beleid op zowel lokaal als landelijk niveau. Momenteel zijn de data en cijfers beschikbaar uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 en uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2015, Gezondheidsmonitor Jeugd 2019. Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie over de aanvraag van cijfers of data uit de Gezondheidsmonitors? Stuur dan een e-mail.

 • Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen: Ouderenmishandeling

  De vragen over ouderenmishandeling zijn alleen gesteld aan respondenten van 65 jaar en ouder. Het gaat om nare gebeurtenissen in de thuissituatie die zijn aangedaan door gezinsleden, familieleden, (ex) partners, huisvrienden, of door personen van wie de respondent afhankelijk is zoals een professionele hulpverlener, zoals iemand van de thuiszorg of een arts, of een mantelzorger.

  De volgende vragen zijn gesteld m.b.t. of het in de afgelopen 12 maanden is voorgekomen dat iemand in de thuissituatie:

  • U heeft beledigd, getreiterd, gekleineerd of uitgescholden?
  • U heeft geslagen, geschopt, geknepen of u op een andere manier lichamelijk geweld heeft aangedaan?
  • U niet wilde helpen met uw persoonlijke verzorging (zoals helpen met wassen, aankleden of naar het toilet gaan) terwijl die persoon wist dat u hulp nodig had?
  • U financieel heeft benadeeld? (zoals geld of bezit afpakken of iets kopen op uw kosten zonder uw toestemming)
  • Uw vrijheid heeft beperkt of uw privacy heeft geschonden? (zoals door het achterhouden van uw post of door u te verbieden het huis uit te gaan of te telefoneren)
  • Ongewenste seksuele opmerkingen heeft gemaakt of u heeft aangeraakt zonder dat u dat wilde?