Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

MigraineCijfers & ContextOorzaken en gevolgen

Cijfers & Context

Bijn 273.000 migrainepatiënten bekend bij huisarts

Regionaal & Internationaal

Meeste migraine Flevoland en Zuid-Limburg

Kosten

Geen gegevens beschikbaar

Preventie & Zorg

Geen gegevens beschikbaar

Oorzaken en gevolgen van migraine

Geen goed bewijs voor uitlokkende factoren

Er zijn enkele uitlokkende factoren van migraine bekend, zoals menstruatie en slaapgebrek. In de praktijk krijgen deze factoren echter vaak een te zwaar gewicht en er is meestal geen goed bewijs dat ze erg belangrijk zijn. De NHG raadt patiënten en artsen dan ook af om actief triggers (uitlokkende factoren) op te sporen en die te vermijden (Dekker et al., 2014).

Patiënten met migraine hebben groter risico op depressie

Patiënten met migraine hebben een groter risico op depressie. Ook hebben depressieve patiënten vaker migraineaanvallen. Op hogere leeftijd bestaat er eveneens een hoge comorbiditeit van migraine en depressie onder deze patiënten. Bij een voorgeschiedenis van (ernstige) depressie, neemt de prevalentie van migraine toe met de leeftijd. Bovendien verergert depressie het optreden en de ernst van migraineaanvallen (Haan et al., 2007).

Experts en redactie

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Dekker F, van Duijn NP, Ongering JEP, Bartelink MEL, Boelman L, Burgers JS. NHG-Standaard Hoofdpijn (derde herziening).; 2014. Bron
 2. Haan J, Hollander J, Ferrari MD. Migraine in the elderly: a review. Cephalalgia. 2007;27(2):97-106. Pubmed | DOI

Verantwoording

Definities
 • Migraine is chronische aandoening uitend in hoofdpijn

  Migraine is een neurovasculaire aandoening met aanvallen van bonzende hoofdpijn. Migraine is een hoofdpijn die herhaaldelijk en aan één kant van het hoofd (unilateraal) optreedt. De pijn is matig tot heftig gedurende 4 tot 72 uren en verergert bij fysieke inspanning. Vaak gaat deze pijn gepaard met misselijkheid en/of overgevoeligheid van licht en geluid (Dekker et al., 2014). Bij sommige mensen wordt een aanval voorafgegaan met een zogenaamd ‘aura’ (ook wel oogmigraine genoemd) met uitvalsverschijnselen, zoals het zien van lichtflitsen, vlekken of sterretjes, gezichtsvelduitval of tintelingen of doof gevoel van een arm, been of in het gezicht. Anderen hebben migraine zonder deze aura. Beide vormen kunnen ook afwisselend voorkomen (Haan et al., 2007). Er zijn verschillende soorten medicijnen die migraineaanvallen (deels) tegengaan en medicijnen die aanvallen voorkomen (zogenaamde profylactische medicijnen). 

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Dekker F, van Duijn NP, Ongering JEP, Bartelink MEL, Boelman L, Burgers JS. NHG-Standaard Hoofdpijn (derde herziening).; 2014. Bron
  2. Haan J, Hollander J, Ferrari MD. Migraine in the elderly: a review. Cephalalgia. 2007;27(2):97-106. Pubmed | DOI
Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over migraine

  Bron

  Indicator in VZinfo

  Gepresenteerde populatie VZinfo

  Meer informatie

  NIVEL Zorgregistraties eerste lijn

  Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen

  Nederlandse bevolking

  NZR

  CBS-Gezondheidsenquête

  Prevalentie (zelfgerapporteerd)

  Nederlandse bevolking

  CBS-GE

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Aantal sterfgevallen

  Nederlandse bevolking 

  CBS DOS

  Registratienet Huisartspraktijken Limburg (RNH-Limburg)

  Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen

  Nederlandse bevolking

  RNH-Limburg

Methoden
 • Regionaal versus landelijk gemiddelde

  Bij een onderwerp is het mogelijk dat het gemiddelde bij het hoofdstuk 'Cijfers & Context' verschilt van gemiddelde bij het hoofdstuk 'Regionaal & Internationaal'. Dit kan te maken hebben met: 

  • het niveau waarop de informatie geaggregeerd is (van wijkniveau tot landelijk niveau);

  • het presenteren van cijfers uit verschillende jaren;

  • het al dan niet combineren van cijfers van verschillende jaren (bijvoorbeeld een gemiddelde van drie jaren);
  • het kiezen van een verschillende standaard bij het presenteren van gestandaardiseerde gegevens.