Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

SoaCijfers & ContextHepatitis B

Cijfers & Context

Chlamydia is de meest voorkomende soa

Regionaal & Internationaal

Centrum seksuele gezondheid bij vrijwel elke GGD

Kosten

Kosten van soa 56 miljoen euro in 2011

Preventie & Zorg

Aantal ziekenhuisopnamen voor soa afgenomen

Oorzaken hepatitis B

Onbeschermd seksueel contact belangrijkste oorzaak

In Nederland wordt acute hepatitis B meestal overgebracht via onbeschermd seksueel contact, te weten in 64% van de gevallen. Hieronder zijn veel homo- en biseksuele contacten (Visser et al., 2017).

Virus ook overdraagbaar door geïnfecteerd bloed

Hepatitis B kan ook worden overgedragen via contact met geïnfecteerd bloed of via lichaamsvloeistoffen die geïnfecteerd bloed bevatten. Besmetting via bloed-bloedcontact kan zich bijvoorbeeld voordoen bij mensen die een bloedtransfusie ondergaan of bij zorgverleners die zich prikken met een besmette naald.

Meer informatie

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Visser M, van Aar F, van Oeffelen AAM, van den Broek IVF, Op de Coul ELM, Hofstraat SHI, et al. Sexually transmitted infections including HIV, in the Netherlands in 2016. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM/CIb); 2017. Bron | DOI

Trend in incidentie acute hepatitis B naar leeftijd en geslacht

Incidentie van acute hepatitis B, 1976-2015

JaarMannenVrouwen
19763,11,4
19774,91,5
19785,22,1
19795,62,3
19806,52,8
19817,73,3
19826,32,8
19835,32,2
19845,22,2
19855,82,2
19863,81,5
19872,91,3
19882,61,5
19892,41,1
19902,51,1
19912,51,1
19922,50,8
19932,10,8
19942,20,5
19952,20,8
19962,00,5
19972,10,6
19982,20,6
19991,60,7
20002,61,0
20011,80,9
20022,60,7
20033,10,9
20043,00,5
20052,80,8
20062,20,7
20072,10,6
20082,10,7
20092,00,5
20101,90,5
20111,50,4
20121,60,4
20131,20,4
20141,20,4
20151,00,3

Bron: RIVM-Osiris

In 2015 van acute hepatitis B 105 meldingen 

In 2015 meldden de GGD’en in 105 acute hepatitis B gevallen. De incidentie van acute hepatitis B is 0,6 per 100.000 personen. Ten opzichte van 2014 is het aantal meldingen met 26% afgenomen (141 meldingen).

Hepatitis B vaker bij mannen dan bij vrouwen

Acute hepatitis B werd in 2015 vaker vastgesteld bij mannen dan bij vrouwen. Bij mannen was de incidentie 1,0 per 100.000 inwoners (81 gevallen), bij vrouwen 0,3 per 100.000 inwoners (24 gevallen).

Sinds 2004 afname incidentie bij mannen

Tussen 2004 en 2015 is het aantal acute hepatitis B-meldingen bij mannen afgenomen (van 3,0 naar 1,0 per 100.000). Dit heeft vooral te maken met een daling in besmetting door homo- of biseksueel contact (van den Broek et al., 2016).

Sterke daling in incidentie in tachtiger jaren

Van 1970 tot 1981 steeg het aantal meldingen van acute hepatitis B sterk, van minder dan honderd tot enkele honderden gevallen per jaar. Vanaf 1981 is het aantal meldingen sterk afgenomen. Deze afname is deels te verklaren door verandering in seksueel gedrag ten gevolge van de aidsepidemie en door het in 1982 beschikbaar komen van een effectief vaccin (van den Broek et al., 2016.

 

Meer informatie

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. van den Broek IVF, van Aar F, van Oeffelen AAM, Op de Coul ELM. Sexually transmitted infections in the Netherlands in 2015. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2016. Bron

Trend in acute hepatitis B bij risicogroepen

Incidentie van acute hepatitis B 200452015

JaarHeteroseksueelMSMSeksueel onbekendIntraveneus druggebruikPrik- of bijtaccidentOverigOnbekend
200583973042181
200677746131857
200755742122153
200875665031366
200982599021144
201074515151248
201150496041040
20126341305651
201351380021142
201439316021641
20154020100730

Bron: RIVM-Osiris

 • MSM = mannen die seks hebben met mannen
 • Door vertraging in het melden, kunnen de gegevens over 2015 nog incompleet zijn

 

Besmetting door seksueel contact tussen mannen sterk gedaald

Tussen 2005 en 2015 is het aantal besmettingen van acute hepatitis B sterk gedaald bij mannen die seks hebben met mannen, een afname van 79%. Ook via heteroseksueel contact is tussen 2005 en 2015 het aantal besmettingen afgenomen, maar dit lijkt de laatste jaren te stabiliseren (van den Broek et al., 2016).
 

Meer informatie

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. van den Broek IVF, van Aar F, van Oeffelen AAM, Op de Coul ELM. Sexually transmitted infections in the Netherlands in 2015. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2016. Bron

Risicogroepen hepatitis B

Diverse groepen hebben verhoogd risico

Diverse groepen mensen hebben een verhoogd risico op besmetting met het hepatitis B-virus (Gezondheidsraad, 2009; VWS, 2010).

 • Werkers in de gezondheidszorg, druggebruikers en mensen met een piercing lopen risico op contact met besmette naalden.
 • Mensen die in het buitenland een bloedtransfusie of ingreep ondergaan of pasgeborenen met een geïnfecteerde moeder vormen een risicogroep vanwege bloed-bloedcontact.
 • Leden van een gezin of woongemeenschap kunnen elkaar besmetten met het hepatitis B-virus door hun frequente en intensieve contact. Vooral jonge kinderen kunnen de ziekte krijgen via bijvoorbeeld wondjes en tondeuses (bloed-bloedcontact) of het uitwisselen van tandenborstels (contact met bloed of bloedbevattend speeksel).
 • Personen met het syndroom van Down hebben een verhoogd risico door specifieke omgangsvormen (bijten, kwijlen, automutilatie, seks).

Jonge kinderen met hepatitis B hebben een groot risico op de chronische vorm.  Het risico dat een besmette moeder tijdens of vlak na de bevalling het virus overbrengt op haar kind is meer dan 90% (LCI-richtlijnen).

Meer informatie

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Gezondheidsraad. Algemene vaccinatie tegen hepatitis B herbeoordeeld. Den Haag: Gezondheidsraad; 2009. Bron
 2. VWS. Vaccinaties tegen hepatitis B en pneumokokkeninfecties binnen het Rijksvaccinatieprogramma. Den Haag: Ministerie van VWS; 2010. Bron

Gevolgen van hepatitis B

Meeste volwassenen met acute hepatitis B genezen spontaan

De meeste (>95%) volwassenen met hepatitis B genezen spontaan binnen drie tot zestien weken en worden immuun. Bij de overige personen wordt de ziekte chronisch (Maddrey, 2001).

Aantal klachten bij acute vorm neemt toe met de leeftijd

Bij de acute vorm van hepatitis B neemt het aantal mensen met ziekteverschijnselen toe met de leeftijd. Van de geïnfecteerde kinderen tot zes jaar heeft 5 tot 15% ziekteverschijnselen; bij oudere kinderen en volwassenen is dat 33 tot 50% (Shepard et al., 2006).

Mensen met chronische hepatitis B blijven besmettelijk

Mensen met chronische hepatitis B blijven besmettelijk, maar hebben meestal geen klachten. Bij sommige mensen kan er hoge bloeddruk en chronische vermoeidheid optreden. Bij enkele chronische dragers raken de leverfuncties verstoord; bij 25 tot 35% leidt de infectie tot levercirrose of leverkanker. Daarvan overlijdt 15 tot 25% vroegtijdig (Maddrey, 2001).

 

Meer informatie

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Maddrey WC. Hepatitis B--an important public health issue. Clin Lab. 2001;47(1-2):51-5. Pubmed
 2. Shepard CW, Simard EP, Finelli L, Fiore AE, Bell BP. Hepatitis B virus infection: epidemiology and vaccination. Epidemiol Rev. 2006;28:112-25. Pubmed | DOI

Sterfte door hepatitis B

Stefte door acute hepatitis B

Tussen 1996 en 2014 zijn er 45 sterfgevallen door acute hepatitis B geregistreerd (CBS Doodsoorzakenstatistiek). Bij sterfte als gevolg van chronische hepatitis B is sprake van een onderschatting van het werkelijke aantal sterfgevallen ten gevolge van hepatitis B. Mensen met hepatitis B sterven namelijk vaak aan levercirrose of leverkanker, en staan dus met een van die doodsoorzaken geregistreerd.
 

Meer informatie

Bronnen en literatuur

Bronnen

 1. CBS Doodsoorzakenstatistiek, Doodsoorzakenstatistiek. zorggegevens.nl

Verantwoording

Definities
 • Seksueel overdraagbare aandoeningen zijn bacteriële of virale infectieziekten

  Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's) zijn infectieziekten die meestal worden veroorzaakt door een bacterie of virus.
  •    Bacteriële soa's zijn Chlamydia, gonorroe en syfilis;
  •    Virale soa's zijn genitale wratten, hepatitis B, herpes genitalis en hiv.
  Soa's worden overgedragen via sperma, bloed, vaginaal vocht en bij contact van de slijmvliezen.

 • Chlamydia is bacteriële seksueel overdraagbare aandoening

  Chlamydia is een seksueel overdraagbare aandoening (soa) die veroorzaakt wordt door de bacterie Chlamydia trachomatis. Chlamydia kan behalve door onbeschermd seksueel contact (urogenitale, anorectale en orale chlamydia) ook worden overgedragen van moeder op kind tijdens de geboorte (perinatale chlamydia).

 • LGV is een ernstig type chlamydia bij mannen

  Een specifiek type chlamydia-infectie bij mannen is Lymphogranuloma venereum (LGV). LGV heeft een ernstig ziekteverloop. Het veroorzaakt een ontsteking van de lymfeklieren, met als mogelijk gevolg genitale en anale zweren. LGV-patiënten met dergelijke zweren zijn vatbaarder voor hiv en andere soa. Bovendien kunnen zij als gevolg van de zweren eerder anderen besmetten (Bron: LCI protocol chlamydia en LGV).

 • Genitale wratten

  Genitale wratten, ook wel condylomata acuminata genoemd, is een virale seksueel overdraagbare aandoening (soa) die wordt veroorzaakt door het humaan papilloma virus (HPV), type 6 en 11. De HPV-typen 6 en 11 behoren tot de laagrisicotypen van het HPV-virus en zijn niet kankerverwekkend. De hoogrisicotypen van het HPV-virus (met name typen 16 en 18) spelen een rol bij het ontstaan van  baarmoederhalskanker (Zur Hausen, 2002). De eerste verschijnselen van genitale wratten zijn jeuk en irritatie bij de geslachtsorganen. Soms ontstaat er maar één wratje, maar bij andere personen ontstaan er veel wratten in een kort tijdsbestek. De meeste geïnfecteerden hebben geen klachten, maar ze kunnen wel hun seksuele partners besmetten. De infectie heeft een chronisch karakter en de kans is groot dat genitale wratten na een behandeling terugkomen.

 • Gonorroe

  Gonorroe, ook wel druiper genoemd, is een seksueel overdraagbare aandoening (soa) die wordt veroorzaakt door de bacterie Neisseria gonorrhoeae. Gonorroe kan behalve door onbeschermd seksueel contact (urogenitale, anorectale en orale gonorroe) ook worden overgedragen van moeder op kind tijdens de geboorte (perinatale gonorroe). 

 • Hepatitis B is een zeer besmettelijke virusinfectie

  Hepatitis B is een zeer besmettelijke infectie die wordt veroorzaakt door het hepatitis B-virus (HBV). Het virus nestelt zich in de levercellen van het lichaam. De immunologische reactie van de geïnfecteerde persoon bepaalt het klinisch beeld dat ontstaat. Er zijn twee vormen: acute en chronische hepatitis B. De meeste (>95%) volwassenen met hepatitis B genezen spontaan binnen drie tot zestien weken en worden immuun. Bij de overige personen wordt de ziekte chronisch (Maddrey, 2001). Chronische dragers blijven besmettelijk.

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Maddrey WC. Hepatitis B--an important public health issue. Clin Lab. 2001;47(1-2):51-5. Pubmed
 • Acute hepatitis B-infectie kan op verschillende manieren verlopen

  Na besmetting met het hepatitis B-virus is er een incubatietijd van 6 tot 26 weken. Vervolgens kan hepatitis B zich in de acute fase op twee manieren manifesteren:

  • Als een acute infectie met milde of geen ziekteverschijnselen.
  • Als een heftig ziektebeeld met vermoeidheid, koorts, gewrichtsklachten en geelzucht.
 • Herpes genitalis

  Herpes genitalis (ICD-9-code 054.1 en ICD-10-code A60) is een virale seksueel overdraagbare aandoening (soa) die wordt veroorzaakt door het herpes simplex virus (HSV), type 1 of type 2. Bij ongeveer de helft van de gevallen van herpes genitalis is HSV-1 de oorzaak en bij de andere helft HSV-2. Het virus dringt de slijmvliezen van de mond, keel, ogen of geslachtsorganen binnen en verspreidt zich van hieruit tot in de gevoelszenuwen en blijft daar sluimerend aanwezig. Een HSV-infectie heeft dus een chronisch karakter.

  Aard en ernst ziekteverschijnselen vooral bepaald door type virus en geslacht geïnfecteerde

  De aard en ernst van de ziekteverschijnselen worden in belangrijke mate bepaald door het type virus, het geslacht van de geïnfecteerde en een eventuele eerdere niet-genitale infectie met HSV, en of er sprake is van een nieuwe (primaire) infectie of een recidief. Er is geen verschil in ziekteverschijnselen tussen HSV-1 en HSV-2-infecties (Holmes et al., 2008). 

 • Syfilis is een bacteriële soa

  Syfilis is een bacteriële soa die wordt veroorzaakt door de bacterie Treponema pallidum. Via de lymfebanen wordt de bacterie naar de lymfeklieren geleid en uiteindelijk vindt ook verspreiding via het bloed naar de verschillende organen plaats. Syfilis heeft een zeer wisselend klinisch beloop, wat er toe kan leiden dat de verschijnselen van syfilis niet of pas laat herkend worden.

 • Syfilis kent een besmettelijke en een niet-besmettelijke fase

  Syfilis kent een besmettelijk en een niet-besmettelijke fase. Bij de besmettelijke fase spreekt men van infectieuze syfilis; deze bestaat uit primaire, secundaire en latente syfilis. De niet-besmettelijke fase wordt ook wel tertiaire syfilis genoemd. In de tekst spreken we in principe van syfilis; als het om tertiaire syfilis gaat is dat expliciet vermeld.

 • Beloop en belangrijkste ziekteverschijnselen van syfilis

  • Primaire syfilis heeft een incubatietijd die varieert van tien tot negentig dagen (gemiddeld drie weken). Belangrijkste ziekteverschijnsel is een zweer op de plaats van de infectie (meestal rond de penis of vagina, maar soms ook bij de anus of in de mond); deze geneest vaak spontaan binnen drie tot zes weken.
  • Van de onbehandelde patiënten ontstaat bij 60-90% na drie tot zes weken secundaire syfilis. Ziekteverschijnselen zijn onder andere huiduitslag, misselijkheid, koorts en spier- en gewrichtspijnen. De klachten herstellen meestal spontaan.
  • Daarna kan bij een deel van de patiënten latente syfilis ontstaan. De vroege variant (de infectie bestaat minder dan een jaar) is besmettelijk, de late variant is niet besmettelijk. Meestal zijn er geen ziekteverschijnselen, maar sommige patiënten krijgen in deze fase opnieuw zweren. Twee derde van de onbehandelde patiënten houdt levenslang latente syfilis.
  • Bij ongeveer een derde van de onbehandelde patiënten met latente syfilis ontstaat tertiaire syfilis. In deze fase is de syfilis niet meer besmettelijk. Bij deze groep kunnen twee tot vier jaar na de infectie de inwendige organen worden aangetast, zoals hart en bloedvaten of het zenuwstelsel. In dit stadium kan ook neurosyfilis ontstaan; dit kan gepaard gaan met hoofdpijn, verwardheid, persoonlijkheidsverandering, uitval van hersenzenuwen en dementie.
Bronverantwoording
 • Landelijke database Centra Seksuele Gezondheid

  Cijfers over de incidentie en prevalentie van soa binnen de Centra Seksuele Gezondheid (CSG) komen uit de landelijke database van deze centra. Tijdens elk consult in een CSG wordt een bezoeker getest op chlamydia, gonorroe, syfilis en sinds 2010 ook op hiv (volgens opt-out). Heteroseksuele jongeren tot 25 jaar zonder verdere risicofactoren worden sinds 2012 in eerste instantie alleen op chlamydia getest. Pas als deze test positief is, wordt ook getest op gonorroe, syfilis en hiv. Andere soa’s (herpes genitalis, genitale wratten, hepatitis B) worden meestal alleen op indicatie onderzocht.

  De cijfers zijn gebaseerd op twee verschillende vormen van diagnose stellen:

  • Percentage positieve testuitslagen: bij chlamydia, gonorroe, syfilis en hiv.
  • Klinisch beeld: aantal gediagnosticeerde gevallen ten opzichte van het aantal consulten (bij herpes genitalis en genitale wratten). Hierbij is niet bekend of het om een nieuwe infectie of om een recidief gaat; beide zijn chronische soa's.

  De regionale CSG's bieden laagdrempelig en kosteloos soa- en hiv-testen en soa-zorg aan. De centra zijn ook toegankelijk voor specifieke risicogroepen, waaronder mannen die seks hebben met mannen ( MSM), prostituees en jongeren. Het betreft meestal GGD-locaties; in een enkel geval biedt de GGD deze zorg aan via een ziekenhuis in de buurt. De testlocaties van de regionale CSG's zijn verspreid over acht regio's; per regio draagt één GGD zorg voor de coördinatie. De CSG's hebben sinds januari 2006 een landelijke dekking, maar alle GGD-en rapporteren al sinds 2004 landelijk. Daardoor zijn landelijke trends al vanaf 2004 gepresenteerd.

  Het aantal mensen met een positieve testuitslag bij een CSG is niet zonder meer representatief voor het aantal nieuwe gevallen van soa's binnen de algemene bevolking. Soa’s kunnen zonder klachten verlopen, waardoor geïnfecteerde personen zonder klachten niet per definitie bij een CSG terecht komen. Tegelijkertijd zullen er personen zijn die zich ondanks klachten niet laten testen. De meeste mensen doen een soa-test als ze daar een andere aanleiding voor hebben, bijvoorbeeld uit bezorgdheid, bij aanvang van een nieuwe relatie of omdat ze willen stoppen met condoomgebruik.

  Meer informatie over de landelijke database Centra Seksuele Gezondheid is te vinden in Zorggegevens.

 • Landelijke database Stichting HIV Monitoring

  Cijfers over de incidentie en prevalentie van hiv en aids komen uit de landelijke database Stichting HIV Monitoring (SHM). Ook de sterftecijfers komen gedeeltelijk uit deze database. De sterftecijfers betreffen het aantal overledenen onder hiv-geïnfecteerden, waarbij niet altijd de diagnose aids is gesteld.

  Voor meer informatie over SHM zie: Landelijke database Stichting HIV Monitoring

 • RIVM-Osiris hepatis B

  Cijfers over de (trends in) incidentie van hepatitis B en over ziekenhuisopnamen komen uit de internetapplicatie Osiris van het RIVM. De verplichte aangifte van hepatitis B via deze internetapplicatie gebeurt door alle GGD'en sinds 2002. Tot 1999 was alleen de aangifte van acute infecties verplicht, daarna was dit ook het geval voor de chronische infecties. Het RIVM beheert de gegevens en rapporteert er jaarlijks over in het Infectieziekten Bulletin.

 • Soa: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

  Cijfers over (trends in) incidentie en prevalentie van soa’s geregistreerd in de huisartspraktijk komen uit de database van de Nivel Zorgregistraties eerste lijn. De incidentie en prevalentie wordt bepaald op basis van het aantal personen met één of meer episoden van de betreffende soa(‘s) per jaar. De diagnose van de meeste soa's wordt door huisartsen geregistreerd volgens de ICPC-codering. Het aantal geregistreerde soa-diagnosen binnen elke deelnemende praktijk wordt geëxtrapoleerd naar de totale Nederlandse bevolking zoals gepresenteerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Uitzonderingen binnen deze aanpak zijn chlamydia en syfilis.

  • Chlamydia heeft geen eigen ICPC-code. Het aantal chlamydia-gevallen in de huisartspraktijk is daarom geschat op basis van bredere diagnosegroepen. Bij vrouwen zijn dit cervicitis, vaginitis en Pelvic Inflammatory Disease (PID); bij mannen zijn dit orchitis/epididymitis en andere genitale ziekten. Daaruit zijn die personen geselecteerd waarbij chlamydia-medicatie is voorgeschreven.
  • Gegevens van huisartsen voor syfilis zijn niet gebruikt voor (trends in) incidentie en prevalentie, omdat de huisarts maar bij heel weinig mensen syfilis constateert.

  Het aantal mensen met een positieve testuitslag bij de huisarts is niet zonder meer representatief voor het aantal nieuwe gevallen van soa's binnen de algemene bevolking. Soa’s kunnen zonder klachten verlopen en geïnfecteerde personen zonder klachten zoeken over het algemeen geen medische zorg. De incidentie geschat op basis van de huisartspopulatie zal dus lager zijn dan de werkelijke incidentie in de algemene bevolking.

  Meer informatie

 • Sterfte door soa: CBS doodsoorzakenstatistiek

  Sterftecijfers van soa komen uit de CBS Doodsoorzakenstatistiek. Het betreft sterfgevallen waarbij soa als onderliggende doodsoorzaak werd geregistreerd.

  Voor meer informatie over de CBS Doodsoorzakenstatistiek zie: Zorggegevens.

  Soa

  ICD-9

  ICD-10

  Chlamydia

  099.1

  A56

  Gonorroe

  098

  A54

  Syfilis

  090-097

  A51, A52, A53

  Genitale wratten

  -

  A63.0

  Hepatitis B

  070.2, 070.3

  B16

  Herpes genitalis

  054.1

  A60

 • Coderingen voor registratie van soa

  Soa

  ICPC
  (registratie door huisartsen)

  ICD-9
  (registratie ziekenhuisopnamen)

  ICD-10
  (registratie sterfte)

  Chlamydia

   

  099.1

  A56

  Gonorroe

  X71

  098

  A54

  Syfilis

  X70

  090-097

  A51, A52, A53

  Genitale wratten

  X91

  -

  A63.0

  Hepatitis B

   

  070.2, 070.3

  B16

  Herpes genitalis

  X90

  054.1

  A60

  Hiv

  B90

   

   

 • Zwangerschapsscreening

  Trends in prevalentie van syfilis bij zwangere vrouwen komen uit de zwangerschapsscreening. Alle zwangere vrouwen krijgen in het eerste trimester een test voor hepatitis B, syfilis en hiv aangeboden. Gegevens over deelname en uitslagen van de screening worden verzameld door regionale coördinatieprogramma’s van het RIVM (RIVM-RCP’s) bij verloskundig hulpverleners en bij perifere laboratoria.

Methoden
 • Landelijke Medische Registratie (LMR)

  Correcties en indexatie

  Cijfers over trends in ziekenhuisopnamen zijn gecorrigeerd voor veranderingen in leeftijdssamenstelling en omvang van de bevolking en geïndexeerd (1995 is 100). Zie voor meer informatie: Zorggegevens: Landelijke Medische Registratie (LMR).

  Bronnen en literatuur

  Bronnen

  1. Landelijke Medische Registratie, LMR. zorggegevens.nl