Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

MigraineCijfers & ContextTrends

Cijfers & Context

Aantal mensen met migraine sterk toegenomen

Regionaal & Internationaal

Meeste migraine Flevoland en Zuid-Limburg

Kosten

Zorguitgaven voor migraine ruim 37 miljoen

Preventie & Zorg

Geen gegevens beschikbaar

Trend in prevalentie migraine

Jaarprevalentie van migraine, 1990-2015

MannenVrouwen
1991100100
1992106104
1993112109
1994117113
1995121117
1996128122
1997136126
1998145128
1999153131
2000159136
2001167142
2002172148
2003184158
2004197167
2005212177
2006225183
2007235191
2008242197
2009246204
2010259215
2011274233
2012300256
2013323279
2014352302

Bron: RNH-Limburg

 • De percentages zijn 3-jaars voortschrijdende gemiddelden
 • ​Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2010
 • Geïndexeerd (1991 = 100)
 • ICPC-code N89

Prevalentie migraine gestegen

In de periode 1990-2015 is het aantal personen (prevalentie) met migraine bij de huisarts flink gestegen. Sinds 1990 is de prevalentie voor zowel mannen als vrouwen verdrievoudigd (RNFM, voorheen RNH-Limburg). De weergegeven trend is gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie).

Meer informatie

Bronnen en literatuur

Bronnen

 1. RNFM, voorheen RNH-Limburg, Research Network Family Medicine (RNFM) Maastricht voorheen: Registratienet Huisartspraktijken Limburg. zorggegevens.nl

Trend in aantal nieuwe gevallen migraine

Aantal nieuwe gevallen van migraine, 1990-2015

MannenVrouwen
1991100100
199211688
199313776
199413667
199511464
199610464
199710372
199811976
199913480
200012879
200111980
20028970
200313696
2004142100
2005203113
2006192110
2007215114
2008201127
2009200135
2010238171
2011278223
2012391284
2013420307
2014437302

Bron: RNH-Limburg

 • De percentages zijn 3-jaars voortschrijdende gemiddelden
 • ​Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2010
 • Geïndexeerd (1991 = 100)
 • ICPC-code N89

Aantal nieuwe gevallen van migraine stijgt licht

Over de gehele periode 1990-2015 is het aantal nieuwe gevallen van migraine gestegen (RNFM, voorheen RNH-Limburg). Voor mannen is deze stijging groter dan voor vrouwen. Sinds 2010 is er een sterke stijging te zien in het aantal nieuwe gevallen van migraine. Deze stijging is voor een groot deel het gevolg van een andere manier van registeren bij RNFM, voorheen RNH-Limburg. De weergegeven trend is gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie).

Meer informatie

Bronnen en literatuur

Bronnen

 1. RNFM, voorheen RNH-Limburg, Research Network Family Medicine (RNFM) Maastricht voorheen: Registratienet Huisartspraktijken Limburg. zorggegevens.nl

Toekomstige trend migraine door demografische ontwikkelingen

Minimale afname aantal mensen met migraine verwacht door alleen demografie

Op basis van uitsluitend demografisch ontwikkelingen zal het absoluut aantal mensen met Migraine (jaarprevalentie) in de periode 2015-2040 naar verwachting met 2% dalen. De verwachte daling bedraagt 1% voor mannen en 2% voor vrouwen. De afname zal groter of kleiner kunnen zijn door veranderingen in factoren die de kans op het ontstaan van migraine beïnvloeden (epidemiologische ontwikkelingen). De toekomstige trend op basis van epidemiologische ontwikkelingen is niet gekwantificeerd.

Meer informatie

Verantwoording

Definities
 • Migraine is chronische aandoening uitend in hoofdpijn

  Migraine is een neurovasculaire aandoening met aanvallen van bonzende hoofdpijn. Migraine is een hoofdpijn die herhaaldelijk en aan één kant van het hoofd (unilateraal) optreedt. De pijn is matig tot heftig gedurende 4 tot 72 uren en verergert bij fysieke inspanning. Vaak gaat deze pijn gepaard met misselijkheid en/of overgevoeligheid van licht en geluid (Dekker et al., 2014). Bij sommige mensen wordt een aanval voorafgegaan met een zogenaamd ‘aura’ (ook wel oogmigraine genoemd) met uitvalsverschijnselen, zoals het zien van lichtflitsen, vlekken of sterretjes, gezichtsvelduitval of tintelingen of doof gevoel van een arm, been of in het gezicht. Anderen hebben migraine zonder deze aura. Beide vormen kunnen ook afwisselend voorkomen (Haan et al., 2007). Er zijn verschillende soorten medicijnen die migraineaanvallen (deels) tegengaan en medicijnen die aanvallen voorkomen (zogenaamde profylactische medicijnen). 

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Dekker F, van Duijn NP, Ongering JEP, Bartelink MEL, Boelman L, Burgers JS. NHG-Standaard Hoofdpijn (derde herziening).; 2014. Bron
  2. Haan J, Hollander J, Ferrari MD. Migraine in the elderly: a review. Cephalalgia. 2007;27(2):97-106. Pubmed | DOI
Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over migraine

  Bron

  Indicator in VZinfo

  Gepresenteerde populatie VZinfo

  Meer informatie

  NIVEL Zorgregistraties eerste lijn

  Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen

  Nederlandse bevolking

  NZR

  CBS-Gezondheidsenquête

  Prevalentie (zelfgerapporteerd)

  Nederlandse bevolking

  CBS-GE

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Aantal sterfgevallen

  Nederlandse bevolking 

  CBS DOS

  Registratienet Huisartspraktijken Limburg (RNH-Limburg)

  Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen

  Nederlandse bevolking

  RNH-Limburg

Methoden
 • Regionaal versus landelijk gemiddelde

  Bij een onderwerp is het mogelijk dat het gemiddelde bij het hoofdstuk 'Cijfers & Context' verschilt van gemiddelde bij het hoofdstuk 'Regionaal & Internationaal'. Dit kan te maken hebben met: 

  • het niveau waarop de informatie geaggregeerd is (van wijkniveau tot landelijk niveau);

  • het presenteren van cijfers uit verschillende jaren;

  • het al dan niet combineren van cijfers van verschillende jaren (bijvoorbeeld een gemiddelde van drie jaren);
  • het kiezen van een verschillende standaard bij het presenteren van gestandaardiseerde gegevens.