Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

SoaCijfers & ContextChlamydia

Cijfers & Context

Chlamydia is de meest voorkomende soa

Regionaal & Internationaal

Centrum seksuele gezondheid bij vrijwel elke GGD

Kosten

Kosten van soa 56 miljoen euro in 2011

Preventie & Zorg

Aantal ziekenhuisopnamen voor soa afgenomen

Oorzaken van chlamydia

Chlamydia wordt veroorzaakt door een bacterie

Chlamydia is een seksueel overdraagbare aandoening die wordt veroorzaakt door de bacterie Chlamydia trachomatis. Chlamydia kan behalve door onbeschermd seksueel contact (urogenitale, anorectale en orale chlamydia) ook worden overgedragen van moeder op kind tijdens de geboorte (perinatale chlamydia).

Experts en redactie

Prevalentie chlamydia in bevolkingsonderzoek

Chlamydia komt voor bij 2 tot 3% van de jongeren

Twee procent van de 15- tot 30-jarige jongeren in de Nederlandse bevolking had in 2002/2003 chlamydia (2,5% van de vrouwen en 1,5% van de mannen). Dit blijkt uit bevolkingsonderzoek (van Bergen et al., 2005; Götz et al., 2005). Volgens ander onderzoek komt chlamydia naar schatting voor bij ongeveer 3% van de Nederlandse jongeren (16 tot 30 jaar). Die schatting is gebaseerd op een chlamydiascreening uit 2008-2010 (van den Broek et al., 2012).

Meer informatie

Experts en redactie

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. van Bergen JEAM, Götz HHM, Richardus JH, Hoebe CJPA, Broer J, Coenen AJT. Prevalence of urogenital Chlamydia trachomatis increases significantly with level of urbanisation and suggests targeted screening approaches: results from the first national population based study in the Netherlands. Sex Transm Infect. 2005;81(1):17-23. Pubmed | DOI
 2. Götz HHM, van Bergen JEAM, Veldhuijzen IK, Broer J, Hoebe CJPA, Steyerberg EW, et al. A prediction rule for selective screening of Chlamydia trachomatis infection. Sex Transm Infect. 2005;81(1):24-30. Pubmed | DOI
 3. van den Broek IVF, van Bergen JEAM, Brouwers EHG, Fennema JSA, Götz HHM, Hoebe CJPA, et al. Effectiveness of yearly, register based screening for chlamydia in the Netherlands: controlled trial with randomised stepped wedge implementation. BMJ. 2012;345:e4316. Pubmed | DOI

Chlamydia diagnosen in Centra Seksuele Gezondheid naar leeftijd en geslacht

Chlamydia komt relatief vaak voor op jonge leeftijd

Chlamydia komt relatief vaak voor op jonge leeftijd: 81% van de vrouwen met chlamydia en 64% van de heteroseksuele mannen met chlamydia was in 2016 jonger dan 25 jaar. Bij mannen die seks hebben met mannen (MSM) zijn de leeftijdsverschillen kleiner (Visser et al., 2017).

Chlamydia komt relatief vaak voor bij vrouwen en heteroseksuele mannen

Chlamydia werd relatief vaak vastgesteld bij vrouwen en heteroseksuele mannen in vergelijking met MSM. Bij 61% van de mannen met een chlamydia infectie betrof het een heteroseksuele man in 2016 (Visser et al., 2017). 

 

Heteromannen

MSM

Vrouwen

Totaal

Aantal testen

35.002

40.218

67.533

142.753

Positieve testen (n)

6.296

4.039

10.363

20.698

Positieve testen (%)

18,0

10,0

15,3

14,5


Meer informatie

 

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Visser M, van Aar F, van Oeffelen AAM, van den Broek IVF, Op de Coul ELM, Hofstraat SHI, et al. Sexually transmitted infections including HIV, in the Netherlands in 2016. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM/CIb); 2017. Bron | DOI

Chlamydia diagnosen in Centra Seksuele Gezondheid naar etniciteit

Positieve chlamydiatesten naar etniciteit 2016

Land/generatie migrantenVrouwenHeteromannenMSM
Nederland15,818,59,7
Turkije18,415,08,9
Noord Afrika/Marokko15,714,212,4
Suriname15,119,710,8
Nederlandse Antillen/Aruba17,120,813,5
Sub-Sahara Afrika13,819,011,3
Oost Europa9,813,412,2
Latijns Amerika10,818,011,5
Azië15,614,010,4
 • MSM = Mannen die seks hebben met mannen

Chlamydia komt relatief vaak voor bij enkele groepen met een migratieachtergrond

In de Nederlandse Centra Seksuele Gezondheid (CSG's) werd chlamydia bij sommige groepen met een migratieachtergrond relatief vaak vastgesteld. Over het algemeen wordt een hoger percentage positieve chlamydiatesten gevonden bij personen afkomstig uit de Nederlandse Antillianen en Aruba, Suriname en Sub-Sahara Afrika (Visser et al., 2017). Een vergelijkbaar beeld kwam naar voren bij een bevolkingsonderzoek uit 2002/2003 (van Bergen et al., 2005; van den Broek et al., 2012), een bevolkingsonderzoek uit 2008-2011 (Op de Coul et al., 2012) en een studie uit 2009 (Haasnoot et al., 2012).

Meer informatie

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Visser M, van Aar F, van Oeffelen AAM, van den Broek IVF, Op de Coul ELM, Hofstraat SHI, et al. Sexually transmitted infections including HIV, in the Netherlands in 2016. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM/CIb); 2017. Bron | DOI
 2. van Bergen JEAM, Götz HHM, Richardus JH, Hoebe CJPA, Broer J, Coenen AJT. Prevalence of urogenital Chlamydia trachomatis increases significantly with level of urbanisation and suggests targeted screening approaches: results from the first national population based study in the Netherlands. Sex Transm Infect. 2005;81(1):17-23. Pubmed | DOI
 3. van den Broek IVF, van Bergen JEAM, Brouwers EHG, Fennema JSA, Götz HHM, Hoebe CJPA, et al. Effectiveness of yearly, register based screening for chlamydia in the Netherlands: controlled trial with randomised stepped wedge implementation. BMJ. 2012;345:e4316. Pubmed | DOI
 4. Op de Coul ELM, Götz HHM, van Bergen JEAM, Fennema JSA, Hoebe CJPA, Koekenbier RH, et al. Who participates in the Dutch Chlamydia screening? A study on demographic and behavioral correlates of participation and positivity. Sex Transm Dis. 2012;39(2):97-103. Pubmed | DOI
 5. Haasnoot A, Koedijk FDH, Op de Coul ELM, Götz HHM, van der Sande MAB, van den Broek IVF. Comparing two definitions of ethnicity for identifying young persons at risk for chlamydia. Epidemiol Infect. 2012;140(5):951-8. Pubmed | DOI

Trend in chlamydia diagnosen in Centra Seksuele Gezondheid

Aantal testen en positieve testen chlamydia 2005-2016

JaarHeteromannen aantalVrouwen aantalMSM aantalHeteromannen % positiefVrouwen % positiefMSM % positief
20052144128074817010,510,49,9
20062479832483934010,510,810,1
20072831737845107839,910,310,1
200831419425351361810,610,611,6
200932366441061621910,810,69,9
201034996500441951911,311,110,3
201137298537352173312,111,410,5
201238383579542456513,312,210,5
201340741650192742912,812,29,6
201440755701072982413,912,910,2
201535628658673431416,114,210,1
201635002675334021818,015,410,0
 • MSM = mannen die seks hebben met mannen

Chlamydia is de meest voorkomende (bacteriële) soa 

In 2016 kregen in Nederland 20.698 mensen de diagnose chlamydia binnen de Centra Seksuele Gezondheid (CSG). Dat is 14,5% van de mensen die zich hebben laten testen bij een regionaal CSG. Hiermee is chlamydia de meest voorkomende bacteriële soa in de registraties van de CSG (Visser et al., 2017).

Stijging positieve testen bij vrouwen en heteroseksuele mannen

Sinds 2014 is het percentage positieve testen bij heteroseksuele mannen en vrouwen sterk gestegen. Deze stijgende trend is mogelijk te verklaren door sterkere prioritering van personen met een hoog risico op soa, onder andere personen die gewaarschuwd zijn of specifieke soa klachten hebben. Met ingang van 1 januari 2015 heeft het ministerie van VWS een financieringsplafond ingesteld en daarmee het aantal consulten beperkt. Bij MSM is het percentage positieve chlamydia testen de afgelopen jaren stabiel tussen de 9,6 en 11,6%. 

Aantal consulten toegenomen

Het aantal uitgevoerde chlamydiatesten binnen Centra Seksuele Gezondheid (CSG) is tussen 2005 en 2014 voor elke risicogroep toegenomen. Het aantal chlamydiatesten bij heteromannen daalt vanaf 2014. Voor vrouwen is het aantal in 2015 gedaald om in 2016 weer te stijgen. De daling zou kunnen komen door het financieringsplafond, dat door het minsiterie van VWS met ingang van 1 januari 2015 is ingesteld. Met deze regeling wordt het aantal consulten beperkt. Het aantal bij MSM laat van 2005 voor elk jaar een stijging zien (Visser et al., 2017).

Meer informatie

 

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Visser M, van Aar F, van Oeffelen AAM, van den Broek IVF, Op de Coul ELM, Hofstraat SHI, et al. Sexually transmitted infections including HIV, in the Netherlands in 2016. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM/CIb); 2017. Bron | DOI

Trend in LGV-diagnosen in Centra Seksuele Gezondheid

Aantal testen en positieve testen LGV 2006-2016

JaarTestenDiagnosenLGV % positief
2006342349,9
20074646514
20087729812,7
2009867829,5
20101142665,8
20111195695,8
2012140518413,1
201315601066,7
201419111447,5
201522141717,7
201626402429,2
 • LGV = Lymphogranuloma venereum

LGV fluctureert over de jaren

Het LGV (Lymphogranuloma venereum; een ernstig type chlamydia-infectie bij mannen) vindpercentage bij MSM fluctueert over de jaren. In 2016 zijn 242 LGV infecties vastgesteld en het vindpercentage onder geteste MSM was 9,2% (Visser et al., 2017).

Meer informatie

 

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Visser M, van Aar F, van Oeffelen AAM, van den Broek IVF, Op de Coul ELM, Hofstraat SHI, et al. Sexually transmitted infections including HIV, in the Netherlands in 2016. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM/CIb); 2017. Bron | DOI

Trend chlamydia diagnosen in de huisartsenpraktijk

Huisarts diagnosticeerde ruim 35.000 chlamydia-infecties in 2015

Huisartsen stelden in 2015 naar schatting bij ruim 35.000 personen chlamydia vast (2,1 infecties per 1.000 personen). Chlamydia komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen (2,3 per 1.000 vrouwen; 1,9 per 1.000 mannen). Het aantal nieuwe chlamydia-diagnosen in de huisartsenpraktijk is iets toegenomen in 2015 ten opzichte van 2014 voor zowel bij vrouwen als bij mannen.

Meer informatie

Trend chlamydia diagnosen in de toekomst

Huidige trend in omvang chlamydia verandert waarschijnlijk niet

Er zijn geen ontwikkelingen bekend die van invloed kunnen zijn op de toekomstige trend van de prevalentie van chlamydia. Screening wordt niet uitgerold op landelijke schaal. Wel wordt nu meer ingezet op 'case management' via het voorkómen van herinfecties (door herhaald te testen) en het waarschuwen van de partners.

Meer informatie

 

Gevolgen van chlamydia

Chlamydia verloopt vaak zonder klachten

Chlamydia verloopt vaak zonder klachten. Bij ongeveer de helft van de mannen en bij 70-90% van de vrouwen treden niet of nauwelijks symptomen op. Zij kunnen echter wel anderen besmetten; dit gebeurt vaak onopgemerkt.

Bij urogenitale chlamydia kunnen ontstekingen optreden

Bij circa 50% van de geïnfecteerde mannen en bij 10-30% van de geïnfecteerde vrouwen leidt urogenitale chlamydia tot ontstekingen van urinebuis, bijballen, baarmoederhals en/of eileiders. Een kind dat tijdens de geboorte besmet wordt met chlamydia kan last krijgen van oogbindvlies-, keel- of longontsteking. Dit geneest meestal zonder restverschijnselen (van de Laar et al., 2000). De andere vormen van chlamydia geven minder vaak tot zelden klachten (van de Laar et al., 2000; Peipert, 2003).

Onbehandelde chlamydia kan leiden tot infecties in bekkengebied

Wanneer vrouwen met chlamydia niet of niet tijdig een behandeling ondergaan, kan de infectie opstijgen in het bekkengebied. De infectie veroorzaakt bij 1 tot 30% van de geïnfecteerde vrouwen pelvic inflammatory disease (PID) (Risser & Risser, 2007). PID vermindert de vruchtbaarheid en vergroot het risico op onvruchtbaarheid of op een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. De kans op onvruchtbaarheid bij een eerste PID is 10%, wordt per doorgemaakte PID hoger en is bij een derde keer al bijna 40% (Paavonen & Eggert-Kruse, 1999).

Experts en redactie

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. van de Laar MJW, van Duynhoven YTHP, Beuker RJ, Rijlaarsdam J. SOA en AIDS in Nederland. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM; 2000. Bron
 2. Peipert JF. Clinical practice. Genital chlamydial infections. N Engl J Med. 2003;349(25):2424-30. Pubmed | DOI
 3. Risser WL, Risser JMH. The incidence of pelvic inflammatory disease in untreated women infected with Chlamydia trachomatis: a structured review. Int J STD AIDS. 2007;18(11):727-31. Pubmed | DOI
 4. Paavonen J, Eggert-Kruse W. Chlamydia trachomatis: impact on human reproduction. Hum Reprod Update. 1999;5(5):433-47. Pubmed

Verantwoording

Definities
 • Seksueel overdraagbare aandoeningen zijn bacteriële of virale infectieziekten

  Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's) zijn infectieziekten die meestal worden veroorzaakt door een bacterie of virus.
  •    Bacteriële soa's zijn Chlamydia, gonorroe en syfilis;
  •    Virale soa's zijn genitale wratten, hepatitis B, herpes genitalis en hiv.
  Soa's worden overgedragen via sperma, bloed, vaginaal vocht en bij contact van de slijmvliezen.

 • Chlamydia is bacteriële seksueel overdraagbare aandoening

  Chlamydia is een seksueel overdraagbare aandoening (soa) die veroorzaakt wordt door de bacterie Chlamydia trachomatis. Chlamydia kan behalve door onbeschermd seksueel contact (urogenitale, anorectale en orale chlamydia) ook worden overgedragen van moeder op kind tijdens de geboorte (perinatale chlamydia).

 • LGV is een ernstig type chlamydia bij mannen

  Een specifiek type chlamydia-infectie bij mannen is Lymphogranuloma venereum (LGV). LGV heeft een ernstig ziekteverloop. Het veroorzaakt een ontsteking van de lymfeklieren, met als mogelijk gevolg genitale en anale zweren. LGV-patiënten met dergelijke zweren zijn vatbaarder voor hiv en andere soa. Bovendien kunnen zij als gevolg van de zweren eerder anderen besmetten (Bron: LCI protocol chlamydia en LGV).

 • Genitale wratten

  Genitale wratten, ook wel condylomata acuminata genoemd, is een virale seksueel overdraagbare aandoening (soa) die wordt veroorzaakt door het humaan papilloma virus (HPV), type 6 en 11. De HPV-typen 6 en 11 behoren tot de laagrisicotypen van het HPV-virus en zijn niet kankerverwekkend. De hoogrisicotypen van het HPV-virus (met name typen 16 en 18) spelen een rol bij het ontstaan van  baarmoederhalskanker (Zur Hausen, 2002). De eerste verschijnselen van genitale wratten zijn jeuk en irritatie bij de geslachtsorganen. Soms ontstaat er maar één wratje, maar bij andere personen ontstaan er veel wratten in een kort tijdsbestek. De meeste geïnfecteerden hebben geen klachten, maar ze kunnen wel hun seksuele partners besmetten. De infectie heeft een chronisch karakter en de kans is groot dat genitale wratten na een behandeling terugkomen.

 • Gonorroe

  Gonorroe, ook wel druiper genoemd, is een seksueel overdraagbare aandoening (soa) die wordt veroorzaakt door de bacterie Neisseria gonorrhoeae. Gonorroe kan behalve door onbeschermd seksueel contact (urogenitale, anorectale en orale gonorroe) ook worden overgedragen van moeder op kind tijdens de geboorte (perinatale gonorroe). 

 • Hepatitis B is een zeer besmettelijke virusinfectie

  Hepatitis B is een zeer besmettelijke infectie die wordt veroorzaakt door het hepatitis B-virus (HBV). Het virus nestelt zich in de levercellen van het lichaam. De immunologische reactie van de geïnfecteerde persoon bepaalt het klinisch beeld dat ontstaat. Er zijn twee vormen: acute en chronische hepatitis B. De meeste (>95%) volwassenen met hepatitis B genezen spontaan binnen drie tot zestien weken en worden immuun. Bij de overige personen wordt de ziekte chronisch (Maddrey, 2001). Chronische dragers blijven besmettelijk.

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Maddrey WC. Hepatitis B--an important public health issue. Clin Lab. 2001;47(1-2):51-5. Pubmed
 • Acute hepatitis B-infectie kan op verschillende manieren verlopen

  Na besmetting met het hepatitis B-virus is er een incubatietijd van 6 tot 26 weken. Vervolgens kan hepatitis B zich in de acute fase op twee manieren manifesteren:

  • Als een acute infectie met milde of geen ziekteverschijnselen.
  • Als een heftig ziektebeeld met vermoeidheid, koorts, gewrichtsklachten en geelzucht.
 • Herpes genitalis

  Herpes genitalis (ICD-9-code 054.1 en ICD-10-code A60) is een virale seksueel overdraagbare aandoening (soa) die wordt veroorzaakt door het herpes simplex virus (HSV), type 1 of type 2. Bij ongeveer de helft van de gevallen van herpes genitalis is HSV-1 de oorzaak en bij de andere helft HSV-2. Het virus dringt de slijmvliezen van de mond, keel, ogen of geslachtsorganen binnen en verspreidt zich van hieruit tot in de gevoelszenuwen en blijft daar sluimerend aanwezig. Een HSV-infectie heeft dus een chronisch karakter.

  Aard en ernst ziekteverschijnselen vooral bepaald door type virus en geslacht geïnfecteerde

  De aard en ernst van de ziekteverschijnselen worden in belangrijke mate bepaald door het type virus, het geslacht van de geïnfecteerde en een eventuele eerdere niet-genitale infectie met HSV, en of er sprake is van een nieuwe (primaire) infectie of een recidief. Er is geen verschil in ziekteverschijnselen tussen HSV-1 en HSV-2-infecties (Holmes et al., 2008). 

 • Syfilis is een bacteriële soa

  Syfilis is een bacteriële soa die wordt veroorzaakt door de bacterie Treponema pallidum. Via de lymfebanen wordt de bacterie naar de lymfeklieren geleid en uiteindelijk vindt ook verspreiding via het bloed naar de verschillende organen plaats. Syfilis heeft een zeer wisselend klinisch beloop, wat er toe kan leiden dat de verschijnselen van syfilis niet of pas laat herkend worden.

 • Syfilis kent een besmettelijke en een niet-besmettelijke fase

  Syfilis kent een besmettelijk en een niet-besmettelijke fase. Bij de besmettelijke fase spreekt men van infectieuze syfilis; deze bestaat uit primaire, secundaire en latente syfilis. De niet-besmettelijke fase wordt ook wel tertiaire syfilis genoemd. In de tekst spreken we in principe van syfilis; als het om tertiaire syfilis gaat is dat expliciet vermeld.

 • Beloop en belangrijkste ziekteverschijnselen van syfilis

  • Primaire syfilis heeft een incubatietijd die varieert van tien tot negentig dagen (gemiddeld drie weken). Belangrijkste ziekteverschijnsel is een zweer op de plaats van de infectie (meestal rond de penis of vagina, maar soms ook bij de anus of in de mond); deze geneest vaak spontaan binnen drie tot zes weken.
  • Van de onbehandelde patiënten ontstaat bij 60-90% na drie tot zes weken secundaire syfilis. Ziekteverschijnselen zijn onder andere huiduitslag, misselijkheid, koorts en spier- en gewrichtspijnen. De klachten herstellen meestal spontaan.
  • Daarna kan bij een deel van de patiënten latente syfilis ontstaan. De vroege variant (de infectie bestaat minder dan een jaar) is besmettelijk, de late variant is niet besmettelijk. Meestal zijn er geen ziekteverschijnselen, maar sommige patiënten krijgen in deze fase opnieuw zweren. Twee derde van de onbehandelde patiënten houdt levenslang latente syfilis.
  • Bij ongeveer een derde van de onbehandelde patiënten met latente syfilis ontstaat tertiaire syfilis. In deze fase is de syfilis niet meer besmettelijk. Bij deze groep kunnen twee tot vier jaar na de infectie de inwendige organen worden aangetast, zoals hart en bloedvaten of het zenuwstelsel. In dit stadium kan ook neurosyfilis ontstaan; dit kan gepaard gaan met hoofdpijn, verwardheid, persoonlijkheidsverandering, uitval van hersenzenuwen en dementie.
Bronverantwoording
 • Landelijke database Centra Seksuele Gezondheid

  Cijfers over de incidentie en prevalentie van soa binnen de Centra Seksuele Gezondheid (CSG) komen uit de landelijke database van deze centra. Tijdens elk consult in een CSG wordt een bezoeker getest op chlamydia, gonorroe, syfilis en sinds 2010 ook op hiv (volgens opt-out). Heteroseksuele jongeren tot 25 jaar zonder verdere risicofactoren worden sinds 2012 in eerste instantie alleen op chlamydia getest. Pas als deze test positief is, wordt ook getest op gonorroe, syfilis en hiv. Andere soa’s (herpes genitalis, genitale wratten, hepatitis B) worden meestal alleen op indicatie onderzocht.

  De cijfers zijn gebaseerd op twee verschillende vormen van diagnose stellen:

  • Percentage positieve testuitslagen: bij chlamydia, gonorroe, syfilis en hiv.
  • Klinisch beeld: aantal gediagnosticeerde gevallen ten opzichte van het aantal consulten (bij herpes genitalis en genitale wratten). Hierbij is niet bekend of het om een nieuwe infectie of om een recidief gaat; beide zijn chronische soa's.

  De regionale CSG's bieden laagdrempelig en kosteloos soa- en hiv-testen en soa-zorg aan. De centra zijn ook toegankelijk voor specifieke risicogroepen, waaronder mannen die seks hebben met mannen ( MSM), prostituees en jongeren. Het betreft meestal GGD-locaties; in een enkel geval biedt de GGD deze zorg aan via een ziekenhuis in de buurt. De testlocaties van de regionale CSG's zijn verspreid over acht regio's; per regio draagt één GGD zorg voor de coördinatie. De CSG's hebben sinds januari 2006 een landelijke dekking, maar alle GGD-en rapporteren al sinds 2004 landelijk. Daardoor zijn landelijke trends al vanaf 2004 gepresenteerd.

  Het aantal mensen met een positieve testuitslag bij een CSG is niet zonder meer representatief voor het aantal nieuwe gevallen van soa's binnen de algemene bevolking. Soa’s kunnen zonder klachten verlopen, waardoor geïnfecteerde personen zonder klachten niet per definitie bij een CSG terecht komen. Tegelijkertijd zullen er personen zijn die zich ondanks klachten niet laten testen. De meeste mensen doen een soa-test als ze daar een andere aanleiding voor hebben, bijvoorbeeld uit bezorgdheid, bij aanvang van een nieuwe relatie of omdat ze willen stoppen met condoomgebruik.

  Meer informatie over de landelijke database Centra Seksuele Gezondheid is te vinden in Zorggegevens.

 • Landelijke database Stichting HIV Monitoring

  Cijfers over de incidentie en prevalentie van hiv en aids komen uit de landelijke database Stichting HIV Monitoring (SHM). Ook de sterftecijfers komen gedeeltelijk uit deze database. De sterftecijfers betreffen het aantal overledenen onder hiv-geïnfecteerden, waarbij niet altijd de diagnose aids is gesteld.

  Voor meer informatie over SHM zie: Landelijke database Stichting HIV Monitoring

 • RIVM-Osiris hepatis B

  Cijfers over de (trends in) incidentie van hepatitis B en over ziekenhuisopnamen komen uit de internetapplicatie Osiris van het RIVM. De verplichte aangifte van hepatitis B via deze internetapplicatie gebeurt door alle GGD'en sinds 2002. Tot 1999 was alleen de aangifte van acute infecties verplicht, daarna was dit ook het geval voor de chronische infecties. Het RIVM beheert de gegevens en rapporteert er jaarlijks over in het Infectieziekten Bulletin.

 • Soa: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

  Cijfers over (trends in) incidentie en prevalentie van soa’s geregistreerd in de huisartspraktijk komen uit de database van de Nivel Zorgregistraties eerste lijn. De incidentie en prevalentie wordt bepaald op basis van het aantal personen met één of meer episoden van de betreffende soa(‘s) per jaar. De diagnose van de meeste soa's wordt door huisartsen geregistreerd volgens de ICPC-codering. Het aantal geregistreerde soa-diagnosen binnen elke deelnemende praktijk wordt geëxtrapoleerd naar de totale Nederlandse bevolking zoals gepresenteerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Uitzonderingen binnen deze aanpak zijn chlamydia en syfilis.

  • Chlamydia heeft geen eigen ICPC-code. Het aantal chlamydia-gevallen in de huisartspraktijk is daarom geschat op basis van bredere diagnosegroepen. Bij vrouwen zijn dit cervicitis, vaginitis en Pelvic Inflammatory Disease (PID); bij mannen zijn dit orchitis/epididymitis en andere genitale ziekten. Daaruit zijn die personen geselecteerd waarbij chlamydia-medicatie is voorgeschreven.
  • Gegevens van huisartsen voor syfilis zijn niet gebruikt voor (trends in) incidentie en prevalentie, omdat de huisarts maar bij heel weinig mensen syfilis constateert.

  Het aantal mensen met een positieve testuitslag bij de huisarts is niet zonder meer representatief voor het aantal nieuwe gevallen van soa's binnen de algemene bevolking. Soa’s kunnen zonder klachten verlopen en geïnfecteerde personen zonder klachten zoeken over het algemeen geen medische zorg. De incidentie geschat op basis van de huisartspopulatie zal dus lager zijn dan de werkelijke incidentie in de algemene bevolking.

  Meer informatie

 • Sterfte door soa: CBS doodsoorzakenstatistiek

  Sterftecijfers van soa komen uit de CBS Doodsoorzakenstatistiek. Het betreft sterfgevallen waarbij soa als onderliggende doodsoorzaak werd geregistreerd.

  Voor meer informatie over de CBS Doodsoorzakenstatistiek zie: Zorggegevens.

  Soa

  ICD-9

  ICD-10

  Chlamydia

  099.1

  A56

  Gonorroe

  098

  A54

  Syfilis

  090-097

  A51, A52, A53

  Genitale wratten

  -

  A63.0

  Hepatitis B

  070.2, 070.3

  B16

  Herpes genitalis

  054.1

  A60

 • Coderingen voor registratie van soa

  Soa

  ICPC
  (registratie door huisartsen)

  ICD-9
  (registratie ziekenhuisopnamen)

  ICD-10
  (registratie sterfte)

  Chlamydia

   

  099.1

  A56

  Gonorroe

  X71

  098

  A54

  Syfilis

  X70

  090-097

  A51, A52, A53

  Genitale wratten

  X91

  -

  A63.0

  Hepatitis B

   

  070.2, 070.3

  B16

  Herpes genitalis

  X90

  054.1

  A60

  Hiv

  B90

   

   

 • Zwangerschapsscreening

  Trends in prevalentie van syfilis bij zwangere vrouwen komen uit de zwangerschapsscreening. Alle zwangere vrouwen krijgen in het eerste trimester een test voor hepatitis B, syfilis en hiv aangeboden. Gegevens over deelname en uitslagen van de screening worden verzameld door regionale coördinatieprogramma’s van het RIVM (RIVM-RCP’s) bij verloskundig hulpverleners en bij perifere laboratoria.

Methoden
 • Landelijke Medische Registratie (LMR)

  Correcties en indexatie

  Cijfers over trends in ziekenhuisopnamen zijn gecorrigeerd voor veranderingen in leeftijdssamenstelling en omvang van de bevolking en geïndexeerd (1995 is 100). Zie voor meer informatie: Zorggegevens: Landelijke Medische Registratie (LMR).

  Bronnen en literatuur

  Bronnen

  1. Landelijke Medische Registratie, LMR. zorggegevens.nl