Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

ProstaatkankerCijfers & ContextTrends

Cijfers & Context

Sterfte aan prostaatkanker afgenomen

Regionaal & Internationaal

Hogere incidentie in Noord- en West-Europa

Kosten

Kosten van zorg 254 miljoen euro in 2011

Preventie & Zorg

Onvoldoende basis voor bevolkingsonderzoek

Trend nieuwe gevallen prostaatkanker

Aantal nieuwe gevallen van prostaatkanker 1990-2018

JaarMannenMannen (absoluut)
19901004.301
19911024.462
19921145.025
19931235.545
19941416.430
19951436.632
19961436.736
19971376.548
19981406.792
19991386.814
20001407.082
20011397.154
20021437.526
20031578.385
20041749.589
20051619.009
20061719.828
20071679.892
20081639.951
200916810.550
201016710.765
201117711.749
201216711.414
201315711.081
201413910.072
201514210.629
201614511.114
201714811.684
201815712.646

Bron: NKR, cijfers gedownload op 5 februari 2019

 

Geen eenduidige trend in aantal nieuwe gevallen prostaatkanker 

Tussen 1990 en 2018 waren er verschillende perioden van toename en stabilisatie van het aantal nieuwe gevallen van prostaatkanker. Na een afname in de periode 2011 tot 2014 is het aantal nieuwe gevallen weer toegenomen. De weergegeven trend is gecorrigeerd voor veranderingen in omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking (standaardisatie).

Meer informatie

Datum publicatie

20-02-2019

Trend sterfte prostaatkanker

Sterfte aan prostaatkanker 1980-2017

JaarMannenMannen (absoluut)
19801001.654
1981991.657
19821011.711
1983991.694
19841031.782
19851021.798
19861061.879
19871111.996
19881102.006
19891122.079
19901142.135
19911112.108
19921152.222
19931192.338
19941202.374
19951202.425
19961192.458
19971132.367
19981122.383
19991102.388
20001072.367
20011002.271
20021022.360
2003992.349
2004952.310
2005942.370
2006932.394
2007912.425
2008882.421
2009872.492
2010882.593
2011812.500
2012802.566
2013772.542
2014742.543
2015742.641
2016752.770
2017752.862

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van CBS StatLine in juli 2018)

 • ICD-10-code C61
 • Cijfers over 2017 zijn voorlopig
 • Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2010
 • Geïndexeerd (1980 is 100)
 • De absolute sterfte is zichtbaar in de tabelweergave
 • De sterftecijfers vanaf 2013 zijn minder goed vergelijkbaar met eerdere jaren, omdat het CBS is overgestapt van handmatig naar automatisch coderen (zie Verantwoording).

 

Sterfte aan prostaatkanker vanaf 1995 afgenomen

De sterfte aan prostaatkanker is in de periode 1995-2014 afgenomen en daarna gestabiliseerd. De weergegeven trend is gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking (standaardisatie). Mogelijk heeft de vroegere opsporing van prostaatkanker bijgedragen aan de afname in de gestandaardiseerde sterfte. Door de vroegere opsporing neemt de kans op genezing door behandeling toe.
In tegenstelling tot de gestandaardiseerde sterfte is de absolute sterfte (niet gestandaardiseerd) juist toegenomen in de periode 1980-2017, van 1.654 in 1980 naar 2.862 in 2017.

Meer informatie

Datum publicatie

12-09-2018

Trend overleving prostaatkanker

Supergrafiek; Prostaatkanker trend met BI

[container]

Bron: NKR

 • ICD-10-code C61
 • De cijfers zijn gecorrigeerd voor veranderingen in omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking door standaardisatie naar de Nederlandse bevolking (mannen) in de meest recente periode (2011-2015).
 • Naast het percentage overleving zijn ook de onder- en bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval weergegeven.

Prognose van prostaatkanker is verbeterd

De overleving van patiënten met prostaatkanker is de laatste jaren sterk verbeterd. De relatieve vijfjaarsoverleving bedroeg 69,4% voor mannen die in de periode 1991-1995 werden gediagnosticeerd met prostaatkanker en 89,1% voor mannen bij wie de diagnose in de periode 2011-2015 werd gesteld.

Meer informatie

Toekomstige trend prostaatkanker door demografische ontwikkelingen

Toekomstige stijging aantal nieuwe gevallen van prostaatkankerdoor alleen demografie

Op basis van uitsluitend demografisch ontwikkelingen zal het absoluut aantal nieuwe gevallen van prostaatkanker bij mannen in de periode 2015-2040 naar verwachting met 40% stijgen. De toename zal groter of kleiner kunnen zijn door veranderingen in factoren die de kans op het ontstaan van prostaatkanker beïnvloeden (epidemiologische ontwikkelingen). De toekomstige trend op basis van epidemiologische ontwikkelingen is niet gekwantificeerd. 

Meer informatie

Verantwoording

Definities
 • Wat is prostaatkanker?

  Prostaatkanker is een kwaadaardige tumor van de prostaat. Kwaadaardige prostaattumoren zijn meestal adenocarcinomen, die ontstaan in kliercellen in het prostaatweefsel. Slechts een klein percentage (circa 5%) van de kwaadaardige prostaattumoren ontstaat ergens anders in de prostaat (in het steun-, bind- of vaatweefsel).

Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over prostaatkanker

  Bron

  Indicator in VZinfo

  Gepresenteerde populatie VZinfo

  Meer informatie

  Nederlandse Kanker Registratie (NKR)

  Aantal nieuwe gevallen, Tienjaarsprevalentie

  Nederlandse bevolking 

  IKNLNKR

  Nederlandse Kanker Registratie (NKR)

  Overleving (percentage)

  Geregistreerd aantal mensen met longkanker

  IKNLNKR

  Landelijke Medische Registratie (LMR)

  Klinische opnamedagen, klinische opnamen, gemiddelde opnameduur, dagopnamen met prostaatkanker als hoofdontslagdiagnose

  Nederlandse bevolking 

  LMR

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Aantal sterfgevallen

  Nederlandse bevolking 

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Kosten van Ziektenstudie

  Kosten van zorg voor prostaatkanker

  Nederlandse bevolking 
   

  Kosten van Ziekten database

  European Cancer Information System (ECIS)

  Aantal nieuwe gevallen

  Europese bevolking

  ECIS

  Eurostat

  Aantal sterfgevallen

  Europese bevolking 

  Eurostat

  OECD Relatieve 5-jaarsoverleving Europese bevolking OECD; Allemani et al., 2018

   

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Allemani C, Matsuda T, Di Carlo V, Harewood R, Matz M, Nikšić M, et al. Global surveillance of trends in cancer survival 2000-14 (CONCORD-3): analysis of individual records for 37 513 025 patients diagnosed with one of 18 cancers from 322 population-based registries in 71 countries. Lancet. 2018;391(10125):1023-1075. Pubmed | DOI
 • Automatisch coderen bij CBS-doodsoorzakenstatistiek

  Met ingang van het statistiekjaar 2013 codeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doodsoorzakenformulieren automatisch met behulp van het softwarepakket IRIS. Dit is een verschil met voorgaande jaren waarin doodsoorzakenformulieren handmatig werden verwerkt. Automatische codering brengt een betere internationale vergelijkbaarheid en reproduceerbaarheid van de gegevens met zich mee. Het veroorzaakt echter ook verschuivingen in doodsoorzaken. Daardoor zijn de sterftecijfers vanaf het jaar 2013 niet altijd goed vergelijkbaar met sterftecijfers uit eerdere jaren. Voor meer informatie over het automatisch coderen verwijzen wij naar vier artikelen van het CBS:

  • Het automatisch coderen van doodsoorzaken. Een nieuwe werkwijze bij de doodsoorzakenstatistiek (Harteloh et al., 2014)
  • Verschuivingen in de doodsoorzakenstatistiek bij de introductie van het automatisch coderen (Harteloh, 2014)
  • Van handmatig naar automatisch coderen van doodsoorzaken. Een bridge coding study (Harteloh, 2015)
  • Veranderingen in de doodsoorzakenstatistiek 2012-2013 (Harteloh, 2016)

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Harteloh PPM, van Hilten O, Kardaun JWPF. Het automatisch coderen van doodsoorzaken. Een nieuwe werkwijze bij de doodsoorzakenstatistiek. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2014. Bron
  2. Harteloh PPM. Verschuivingen in de doodsoorzakenstatistiek bij de introductie van het automatisch coderen. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2014. Bron
  3. Harteloh PPM. Van handmatig naar automatisch coderen van doodsoorzaken. Een bridge coding study. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2015. Bron
  4. Harteloh PPM. Veranderingen in de doodsoorzakenstatistiek 2012-2013. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2016. Bron

Data en gegevensbronnen