Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Overgewicht

Cijfers & Context

De helft van de Nederlanders is te zwaar

Regionaal & Internationaal

Minder overgewicht in Nederland vergeleken met EU

Kosten

Preventie & Zorg

Integrale aanpak bij preventie van overgewicht

Uitgelicht

De helft van de Nederlanders is te zwaar

Bijna de helft (49,2%) van de Nederlanders van 18 jaar en ouder heeft in 2016 overgewicht (inclusief obesitas). Overgewicht komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Bij obesitas is dat andersom: meer vrouwen hebben obesitas dan mannen.

Lees meer

Minste obesitas in Utrecht en Gooi en Vechtstreek

In de GGD-regio's Utrecht en Gooi en Vechtstreek is het percentage volwassenen van 19 jaar en ouder met obesitas het laagst (ongeveer 10%). Het hoogst scoort de GGD-regio Zaanstreek Waterland (bijna 15%).

Lees meer

Overgewichtpreventie bestaat uit combinatie van interventies

Preventie van overgewicht richt zich op het voorkómen van overgewicht, het bevorderen van een normaal gewicht bij mensen die te zwaar zijn en het op gewicht blijven voor mensen die zijn afgevallen.

Lees meer