Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Reumatoïde artritis (RA)Regionaal & InternationaalRegionaal

Cijfers & Context

Meer vrouwen dan mannen met RA

Regionaal & Internationaal

Zuid-Limburg meeste gewrichtsontsteking

Kosten

Uitgaven aan zorg reumatoïde artritis 654 miljoen

Preventie & Zorg

425 ziekenhuisopnamen en 15.280 dagopnamen

Chronische gewrichtsontsteking per GGD-regio

Chronische gewrichtsontsteking 2017-2019

Per GGD-regio, bevolking 12 jaar en ouder
Chronische gewrichtsontsteking 2017-2019
GGD-regioPercentageSignificantiePercentage (gecorrigeerd voor geslacht en leeftijdSignificantie (gecorrigeerd voor geslacht en leeftijd
GGD Amsterdam5,5Onder (95% zeker)6,2Wijkt niet significant af
GGD Brabant-Zuidoost8,1Wijkt niet significant af7,8Wijkt niet significant af
GGD Drenthe7,3Wijkt niet significant af6,6Wijkt niet significant af
GGD Flevoland6,8Wijkt niet significant af7,1Wijkt niet significant af
GGD Fryslân7Wijkt niet significant af6,4Wijkt niet significant af
GGD Gelderland-Midden6,4Wijkt niet significant af6,8Wijkt niet significant af
GGD Gelderland-Zuid6,6Wijkt niet significant af6,8Wijkt niet significant af
GGD Gooi en Vechtstreek4,6Onder (95% zeker)4,6Onder (95% zeker)
GGD Groningen5,2Onder (95% zeker)5,8Wijkt niet significant af
GGD Haaglanden6,6Wijkt niet significant af7,1Wijkt niet significant af
GGD Hart voor Brabant6,5Wijkt niet significant af6,5Wijkt niet significant af
GGD Hollands Midden6Wijkt niet significant af5,8Wijkt niet significant af
GGD Hollands Noorden5,4Onder (95% zeker)5,1Onder (99% zeker)
GGD IJsselland5,2Onder (95% zeker)5,4Wijkt niet significant af
GGD Kennemerland6,2Wijkt niet significant af5,9Wijkt niet significant af
GGD Limburg-Noord5,9Wijkt niet significant af5,7Wijkt niet significant af
GGD Noord- en Oost-Gelderland7,1Wijkt niet significant af6,6Wijkt niet significant af
GGD regio Utrecht6,5Wijkt niet significant af7,3Wijkt niet significant af
GGD Rotterdam-Rijnmond7,3Wijkt niet significant af7,8Wijkt niet significant af
GGD Twente7,5Wijkt niet significant af7,5Wijkt niet significant af
GGD West-Brabant8Wijkt niet significant af7,7Wijkt niet significant af
GGD Zaanstreek-Waterland7,2Wijkt niet significant af7,7Wijkt niet significant af
GGD Zeeland8,8Wijkt niet significant af9,1Boven (95% zeker)
GGD Zuid-Holland Zuid5,5Wijkt niet significant af5,6Wijkt niet significant af
GGD Zuid-Limburg11Boven (99% zeker)10,1Boven (99% zeker)
Nederland6,7Wijkt niet significant af6,8Wijkt niet significant af
View all detail data

Meeste inwoners met chronische gewrichtsontsteking in Zuid-Limburg

In de GGD-regio Zuid-Limburg is het percentage inwoners met chronische gewrichtsontsteking (zelfgerapporteerd) significant het hoogst (11%). In de regio's Gooi en Vechtstreek is het aandeel inwoners met chronische gewrichtsontsteking het laagst (4,6%), gevolgd door IJsselland en Groningen. Landelijk geeft 6,7% van de inwoners aan last te hebben van chronische gewrichtsontstekingen.

Toelichting regionale verschillen

Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

24-07-2020

Verantwoording

Definities
 • Reumatoïde artritis is een chronische gewrichtsontsteking

  Onder de verzamelnaam 'reuma' vallen verschillende soorten reumatische aandoeningen. Reumatoïde artritis (RA) (ICD-9-code 714.0-2, ICD-10-code M05, M06 en M08.0) is een van de meest ernstige reumatische aandoeningen. De ziekte kenmerkt zich door chronische ontstekingen van meerdere gewrichten (polyartritis). De ontsteking komt vooral voor in de kleine gewrichten van handen en voorvoeten, maar kan zich in vrijwel alle gewrichten manifesteren. 

  Voor diagnose RA moet worden voldaan aan aantal criteria

  De diagnose RA kan worden gesteld als wordt voldaan aan een aantal criteria (2010 ACR/EULAR). Er moet een ontsteking zijn aan minimaal één gewricht, er mogen geen diagnosen zijn die deze ontsteking beter kunnen verklaren, en er moeten minstens 6 van de 10 punten worden gehaald:

  Aantal aangetaste gewrichten:

  • 1 groot gewricht: 0 punten
  • 2-10 grote gewrichten: 1 punt
  • 1-3 kleine gewrichten (met of zonder grote gewrichten): 2 punten
  • 4-10 kleine gewrichten (met of zonder grote gewrichten): 3 punten
  • Meer dan 10 gewrichten (met minstens 1 klein gewricht): 5 punten

  Serologische parameters:

  • Negatieve reumafactor en negatieve ACPA: 0 punten
  • Laag-positieve reumafactor of anti-CCP: 2 punten
  • Hoog-positieve reumafactor of anti-CCP: 3 punten

  Acute fase:

  • Verhoogde ESR of CRP: 1 punt

  Duur:

  • Klachten langer dan 6 weken: 1 punt

  Reumatoïde artritis kent verschillende stadia en vormen

  Het beloop van de ziekte RA kent verschillende stadia. In een vroeg stadium van gewrichtsschade ontstaat kraakbeenverlies en komen er gaten in het bot (erosies). Bij RA wordt onder meer onderscheid gemaakt tussen erosieve en niet-erosieve vormen. Dit onderscheid berust niet op pathofysiologie maar is sterk geassocieerd met ziekteduur. Naarmate de ziekte langer duurt, is de kans groter dat de patiënt erosies heeft. Bij RA kan ook onderscheid gemaakt worden tussen vormen van RA waarbij geen reumafactoren (bepaalde antistoffen) aanwezig zijn en vormen van RA waarbij deze factoren wel aanwezig zijn. Dit worden respectievelijk seronegatieve en seropositieve vormen genoemd. Een groot deel van de RA-patiënten is aanvankelijk seronegatief, maar tijdens het eerste of tweede jaar van hun ziekte worden de meeste patiënten seropositief.

  Pijn en stijfheid voornaamste symptomen

  De voor RA kenmerkende chronische gewrichtsontstekingen leiden tot pijn, stijfheid, gewrichtsvervormingen en afbraak van kraakbeen, bot en gewrichtskapsel. Bij RA gaat weliswaar veel aandacht uit naar de gewrichtsafwijkingen, maar in feite is RA een ziekte die op het hele lichaam ingrijpt. Ook klachten als moeheid, gewichtsverlies, koorts en stoornissen aan organen als het hart, de bloedvaten, de longen, de zenuwen en de nieren kunnen een gevolg van de ziekte zijn. Daarnaast kunnen voor patiënten de bijwerkingen van de behandeling problemen opleveren.

  Weinig bekend over risicofactoren voor reumatoïde artritis

  Er zijn geen of weinig risicofactoren voor reumatoïde artritis (RA) bekend. Er zijn wel aanwijzingen dat genetische en hormonale factoren een rol spelen bij het ontstaan van RA. Ook zijn er steeds meer aanwijzingen dat er mogelijk een verband bestaat tussen roken en RA.

Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over reumatoïde artritis (RA)

  Bron

  Indicator in VZinfo

  Gepresenteerde populatie VZinfo

  Meer informatie

  NIVEL Zorgregistraties eerste lijn

  Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen

  Nederlandse bevolking

  NZR

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Aantal sterfgevallen

  Nederlandse bevolking

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  CBS-Gezondheidsenquête, voorheen POLS, gezondheid en welzijn

  Prevalentie (zelfgerapporteerd)

  Nederlandse bevolking vanaf 25 jaar

  Gezondheidsenquête

  Landelijke Medische Registratie (LMR)

  Klinische opnamedagen, klinische opnamen, gemiddelde opnameduur met Reumatoïde artritis als hoofdontslagdiagnose

  Nederlandse bevolking

  LMR

  Kosten van Ziektenstudie

  Kosten van zorg voor reumatoïde artritis

  Nederlandse bevolking

  Kosten van Ziekten

Methoden

Data en gegevensbronnen