Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Nek- en rugklachtenRegionaal & InternationaalRegionaal

Cijfers & Context

Meer vrouwen dan mannen met nek- en rugklachten

Regionaal & Internationaal

In Zuid-Limburg meeste rugaandoeningen

Kosten

Uitgaven aan zorg 937 miljoen in 2017

Preventie & Zorg

Patiënten gemiddeld 4,2 dag in ziekenhuis

Rugaandoeningen per GGD-regio

Rugaandoeningen 2017-2019

Per GGD-regio, totale bevolking
Rugaandoeningen 2017-2019
GGD-regioPercentageSignificantiePercentage (gecorrigeerd voor geslacht en leeftijdSignificantie (gecorrigeerd voor geslacht en leeftijd
GGD Amsterdam9,3Wijkt niet significant af10Wijkt niet significant af
GGD Brabant-Zuidoost10,3Wijkt niet significant af9,9Wijkt niet significant af
GGD Drenthe9,5Wijkt niet significant af8,8Wijkt niet significant af
GGD Flevoland9,5Wijkt niet significant af9,9Wijkt niet significant af
GGD Fryslân8,6Wijkt niet significant af8,5Wijkt niet significant af
GGD Gelderland-Midden8,1Wijkt niet significant af8,2Wijkt niet significant af
GGD Gelderland-Zuid9,7Wijkt niet significant af10Wijkt niet significant af
GGD Gooi en Vechtstreek6,6Wijkt niet significant af6,3Onder (95% zeker)
GGD Groningen9Wijkt niet significant af9,3Wijkt niet significant af
GGD Haaglanden7,8Wijkt niet significant af8,3Wijkt niet significant af
GGD Hart voor Brabant9,1Wijkt niet significant af9Wijkt niet significant af
GGD Hollands Midden7,7Wijkt niet significant af7,4Onder (95% zeker)
GGD Hollands Noorden8,7Wijkt niet significant af8,3Wijkt niet significant af
GGD IJsselland6,9Onder (95% zeker)7,1Onder (95% zeker)
GGD Kennemerland9,1Wijkt niet significant af8,9Wijkt niet significant af
GGD Limburg-Noord8,1Wijkt niet significant af7,7Wijkt niet significant af
GGD Noord- en Oost-Gelderland9,9Wijkt niet significant af9,6Wijkt niet significant af
GGD regio Utrecht7,8Onder (95% zeker)8,2Wijkt niet significant af
GGD Rotterdam-Rijnmond9,3Wijkt niet significant af9,6Wijkt niet significant af
GGD Twente9,5Wijkt niet significant af9,6Wijkt niet significant af
GGD West-Brabant10,8Boven (95% zeker)10,5Wijkt niet significant af
GGD Zaanstreek-Waterland11,3Wijkt niet significant af11,9Boven (95% zeker)
GGD Zeeland7,9Wijkt niet significant af7,7Wijkt niet significant af
GGD Zuid-Holland Zuid7,8Wijkt niet significant af8,2Wijkt niet significant af
GGD Zuid-Limburg11,4Boven (95% zeker)10,7Boven (95% zeker)
Nederland8,9Wijkt niet significant af9Wijkt niet significant af
View all detail data

Meeste rugaandoeningen in Zuid-Limburg

In de GGD-regio Zuid-Limburg is het percentage mensen dat aangeeft een rugaandoening te hebben het hoogst (11,4%), gevolgd door Zaanstreek-Waterland, West-Brabant en Brabant-Zuidoost. Alleen de regio's Zuid-Limburg en West-Brabant scoren ook significant boven het landelijk gemiddelde. In de regio Gooi en Vechtstreek is het percentage het laagst, maar dit is niet significant. De GGD-regio's IJsselland (6,9%) en Utrecht (7,8%) zijn de enige regio's een percentage dat significant onder het landelijk gemiddelde ligt. Landelijk geeft 8,9% van de mensen aan een rugaandoening te hebben.

Toelichting regionale verschillen

Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.

Meer informatie

Aandoeningen nek- of schouder per GGD-regio

Aandoeningen van de nek of schouder 2017-2019

Per GGD-regio, bevolking 12 jaar en ouder
Aandoeningen van de nek of schouder 2017-2019
GGD-regioPercentageSignificantiePercentage (gecorrigeerd voor geslacht en leeftijdSignificantie (gecorrigeerd voor geslacht en leeftijd
GGD Amsterdam10Wijkt niet significant af10,3Wijkt niet significant af
GGD Brabant-Zuidoost10,3Wijkt niet significant af10,3Wijkt niet significant af
GGD Drenthe7,7Wijkt niet significant af7,3Onder (95% zeker)
GGD Flevoland7,3Wijkt niet significant af7,2Wijkt niet significant af
GGD Fryslân9,2Wijkt niet significant af8,8Wijkt niet significant af
GGD Gelderland-Midden8Wijkt niet significant af8,2Wijkt niet significant af
GGD Gelderland-Zuid7,9Wijkt niet significant af8,1Wijkt niet significant af
GGD Gooi en Vechtstreek10,8Wijkt niet significant af10,3Wijkt niet significant af
GGD Groningen9,7Wijkt niet significant af10,1Wijkt niet significant af
GGD Haaglanden8,5Wijkt niet significant af9Wijkt niet significant af
GGD Hart voor Brabant9,2Wijkt niet significant af9,2Wijkt niet significant af
GGD Hollands Midden8,5Wijkt niet significant af8,3Wijkt niet significant af
GGD Hollands Noorden8,5Wijkt niet significant af8,3Wijkt niet significant af
GGD IJsselland5,9Onder (99% zeker)5,8Onder (99% zeker)
GGD Kennemerland9,8Wijkt niet significant af9,4Wijkt niet significant af
GGD Limburg-Noord9Wijkt niet significant af8,5Wijkt niet significant af
GGD Noord- en Oost-Gelderland7,9Wijkt niet significant af7,9Wijkt niet significant af
GGD regio Utrecht8,3Wijkt niet significant af8,8Wijkt niet significant af
GGD Rotterdam-Rijnmond9,4Wijkt niet significant af9,5Wijkt niet significant af
GGD Twente9Wijkt niet significant af9,1Wijkt niet significant af
GGD West-Brabant10,5Wijkt niet significant af10,2Wijkt niet significant af
GGD Zaanstreek-Waterland9,3Wijkt niet significant af8,9Wijkt niet significant af
GGD Zeeland8,4Wijkt niet significant af7,9Wijkt niet significant af
GGD Zuid-Holland Zuid8,1Wijkt niet significant af8,1Wijkt niet significant af
GGD Zuid-Limburg11,7Boven (99% zeker)10,7Boven (95% zeker)
Nederland8,9Wijkt niet significant af9Wijkt niet significant af
View all detail data

Meeste aandoeningen nek- of schouder in Zuid-Limburg

In de regio Zuid-Limburg is het percentage mensen met zelfgerapporteerde aandoeningen aan de nek- of schouder het hoogst (11,7%). Deze regio is ook de enige regio die significant boven het landelijk gemiddelde (8,9%) scoort. In de GGD-regio IJsselland (5,9%) is percentage mensen (12 jaar en ouder) met aandoeningen aan de nek- of schouder significant het laagst.

Toelichting regionale verschillen

Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.

Meer informatie

Verantwoording

Definities
 • Nek- en rugklachten

  Nek- en rugklachten (dorsopathieën) zijn de meest voorkomende aandoeningen van het bewegingsapparaat. Het is een verzameling aandoeningen met diverse of onbekende oorzaken. Rugklachten worden meestal ingedeeld in specifieke en aspecifieke rugklachten.

  • Specifieke rugklachten zijn rugklachten waarbij sprake is van een aantoonbare lichamelijke oorzaak. Voorbeelden daarvan zijn een hernia nuclei pulposi (HNP), een infectie, een ontsteking, een fractuur of een tumor.
  • Aspecifieke rugklachten zijn rugklachten waarbij geen specifieke oorzaak aantoonbaar is. Dit is bij de meeste mensen met rugklachten het geval (Van Tulder & Koes, 2013).

  Rugklachten ook naar duur ingedeeld

  Tot nu toe kunnen aspecifieke rugklachten niet op een betrouwbare manier verdeeld worden naar de precieze lokalisatie van de pijnklachten en/of welk type weefsel is aangedaan, bijvoorbeeld de spieren, pezen, of gewrichten. Hoewel duidelijk is dat rugklachten vaak terugkomen (Van Tulder & Koes, 2013), worden de klachten in de internationale literatuur meestal ingedeeld op basis van hoe lang ze duren (Koes et al., 2010):

  • Acute rugklachten (duur van minder dan 6 weken)
  • Subacute rugklachten (duur van 6 tot 12 weken)
  • Chronische rugklachten (duur van meer dan 12 weken)

  De ICD-10 maakt het volgende onderscheid:

  • M45: spondylitis ankylopoetica (ziekte van Bechterew)
  • M46: overige inflammatoire spondylopathieën
  • M47: spondylose (artrose van de wervelkolom)
  • M48: overige spondylopathieën
  • M50-51: aandoeningen van de tussenwervelschijven (waaronder hernia nuclei pulposi)
  • M53: overige dorsopathieën, niet elders geclassificeerd
  • M54: dorsalgie

  Houdingsafwijkingen, (ICD-10 code M40 en M41), vallen niet onder de geselecteerde aandoeningen. In deze ziektebeschrijving staat vooral informatie over rugklachten omdat hierover het meeste bekend is.

Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over nek- en rugklachten

  Bron

  Indicator in VZinfo

  Gepresenteerde populatie VZinfo

  Meer informatie

  NIVEL Zorgregistraties eerste lijn

  Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen

  Nederlandse bevolking

  NZR

  Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LIPZ)

  Jaarprevalentie

  Nederlandse bevolking

  LIPZ opgegaan in NZR

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Aantal sterfgevallen

  Nederlandse bevolking

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Landelijke Medische Registratie (LBZ)

  Klinische opnamedagen, klinische opnamen, gemiddelde opnameduur met nek- en rugklachten als hoofdontslagdiagnose

  Nederlandse bevolking

  LBZ

  Gezondheidsenquête, voorheen POLS, gezondheid en welzijn

  Prevalentie (zelfgerapporteerd)

  Nederlandse bevolking vanaf 25 jaar

  Gezondheidsenquête

  Kosten van Ziektenstudie

  Kosten van zorg voor nek- en rugklachten

  Nederlandse bevolking

  Kosten van Ziekten

Methoden
 • Methoden en technieken

  Standaardisatie

  De omvang en de leeftijdsverdeling van de bevolking verschillen per regio en land. Daarnaast treden in de loop van de tijd veranderingen op in de omvang en leeftijdsverdeling. Om ziekte- en sterftecijfers van verschillende regio’s en landen, of van opeenvolgende jaren met elkaar te kunnen vergelijken, wordt hier rekening mee gehouden. Daarbij worden de cijfers gecorrigeerd voor deze verschillen of veranderingen in de bevolking. Hierbij wordt uitgegaan van de omvang en de leeftijdsverdeling van een gekozen standaardpopulatie. Dit wordt standaardisatie genoemd.

  Indexatie

  Vooral bij de weergave van trends in de tijd zijn de trendcijfers vaak geïndexeerd. Een geïndexeerde trend laat ontwikkelingen in de tijd zien ten opzichte van een gekozen basisjaar. Dit gebeurt door de cijfers van alle jaren weer te geven als percentage van het cijfer in een gekozen basisjaar. Het cijfer in het basisjaar is gelijk gesteld aan 100(%). Indexatie maakt zichtbaar hoe groot de percentuele toe- of afname is ten opzichte van dat basisjaar. Door als basisjaar het eerste jaar in de grafiek te kiezen, kun je snel zien wat de verandering over de hele weergegeven periode is en ook of er grote verschillen zijn voor de onderscheiden groepen (mannen en vrouwen bijvoorbeeld).

  Indexatie kan ook gebruikt worden voor het weergeven van regionale verschillen. Hierbij wordt het landelijke cijfer bijvoorbeeld gelijk gesteld aan 100(%). Een regionaal cijfer boven of onder de 100 duidt erop dat het respectievelijk hoger of lager is dan het landelijke cijfer. Voorafgaand aan indexatie worden de cijfers vaak gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van de populaties.

  Toetsing trends

  Toetsing van de trend heeft plaatsgevonden op ongestandaardiseerde data door middel van een logistische regressie, waarbij is gecorrigeerd is voor leeftijd en geslacht. Daarbij wordt getoetst of er een statistisch significante toe- of afname is met een significantieniveau (p-waarde) van 0,05. Vaak is onderscheid gemaakt naar trends in verschillende subpopulaties: mannen, vrouwen en leeftijdsgroepen. Daarnaast is getoetst of de trend voor mannen en vrouwen statistisch significant verschilt.
  De kans op het vinden van een toevallige significante uitkomst neemt toe met het aantal uitgevoerde toetsen. Om hiervoor te corrigeren is een Benjamini‐Hochberg‐correctie op de p‐waardes uitgevoerd.