Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Non-Hodgkin lymfomen (NHL)

Cijfers & Context

Afname sterfte door verbeterde behandeling

Regionaal & Internationaal

Relatief hoge incidentie en sterfte in Nederland

Kosten

Zorguitgaven 222 miljoen euro in 2017

Preventie & Zorg

Geen georganiseerde preventie

Uitgelicht

Array

Sterfte aan non-Hodgkin lymfomen afgenomen

In 2020 kregen 4.800 mensen de diagnose non-Hodgkin lymfoom. Sinds 2010 is het jaarlijks aantal nieuwe gevallen afgenomen. De sterfte aan non-Hodgkin lymfoom neemt al sinds het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw af, onder meer door verbeterde behandeling.

Lees meer
Array

Incidentie van non-Hodgkin lymfomen hoog in vergelijking met andere EU-landen

De incidentie van non-Hodgin lymfomen is hoog in vergelijking met andere landen van de Europese Unie (EU). Ook de sterfte ligt hoger dan het EU-gemiddelde. De overleving van non-Hodgkin lymfomen is in Nederland gemiddeld in vergelijking met andere EU-landen.

Lees meer
Array

Zorguitgaven voor non-Hodgkin lymfomen ruim 222 miljoen in 2017

In 2017 bedroegen de uitgaven aan de zorg voor non-Hodgkin lymfomen 222,7 miljoen euro. Dat komt overeen met 0,25% van de totale uitgaven voor de gezondheidszorg in Nederland en 3,8% van de totale zorguitgaven voor kankers. De meeste uitgaven (ruim 92%) worden besteed aan de ziekenhuiszorg.

Lees meer
Array

Ruim 5.000 ziekenhuisopnamen voor non-Hodgkin in 2017

In 2017 waren er 5.400 ziekenhuisopnamen voor non-Hodgkin lymfomen. Gemiddeld verbleven patiënten ruim 9 dagen in het ziekenhuis. Het aantal ziekenhuisopnamen had betrekking op 49.450 opnamedagen.

Lees meer