Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

MigraineKostenZorguitgaven

Cijfers & Context

Aantal mensen met migraine sterk toegenomen

Regionaal & Internationaal

Meeste migraine Flevoland en Zuid-Limburg

Kosten

Zorguitgaven voor migraine ruim 37 miljoen

Preventie & Zorg

Geen gegevens beschikbaar

Zorguitgaven migraine naar sector

Zorguitgaven voor migraine ruim 37 miljoen in 2017

De zorguitgaven voor migraine waren 37,4 miljoen euro in 2017. Dit komt overeen met 0,64% van de totale zorguitgaven voor ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen en 0,04% van de totale uitgaven voor de gezondheidszorg in Nederland. Van de zorguitgaven voor migraine werd het grootste deel besteed aan genees- en hulpmiddelen (69%), gevolgd door eerstelijnszorg (19%). 

Meer informatie

Zorguitgaven migraine naar leeftijd en geslacht

Zorguitgaven migraine 2017

LeeftijdMannenVrouwen
000
1-400
5-90,10,1
10-140,20,3
15-190,40,7
20-240,30,9
25-290,51,5
30-340,61,7
35-390,72,3
40-440,83,2
45-491,44,8
50-541,44,3
55-591,23,2
60-640,72,3
65-690,51,4
70-740,30,7
75-790,20,4
80-840,10,2
85-8900,1
90-9400
95+00
 • Geraamde cijfers
 • ICD-10 code G43

Meeste zorguitgaven migraine voor vrouwen

In 2017 waren de meeste zorguitgaven voor migraine voor vrouwen (75%) in vergelijking met mannen (25%). De piek in zorguitgaven ligt voor zowel mannen als vrouwen in de leeftijd tussen de 45 en 55 jaar. De verdeling van zorguitgaven komt overeen met de prevalentie van migraine (zie cijfers & context). In 2017 bedroegen de uitgaven aan zorg voor migraine 37,4 miljoen euro. 

Meer informatie

Verantwoording

Definities
 • Migraine is chronische aandoening uitend in hoofdpijn

  Migraine is een neurovasculaire aandoening met aanvallen van bonzende hoofdpijn. Migraine is een hoofdpijn die herhaaldelijk en aan één kant van het hoofd (unilateraal) optreedt. De pijn is matig tot heftig gedurende 4 tot 72 uren en verergert bij fysieke inspanning. Vaak gaat deze pijn gepaard met misselijkheid en/of overgevoeligheid van licht en geluid (Dekker et al., 2014). Bij sommige mensen wordt een aanval voorafgegaan met een zogenaamd ‘aura’ (ook wel oogmigraine genoemd) met uitvalsverschijnselen, zoals het zien van lichtflitsen, vlekken of sterretjes, gezichtsvelduitval of tintelingen of doof gevoel van een arm, been of in het gezicht. Anderen hebben migraine zonder deze aura. Beide vormen kunnen ook afwisselend voorkomen (Haan et al., 2007). Er zijn verschillende soorten medicijnen die migraineaanvallen (deels) tegengaan en medicijnen die aanvallen voorkomen (zogenaamde profylactische medicijnen). 

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Dekker F, van Duijn NP, Ongering JEP, Bartelink MEL, Boelman L, Burgers JS. NHG-Standaard Hoofdpijn (derde herziening).; 2014. Bron
  2. Haan J, Hollander J, Ferrari MD. Migraine in the elderly: a review. Cephalalgia. 2007;27(2):97-106. Pubmed | DOI
Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over migraine

  Bron

  Indicator in VZinfo

  Gepresenteerde populatie VZinfo

  Meer informatie

  NIVEL Zorgregistraties eerste lijn

  Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen

  Nederlandse bevolking

  NZR

  CBS-Gezondheidsenquête

  Prevalentie (zelfgerapporteerd)

  Nederlandse bevolking

  CBS-GE

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Aantal sterfgevallen

  Nederlandse bevolking 

  CBS DOS

  Registratienet Huisartspraktijken Limburg (RNH-Limburg)

  Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen

  Nederlandse bevolking

  RNH-Limburg

Methoden
 • Regionaal versus landelijk gemiddelde

  Bij een onderwerp is het mogelijk dat het gemiddelde bij het hoofdstuk 'Cijfers & Context' verschilt van gemiddelde bij het hoofdstuk 'Regionaal & Internationaal'. Dit kan te maken hebben met: 

  • het niveau waarop de informatie geaggregeerd is (van wijkniveau tot landelijk niveau);

  • het presenteren van cijfers uit verschillende jaren;

  • het al dan niet combineren van cijfers van verschillende jaren (bijvoorbeeld een gemiddelde van drie jaren);
  • het kiezen van een verschillende standaard bij het presenteren van gestandaardiseerde gegevens.