Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Reumatoïde artritis (RA)

Cijfers & Context

234.000 mensen hebben reumatoïde artritis

Regionaal & Internationaal

Kosten

Kosten van zorg reumatoïde artritis 568 miljoen

Preventie & Zorg

Ruim 1800 ziekenhuisopnamen en 23.000 dagopnamen

Uitgelicht

Ongeveer 234.000 mensen hebben reumatoïde artritis

In 2015 waren naar schatting 234.400 mensen met reumatoïde artritis bekend bij de huisarts: 86.200 mannen en 148.200 vrouwen. In hetzelfde jaar kregen naar schatting ruim 17.000 nieuwe patiënten de diagnose reumatoïde artritis bij de huisarts. 

Lees meer

Kosten van zorg voor reumatoïde artritis 568 miljoen euro

De kosten van de zorg voor reumatoïde artritis bedroegen 568 miljoen euro in 2011. Dat komt overeen met 0,6% van de totale kosten van de gezondheidszorg in Nederland. Van de kosten voor reumatoïde artritis werd ruim de helft besteed aan genees- en hulpmiddelen. 

Lees meer

Ruim 1800 ziekenhuisopnamen en 23.000 dagopnamen voor reumatoïde artritis

In 2010 vonden 1.854 ziekenhuisopnamen (exclusief dagopnamen) plaats voor reumatoïde artritis. Het aantal ziekenhuisopnamen was bijna 2,5 keer groter voor vrouwen dan voor mannen. In 2010 vonden 23.451 dagopnamen plaats voor reumatoïde artritis.

Lees meer