Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Non-Hodgkin lymfomen (NHL)

Cijfers & Context

Afname sterfte door verbeterde behandeling

Regionaal & Internationaal

Relatief hoge incidentie en sterfte in Nederland

Kosten

Kosten van zorg 192 miljoen euro in 2011

Preventie & Zorg

Geen georganiseerde preventie

Uitgelicht

Array

Sterfte aan non-Hodgkin lymfomen afgenomen

In 2018 kregen 4.300 mensen een non-Hodgkin lymfoom. Sinds 2010 is het jaarlijks aantal nieuwe gevallen licht afgenomen. De sterfte aan non-Hodgkin lymfoom neemt al sinds het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw af, onder meer door verbeterde behandeling.

Lees meer
Array

Incidentie van non-Hodgkin lymfomen hoog in vergelijking met andere EU-landen

De incidentie van non-Hodgin lymfomen is hoog in vergelijking met andere landen van de Europese Unie (EU). Ook de sterfte ligt hoger dan het EU-gemiddelde. De overleving van non-Hodgkin lymfomen is in Nederland gemiddeld in vergelijking met andere EU-landen.

Lees meer
Array

Kosten van zorg voor non-Hodgkin lymfomen 192 miljoen euro in 2011

In 2011 bedroegen de kosten van de zorg voor non-Hodgkin lymfomen 192 miljoen euro. Dit komt overeen met 0,2% van de totale kosten voor de gezondheidszorg in Nederland en 4% van de totale zorgkosten voor kankers. De meeste kosten (bijna 69%) worden gemaakt in de ziekenhuiszorg.

Lees meer
Array

Opnameduur voor non-Hodgkin lymfomen afgenomen

De gemiddelde opnameduur voor non-Hodgkin lymfomen is in de periode 1995-2010 met ongeveer een derde afgenomen. Het aantal dagopnamen is in dezelfde periode met ongeveer een factor drie toegenomen.

Lees meer