Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

ProstaatkankerRegionaal & InternationaalRegionaal

Cijfers & Context

Sterfte aan prostaatkanker afgenomen

Regionaal & Internationaal

Hogere incidentie in Noord- en West-Europa

Kosten

Uitgaven aan zorg 386 miljoen euro in 2017

Preventie & Zorg

Onvoldoende basis voor bevolkingsonderzoek

Aantal gevallen van prostaattumoren per GGD-regio

Aantal invasieve prostaattumoren 2016-2019

Per GGD-regio, mannen, gecorrigeerd voor leeftijd
Aantal invasieve prostaattumoren 2016-2019
GGD-regioTotaalMannenVrouwen
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ 15,2 
GGD Amsterdam 14,4 
GGD Brabant-Zuidoost 15 
GGD Drenthe 16,1 
GGD Flevoland 17,2 
GGD Fryslân 16,9 
GGD Gelderland-Zuid 13,9 
GGD Gooi en Vechtstreek 17 
GGD Groningen 14,7 
GGD Haaglanden 15,4 
GGD Hart voor Brabant 12,8 
GGD Hollands-Midden 13,7 
GGD Hollands-Noorden 16,8 
GGD IJsselland 13,5 
GGD Kennemerland 12,9 
GGD Limburg-Noord 14,4 
GGD Noord- en Oost-Gelderland 13,9 
GGD Regio Twente 15,6 
GGD Regio Utrecht 14,9 
GGD Rotterdam-Rijnmond 13,9 
GGD West-Brabant 12,8 
GGD Zaanstreek/Waterland 17,1 
GGD Zeeland 14,1 
GGD Zuid-Limburg 13,7 
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 11,8 

Bron: NKR

View all detail data

In Flevoland meeste mannen met prostaatkanker

Deze kaart toont het jaarlijks aantal vastgestelde diagnoses van invasieve prostaattumoren (prostaatkanker) per 10.000 mannen. In Flevoland komt prostaatkanker relatief het vaakst voor. In de periode 2016-2019 zijn er 49.500 nieuwe gevallen van prostaatkanker geregistreerd in de Nederlandse Kankerregistratie. Dat betekent dat gemiddeld per jaar in Nederland 14,5 van de 10.000 mannen te maken krijgt met deze vorm van kanker. De regionale verschillen worden niet verklaard door regionale variaties in leeftijd, omdat voor deze factor is gecorrigeerd. 

Vergelijk met andere kaart

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

07-07-2021

Sterfte aan prostaatkanker per GGD-regio

Sterfte aan prostaatkanker 2013-2016

Per GGD-regio, mannen, gecorrigeerd voor leeftijd
Sterfte aan prostaatkanker per GGD-regio 2013-2016
Sterfte aan prostaatkanker 2013-2016
GGD-regioCMFAfwijking tov NL
GGD Amsterdam99geen
GGD Brabant-Zuidoost90onder, 95% zeker
GGD Drenthe104geen
GGD Flevoland118boven, 99% zeker
GGD Fryslân116boven, 99% zeker
GGD Gelderland-Midden105geen
GGD Gelderland-Zuid106geen
GGD Gooi en Vechtstreek95geen
GGD Groningen113boven, 95% zeker
GGD Haaglanden103geen
GGD Hart voor Brabant88onder, 99% zeker
GGD Hollands Midden105geen
GGD Hollands Noorden115boven, 99% zeker
GGD IJsselland101geen
GGD Kennemerland96geen
GGD Limburg-Noord93geen
GGD Noord- en Oost-Gelderland101geen
GGD regio Utrecht100geen
GGD Rotterdam-Rijnmond97geen
GGD Twente95geen
GGD West-Brabant104geen
GGD Zaanstreek-Waterland86onder, 95% zeker
GGD Zeeland98geen
GGD Zuid-Holland Zuid92geen
GGD Zuid-Limburg89onder, 95% zeker

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek, gegevens bewerkt door RIVM

 • Comparative Mortality Figure (CMF)
 • ICD-10 codes C61
View all detail data

Lage sterfte aan prostaatkanker in de regio Hart voor Brabant

De regio met de laagste sterfte aan prostaatkanker is Hart voor Brabant. Daarnaast zijn regio's met een lage sterfte vooral geconcentreerd in het zuiden van het land. De hoogste sterfte is geregistreerd in de regio's Groningen en Fryslân. In Nederland zijn volgens de CBS Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2013 t/m 2016 ruim 10.500 mannen aan prostaatkanker overleden. Dat is jaarlijks gemiddeld ongeveer 2.625 sterfgevallen. Prostaatkanker is daarmee na longkanker de meest voorkomende vorm van kanker waaraan mannen in Nederland overlijden. 

Toelichting regionale verschillen

De regionale spreiding is getoetst ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 

Meer informatie

Verantwoording

Definities
 • Wat is prostaatkanker?

  Prostaatkanker is een kwaadaardige tumor van de prostaat. Kwaadaardige prostaattumoren zijn meestal adenocarcinomen, die ontstaan in kliercellen in het prostaatweefsel. Slechts een klein percentage (circa 5%) van de kwaadaardige prostaattumoren ontstaat ergens anders in de prostaat (in het steun-, bind- of vaatweefsel).

Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over prostaatkanker

  Bron

  Indicator in VZinfo

  Gepresenteerde populatie VZinfo

  Meer informatie

  Nederlandse Kanker Registratie (NKR)

  Aantal nieuwe gevallen, Tienjaarsprevalentie

  Nederlandse bevolking 

  IKNLNKR

  Nederlandse Kanker Registratie (NKR)

  Overleving (percentage)

  Geregistreerd aantal mensen met longkanker

  IKNLNKR

  Landelijke Medische Registratie (LMR)

  Klinische opnamedagen, klinische opnamen, gemiddelde opnameduur, dagopnamen met prostaatkanker als hoofdontslagdiagnose

  Nederlandse bevolking 

  LMR

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Aantal sterfgevallen

  Nederlandse bevolking 

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Kosten van Ziektenstudie

  Kosten van zorg voor prostaatkanker

  Nederlandse bevolking 
   

  Kosten van Ziekten database

  European Cancer Information System (ECIS)

  Aantal nieuwe gevallen

  Europese bevolking

  ECIS

  Eurostat

  Aantal sterfgevallen

  Europese bevolking 

  Eurostat

  OECD Relatieve 5-jaarsoverleving Europese bevolking OECD; Allemani et al., 2018

   

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Allemani C, Matsuda T, Di Carlo V, Harewood R, Matz M, Nikšić M, et al. Global surveillance of trends in cancer survival 2000-14 (CONCORD-3): analysis of individual records for 37 513 025 patients diagnosed with one of 18 cancers from 322 population-based registries in 71 countries. Lancet. 2018;391(10125):1023-1075. Pubmed | DOI
 • Automatisch coderen bij CBS-doodsoorzakenstatistiek

  Met ingang van het statistiekjaar 2013 codeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doodsoorzakenformulieren automatisch met behulp van het softwarepakket IRIS. Dit is een verschil met voorgaande jaren waarin doodsoorzakenformulieren handmatig werden verwerkt. Automatische codering brengt een betere internationale vergelijkbaarheid en reproduceerbaarheid van de gegevens met zich mee. Het veroorzaakt echter ook verschuivingen in doodsoorzaken. Daardoor zijn de sterftecijfers vanaf het jaar 2013 niet altijd goed vergelijkbaar met sterftecijfers uit eerdere jaren. Voor meer informatie over het automatisch coderen verwijzen wij naar vier artikelen van het CBS:

  • Het automatisch coderen van doodsoorzaken. Een nieuwe werkwijze bij de doodsoorzakenstatistiek (Harteloh et al., 2014)
  • Verschuivingen in de doodsoorzakenstatistiek bij de introductie van het automatisch coderen (Harteloh, 2014)
  • Van handmatig naar automatisch coderen van doodsoorzaken. Een bridge coding study (Harteloh, 2015)
  • Veranderingen in de doodsoorzakenstatistiek 2012-2013 (Harteloh, 2016)

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Harteloh PPM, van Hilten O, Kardaun JWPF. Het automatisch coderen van doodsoorzaken. Een nieuwe werkwijze bij de doodsoorzakenstatistiek. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2014. Bron
  2. Harteloh PPM. Verschuivingen in de doodsoorzakenstatistiek bij de introductie van het automatisch coderen. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2014. Bron
  3. Harteloh PPM. Van handmatig naar automatisch coderen van doodsoorzaken. Een bridge coding study. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2015. Bron
  4. Harteloh PPM. Veranderingen in de doodsoorzakenstatistiek 2012-2013. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2016. Bron

Data en gegevensbronnen