Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Letsels

Cijfers & Context

Meeste letsels zijn gevolg van privé-ongeval

Regionaal & Internationaal

Minste sterfte in Groningen en Zeeland

Kosten

Meeste kosten door privé-ongevallen

Preventie & Zorg

Preventie letsels richt zich op omgeving en gedrag

Uitgelicht

Array

567.000 SEH-bezoeken in verband met letsel

In 2020 werden de SEH-afdelingen van ziekenhuizen 567.000 keer bezocht in verband met letsel. In veruit de meeste gevallen ging het om letsel als gevolg van een ongeval. In een op de twintig gevallen ging het om opzettelijk toegebracht letsel.

Lees meer
Array

In Zeeland en Groningen minste sterfte door ongevallen

Het laagste sterftecijfer door ongevallen is geregistreerd in Zeeland, Zuid-Holland Zuid en Groningen. In de doodsoorzakenstatistiek wordt voor Amsterdam en Gooi- en Vechtstreek en Hollands Noorden het hoogste sterftecijfer door ongevallen gemeld.

Lees meer
Array

Kosten het hoogst voor privé-ongevallen

De kosten van letsels worden onderverdeeld in directe medische kosten en verzuimkosten. Privé-ongevallen vormen met 1,3 miljard euro aan directe medische kosten en 420 miljoen euro aan verzuimkosten de categorie met de hoogste kosten in 2017.

Lees meer
Array

Letselpreventie richt zich op veilige omgeving én veilig gedrag

Bij preventie van letsels gaat het enerzijds om het veiliger maken van de sociale en fysieke omgeving waarin mensen leven en werken en anderzijds om het aanzetten tot veilig gedrag van mensen. Instrumenten ter bevordering van veilig gedrag zijn voorlichting, interventies, richtlijnen en protocollen.

Lees meer