Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Kwaliteit van leven

Tevredenheid psychische gezondheid naar leeftijd

Hoe ouder, hoe meer tevreden over psychische gezondheid

De meeste Nederlanders zijn tevreden over hun psychische gezondheid. In 2020 is volgens de Enquête Sociale Samenhang en Welzijn van het CBS 81,7% tevreden met hun psychische gezondheid. Tussen mannen en vrouwen zijn er geen grote verschillen, maar iets meer mannen zijn tevreden over hun psychische gezondheid dan vrouwen (82,6 versus 80,7%). Naarmate de leeftijd toeneemt zijn volgens het CBS meer mensen tevreden over hun psychische gezondheid. Het varieert tussen de 73,5% (18-24-jarigen) en 88,2% (65-74-jarigen).

Tevreden over lichamelijke gezondheid laat het omgekeerde zien

In hetzelfde onderzoek van het CBS is ook gevraagd naar de tevredenheid over de lichamelijke gezondheid. Gemiddeld is 69,8% tevreden over de lichamelijke gezondheid. Naarmate de leeftijd toeneemt, neemt in het algemeen het percentage mensen dat tevreden is over de lichamelijke gezondheid af in tegenstelling tot het percentage tevredenheid over de psychische gezondheid.

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

29-03-2021

Verantwoording

Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over Kwaliteit van leven

  Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie VZinfo Meer informatie
  CBS Enquête Sociale samenhang en welzijn Tevredenheid met het leven en de lichamelijke en psychische gezondheid Nederlandse bevolking vanaf 18 jaar  CBS Enquête Sociale samenhang en welzijn op Zorggegevens en CBS-website
  Gezondheid en welzijn van Scholieren, Nederlandse onderdeel van HBSC Tevredenheid met het leven Nederlandse jongeren van 12 t/m 16 jaar Gezondheid en Welzijn van Scholieren, HBSC

   

Methoden
 • Methoden bij cijfers tevredenheid

  Cijfers over tevredenheid in CBS Enquête Sociale samenhang en welzijn zijn gemeten met de vraag: "Hoe tevreden bent u - alles in aanmerking nemend - met ...

  • ... uw eigen leven?"
  • ... uw lichamelijke gezondheid?"
  • ... uw psychische gezondheid?"

  De tevredenheid wordt gemeten op een schaal van 1 tot en met 10. Een 1 staat voor "volledig ontevreden" en een 10 voor "volledig tevreden". Personen met een score van 7 of hoger zijn geclassificeerd als "tevreden".

  In het onderzoek 'Gezondheid en Welzijn van scholieren' is voor het meten van tevredenheid met het leven gebruik gemaakt van de cantril-ladder. Aan jongeren is gevraagd om op een ladder een cijfer te geven voor hun leven in het algemeen. De ladder loopt van 0 'slechts mogelijke leven' naar 10 'best mogelijke leven'.

   

 • Dataverzameling CBS Enquête Sociale samenhang en Welzijn 2020

  In het statistiekjaar 2020 werd de waarneming voor de enquête Sociale samenhang en welzijn verstoord door de coronacrisis. In een deel van het jaar was het niet mogelijk om aan huis interviews af te nemen en kwam er dus alleen via internet en telefoon respons binnen. Om hiermee om te kunnen gaan is het weegmodel van de enquête Sociale samenhang en welzijn aangepast voor het jaar 2020. Daarbij is gebruikgemaakt van tijdreeksmodellen om te kunnen corrigeren voor het wegvallen van een deel van de waarneming. Hierdoor zijn de cijfers zo goed mogelijk vergelijkbaar gemaakt met die van eerdere jaren.

Andere websites over Kwaliteit van leven