Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

OsteoporoseCijfers & ContextTrends

Cijfers & Context

Bijna half miljoen mensen met osteoporose

Regionaal & Internationaal

Meeste opnamen voor osteoporose in Groningen

Kosten

Zorguitgaven ruim 116 miljoen in 2017

Preventie & Zorg

Vrouwen vaker opgenomen in ziekenhuis dan mannen

Trend in prevalentie van osteoporose

Jaarprevalentie van osteoporose, 1990-2015

JaarMannenVrouwen
1991100100
19928696
19938197
19948299
199586101
199692105
199792111
199893116
199996121
2000101129
2001106141
2002109154
2003120178
2004138216
2005160257
2006180290
2007204314
2008225333
2009243350
2010255359
2011268368
2012289380
2013311394
2014333409

Bron: RNH-Limburg

 • Percentages zijn 3-jaars voortschrijdende gemiddelden
 • ​Gestandaardiseerd naar de Nederlandse bevolking in 2010
 • Geïndexeerd (1991 is 100)
 • ICPC-1-code L95

Aantal personen met osteoporose in 25 jaar verdrievoudigd

In de periode 1990-2015 is het aantal personen met osteoporose (prevalentie) sterk toegenomen. Over de gehele periode is het aantal mannen met osteoporose verdrievoudigd en het aantal vrouwen met osteoporose verviervoudigd. Vooral vanaf 2003 is er een sterke toename zichtbaar (RNFM, voorheen RNH-Limburg-Limburg). De weergegeven trend is gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). De verbeterde diagnostiek zorgt ook voor een toename in de prevalentie. Door de oprichting van fractuurpoliklinieken in ziekenhuizen worden mensen eerder gediagnosticeerd met osteoporose nadat zij een fractuur hebben doorgemaakt.

Meer informatie

Bronnen en literatuur

Bronnen

 1. RNFM, voorheen RNH-Limburg, Research Network Family Medicine (RNFM) Maastricht voorheen: Registratienet Huisartspraktijken Limburg. zorggegevens.nl

Trend in aantal nieuwe gevallen van osteoporose

Trend nieuwe gevallen osteoporose, 1990-2015

JaarMannenVrouwen
1991100100
19926590
199312190
199416588
199513772
199614688
1997112104
1998151124
1999178135
2000243140
2001236158
2002226161
2003270223
2004380376
2005431415
2006456399
2007448272
2008446276
2009457279
2010448264
2011475247
2012544266
2013590296
2014558284

Bron: RNH-Limburg

 • Percentages zijn 3-jaars voortschrijdende gemiddelden
 • ​Gestandaardiseerd naar de Nederlandse bevolking in 2010
 • Geïndexeerd (1991 is 100)
 • ICPC-1-code L95

Aantal nieuwe gevallen van osteoporose blijft stijgen

In de periode 1990-2015 zien we een stijging in het totale aantal nieuwe osteoporosepatiënten. Van 2002 tot 2005 is er een sterke stijging voor zowel mannen als vrouwen. Daarna daalt het aantal nieuwe patiënten voor de vrouwen, terwijl deze voor de mannen redelijk constant blijft. Van 2011 tot 2013 is er een korte toename in het aantal nieuwe patiënten, daarna zakt dit aantal weer (RNFM, voorheen RNH-Limburg-Limburg). De weergegeven trend is gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie).  

Meer informatie

Bronnen en literatuur

Bronnen

 1. RNFM, voorheen RNH-Limburg, Research Network Family Medicine (RNFM) Maastricht voorheen: Registratienet Huisartspraktijken Limburg. zorggegevens.nl

Toekomstige trend osteoporose door demografische ontwikkelingen

Verwachte stijging aantal mensen met osteoporose door alleen demografie

Op basis van uitsluitend demografisch ontwikkelingen zal het absoluut aantal mensen met osteoporose (jaarprevalentie) in de periode 2015-2040 naar verwachting met 46% stijgen. De verwachte stijging bedraagt 55% voor mannen en 45% voor vrouwen. De toename zal groter of kleiner kunnen zijn door veranderingen in factoren die de kans op het ontstaan van osteoporose beïnvloeden (epidemiologische ontwikkelingen). De toekomstige trend op basis van epidemiologische ontwikkelingen is niet gekwantificeerd.

Meer informatie

Verantwoording

Definities
 • Osteoporose

  Osteoporose is een aandoening van het skelet
  Osteoporose is een skeletaandoening die zich kenmerkt door een lage botmineraaldichtheid (botmassa) en een verstoorde samenhang van het botweefsel. Hierdoor is het bot brozer en is de kans op een botbreuk (fractuur) groter. Bij inzakking van de ruggenwervels spreekt men van een wervelfractuur, een compressiefractuur in de wervels, of werveldeformatie. De meest voorkomende osteoporotische fracturen zijn fracturen van wervel, pols en heup.

  Diagnose osteoporose gebaseerd op botmineraaldichtheid
  De daadwerkelijke diagnose osteoporose is gebaseerd op de botmineraaldichtheid (BMD), waarbij de botdichtheidsmeting met behulp van de Dual energy X-ray Absorptiometry (DXA) techniek de gouden standaard vormt. Bij een DXA-meting wordt de BMD van de lumbale wervelkolom en een heup gemeten; dit wordt uitgedrukt in een T-score. De T-score wordt vergeleken met de piekbotmassa (de gemiddelde dichtheid van de botten bij jongvolwassenen) (Lems et al., 2011).

  De indeling van osteoporose op basis van de T-score:

  • Normaal (T-score ≥ -1); de BMD is niet meer dan 1 standaarddeviatie (SD) lager dan de piekbotmassa.
  • Osteopenie (T-score tussen -1 en -2.5); de BMD is verminderd, maar er is nog geen sprake van osteoporose. De botmineraaldichtheid ligt tussen 1 en 2,5 SD onder de gemiddelde piekbotmassa.
  • Osteoporose (T-score ≤ -2.5); de BMD ligt meer dan 2,5 SD onder de gemiddelde piekbotmassa.
  • Ernstige osteoporose; osteoporose gebaseerd op de BMD gaat gepaard met osteoporotische fracturen (Lems et al., 2011).

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Lems W.F., Post P.N., van den Bergh J.P.W., Cornelder H.W., Elders P.J.M., Geusens P.P.M., et al. Richtlijn Osteoporose en Fractuurpreventie. Utrecht: CBO; 2011. Bron
Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over osteoporose

  Bron

  Indicator in VZinfo

  Gepresenteerde populatie VZinfo

  Meer informatie

  NIVEL Zorgregistraties eerste lijn

  Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen

  Nederlandse bevolking

  NZR

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Aantal sterfgevallen

  Nederlandse bevolking

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Registratienet Huisartspraktijken Limburg (RNH-Limburg)

  Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen

  Nederlandse bevolking

  RNH-Limburg

  Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ)

  Klinische opnamedagen, klinische opnamen, gemiddelde opnameduur met osteoporose als hoofdontslagdiagnose

  Nederlandse bevolking

  LBZ

  Kosten van Ziektenstudie

  Kosten van zorg voor osteoporose

  Nederlandse bevolking

  Kosten van Ziekten