Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

OsteoporoseCijfers & ContextHuidige situatie

Cijfers & Context

Bijna half miljoen mensen met osteoporose

Regionaal & Internationaal

Meeste opnamen voor osteoporose in Groningen

Kosten

Zorguitgaven ruim 116 miljoen in 2017

Preventie & Zorg

Vrouwen vaker opgenomen in ziekenhuis dan mannen

Prevalentie osteoporose in huisartsenpraktijk

Jaarprevalentie osteoporose 2018

mannenvrouwen
0-40,020,00
5-90,110,07
10-140,100,19
15-190,400,42
20-240,650,72
25-290,601,16
30-340,872,15
35-391,613,64
40-442,085,59
45-492,709,28
50-545,3621,52
55-5910,1846,43
60-6416,6080,97
65-6923,84119,80
70-7429,18156,03
75-7940,17204,60
80-8454,66243,28
85+65,99258,65

Bijna een half miljoen personen met osteoporose bekend bij de huisarts

In 2018 hadden naar schatting 495.900 personen osteoporose: 77.300 mannen en 418.600 vrouwen. Dit zijn schattingen op basis van huisartsenregistraties. Dit komt overeen met 9,0 osteoporosepatiënten per 1.000 mannen en 48,2 per 1.000 vrouwen. De prevalentie is voor vrouwen veel groter dan voor mannen. Het aantal personen met osteoporose neemt toe met de leeftijd. De jaarprevalentie betreft alle mensen die ergens in het jaar 2018 bekend waren bij de huisarts voor osteoporose. Deze mensen hoeven niet allemaal in 2018 contact te hebben gehad met de huisarts voor osteoporose.

Meer informatie

 

 

Nieuwe gevallen osteoporose in huisartsenpraktijk

37.000 nieuwe patiënten met osteoporose

In 2018 kregen naar schatting 37.000 personen de diagnose osteoporose bij de huisarts: 8.400 mannen en 28.600 vrouwen. Dit komt overeen met 1,0 per 1.000 mannen en 3,3 per 1.000 vrouwen. Het aantal nieuwe patiënten met osteoporose neemt toe met de leeftijd, maar op hogere leeftijd neemt de incidentie af.

Meer informatie

Aantal osteoporosepatiënten onderschat

Percentage van totaal aantal fracturen door osteoporose, 2010

 

Absoluut aantal (en percentage) osteoporose gerelateerde fracturen in 2010

 

Mannen

Vrouwen

 

Aantal osteoporose fracturen (absoluut)

%

Aantal osteoporose fracturen (absoluut)

%

Wervelfractuur

761

33,3

2.354

52,8

Heupfractuur

1.915

36,7

6.974

55,6

Schouder/arm fractuur

1.737

17,5

7.052

34,0

Polsfractuur

810

15,5

7.764

35,1

Totaal*

7.236

21,0

31.429

36,2

* In deze tabel wordt slechts een selectie van de fracturen gepresenteerd. Daardoor zijn de aantallen niet op te tellen.

 • Het aantal fracturen door osteoporose in Nederland (> 50 jaar) in 2010, absoluut en als percentage van totaal
 • Cijfers op basis van de in Nederland gefactureerde DBC fractuurcodes

Aantal osteoporosepatiënten onderschat

De prevalentiegegevens zijn geschat op basis van data van huisartsenregistraties. Het aantal personen dat bij de huisarts komt met osteoporose is slechts een deel van het totaal aantal personen in de bevolking met osteoporose. Dit komt doordat veel personen met osteoporose geen klachten hebben en dus niet naar de huisarts gaan. Daarnaast worden veel patiënten gediagnosticeerd met osteoporose door de fractuurpolikliniek nadat zij een fractuur hebben doorgemaakt. Een recente studie heeft het aantal osteoporosegerelateerde fracturen berekend bij personen boven de 50 jaar. Van het totaal aantal fracturen in 2010 (119.419) kon 32% worden toegeschreven aan osteoporose (38.666). Voor vrouwen was dit percentage aanzienlijk hoger (36%) dan voor mannen (21%). Met name heupfracturen en wervelfracturen bij vrouwen boven de 50 jaar konden in meer dan 50% van de gevallen worden toegeschreven aan osteoporose (Lötters et al., 2016).  

Meer informatie

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Lötters F.J.B., van den Bergh J.P., de Vries F., Rutten M.P.M. Current and Future Incidence and Costs of Osteoporosis-Related Fractures in The Netherlands: Combining Claims Data with BMD Measurements. Calcif Tissue Int. 2016;98. DOI

Verantwoording

Definities
 • Osteoporose

  Osteoporose is een aandoening van het skelet
  Osteoporose is een skeletaandoening die zich kenmerkt door een lage botmineraaldichtheid (botmassa) en een verstoorde samenhang van het botweefsel. Hierdoor is het bot brozer en is de kans op een botbreuk (fractuur) groter. Bij inzakking van de ruggenwervels spreekt men van een wervelfractuur, een compressiefractuur in de wervels, of werveldeformatie. De meest voorkomende osteoporotische fracturen zijn fracturen van wervel, pols en heup.

  Diagnose osteoporose gebaseerd op botmineraaldichtheid
  De daadwerkelijke diagnose osteoporose is gebaseerd op de botmineraaldichtheid (BMD), waarbij de botdichtheidsmeting met behulp van de Dual energy X-ray Absorptiometry (DXA) techniek de gouden standaard vormt. Bij een DXA-meting wordt de BMD van de lumbale wervelkolom en een heup gemeten; dit wordt uitgedrukt in een T-score. De T-score wordt vergeleken met de piekbotmassa (de gemiddelde dichtheid van de botten bij jongvolwassenen) (Lems et al., 2011).

  De indeling van osteoporose op basis van de T-score:

  • Normaal (T-score ≥ -1); de BMD is niet meer dan 1 standaarddeviatie (SD) lager dan de piekbotmassa.
  • Osteopenie (T-score tussen -1 en -2.5); de BMD is verminderd, maar er is nog geen sprake van osteoporose. De botmineraaldichtheid ligt tussen 1 en 2,5 SD onder de gemiddelde piekbotmassa.
  • Osteoporose (T-score ≤ -2.5); de BMD ligt meer dan 2,5 SD onder de gemiddelde piekbotmassa.
  • Ernstige osteoporose; osteoporose gebaseerd op de BMD gaat gepaard met osteoporotische fracturen (Lems et al., 2011).

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Lems W.F., Post P.N., van den Bergh J.P.W., Cornelder H.W., Elders P.J.M., Geusens P.P.M., et al. Richtlijn Osteoporose en Fractuurpreventie. Utrecht: CBO; 2011. Bron
Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over osteoporose

  Bron

  Indicator in VZinfo

  Gepresenteerde populatie VZinfo

  Meer informatie

  NIVEL Zorgregistraties eerste lijn

  Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen

  Nederlandse bevolking

  NZR

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Aantal sterfgevallen

  Nederlandse bevolking

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Registratienet Huisartspraktijken Limburg (RNH-Limburg)

  Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen

  Nederlandse bevolking

  RNH-Limburg

  Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ)

  Klinische opnamedagen, klinische opnamen, gemiddelde opnameduur met osteoporose als hoofdontslagdiagnose

  Nederlandse bevolking

  LBZ

  Kosten van Ziektenstudie

  Kosten van zorg voor osteoporose

  Nederlandse bevolking

  Kosten van Ziekten