Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

LetselsCijfers & ContextZelftoegebracht letsel

Cijfers & Context

Ruim 6 miljoen SEH-bezoeken voor letsel

Regionaal & Internationaal

Minste sterfte in Zeeland en Groningen

Kosten

Kosten het hoogst voor privé-ongevallen

Preventie & Zorg

Slachtoffers ongeval bezoeken meestal de huisarts

Aantal mensen bij de huisarts na suïcidepoging

Jaarlijks ruim 7.000 slachtoffers na suïcidepogingen bij huisarts

In de periode 2002-2011 behandelden huisartsen jaarlijks gemiddeld 7.000 (4 per 10.000 mensen) patiënten met letsel dat ontstaan is door een suïcidepoging. In 2011 waren dit er naar schatting 5.000 (3 per 10.000 mensen). Deze aantallen zijn geschat op basis van gegevens van huisartsen (CMR-Peilstations). De registratie van suïcidepogingen moet met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden, omdat een suïcidepoging niet altijd gemeld wordt tijdens de behandeling. Het gevolg is dat het aantal letsels als gevolg van suïcidepogingen is onderschat.

Aantal SEH-bezoeken voor zelftoegebracht letsel naar leeftijd en geslacht

Bijna driekwart van de SEH-bezoekers is vrouw

In 2016 werd de SEH-afdeling ongeveer 14.300 keer bezocht in verband met zelftoegebracht letsel, 4.400 keer door mannen en 10.000 keer door vrouwen (0,5 per 1.000 mannen en 1,2 per 1.000 vrouwen). In ruim driekwart van de SEH-bezoeken ging het om een vrouw. Het aantal SEH-bezoeken is het grootst in de leeftijdsgroep 15 tot 30 jaar.

Meer informatie

Aantal ziekenhuisopnamen voor zelftoegebracht letsel

10.000 ziekenhuisopnamen na zelftoegebracht letsel

In 2011 werden 10.000 mensen (42 per 100.000 mannen en 81 per 100.000 vrouwen) opgenomen in het ziekenhuis na zelftoegebracht letsel. Er worden meer vrouwen opgenomen dan mannen, en het aantal slachtoffers per 100.000 personen is het hoogst in de leeftijdsgroep 45-54 jaar. Ongeveer 15% van de patiënten die zichzelf verwonden, komt binnen het jaar opnieuw in het ziekenhuis met zelftoegebracht letsel. Daarom kunnen dezelfde patiënten in behandelcijfers twee keer of vaker meetellen.

Meer informatie

Zelftoegebracht letsel bij jongeren

Vijf procent van de jongeren brengt zichzelf letsel toe

Uit onderzoek onder jongeren in de leeftijdsgroep van 14 tot en met 17 jaar is gebleken dat 5% zichzelf verwondt (Madge et al., 2011). Met uitzondering van dit ene onderzoek zijn uitsluitend cijfers beschikbaar van zelftoegebrachte letsels die medisch behandeld werden.

Experts en redactie

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Madge N, Hawton K, McMahon EM, Corcoran P, de Leo DD, de Wilde EJ, et al. Psychological characteristics, stressful life events and deliberate self-harm: findings from the Child & Adolescent Self-harm in Europe (CASE) Study. European Child & Adolescent Psychiatry. 2011;20(10):499-508. Bron | DOI

Aantal sterfgevallen door zelftoegebracht letsel naar leeftijd en geslacht

Sterfte door zelftoegebracht letsel 2017

LeeftijdsklasseMannenVrouwenTotaalMannen (absoluut)Vrouwen (absoluut)Totaal (absoluut)
00,00,00,0000
1-40,00,00,0000
5-90,00,00,0000
10-141,60,61,18311
15-197,95,56,7422870
20-2411,64,88,2632588
25-2914,94,49,78324107
30-3413,55,69,67129100
35-3913,96,710,37134105
40-4419,87,713,710441145
45-4923,39,916,614963212
50-5427,39,918,717663239
55-5925,313,519,415281233
60-6423,213,018,112470194
65-6916,49,913,18250132
70-7415,99,512,66541106
75-7916,06,410,9432063
80-8419,49,813,8332356
85-8929,97,015,2261137
90-9439,08,517,211617
95+20,15,28,2112

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van CBS StatLine in juli 2018)

 • ICD-10-codes X60-X84
 • Cijfers zijn voorlopig
 • De absolute sterfte is zichtbaar in de tabelweergave

In 2017 overleden 1.917 mensen door zelftoegebracht letsel

In 2017 zijn 1.917 personen als gevolg van zelftoegebracht letsel overleden, 1.304 mannen (15,3 per 100.000 mannen) en 613 vrouwen (7,1 per 100.000 vrouwen). Er is mogelijk sprake van onderrapportage van sterfte door zelftoegebracht letsel, doordat dat er slachtoffers van suïcide zijn die de statistieken ingaan als gestorven door een natuurlijke doodsoorzaak.

Meer informatie

Datum publicatie

19-09-2018

Oorzaken overlijden na zelftoegebracht letsel

Meest voorkomende ongevalsmechanismen, 2011

Ongevalsmechanismen bij medische behandelde en dodelijke slachtoffers van zelftoegebracht letsel

Ongevals-
mechanisme

SEH-behandeling

Ziekenhuisopname

Dodelijke afloop

Vergiftigingen

11.000 (66%) 

9.300 (89%)

340 (21%) 

Snijden

3.400 (21%)

   

Verstikkingen

   

741 (45%)

Sprong van hoogte

   

133 (8%)

Verdrinking

   

106 (6%)

 

Bronnen:

LIS; LMRCBS-Doodsoorzakenstatistiek (bewerkt door VeiligheidNL)

Meeste dodelijke slachtoffers door ophanging

Verstikking door ophanging is de belangrijkste oorzaak van overlijden na zelftoegebracht letsel, vooral bij mannen. Vrouwen suïcideren zich vaak door het innemen van bijvoorbeeld medicijnen of drugs; mannen doen dit minder vaak. Vergiftigingen maken het grootste deel uit van de op de SEH-afdeling en in het ziekenhuis behandelde zelftoegebrachte letsels. Verstikking leidt nauwelijks tot ziekenhuisopname. De reden hiervoor is waarschijnlijk dat verstikking vaak leidt tot de dood.

Meer informatie

Trend in SEH-bezoeken voor zelftoegebracht letsel

SEH-bezoeken voor zelftoegebracht letsel, 1997-2016

JaarMannenVrouwen
1997100100
1998123121
1999113122
2000114116
2001112125
2002120122
2003124113
2004114116
2005110131
2006124148
2007121147
2008114125
2009125118
2010104124
2011117147
2012117144
2013107117
201493132
2015108139
2016105130

Bron: LIS, 1997-2016 (bewerkt door VeiligheidNL en RIVM)

Geen duidelijke trend in aantal SEH-bezoeken

Over de gehele periode 1997-2016 is geen duidelijke trend te zien in het aantal SEH-bezoeken voor zelftoegebracht letsel. Wel is de trend voor mannen iets gunstiger dan voor vrouwen. De trend is gecorrigeerd voor ontwikkelingen in de omvang en de leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie).
Veranderingen in de gezondheidszorg zijn van invloed op de trend in het aantal SEH-bezoeken. Hierbij kan gedacht worden aan een verschuiving van behandelingen van de SEH-afdeling naar de huisartsenpost, wat met name voor lichte letsels kan leiden tot een afname van het aantal SEH-bezoeken (Thijssen et al., 2013).

Meer informatie

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Thijssen W.AMH, M. van Houts W-, Koetsenruijter J., Giesen P, Wensing M. The Impact on Emergency Department Utilization and Patient Flows after Integrating with a General Practitioner Cooperative: An Observational Study. Emergency Medicine International. 2013;20132827156155155(6111, part 122):1-8. Bron | DOI

Trend in aantal ziekenhuisopnamen zelftoegebracht letsel

Trend in ziekenhuisopnamen voor zelftoegebracht letsel, 1991-2011

JaarMannenVrouwen
1991100100
1992101103
1993111111
1994113118
1995116126
1996116131
1997126142
1998122140
1999115136
2000110135
2001113136
2002118147
2003120148
2004128157
2005129152
2006121155
2007116145
2008121138
2009122136
2010117140
2011131155

Bron: LMR (bewerkt door VeiligheidNL)

Aantal ziekenhuisopnamen voor zelftoegebracht letsel stabiel

Het aantal ziekenhuisopnamen voor zelftoegebracht letsel is in de periode 1998-2011 redelijk stabiel gebleven. In de periode daarvoor (1991-1997) nam het aantal toe, voor mannen met ongeveer 25% en voor vrouwen met ongeveer 40%. De trend is gecorrigeerd voor ontwikkelingen in de omvang en de leeftijdssamenstelling van de bevolking.

Meer informatie

Trend in sterfte door zelftoegebracht letsel

Trend in sterfte door zelftoegebracht letsel 1996-2017

JaarMannenVrouwenMannen (absoluut)Vrouwen (absoluut)
19961001001.043534
199799981.042528
199895961.002517
199996921.015502
20009492999501
200193831.010463
200297911.062505
200392871.016484
200492881.022492
200596871.073499
200694831.046478
20078471943410
20088777988447
200993791.064461
201098811.124476
201198861.136511
2012102951.186567
2013112901.308549
2014107971.250589
2015107971.280591
2016106991.279614
2017108991.304613

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van CBS StatLine in juli 2018)

 • ICD-10-codes X60-X84
 • Cijfers over 2017 zijn voorlopig
 • Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2010
 • Geïndexeerd (1996 = 100)
 • De absolute sterfte is zichtbaar in de tabelweergave

Sterfte door suïcide toegenomen in periode 2007-2017

In de periode 1996-2007 nam de sterfte door zelftoegebracht letsel (suïcide) af, vooral onder vrouwen. In de periode 2007-2017 nam de sterfte echter toe. De sterfte door suïcide lag in 2017 voor vrouwen op het niveau van 1996 en voor mannen iets daarboven. De weergegeven trend is gecorrigeerd voor ontwikkelingen in de omvang en de leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie).
Voor zowel mannen als vrouwen is ook de absolute sterfte door zelftoegebracht letsel toegenomen in de periode 2007-2017. Voor mannen nam de absolute sterfte in deze periode toe van 943 naar 1.304 en voor vrouwen van 410 naar 613.

Meer informatie

Datum publicatie

19-09-2018

Ziektelast zelftoegebracht letsel

Ziektelast door zelftoegebracht letsel in DALY top tien

Zelftoegebracht letsel (suïcide en suïcidepogingen) veroorzaken een relatief hoge ziektelast. De ziektelast is uitgedrukt in DALY’s. Zelftoegebracht letsel stond in 2015 voor mannen op de tiende plaats in de ranglijst van ziekten en aandoeningen met de grootste ziektelast in Nederland. Voor vrouwen viel zelftoegebracht letsel buiten de top tien van aandoeningen met de grootste ziektelast.

Meer informatie

Toekomstige trend zelftoegebracht letsel door demografische ontwikkelingen

Minimale afname aantal zelftoegebrachte letsels verwacht door alleen demografie

Op basis van uitsluitend demografisch ontwikkelingen zal het absoluut aantal bezoeken aan de spoedeisende hulp voor zelftoegebracht letsel in de periode 2015-2040 naar verwachting met 2% dalen. De verwachte daling bedraagt 2% voor mannen en 3% voor vrouwen. De afname zal groter of kleiner kunnen zijn door veranderingen in factoren die de kans op het ontstaan van zelftoegebracht letsel beïnvloeden (epidemiologische ontwikkelingen). De toekomstige trend op basis van epidemiologische ontwikkelingen is niet gekwantificeerd.

Meer informatie

Verantwoording

Definities
 • Letsels

  Onder letsels verstaan we in VZinfo.nl letsels die ontstaan door ongevallen, geweld en zelfbeschadiging. Zij vormen samen een zeer heterogeen gezondheidsprobleem, waarbij diverse vormen van gezondheidsschade (zoals hersenletsel, fracturen en vergiftigingen) veroorzaakt worden door sterk uiteenlopende oorzaken (bijvoorbeeld verkeersongevallen, privé-ongevallen en arbeidsongevallen).

 • Indeling letsel

  Letsels en vergiftigingen (hoofdgroep 17 in de ICD-9, code 800-999) worden in VZinfo.nl gepresenteerd vanuit de invalshoek van de afzonderlijke oorzaken of ontstaanswijzen. Deze indeling sluit beter aan op preventiebeleid dan een indeling naar letseltype. Er wordt onderscheid gemaakt in letsels ten gevolge van ongevallen en opzettelijk toegebrachte letsels. Complicaties als gevolg van genees- en heelkundige behandeling worden in VZinfo.nl buiten beschouwing gelaten (tenzij anders aangegeven). Gepresenteerd worden:

  • Arbeidsongevallen
  • Geweld
  • Privé-ongevallen
  • Sportblessures
  • Zelftoegebracht letsel
  • Verkeersongevallen
 • Arbeidsongevallen

  Arbeidsongeval: ongeval door of tijdens betaald werk

  Een arbeidsongeval is een ongeval door of tijdens betaald werk. Ook ongevallen in het verkeer tijdens het werk tellen mee. Ongevallen tijdens woon-werkverkeer tellen niet mee als arbeidsongeval. Iedereen die in Nederland werkt (ook mensen die hier niet wonen) telt mee in de cijfers (Venema, 2003). Letsel dat met opzet is toegebracht en letsel dat tijdens een medische behandeling ontstaat, telt niet mee als arbeidsongeval. In de Europese statistieken gaat het bij arbeidsongevallen om ongevallen die leiden tot meer dan 3 dagen absentie.

  Dodelijk ongeval: slachtoffer overlijdt binnen 30 dagen na het arbeidsongeval

  In Nederland spreken we van een dodelijk arbeidsongeval als het slachtoffer binnen 30 dagen na het arbeidsongeval overlijdt (CBS-NND). In de Europese statistieken geldt een andere definitie (Eurostat). Daar spreekt men van een dodelijk ongeval als het slachtoffer binnen een jaar na het ongeval overlijdt.

 • Privé-ongevallen

  Onder privé-ongevallen vallen alle ongevallen voor zover het géén arbeids-, verkeers- of sportongevallen betreft. Het gaat vaak om letsel dat is opgelopen in of om het huis, in openbare gebouwen, op straat of tijdens vrijetijdsbesteding (uitgezonderd sport). Opzettelijk toegebracht letsel en letsel ontstaan tijdens medische behandeling vallen er buiten.

  Letsels na privé-ongevallen vormen een heterogeen gezondheidsprobleem met diverse vormen van gezondheidsschade, zoals hersenletsel, fracturen, vergiftigingen, hypothermie. Op de afdelingen voor Spoedeisende Hulp (SEH) van ziekenhuizen zijn de meest voorkomende letsels bij privé-ongevallen fracturen, oppervlakkig letsel en open wonden.

 • Sportblessures

  Hoewel sporten over het algemeen gezond is, kan sport ook leiden tot diverse vormen van letsel, zoals botbreuken en verstuikingen, verzwikkingen (distorsies) of hersenletsel. Sportblessures zijn het gevolg van sport, waarbij sport gedefinieerd is als een lichamelijke activiteit die spelend wordt uitgevoerd, en waarbij aan de prestatie bijzondere waarde wordt gehecht. Sport wordt beoefend in georganiseerd verband, zoals wedstrijdsport en recreatiesport bij een vereniging, en in ongeorganiseerd verband, zoals sportieve recreatie. Ook letsel opgelopen tijdens bewegingsonderwijs op scholen wordt tot de sportblessures gerekend.

 • Verkeersongevallen

  Onder verkeersongevallen verstaan we alle ongevallen waarbij een voertuig is betrokken en waarbij het slachtoffer letsel heeft opgelopen als gevolg van een verkeerssituatie, al dan niet op de openbare weg (inclusief fiets-, boot-, trein- en vliegverkeer, maar exclusief geparkeerde voertuigen). Eenzijdige fiets- en bromfietsongevallen (dat wil zeggen dat geen tegenpartij bij het ongeval betrokken was) vallen in het VZinfo.nl ook onder de verkeersongevallen.

 • Zelftoegebracht letsel

  In de regel wordt het begrip 'zelftoegebracht letsel' als paraplubegrip gebruikt voor letsels als gevolg van suïcidaal gedrag. Hieronder wordt verstaan:

  • suïcide: zelfdoding uit vrije wil;
  • suïcidepoging: een poging tot suïcide waarbij iemand ook daadwerkelijk de intentie heeft zichzelf om het leven te brengen;
  • parasuïcide: de omstandigheden geven aanleiding te denken aan een suïcidepoging, maar in het midden wordt gelaten of iemand zichzelf ook daadwerkelijk om het leven wilde brengen;
  • automutilatie: zelfbeschadigend gedrag dat regelmatig voorkomt en waarbij de wens tot overlijden niet aan de orde is.

  Intentie slachtoffer vaak niet duidelijk of niet geregistreerd

  Theorieën en onderzoeken maken vaak een scherpe scheiding tussen deze begrippen. In de praktijk is er echter sprake van een grote samenhang. De afbakening is niet scherp; er zijn glijdende overgangen en veelal is de intentie van het slachtoffer niet duidelijk of wordt het in ieder geval niet geregistreerd. Het gedrag, de achtergronden en motieven van de begrippen lopen door elkaar en rechtvaardigen geen scherp onderscheid. Dat is de reden waarom een definitie is opgesteld waarin suïcidaal gedrag, ongeacht de intentie van een persoon, alle gedragingen omvat die zelfverwondend en zelf geïnitieerd zijn. Alleen telkens terugkerend zelfverwondend gedrag dat tot een gewoonte is geworden (habitueel gedrag), zoals dat bijvoorbeeld door mensen met een verstandelijke handicap wordt vertoond, valt buiten de hier gehanteerde definitie (de Leo et al., 2006). De informatie over zelftoegebracht letsel heeft betrekking op letsels die medisch behandeld zijn op de afdelingen voor Spoedeisende Hulp van ziekenhuizen (SEH) of tijdens ziekenhuisopnamen.

  Zelftoegebracht letsel vaak het gevolg van psychische stoornis

  Gedrag dat tot zelftoegebracht letsel leidt staat meestal niet op zichzelf, in veel gevallen is het onderdeel van een psychische stoornis (zoals depressie of een borderline persoonlijkheidsstoornis).

  Codering van zelftoegebracht letsel in classificatiesysteem

  In deze website is zelftoegebracht letsel ingedeeld naar oorzaak of ontstaanswijze. Er wordt minder nadruk gelegd op de indeling naar letseltype. Een indeling naar oorzaak sluit namelijk beter aan op preventiebeleid.

  • In de ICD-9-classificatie zijn de letseltypes opgenomen in hoofdgroep 17 ('ongevalletsels en vergiftigingen').
  • De oorzaken van letsels zijn opgenomen in de zogenoemde E-lijst ('external causes injuries') en voor zelftoegebracht letsel betreft dat de code E950-959 ('suicide and self-inflicted injury').
  • Binnen de ICD-10 valt zelftoegebracht letsel onder de categorie 'intentional self-harm' (X60-X84).

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. de Leo DD, Burgis S, Bertolote JM, Kerkhof AFJM, Bille-Brahe U. Definitions of suicidal behavior: lessons learned from the WHO/EURO multicentre Study. Crisis. 2006;27(1):4-15. Pubmed
Bronverantwoording
 • Letsel Informatie Systeem (LIS; VeiligheidNL)

  Het Letsel Informatie Systeem (LIS) is een registratiesysteem voor spoedeisende hulp dat gebruikt wordt op een aantal Spoedeisende Hulp afdelingen in Nederlandse ziekenhuizen. Het wordt beheerd door VeiligheidNL. Deelnemende ziekenhuizen registreren hierin slachtoffers die na een ongeval, geweld of zelf toegebracht letsel zijn behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling. VeiligheidNL gebruikt het LIS onder meer om een schatting te maken van het totale aantal op SEH- afdelingen behandelde letselslachtoffers in Nederland. Het LIS vormt hiermee een belangrijke gegevensbron voor het letselpreventiebeleid van het ministerie van VWS en andere ministeries.

  VeiligheidNL heeft in 2015 zelf de representativiteit van de LIS-steekproef onderzocht. Daartoe heeft zij verschillende bronnen gebruikt, waaronder gepubliceerde gegevens, gegevens van andere registraties en een eigen dataverzameling. Op een aantal relevante kenmerken bleek de LIS-steekproef af te wijken van het landelijk beeld, waaronder de mate van specialisatie, het percentage UMC’s en verdeling van SEH-level en IC-level (Panneman & Blatter, 2016). Dit hoeft echter geen bezwaar te zijn als elke categorie voldoende eenheden bevat en er adequate weging plaatsvindt bij het berekenen van landelijke cijfers.

  Om meer helderheid te krijgen over de representativiteit van het LIS, heeft het RIVM eind 2015 onderzocht hoe valide de schatting van het landelijk aantal SEH-bezoeken is die VeiligheidNL maakt door middel van extrapolatie van de LIS-data. Hiertoe heeft het RIVM in het DIS geregistreerde zorgactiviteiten op de SEH-afdelingen van alle Nederlandse ziekenhuizen vergeleken met het geschatte aantal SEH-bezoeken berekend op basis van het LIS. Het RIVM concludeert dat de schattingen van het landelijk aantal SEH-bezoeken op basis van het LIS het werkelijke aantal SEH-bezoeken goed weer lijken te geven (Gommer & Gijsen, 2016).

  Bronnen en literatuur

  Bronnen

  1. Letsel Informatie Systeem, LIS. zorggegevens.nl

  Literatuur

  1. Panneman M, Blatter B. Letsel Informatie Systeem; Representatief voor alle SEH’s in Nederland?. Amsterdam: VeiligheidNL; 2016. Bron
  2. Gommer AM, Gijsen R. Onderzoek naar schatting van landelijk aantal SEH-bezoeken op basis van Letsel Informatie Systeem (LIS). Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2016. Bron
 • Letselregistratie in Landelijke Medische Registratie (LMR; Dutch Hospital Data)

  De Landelijke Medische Registratie (LMR) bevat gegevens over alle ziekenhuisopnamen in nagenoeg alle ziekenhuizen in Nederland. Binnen de LMR worden de diagnose en de uitwendige oorzaak van letsel gecodeerd volgens de ICD-9.

  ICD-9- codes voor letsels als gevolg van ongevallen

  Type letsel

  ICD-9

  Verkeersongevallen

  E800-E848

  Niet-verkeersongevallen

  E850-E949

  Suïcide

  E950-E959

  Geweld

  E960-E969

  Bronnen en literatuur

  Bronnen

  1. Landelijke Medische Registratie, LMR. zorggegevens.nl
 • CBS Statistiek niet-natuurlijke dood (CBS-NND) en Statistiek Verkeersdoden

  CBS Statistiek niet-natuurlijke dood (CBS-NND)

  De Statistiek Niet Natuurlijke Dood van het CBS (Niet-natuurlijke dood statistiek) bevat gegevens van alle overledenen door een niet-natuurlijke dood die in Nederland woonachtig waren inclusief ingezetenen van Nederland die in het buitenland door een niet-natuurlijke dood overlijden. 

  Statistiek Verkeersdoden

  In de Statistiek Verkeersdoden van het CBS staan personen geregistreerd die zijn overleden als gevolg van een verkeersongeval dat in Nederland plaatsvond. Het gaat dus om zowel inwoners als niet-inwoners. Deze cijfers worden door het CBS gemaakt in samenwerking met Rijkswaterstaat, onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

  Bronnen en literatuur

  Bronnen

  1. Niet-natuurlijke dood statistiek, NND. zorggegevens.nl
 • Uitwendige doodsoorzaken: CBS Doodsoorzakenstatistiek

  De CBS Doodsoorzakenstatistiek bevat informatie over sterfgevallen met een uitwendige doodsoorzaak. In onderstaande tabel zijn de ICD-10-codes gepresenteerd die het CBS per type uitwendige doodsoorzaak hanteert in de doodsoorzakenstatistiek.

  Doodsoorzaak   ICD-10-code(s)
  Ongevallen   V01-X59
    Vervoersongevallen   V01-V99 (code Y85 niet geïncludeerd)
      Wegverkeersongevallen a
      Overige vervoersongevallen V01-V99 exclusief codes wegverkeersongevallen
    Accidentele val   W00-W19, X59
    Accidentele verdrinking   W65-W74
    Accidentele vergiftiging   X40-X49
    Overige ongevallen   W20-W64, W75-X39, X50-X58
  Zelfdoding   X60-X84
  Moord en doodslag (geweld)   X85-Y09
  Gebeurtenissen opzet onbekend   Y10-Y34
  Overige uitwendige doodsoorzaken   Y35-Y89
         
  Totaal uitwendige doodsoorzaken   V01-Y89

   

  a)  zie wegverkeersongevallen-codelijst CBS

 • Landelijke enquête ‘Ongevallen en Bewegen in Nederland’ (OBiN)

  De landelijke enquête ‘Ongevallen en Bewegen in Nederland’ (OBiN), voorheen Ongevallen in Nederland, is een continu uitgevoerde enquête onder Nederlandse huishoudens naar letsels door ongevallen en blessures. 

  De schatting van het aantal ziekenhuisopnamen is gemaakt door het aantal ziekenhuisopnamen volgend op een SEH-behandeling (dat wel bekend is voor arbeidsongevallen) op te hogen naar het totaal aan ziekenhuisopnamen.

  Bronnen en literatuur

  Bronnen

  1. OBiN, Ongevallen en Bewegen in Nederland. zorggegevens.nl
 • European statistics on accidents at work (ESAW)

  ESAW: Eurostat verzamelt in het kader van de ESAW gegevens over het aantal arbeidsongevallen en de sterfte door arbeidsongevallen in EU-landen. De cijfers beperken zich tot ongevallen die leiden tot 4 dagen absentie of meer. Ze zijn afkomstig van registraties op basis van verzekeringsgegevens of van relevante nationale overheidsorganen (zoals arbeidsinspecties) in de verschillende EU-landen. De gegevens van België, Bulgarije, Duitsland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal en Finland zijn gebaseerd op verzekeringsgegevens. De gegevens van Tsjechië, Denemarken, Estland, Ierland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Nederland, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Zweden en het Verenigd Koninkrijk komen van overheidsorganen. De vergelijkbaarheid tussen gegevens op basis van verzekeringen en die van overheden is beperkt (Eurostat:Accidents at work statistics, 2017). 

 • Krantenknipselregistratie VeiligheidNL

  In de Krantenknipselregistratie van VeiligheidNL worden alle berichten over privé-, sport- en arbeidsongevallen geregistreerd die in landelijke en regionale dagbladen zijn verschenen (vanaf januari 2010 alleen dodelijke ongevallen). De ongevallen waarover berichten in kranten verschijnen, zijn meestal ernstige ongevallen. De Krantenknipselregistratie vormt daarom in principe geen basis om kwantitatieve uitspraken te doen over ongevallen, maar geeft wel veel achtergrondinformatie over de ongevallen die geregistreerd worden.

  De Krantenknipselregistratie wordt gebruikt om het aantal dodelijke ongevallen tijdens sport te bepalen, aangezien de gangbare databestanden over dodelijk ongevallen hiervoor niet geschikt zijn.

 • Huisartsenregistratie van suïcide en suïcidepogingen

  Continue Morbiditeitsregistratie Peilstations Nederland (NIVEL)

  In de huisartsenregistratie Continue Morbiditeitsregistratie Peilstations Nederland van het NIVEL (CMR-peilstations) registreren huisartsen al vanaf 1979 suïcides en suïcidepogingen.

  Bronnen en literatuur

  Bronnen

  1. CMR, Continue Morbiditeits Registratie Nederland (peilstations). zorggegevens.nl
 • Letsels, regionale cijfers

  De weergegeven regionale cijfers zijn berekend met het Regionale Cijfers Model van VeiligheidNL. VeiligheidNL heeft met betrekking tot het aantal SEH-behandelingen in een regio het Regionale Cijfers Model ontwikkeld. Met behulp van regressie-analyse en projectiemethoden wordt een schatting gegeven van het aantal SEH-behandelingen in een regio. Dit model maakt gebruikt van variabelen uit de LMR, met name van de urbanisatiegraad van de patiënten en de leeftijdsopbouw.

 • Letsels, internationale vergelijkingen

  Voor internationale vergelijkingen van letsels wordt voor Nederland soms gebruik gemaakt van andere bronnen dan voor de cijfers onder Cijfers & Context. Dit heeft mede te maken met beperkte beschikbaarheid van internationaal vergelijkbare gegevens over letsels.

Methoden
 • Methoden en technieken

  Standaardisatie

  De omvang en de leeftijdsverdeling van de bevolking verschillen per regio en land. Daarnaast treden in de loop van de tijd veranderingen op in de omvang en leeftijdsverdeling. Om ziekte- en sterftecijfers van verschillende regio’s en landen, of van opeenvolgende jaren met elkaar te kunnen vergelijken, wordt hier rekening mee gehouden. Daarbij worden de cijfers gecorrigeerd voor deze verschillen of veranderingen in de bevolking. Hierbij wordt uitgegaan van de omvang en de leeftijdsverdeling van een gekozen standaardpopulatie. Dit wordt standaardisatie genoemd.

  Indexatie

  Vooral bij de weergave van trends in de tijd zijn de trendcijfers vaak geïndexeerd. Een geïndexeerde trend laat ontwikkelingen in de tijd zien ten opzichte van een gekozen basisjaar. Dit gebeurt door de cijfers van alle jaren weer te geven als percentage van het cijfer in een gekozen basisjaar. Het cijfer in het basisjaar is gelijk gesteld aan 100(%). Indexatie maakt zichtbaar hoe groot de percentuele toe- of afname is ten opzichte van dat basisjaar. Door als basisjaar het eerste jaar in de grafiek te kiezen, kun je snel zien wat de verandering over de hele weergegeven periode is en ook of er grote verschillen zijn voor de onderscheiden groepen (mannen en vrouwen bijvoorbeeld).

  Indexatie kan ook gebruikt worden voor het weergeven van regionale verschillen. Hierbij wordt het landelijke cijfer bijvoorbeeld gelijk gesteld aan 100(%). Een regionaal cijfer boven of onder de 100 duidt erop dat het respectievelijk hoger of lager is dan het landelijke cijfer. Voorafgaand aan indexatie worden de cijfers vaak gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van de populaties.