Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

ProstaatkankerCijfers & ContextHuidige situatie

Cijfers & Context

Sterfte aan prostaatkanker afgenomen

Regionaal & Internationaal

Hogere incidentie in Noord- en West-Europa

Kosten

Uitgaven aan zorg 386 miljoen euro in 2017

Preventie & Zorg

Onvoldoende basis voor bevolkingsonderzoek

Het vóórkomen van prostaatkanker

Aantal nieuwe gevallen van prostaatkanker 2020

LeeftijdsklasseMannenMannen (absoluut)
0-40,000
5-90,000
10-140,000
15-190,000
20-240,000
25-290,000
30-340,000
35-390,001
40-440,0210
45-490,0954
50-540,38242
55-591,33834
60-642,801.557
65-695,382.654
70-747,513.453
75-798,022.389
80-845,951.125
85+3,75496

Bron: NKR, cijfers gedownload 4 februari 2021

 • De cijfers zijn voorlopig.
 • ICD-O-code C61
 • Het absoluut aantal nieuwe gevalen is zichtbaar in de tabelweergave.

In 2020 ongeveer 12.800 diagnoses prostaatkanker

In 2020 zijn ongeveer 12.800 nieuwe gevallen van prostaatkanker vastgesteld (1,5 per 1.000 mannen). Vanaf de leeftijd van 45 jaar tot 80 jaar neemt het aantal nieuwe patiënten met prostaatkanker sterk toe. Vanaf de leeftijd van 80 jaar neemt het aantal nieuwe gevallen van prostaatkanker weer af. Bij mannen vanaf 55 jaar is prostaatkanker de meest voorkomende vorm van kanker. Van alle mannen die in 2020 kanker kregen, kreeg 21% de diagnose prostaatkanker.

In 2020 mogelijk minder diagnoses door COVID-19-uitbraak

Het aantal mannen bij wie prostaatkanker is vastgesteld, is in 2020 kleiner dan in voorgaande jaren. Dit hangt mogelijk samen met de COVID-19-uitbraak. Mannen zonder of met milde klachten gingen mogelijk minder snel naar de huisarts. Veel gevallen van prostaatkanker worden opgespoord via opportunistische screening. Hierbij worden mannen die voor andere klachten de huisarts bezoeken, met een PSA-test getest op prostaatkanker. Met de PSA-test worden ook veel langzaam groeiende tumoren opgespoord, waardoor de gezondheidsschade als gevolg van een uitgestelde diagnose beperkt zal zijn bij deze groep mannen met een laag risico op prostaatkanker.

Ongeveer 89.400 mannen met prostaatkanker op 1 januari 2020

Op 1 januari 2020 waren er ongeveer 89.400 mannen met prostaatkanker (Bron: NKR, voorlopige cijfers gedownload op 4 februari 2021). Dit komt overeen met 10,3 per 1.000 mannen. Het betreft hier de tienjaarsprevalentie. Dit wil zeggen het aantal mannen dat in de loop van de tien jaar voorafgaand aan de peildatum (1 januari 2020) prostaatkanker heeft gekregen en op de peildatum nog in leven was.

Meer informatie

Datum publicatie

01-03-2021

Verantwoording

Definities
 • Wat is prostaatkanker?

  Prostaatkanker is een kwaadaardige tumor van de prostaat. Kwaadaardige prostaattumoren zijn meestal adenocarcinomen, die ontstaan in kliercellen in het prostaatweefsel. Slechts een klein percentage (circa 5%) van de kwaadaardige prostaattumoren ontstaat ergens anders in de prostaat (in het steun-, bind- of vaatweefsel).

Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over prostaatkanker

  Bron

  Indicator in VZinfo

  Gepresenteerde populatie VZinfo

  Meer informatie

  Nederlandse Kanker Registratie (NKR)

  Aantal nieuwe gevallen, Tienjaarsprevalentie

  Nederlandse bevolking 

  IKNLNKR

  Nederlandse Kanker Registratie (NKR)

  Overleving (percentage)

  Geregistreerd aantal mensen met longkanker

  IKNLNKR

  Landelijke Medische Registratie (LMR)

  Klinische opnamedagen, klinische opnamen, gemiddelde opnameduur, dagopnamen met prostaatkanker als hoofdontslagdiagnose

  Nederlandse bevolking 

  LMR

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Aantal sterfgevallen

  Nederlandse bevolking 

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Kosten van Ziektenstudie

  Kosten van zorg voor prostaatkanker

  Nederlandse bevolking 
   

  Kosten van Ziekten database

  European Cancer Information System (ECIS)

  Aantal nieuwe gevallen

  Europese bevolking

  ECIS

  Eurostat

  Aantal sterfgevallen

  Europese bevolking 

  Eurostat

  OECD Relatieve 5-jaarsoverleving Europese bevolking OECD; Allemani et al., 2018

   

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Allemani C, Matsuda T, Di Carlo V, Harewood R, Matz M, Nikšić M, et al. Global surveillance of trends in cancer survival 2000-14 (CONCORD-3): analysis of individual records for 37 513 025 patients diagnosed with one of 18 cancers from 322 population-based registries in 71 countries. Lancet. 2018;391(10125):1023-1075. Pubmed | DOI
 • Automatisch coderen bij CBS-doodsoorzakenstatistiek

  Met ingang van het statistiekjaar 2013 codeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doodsoorzakenformulieren automatisch met behulp van het softwarepakket IRIS. Dit is een verschil met voorgaande jaren waarin doodsoorzakenformulieren handmatig werden verwerkt. Automatische codering brengt een betere internationale vergelijkbaarheid en reproduceerbaarheid van de gegevens met zich mee. Het veroorzaakt echter ook verschuivingen in doodsoorzaken. Daardoor zijn de sterftecijfers vanaf het jaar 2013 niet altijd goed vergelijkbaar met sterftecijfers uit eerdere jaren. Voor meer informatie over het automatisch coderen verwijzen wij naar vier artikelen van het CBS:

  • Het automatisch coderen van doodsoorzaken. Een nieuwe werkwijze bij de doodsoorzakenstatistiek (Harteloh et al., 2014)
  • Verschuivingen in de doodsoorzakenstatistiek bij de introductie van het automatisch coderen (Harteloh, 2014)
  • Van handmatig naar automatisch coderen van doodsoorzaken. Een bridge coding study (Harteloh, 2015)
  • Veranderingen in de doodsoorzakenstatistiek 2012-2013 (Harteloh, 2016)

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Harteloh PPM, van Hilten O, Kardaun JWPF. Het automatisch coderen van doodsoorzaken. Een nieuwe werkwijze bij de doodsoorzakenstatistiek. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2014. Bron
  2. Harteloh PPM. Verschuivingen in de doodsoorzakenstatistiek bij de introductie van het automatisch coderen. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2014. Bron
  3. Harteloh PPM. Van handmatig naar automatisch coderen van doodsoorzaken. Een bridge coding study. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2015. Bron
  4. Harteloh PPM. Veranderingen in de doodsoorzakenstatistiek 2012-2013. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2016. Bron

Data en gegevensbronnen