Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Social media en gamenRegionaal & InternationaalRegionaal

Cijfers & Context

Regionaal & Internationaal

7,6% jongeren problematisch gebruik social media

Kosten

Preventie & Zorg

Social-mediagebruik middelbare scholieren (klas 2 en 4) per GGD-regio

Social media gebruik 2019

Per GGD-regio, middelbare scholieren (klas 2 en klas 4)
Social media gebruik 2019
GGD-regioPercentage
DGJ Zuid-Holland Zuid 6,8
GGD Amsterdam11,5
GGD Brabant-Zuidoost10,0
GGD Drenthe 6,9
GGD Flevoland 8,4
GGD Fryslan 9,4
GGD Gelderland Zuid 7,0
GGD Gooi en Vechtstreek 8,4
GGD Groningen 8,2
GGD Haaglanden 9,8
GGD Hart voor Brabant 7,7
GGD Hollands Midden 6,4
GGD Hollands Noorden 5,4
GGD IJsselland 6,5
GGD Kennemerland 7,4
GGD Limburg-Noord 6,2
GGD Noord-en Oost-Gelderland 7,5
GGD regio Utrecht 6,9
GGD Rotterdam-Rijnmond10,1
GGD Twente 6,4
GGD West-Brabant 9,3
GGD Zaanstreek-Waterland 8,0
GGD Zeeland 7,4
GGD Zuid-Limburg 8,5
VG Gelderland-Midden 9,4
View all detail data

Social-mediagebruik naar regio

In Nederland is bij 8,1% van de jongeren risico op problematisch gebruik van sociale media. Per regio varieert het percentage van 5,4 tot 11,5%. De jongeren beantwoordden 7 vragen over social media gebruik. Risico op problematisch gebruik van social media werd gedefinieerd als een ongunstige gemiddelde score op alle 7 vragen in combinatie met (heel) vaak slaap tekort komen door gebruik van social media of (heel) vaak huiswerk afraffelen om op social media te kunnen. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Social-mediagebruik naar gemeente

In 19 GGD-regio’s waren voldoende tweede- en vierdeklassers uitgenodigd, zodat in die regio’s voor gemeenten (op 14 gemeenten na) ook prevalentiecijfers beschikbaar zijn. Zes regio’s (Amsterdam, Brabant-Zuidoost, Fryslân, Gelderland-Midden, Haaglanden en Hart voor Brabant) namen deel op regionaal niveau waardoor in deze regio’s geen gemeentecijfers beschikbaar zijn.

Gezondheidsmonitor Jeugd

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de leefstijl en het welzijn van middelbare scholieren. Alle 25 GGD'en in Nederland namen eind 2019 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Meer dan 170.000 leerlingen beantwoordden vragen over hun gezondheid, geluk, psychosociaal welzijn, gebruik van sociale media, gamen, pesten, bewegen, suikerhoudende dranken, roken en drinken. Het onderzoek werd voor de tweede keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerste keer was 2015).

Meer informatie

Datum publicatie

15-10-2020

Gamen middelbare scholieren (klas 2 en 4) per GGD-regio

Gamen 2019

Per GGD-regio, middelbare scholieren (klas 2 en klas 4)
Gamen 2019
GGD-regioPercentage
DGJ Zuid-Holland Zuid 2,5
GGD Amsterdam 3,6
GGD Brabant-Zuidoost 2,3
GGD Drenthe 3,0
GGD Flevoland 2,5
GGD Fryslan 1,7
GGD Gelderland Zuid 2,4
GGD Gooi en Vechtstreek 2,3
GGD Groningen 3,2
GGD Haaglanden 3,0
GGD Hart voor Brabant 3,1
GGD Hollands Midden 2,3
GGD Hollands Noorden 2,1
GGD IJsselland 1,9
GGD Kennemerland 2,1
GGD Limburg-Noord 1,7
GGD Noord-en Oost-Gelderland 2,0
GGD regio Utrecht 2,6
GGD Rotterdam-Rijnmond 3,6
GGD Twente 2,0
GGD West-Brabant 2,7
GGD Zaanstreek-Waterland 2,9
GGD Zeeland 3,0
GGD Zuid-Limburg 3,1
VG Gelderland-Midden 3,8
View all detail data

Gamen naar regio

In Nederland is bij 2,7% van de jongeren risico op problematisch gamen. Per regio varieert het percentage van 1,7 tot 3,8%. De jongeren beantwoordden 7 vragen over gamen. Risico op problematisch gamen werd gedefinieerd als een ongunstige gemiddelde score op alle 7 vragen in combinatie met (heel) vaak slaap tekort komen door gamen of (heel) vaak huiswerk afraffelen om te kunnen gamen. Met games bedoelen we alle spellen/spelletjes die je speelt op een smartphone, tablet, laptop, pc, Mac of spelcomputer (zoals Playstation, Xbox, Nintendo). Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Gamen naar gemeente

In 19 GGD-regio’s waren voldoende tweede- en vierdeklassers uitgenodigd, zodat in die regio’s voor gemeenten (op 14 gemeenten na) ook prevalentiecijfers beschikbaar zijn. Zes regio’s (Amsterdam, Brabant-Zuidoost, Fryslân, Gelderland-Midden, Haaglanden en Hart voor Brabant) namen deel op regionaal niveau waardoor in deze regio’s geen gemeentecijfers beschikbaar zijn.

Gezondheidsmonitor Jeugd

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de leefstijl en het welzijn van middelbare scholieren. Alle 25 GGD'en in Nederland namen eind 2019 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Meer dan 170.000 leerlingen beantwoordden vragen over hun gezondheid, geluk, psychosociaal welzijn, gebruik van sociale media, gamen, pesten, bewegen, suikerhoudende dranken, roken en drinken. Het onderzoek werd voor de tweede keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerste keer was 2015). 

Meer informatie

Datum publicatie

15-10-2020