Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

OsteoporoseKostenZorguitgaven

Cijfers & Context

Bijna half miljoen mensen met osteoporose

Regionaal & Internationaal

Meeste opnamen voor osteoporose in Groningen

Kosten

Zorguitgaven ruim 116 miljoen in 2017

Preventie & Zorg

Vrouwen vaker opgenomen in ziekenhuis dan mannen

Zorguitgaven osteoporose naar sector

Zorguitgaven osteoporose ruim 116 miljoen euro in 2017

In 2017 waren de uitgaven aan de zorg voor osteoporose 116,6 miljoen euro. Dat komt overeen met 1,8% van de totale zorguitgaven voor ziekten van het bewegingsstelsel en bindweefsel en 0,13% van de totale uitgaven voor de gezondheidszorg in Nederland. Van de zorguitgaven voor osteoporose werd het grootste deel (55%) besteed aan genees- en hulpmiddelen. Daarnaast ging 30% naar ziekenhuiszorg.

Meer informatie

Zorguitgaven osteoporose naar leeftijd en geslacht

Zorguitgaven osteoporose 2017

LeeftijdMannenVrouwen
000
1-400
5-900
10-1400
15-1900,1
20-240,10,1
25-290,10,1
30-340,20,2
35-390,20,3
40-440,30,5
45-490,51,5
50-541,23,5
55-5926,8
60-642,210,2
65-693,512,7
70-743,614,9
75-793,314,5
80-842,813,7
85-891,810,3
90-940,54,3
95+00,5
 • Geraamde cijfers
 • ICD-10 codes M80-M82

Ruim 80% van de zorguitgaven naar vrouwen

Het aandeel in de zorguitgaven voor osteoporose in 2017 was veel groter voor vrouwen (80,8%) dan voor mannen (19,2%). Dit verschil in zorguitgaven is in lijn met het feit dat osteoporose vaker voorkomt bij vrouwen (zie Cijfers & context). De uitgaven aan de zorg voor osteoporose zijn voor mannen en vrouwen het hoogst in de leeftijdscategorie 70 tot en met 74 jaar. Voor personen jonger dan 45 jaar worden relatief weinig uitgaven gemaakt voor osteoporose. In 2017 waren de uitgaven aan de zorg voor osteoporose 116,6 miljoen euro. 

Meer informatie

Verantwoording

Definities
 • Osteoporose

  Osteoporose is een aandoening van het skelet
  Osteoporose is een skeletaandoening die zich kenmerkt door een lage botmineraaldichtheid (botmassa) en een verstoorde samenhang van het botweefsel. Hierdoor is het bot brozer en is de kans op een botbreuk (fractuur) groter. Bij inzakking van de ruggenwervels spreekt men van een wervelfractuur, een compressiefractuur in de wervels, of werveldeformatie. De meest voorkomende osteoporotische fracturen zijn fracturen van wervel, pols en heup.

  Diagnose osteoporose gebaseerd op botmineraaldichtheid
  De daadwerkelijke diagnose osteoporose is gebaseerd op de botmineraaldichtheid (BMD), waarbij de botdichtheidsmeting met behulp van de Dual energy X-ray Absorptiometry (DXA) techniek de gouden standaard vormt. Bij een DXA-meting wordt de BMD van de lumbale wervelkolom en een heup gemeten; dit wordt uitgedrukt in een T-score. De T-score wordt vergeleken met de piekbotmassa (de gemiddelde dichtheid van de botten bij jongvolwassenen) (Lems et al., 2011).

  De indeling van osteoporose op basis van de T-score:

  • Normaal (T-score ≥ -1); de BMD is niet meer dan 1 standaarddeviatie (SD) lager dan de piekbotmassa.
  • Osteopenie (T-score tussen -1 en -2.5); de BMD is verminderd, maar er is nog geen sprake van osteoporose. De botmineraaldichtheid ligt tussen 1 en 2,5 SD onder de gemiddelde piekbotmassa.
  • Osteoporose (T-score ≤ -2.5); de BMD ligt meer dan 2,5 SD onder de gemiddelde piekbotmassa.
  • Ernstige osteoporose; osteoporose gebaseerd op de BMD gaat gepaard met osteoporotische fracturen (Lems et al., 2011).

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Lems W.F., Post P.N., van den Bergh J.P.W., Cornelder H.W., Elders P.J.M., Geusens P.P.M., et al. Richtlijn Osteoporose en Fractuurpreventie. Utrecht: CBO; 2011. Bron
Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over osteoporose

  Bron

  Indicator in VZinfo

  Gepresenteerde populatie VZinfo

  Meer informatie

  NIVEL Zorgregistraties eerste lijn

  Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen

  Nederlandse bevolking

  NZR

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Aantal sterfgevallen

  Nederlandse bevolking

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Registratienet Huisartspraktijken Limburg (RNH-Limburg)

  Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen

  Nederlandse bevolking

  RNH-Limburg

  Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ)

  Klinische opnamedagen, klinische opnamen, gemiddelde opnameduur met osteoporose als hoofdontslagdiagnose

  Nederlandse bevolking

  LBZ

  Kosten van Ziektenstudie

  Kosten van zorg voor osteoporose

  Nederlandse bevolking

  Kosten van Ziekten