Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Longkanker

Cijfers & Context

Longkanker is kanker met hoogste sterfte

Regionaal & Internationaal

Incidentie onder Nederlandse vrouwen hoog

Kosten

Zorguitgaven longkanker 457 miljoen euro

Preventie & Zorg

Preventie vooral gericht op roken

Uitgelicht

Array

Ongeveer 13.900 mensen kregen in 2020 diagnose longkanker

In 2020 kregen ongeveer 13.900 mensen diagnose longkanker. Meer mannen dan vrouwen krijgen longkanker. Vanaf het midden van de jaren tachtig is voor Nederlandse mannen sprake van een afname in het aantal nieuwe gevallen; onder Nederlandse vrouwen is het aantal nieuwe gevallen sinds de jaren zestig toegenomen.

Lees meer
Array

Relatief veel vrouwen in Nederland krijgen longkanker

De incidentie van longkanker onder Nederlandse vrouwen behoort tot de hoogste van de Europese Unie. De incidentie van longkanker onder Nederlandse mannen komt overeen met het Europees gemiddelde. In de meeste Europese landen, waaronder Nederland, daalt de incidentie van longkanker onder mannen en stijgt de incidentie van longkanker onder vrouwen.

Lees meer
Array

Zorguitgaven voor longkanker 457 miljoen euro in 2017

In 2017 bedroegen de zorguitgaven voor longkanker in totaal 457 miljoen euro. Dit komt overeen met 7,8% van de totale zorguitgaven voor nieuwvormingen en 0,52% van de totale uitgaven van de gezondheidszorg in Nederland. Van de zorguitgaven voor longkanker ging het grootste deel (87%) naar de ziekenhuiszorg.

Lees meer
Array

Preventie van longkanker richt zich vooral op roken

Veel mensen krijgen longkanker als gevolg van (mee)roken. De preventie van longkanker richt zich dan ook vooral op het terugdringen van het aantal rokers. In 2019 waren er bijna 16.000 ziekenhuisopnamen voor longkanker. De gemiddelde opnameduur voor longkanker was 5,9 dag in 2019.

Lees meer