Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Reumatoïde artritis (RA)KostenZorguitgaven

Cijfers & Context

Meer vrouwen dan mannen met RA

Regionaal & Internationaal

Zuid-Limburg meeste gewrichtsontsteking

Kosten

Uitgaven aan zorg reumatoïde artritis 654 miljoen

Preventie & Zorg

425 ziekenhuisopnamen en 15.280 dagopnamen

Zorguitgaven reumatoïde artritis naar sector

Zorguitgaven voor reumatoïde artritis 654 miljoen euro in 2017

De uitgaven aan de zorg voor reumatoïde artritis (RA) bedroegen 654 miljoen euro in 2017. Dat komt overeen met 10% van de totale zorguitgaven voor ziekten van het bewegingsstelsel en bindweefsel en 0,74% van de totale uitgaven aan de gezondheidszorg in Nederland. Van de zorguitgaven voor RA werd bijna twee derde (61%) besteed aan ziekenhuiszorg. Daarnaast ging 27% naar ouderenzorg en 5% naar genees- en hulpmiddelen. 

Meer informatie

Zorguitgaven reumatoïde artritis naar leeftijd en geslacht

Zorguitgaven reumatoïde artritis 2017

LeeftijdMannenVrouwen
000
1-40,51
5-922,4
10-142,64,5
15-193,16,9
20-2425,4
25-291,86,9
30-342,88,4
35-393,812,5
40-446,419,2
45-4910,627,6
50-5414,737,8
55-592046,2
60-6422,148,4
65-6921,645,6
70-7420,443,2
75-7916,636
80-8413,438,2
85-8913,439,7
90-946,726,7
95+2,89,6
 • Geraamde cijfers
 • ICD-10 codes M05-M06, M08.0

Ruim 71% van de uitgaven voor reumatoïde artritis naar vrouwen

Het aandeel in de zorguitgaven voor reumatoïde artritis (RA) in 2017 was groter voor vrouwen (71,4%) dan voor mannen (28,6%). Dit verschil in zorguitgaven is in lijn met het feit dat RA vaker voorkomt bij vrouwen (zie Cijfers & context). Vooral onder ouderen is het verschil in zorguitgaven tussen mannen en vrouwen groot. De uitgaven aan de zorg voor RA waren in 2017 zowel voor mannen als voor vrouwen het hoogst in de leeftijd 60 tot en met 64 jaar. Voor personen jonger dan 30 jaar werden er relatief weinig zorguitgaven gemaakt voor RA. De uitgaven aan de zorg voor reumatoïde artritis (RA) bedroegen 654 miljoen euro in 2017.

Meer informatie.

Verantwoording

Definities
 • Reumatoïde artritis is een chronische gewrichtsontsteking

  Onder de verzamelnaam 'reuma' vallen verschillende soorten reumatische aandoeningen. Reumatoïde artritis (RA) (ICD-9-code 714.0-2, ICD-10-code M05, M06 en M08.0) is een van de meest ernstige reumatische aandoeningen. De ziekte kenmerkt zich door chronische ontstekingen van meerdere gewrichten (polyartritis). De ontsteking komt vooral voor in de kleine gewrichten van handen en voorvoeten, maar kan zich in vrijwel alle gewrichten manifesteren. 

  Voor diagnose RA moet worden voldaan aan aantal criteria

  De diagnose RA kan worden gesteld als wordt voldaan aan een aantal criteria (2010 ACR/EULAR). Er moet een ontsteking zijn aan minimaal één gewricht, er mogen geen diagnosen zijn die deze ontsteking beter kunnen verklaren, en er moeten minstens 6 van de 10 punten worden gehaald:

  Aantal aangetaste gewrichten:

  • 1 groot gewricht: 0 punten
  • 2-10 grote gewrichten: 1 punt
  • 1-3 kleine gewrichten (met of zonder grote gewrichten): 2 punten
  • 4-10 kleine gewrichten (met of zonder grote gewrichten): 3 punten
  • Meer dan 10 gewrichten (met minstens 1 klein gewricht): 5 punten

  Serologische parameters:

  • Negatieve reumafactor en negatieve ACPA: 0 punten
  • Laag-positieve reumafactor of anti-CCP: 2 punten
  • Hoog-positieve reumafactor of anti-CCP: 3 punten

  Acute fase:

  • Verhoogde ESR of CRP: 1 punt

  Duur:

  • Klachten langer dan 6 weken: 1 punt

  Reumatoïde artritis kent verschillende stadia en vormen

  Het beloop van de ziekte RA kent verschillende stadia. In een vroeg stadium van gewrichtsschade ontstaat kraakbeenverlies en komen er gaten in het bot (erosies). Bij RA wordt onder meer onderscheid gemaakt tussen erosieve en niet-erosieve vormen. Dit onderscheid berust niet op pathofysiologie maar is sterk geassocieerd met ziekteduur. Naarmate de ziekte langer duurt, is de kans groter dat de patiënt erosies heeft. Bij RA kan ook onderscheid gemaakt worden tussen vormen van RA waarbij geen reumafactoren (bepaalde antistoffen) aanwezig zijn en vormen van RA waarbij deze factoren wel aanwezig zijn. Dit worden respectievelijk seronegatieve en seropositieve vormen genoemd. Een groot deel van de RA-patiënten is aanvankelijk seronegatief, maar tijdens het eerste of tweede jaar van hun ziekte worden de meeste patiënten seropositief.

  Pijn en stijfheid voornaamste symptomen

  De voor RA kenmerkende chronische gewrichtsontstekingen leiden tot pijn, stijfheid, gewrichtsvervormingen en afbraak van kraakbeen, bot en gewrichtskapsel. Bij RA gaat weliswaar veel aandacht uit naar de gewrichtsafwijkingen, maar in feite is RA een ziekte die op het hele lichaam ingrijpt. Ook klachten als moeheid, gewichtsverlies, koorts en stoornissen aan organen als het hart, de bloedvaten, de longen, de zenuwen en de nieren kunnen een gevolg van de ziekte zijn. Daarnaast kunnen voor patiënten de bijwerkingen van de behandeling problemen opleveren.

  Weinig bekend over risicofactoren voor reumatoïde artritis

  Er zijn geen of weinig risicofactoren voor reumatoïde artritis (RA) bekend. Er zijn wel aanwijzingen dat genetische en hormonale factoren een rol spelen bij het ontstaan van RA. Ook zijn er steeds meer aanwijzingen dat er mogelijk een verband bestaat tussen roken en RA.

Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over reumatoïde artritis (RA)

  Bron

  Indicator in VZinfo

  Gepresenteerde populatie VZinfo

  Meer informatie

  NIVEL Zorgregistraties eerste lijn

  Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen

  Nederlandse bevolking

  NZR

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Aantal sterfgevallen

  Nederlandse bevolking

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  CBS-Gezondheidsenquête, voorheen POLS, gezondheid en welzijn

  Prevalentie (zelfgerapporteerd)

  Nederlandse bevolking vanaf 25 jaar

  Gezondheidsenquête

  Landelijke Medische Registratie (LMR)

  Klinische opnamedagen, klinische opnamen, gemiddelde opnameduur met Reumatoïde artritis als hoofdontslagdiagnose

  Nederlandse bevolking

  LMR

  Kosten van Ziektenstudie

  Kosten van zorg voor reumatoïde artritis

  Nederlandse bevolking

  Kosten van Ziekten

Methoden

Data en gegevensbronnen