Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Reumatoïde artritis (RA)

Cijfers & Context

Bijna 260.000 mensen hebben reumatoïde artritis

Regionaal & Internationaal

Zuid-Limburg meeste gewrichtsontsteking

Kosten

Uitgaven aan zorg reumatoïde artritis 654 miljoen

Preventie & Zorg

Ruim 1800 ziekenhuisopnamen en 23.000 dagopnamen

Uitgelicht

Array

Bijna 260.000 mensen hebben reumatoïde artritis

In 2018 waren naar schatting 258.600 mensen met reumatoïde artritis bekend bij de huisarts: 94.500 mannen en 164.200 vrouwen. In hetzelfde jaar kregen naar schatting 12.400 nieuwe patiënten de diagnose reumatoïde artritis bij de huisarts.

Lees meer
Array

Meeste inwoners met chronische gewrichtsontsteking in Zuid-Limburg

Het hoogste percentage inwoners met chronische gewrichtsontsteking (zelfgerapporteerd) is te vinden in Zuid-Limburg (10,1%), gevolgd door Gooi en Vechtstreek (8,6%).

Lees meer
Array

Zorguitgaven voor reumatoïde artritis 654 miljoen euro in 2017

De uitgaven aan de zorg voor reumatoïde artritis (RA) bedroegen 654 miljoen euro in 2017. Dat komt overeen met 0,74% van de totale uitgaven aan de gezondheidszorg in Nederland. Van de zorguitgaven voor RA werd bijna twee derde (61%) besteed aan ziekenhuiszorg.

Lees meer
Array

Ruim 1800 ziekenhuisopnamen en 23.000 dagopnamen voor reumatoïde artritis

In 2010 vonden 1.854 ziekenhuisopnamen (exclusief dagopnamen) plaats voor reumatoïde artritis. Het aantal ziekenhuisopnamen was bijna 2,5 keer groter voor vrouwen dan voor mannen. In 2010 vonden 23.451 dagopnamen plaats voor reumatoïde artritis.

Lees meer