Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Longkanker

Cijfers & Context

Longkanker is kanker met hoogste sterfte

Regionaal & Internationaal

Incidentie onder Nederlandse vrouwen hoog

Kosten

Kosten van zorg 401 miljoen euro in 2011

Preventie & Zorg

Preventie vooral gericht op roken

Uitgelicht

Array

Ruim 13.000 mensen kregen longkanker in 2018

In 2018 kregen ruim 13.000 mensen longkanker. Het aantal mannen dat longkanker kreeg was groter dan het aantal vrouwen. Vanaf het midden van de jaren tachtig is voor Nederlandse mannen sprake van een afname in het aantal nieuwe gevallen; onder Nederlandse vrouwen neemt het aantal nieuwe gevallen al sinds de jaren zestig toe.

Lees meer
Array

Relatief veel vrouwen in Nederland krijgen longkanker

De incidentie van longkanker onder Nederlandse vrouwen behoort tot de hoogste van de Europese Unie. De incidentie van longkanker onder Nederlandse mannen komt overeen met het Europees gemiddelde. In de meeste Europese landen, waaronder Nederland, daalt de incidentie van longkanker onder mannen en stijgt de incidentie van longkanker onder vrouwen.

Lees meer
Array

Kosten van zorg voor longkanker 401 miljoen euro in 2011

In 2011 bedroegen de kosten van zorg voor longkanker in totaal 401 miljoen euro. Dit komt overeen met 8,4% van de totale kosten van zorg voor nieuwvormingen en 0,4% van de totale kosten van de gezondheidszorg in Nederland. Van de kosten voor longkanker ging het grootste deel (82,2%) naar de ziekenhuiszorg.

Lees meer
Array

Preventie van longkanker richt zich vooral op roken

Veel mensen krijgen longkanker als gevolg van (mee)roken. De preventie van longkanker richt zicht dan ook vooral op het terugdringen van het aantal rokers. In 2010 waren er bijna 22.000 ziekenhuisopnamen voor longkanker. De gemiddelde opnameduur voor longkanker is in een periode van 15 jaar gehalveerd.

Lees meer