Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Reumatoïde artritis (RA)Cijfers & ContextTrends

Cijfers & Context

Bijna 260.000 mensen hebben reumatoïde artritis

Regionaal & Internationaal

Zuid-Limburg meeste gewrichtsontsteking

Kosten

Uitgaven aan zorg reumatoïde artritis 654 miljoen

Preventie & Zorg

505 ziekenhuisopnamen en 16.380 dagopnamen

Trend prevalentie reumatoïde artritis

Prevalentie reumatoïde artritis, 1990-2015

RNH-Limburg (m)RNH-Limburg (v)FaMe-net (m)FaMe-net (v)
1991100100100100
1992101999699
199310310110099
1994105102105101
1995111104107104
1996117106111107
1997123108114108
1998123109118106
1999124107118102
200012510611796
200113010711691
200213310711588
200313610911489
200413711011591
200513811211494
200613811311397
2007140117111104
2008139119111113
2009140121110122
2010142123109125
2011145124107123
2012149127107121
2013153132107118
2014158138109117
 • De indexcijfers zijn gebaseerd op 3-jaars voortschrijdende gemiddelden
 • Gestandaardiseerd naar de Nederlandse bevolking in 2010
 • Geïndexeerd (1991 is 100)
 • ICPC-code L88

Stijging in het aantal patiënten met reumatoïde artritis

In de periode 1990-2015 is het aantal personen (prevalentie) met reumatoïde artritis (RA) flink gestegen. In beide registraties (FaMe-netRNFM, voorheen RNH-Limburg-Limburg) is voor zowel mannen als vrouwen een stijging te zien. De mate van stijging verschilt wel per registratie. De weergegeven trend is gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie).

Meer informatie

Bronnen en literatuur

Bronnen

 1. FaMe-net, Family Medicine Network. zorggegevens.nl
 2. RNFM, voorheen RNH-Limburg, Research Network Family Medicine (RNFM) Maastricht voorheen: Registratienet Huisartspraktijken Limburg. zorggegevens.nl

Trend in aantal nieuwe gevallen reumatoïde artritis

Aantal nieuwe gevallen reumatoïde artritis, 1990-2015

MannenVrouwen
1991100100
199210369
19938368
19948365
19959366
199610264
19979670
19987462
19996458
20007653
20018652
20028953
20038359
20049965
200510872
200610669
200710572
20089069
200910375
20109776
201111486
2012122105
2013141116
2014135119

Bron: RNH-Limburg

 • De indexcijfers zijn gebaseerd op 3-jaars voortschrijdende gemiddelden
 • Gestandaardiseerd naar de Nederlandse bevolking in 2010
 • Geïndexeerd (1991 is 100)
 • ICPC-code L88

Stijging in het aantal nieuw gediagnosticeerde patiënten

In de periode 1990-2015 is een stijging te zien in het aantal nieuwe gevallen voor reumatoïde artritis in de RNFM, voorheen RNH-Limburg-Limburg registratie. Bij de mannen is deze stijging hoger (35%) dan bij de vrouwen (20%). De weergegeven trend is gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie).

Meer informatie

Bronnen en literatuur

Bronnen

 1. RNFM, voorheen RNH-Limburg, Research Network Family Medicine (RNFM) Maastricht voorheen: Registratienet Huisartspraktijken Limburg. zorggegevens.nl

Toekomstige trend reumatoïde artritis door demografische ontwikkelingen

Verwachte stijging aantal mensen met reumatoïde artritis door alleen demografie

Op basis van uitsluitend demografisch ontwikkelingen zal het absoluut aantal mensen met reumatoïde artritis (jaarprevalentie) in de periode 2015-2040 naar verwachting met 26% stijgen. De verwachte stijging bedraagt 29% voor mannen en 24% voor vrouwen. De toename zal groter of kleiner kunnen zijn door veranderingen in factoren die de kans op het ontstaan van reumatoïde artritis beïnvloeden (epidemiologische ontwikkelingen). De toekomstige trend op basis van epidemiologische ontwikkelingen is niet gekwantificeerd.

Meer informatie

Verantwoording

Definities
 • Reumatoïde artritis is een chronische gewrichtsontsteking

  Onder de verzamelnaam 'reuma' vallen verschillende soorten reumatische aandoeningen. Reumatoïde artritis (RA) (ICD-9-code 714.0-2, ICD-10-code M05, M06 en M08.0) is een van de meest ernstige reumatische aandoeningen. De ziekte kenmerkt zich door chronische ontstekingen van meerdere gewrichten (polyartritis). De ontsteking komt vooral voor in de kleine gewrichten van handen en voorvoeten, maar kan zich in vrijwel alle gewrichten manifesteren. 

  Voor diagnose RA moet worden voldaan aan aantal criteria

  De diagnose RA kan worden gesteld als wordt voldaan aan een aantal criteria (2010 ACR/EULAR). Er moet een ontsteking zijn aan minimaal één gewricht, er mogen geen diagnosen zijn die deze ontsteking beter kunnen verklaren, en er moeten minstens 6 van de 10 punten worden gehaald:

  Aantal aangetaste gewrichten:

  • 1 groot gewricht: 0 punten
  • 2-10 grote gewrichten: 1 punt
  • 1-3 kleine gewrichten (met of zonder grote gewrichten): 2 punten
  • 4-10 kleine gewrichten (met of zonder grote gewrichten): 3 punten
  • Meer dan 10 gewrichten (met minstens 1 klein gewricht): 5 punten

  Serologische parameters:

  • Negatieve reumafactor en negatieve ACPA: 0 punten
  • Laag-positieve reumafactor of anti-CCP: 2 punten
  • Hoog-positieve reumafactor of anti-CCP: 3 punten

  Acute fase:

  • Verhoogde ESR of CRP: 1 punt

  Duur:

  • Klachten langer dan 6 weken: 1 punt

  Reumatoïde artritis kent verschillende stadia en vormen

  Het beloop van de ziekte RA kent verschillende stadia. In een vroeg stadium van gewrichtsschade ontstaat kraakbeenverlies en komen er gaten in het bot (erosies). Bij RA wordt onder meer onderscheid gemaakt tussen erosieve en niet-erosieve vormen. Dit onderscheid berust niet op pathofysiologie maar is sterk geassocieerd met ziekteduur. Naarmate de ziekte langer duurt, is de kans groter dat de patiënt erosies heeft. Bij RA kan ook onderscheid gemaakt worden tussen vormen van RA waarbij geen reumafactoren (bepaalde antistoffen) aanwezig zijn en vormen van RA waarbij deze factoren wel aanwezig zijn. Dit worden respectievelijk seronegatieve en seropositieve vormen genoemd. Een groot deel van de RA-patiënten is aanvankelijk seronegatief, maar tijdens het eerste of tweede jaar van hun ziekte worden de meeste patiënten seropositief.

  Pijn en stijfheid voornaamste symptomen

  De voor RA kenmerkende chronische gewrichtsontstekingen leiden tot pijn, stijfheid, gewrichtsvervormingen en afbraak van kraakbeen, bot en gewrichtskapsel. Bij RA gaat weliswaar veel aandacht uit naar de gewrichtsafwijkingen, maar in feite is RA een ziekte die op het hele lichaam ingrijpt. Ook klachten als moeheid, gewichtsverlies, koorts en stoornissen aan organen als het hart, de bloedvaten, de longen, de zenuwen en de nieren kunnen een gevolg van de ziekte zijn. Daarnaast kunnen voor patiënten de bijwerkingen van de behandeling problemen opleveren.

  Weinig bekend over risicofactoren voor reumatoïde artritis

  Er zijn geen of weinig risicofactoren voor reumatoïde artritis (RA) bekend. Er zijn wel aanwijzingen dat genetische en hormonale factoren een rol spelen bij het ontstaan van RA. Ook zijn er steeds meer aanwijzingen dat er mogelijk een verband bestaat tussen roken en RA.

Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over reumatoïde artritis (RA)

  Bron

  Indicator in VZinfo

  Gepresenteerde populatie VZinfo

  Meer informatie

  NIVEL Zorgregistraties eerste lijn

  Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen

  Nederlandse bevolking

  NZR

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Aantal sterfgevallen

  Nederlandse bevolking

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  FaMe-net

  Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen, aandeel reumatoïde artritis van totaal

  Nederlandse bevolking

  FaMe-net

  Registratienet Huisartspraktijken Limburg (RNH-Limburg)

  Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen

  Nederlandse bevolking

  RNH-Limburg

  CBS-Gezondheidsenquête, voorheen POLS, gezondheid en welzijn

  Prevalentie (zelfgerapporteerd)

  Nederlandse bevolking vanaf 25 jaar

  Gezondheidsenquête

  Landelijke Medische Registratie (LMR)

  Klinische opnamedagen, klinische opnamen, gemiddelde opnameduur met Reumatoïde artritis als hoofdontslagdiagnose

  Nederlandse bevolking

  LMR

  Kosten van Ziektenstudie

  Kosten van zorg voor reumatoïde artritis

  Nederlandse bevolking

  Kosten van Ziekten

Methoden

Data en gegevensbronnen