Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Roken

Cijfers & Context

Bijna een kwart van de Nederlanders rookt

Regionaal & Internationaal

Percentage rokers in Nederland op EU-gemiddelde

Kosten

Rokengerelateerde zorg kost 3 miljard

Preventie & Zorg

Tabaksontmoediging via beïnvloeden van omgeving

Uitgelicht

Bijna een kwart van de Nederlanders rookt

Van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder rookt in 2017 bijna een kwart weleens (23,1%). Van de volwassen bevolking rookt 17,2% dagelijks. Er roken meer mannen (27,0%) dan vrouwen (19,2%). Ook het percentage dat dagelijks rookt is onder mannen hoger dan onder vrouwen.

Lees meer

Aantal Nederlanders dat rookt vergelijkbaar met andere EU landen

Het percentage dagelijks rokende Nederlandse mannen is lager dan gemiddeld en het percentage dagelijks rokende vrouwen gemiddeld vergeleken met andere landen in de Europese Unie (EU).

Lees meer

Roken verantwoordelijk voor bijna 3 miljard euro zorgkosten

In 2010 werd in Nederland 2,8 miljard euro besteed aan zorg die te maken had met ziekten als gevolg van roken. Deze ziekten zijn hart- en vaatziekten, beroerte, longkanker en chronische aandoeningen aan de luchtwegen. De kosten vormen bijna 4% van de totale zorgkosten in Nederland.

Lees meer

Rookpreventie bestaat uit combinatie van interventies

Rookpreventie richt zich op het voorkómen dat jongeren gaan roken, het bevorderen dat rokers stoppen met roken en het beschermen van niet-rokers tegen blootstelling aan schadelijke stoffen in tabaksrook. 

Lees meer