Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Reumatoïde artritis (RA)Regionaal & InternationaalRegionaal

Cijfers & Context

Bijna 260.000 mensen hebben reumatoïde artritis

Regionaal & Internationaal

Zuid-Limburg meeste gewrichtsontsteking

Kosten

Uitgaven aan zorg reumatoïde artritis 654 miljoen

Preventie & Zorg

505 ziekenhuisopnamen en 16.380 dagopnamen

Chronische gewrichtsontsteking per GGD-regio

Chronische gewrichtsontsteking 2014-2016

Bevolking 12 jaar en ouder, per GGD-regio
Chronische gewrichtsontsteking per GGD-regio
Chronische gewrichtsontsteking 2014-2016
GGD-regioPercentageSignificantiePercentage (gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht)Significantie (gecorrigeerd percentage)
GGD Amsterdam5,4Wijkt niet significant af6,0Wijkt niet significant af
GGD Brabant-Zuidoost6,3Wijkt niet significant af6,1Wijkt niet significant af
GGD Drenthe6,3Wijkt niet significant af5,8Wijkt niet significant af
GGD Flevoland6,6Wijkt niet significant af8,2Wijkt niet significant af
GGD Fryslân7,2Wijkt niet significant af7,0Wijkt niet significant af
GGD Gelderland-Midden5,9Wijkt niet significant af6,0Wijkt niet significant af
GGD Gelderland-Zuid5,8Wijkt niet significant af6,2Wijkt niet significant af
GGD Gooi en Vechtstreek8,6Wijkt niet significant af7,8Wijkt niet significant af
GGD Groningen5,9Wijkt niet significant af6,1Wijkt niet significant af
GGD Haaglanden6,4Wijkt niet significant af6,7Wijkt niet significant af
GGD Hart voor Brabant5,6Wijkt niet significant af5,4Wijkt niet significant af
GGD Hollands Midden4,3Onder (99% zeker)4,4Onder (99% zeker)
GGD Hollands Noorden6,1Wijkt niet significant af6,1Wijkt niet significant af
GGD IJsselland4,8Wijkt niet significant af5,3Wijkt niet significant af
GGD Kennemerland6,9Wijkt niet significant af6,5Wijkt niet significant af
GGD Limburg-Noord7,8Wijkt niet significant af7,3Wijkt niet significant af
GGD Noord- en Oost-Gelderland7,0Wijkt niet significant af6,2Wijkt niet significant af
GGD regio Utrecht5,0Onder (95% zeker)5,5Wijkt niet significant af
GGD Rotterdam-Rijnmond5,7Wijkt niet significant af5,8Wijkt niet significant af
GGD Twente6,6Wijkt niet significant af6,9Wijkt niet significant af
GGD West-Brabant7,7Wijkt niet significant af7,6Wijkt niet significant af
GGD Zaanstreek-Waterland4,3Onder (95% zeker)4,7Wijkt niet significant af
GGD Zeeland7,2Wijkt niet significant af6,3Wijkt niet significant af
GGD Zuid-Holland Zuid4,8Wijkt niet significant af5,1Wijkt niet significant af
GGD Zuid-Limburg10,1Boven (99% zeker)9,1Boven (99% zeker)
View all detail data

Meeste inwoners met chronische gewrichtsontsteking in Zuid-Limburg

Het hoogste percentage inwoners met chronische gewrichtsontsteking (zelfgerapporteerd) is te vinden in Zuid-Limburg (10,1%), gevolgd door Gooi en Vechtstreek (8,6%). Regio Zuid-Limburg is de enige regio die significant boven het landelijk gemiddelde (6,2%) scoort. In de regio's Hollands Midden en Zaanstreek-Waterland is het aandeel inwoners met chronische gewrichtsontsteking het laagst (4,3%), gevolgd door IJsselland, Zuid-Holland Zuid en Utrecht. De regio's Hollands Midden, Zaanstreek-Waterland en Utrecht liggen significant onder het landelijk gemiddelde.

Toelichting regionale verschillen

Informatie over significantie is beschikbaar via de kaart. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.

Meer informatie

Verantwoording

Definities
 • Reumatoïde artritis is een chronische gewrichtsontsteking

  Onder de verzamelnaam 'reuma' vallen verschillende soorten reumatische aandoeningen. Reumatoïde artritis (RA) (ICD-9-code 714.0-2, ICD-10-code M05, M06 en M08.0) is een van de meest ernstige reumatische aandoeningen. De ziekte kenmerkt zich door chronische ontstekingen van meerdere gewrichten (polyartritis). De ontsteking komt vooral voor in de kleine gewrichten van handen en voorvoeten, maar kan zich in vrijwel alle gewrichten manifesteren. 

  Voor diagnose RA moet worden voldaan aan aantal criteria

  De diagnose RA kan worden gesteld als wordt voldaan aan een aantal criteria (2010 ACR/EULAR). Er moet een ontsteking zijn aan minimaal één gewricht, er mogen geen diagnosen zijn die deze ontsteking beter kunnen verklaren, en er moeten minstens 6 van de 10 punten worden gehaald:

  Aantal aangetaste gewrichten:

  • 1 groot gewricht: 0 punten
  • 2-10 grote gewrichten: 1 punt
  • 1-3 kleine gewrichten (met of zonder grote gewrichten): 2 punten
  • 4-10 kleine gewrichten (met of zonder grote gewrichten): 3 punten
  • Meer dan 10 gewrichten (met minstens 1 klein gewricht): 5 punten

  Serologische parameters:

  • Negatieve reumafactor en negatieve ACPA: 0 punten
  • Laag-positieve reumafactor of anti-CCP: 2 punten
  • Hoog-positieve reumafactor of anti-CCP: 3 punten

  Acute fase:

  • Verhoogde ESR of CRP: 1 punt

  Duur:

  • Klachten langer dan 6 weken: 1 punt

  Reumatoïde artritis kent verschillende stadia en vormen

  Het beloop van de ziekte RA kent verschillende stadia. In een vroeg stadium van gewrichtsschade ontstaat kraakbeenverlies en komen er gaten in het bot (erosies). Bij RA wordt onder meer onderscheid gemaakt tussen erosieve en niet-erosieve vormen. Dit onderscheid berust niet op pathofysiologie maar is sterk geassocieerd met ziekteduur. Naarmate de ziekte langer duurt, is de kans groter dat de patiënt erosies heeft. Bij RA kan ook onderscheid gemaakt worden tussen vormen van RA waarbij geen reumafactoren (bepaalde antistoffen) aanwezig zijn en vormen van RA waarbij deze factoren wel aanwezig zijn. Dit worden respectievelijk seronegatieve en seropositieve vormen genoemd. Een groot deel van de RA-patiënten is aanvankelijk seronegatief, maar tijdens het eerste of tweede jaar van hun ziekte worden de meeste patiënten seropositief.

  Pijn en stijfheid voornaamste symptomen

  De voor RA kenmerkende chronische gewrichtsontstekingen leiden tot pijn, stijfheid, gewrichtsvervormingen en afbraak van kraakbeen, bot en gewrichtskapsel. Bij RA gaat weliswaar veel aandacht uit naar de gewrichtsafwijkingen, maar in feite is RA een ziekte die op het hele lichaam ingrijpt. Ook klachten als moeheid, gewichtsverlies, koorts en stoornissen aan organen als het hart, de bloedvaten, de longen, de zenuwen en de nieren kunnen een gevolg van de ziekte zijn. Daarnaast kunnen voor patiënten de bijwerkingen van de behandeling problemen opleveren.

  Weinig bekend over risicofactoren voor reumatoïde artritis

  Er zijn geen of weinig risicofactoren voor reumatoïde artritis (RA) bekend. Er zijn wel aanwijzingen dat genetische en hormonale factoren een rol spelen bij het ontstaan van RA. Ook zijn er steeds meer aanwijzingen dat er mogelijk een verband bestaat tussen roken en RA.

Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over reumatoïde artritis (RA)

  Bron

  Indicator in VZinfo

  Gepresenteerde populatie VZinfo

  Meer informatie

  NIVEL Zorgregistraties eerste lijn

  Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen

  Nederlandse bevolking

  NZR

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Aantal sterfgevallen

  Nederlandse bevolking

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  CBS-Gezondheidsenquête, voorheen POLS, gezondheid en welzijn

  Prevalentie (zelfgerapporteerd)

  Nederlandse bevolking vanaf 25 jaar

  Gezondheidsenquête

  Landelijke Medische Registratie (LMR)

  Klinische opnamedagen, klinische opnamen, gemiddelde opnameduur met Reumatoïde artritis als hoofdontslagdiagnose

  Nederlandse bevolking

  LMR

  Kosten van Ziektenstudie

  Kosten van zorg voor reumatoïde artritis

  Nederlandse bevolking

  Kosten van Ziekten

Methoden

Data en gegevensbronnen