Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Kwaliteit van leven

Gepest worden via internet middelbare scholieren (klas 2 en 4) per GGD-regio

Gepest worden via internet 2019

Per GGD-regio, middelbare scholieren (klas 2 en klas 4)
Gepest worden via internet 2019
GGD-regioPercentage
DGJ Zuid-Holland Zuid 4,7
GGD Amsterdam 5,1
GGD Brabant-Zuidoost 6,1
GGD Drenthe 6,1
GGD Flevoland 5,6
GGD Fryslan 5,9
GGD Gelderland Zuid 4,7
GGD Gooi en Vechtstreek 5,3
GGD Groningen 6,5
GGD Haaglanden 4,5
GGD Hart voor Brabant 3,6
GGD Hollands Midden 4,7
GGD Hollands Noorden 5,8
GGD IJsselland 4,7
GGD Kennemerland 5,1
GGD Limburg-Noord 4,9
GGD Noord-en Oost-Gelderland 5,1
GGD regio Utrecht 4,7
GGD Rotterdam-Rijnmond 5,2
GGD Twente 4,6
GGD West-Brabant 5,3
GGD Zaanstreek-Waterland 5,7
GGD Zeeland 6,1
GGD Zuid-Limburg 4,7
VG Gelderland-Midden 5,0
View all detail data

Gepest worden via internet naar regio

In Nederland is 5,1% van de jongeren in de afgelopen drie maanden gepest via internet (cyberpesten). Per regio varieert het percentage van 3,6 tot 6,5%. Van de jongeren is gemiddeld 1,0% afgelopen drie maanden wekelijks gepest via internet. Cyberpesten is het pesten via internet, social media of mobiele telefoon. Het gaat om pesten op een manier die de ander niet leuk vindt (iemand uitschelden op social media; iemand bedreigen op social media; gemene roddels over iemand online verspreiden; vervelende foto’s of filmpjes van iemand verspreiden). Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Gepest worden via internet naar gemeente

In 19 GGD-regio’s waren voldoende tweede- en vierdeklassers uitgenodigd, zodat in die regio's voor gemeenten (op 14 gemeenten na) ook prevalentiecijfers beschikbaar zijn. Zes regio’s (Amsterdam, Brabant-Zuidoost, Fryslân, Gelderland-Midden, Haaglanden en Hart voor Brabant) namen deel op regionaal niveau waardoor in deze regio’s geen gemeentecijfers beschikbaar zijn.

Gezondheidsmonitor Jeugd

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de leefstijl en het welzijn van middelbare scholieren. Alle 25 GGD'en in Nederland namen eind 2019 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Meer dan 170.000 leerlingen beantwoordden vragen over hun gezondheid, geluk, psychosociaal welzijn, gebruik van sociale media, gamen, pesten, bewegen, suikerhoudende dranken, roken en drinken. Het onderzoek werd voor de tweede keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerste keer was 2015).

Meer informatie

Datum publicatie

15-10-2020

Gepest worden op school middelbare scholieren (klas 2 en 4) per GGD-regio

Gepest worden op school 2019

Per GGD-regio, middelbare scholieren (klas 2 en klas 4)
Gepest worden op school 2019
GGD-regioPercentage
DGJ Zuid-Holland Zuid 8,0
GGD Amsterdam 7,9
GGD Brabant-Zuidoost 9,1
GGD Drenthe 9,9
GGD Flevoland 9,3
GGD Fryslan10,9
GGD Gelderland Zuid 7,6
GGD Gooi en Vechtstreek 7,9
GGD Groningen 9,5
GGD Haaglanden 9,0
GGD Hart voor Brabant 6,9
GGD Hollands Midden 7,5
GGD Hollands Noorden 9,4
GGD IJsselland 7,5
GGD Kennemerland 7,8
GGD Limburg-Noord 8,0
GGD Noord-en Oost-Gelderland 8,2
GGD regio Utrecht 7,4
GGD Rotterdam-Rijnmond 9,0
GGD Twente 7,4
GGD West-Brabant 9,1
GGD Zaanstreek-Waterland 8,6
GGD Zeeland 9,4
GGD Zuid-Limburg 8,4
VG Gelderland-Midden 8,6
View all detail data

Gepest worden op school naar regio

In Nederland is 8,4% van de jongeren in de afgelopen drie maanden op school gepest. Per regio varieert het percentage van 6,9 tot 10,9%. Van de jongeren is gemiddeld 2,4% afgelopen drie maanden wekelijks gepest. Pesten is bijvoorbeeld schelden, roddelen, vervelende berichtjes sturen, iets afpakken, spugen of iemand buitensluiten. Met pesten wordt hier bedoeld dat een persoon door anderen wordt getreiterd op een manier die deze persoon echt niet leuk vindt. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken. 

Gepest worden op school naar gemeente

In 19 GGD-regio’s waren voldoende tweede- en vierdeklassers uitgenodigd, zodat in die regio’s voor gemeenten (op 14 gemeenten na) ook prevalentiecijfers beschikbaar zijn. Zes regio’s (Amsterdam, Brabant-Zuidoost, Fryslân, Gelderland-Midden, Haaglanden en Hart voor Brabant) namen deel op regionaal niveau waardoor in deze regio’s geen gemeentecijfers beschikbaar zijn.

Gezondheidsmonitor Jeugd

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de leefstijl en het welzijn van middelbare scholieren. Alle 25 GGD'en in Nederland namen eind 2019 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Meer dan 170.000 leerlingen beantwoordden vragen over hun gezondheid, geluk, psychosociaal welzijn, gebruik van sociale media, gamen, pesten, bewegen, suikerhoudende dranken, roken en drinken. Het onderzoek werd voor de tweede keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerste keer was 2015).

Meer informatie

Datum publicatie

15-10-2020

Ander gepest via internet middelbare scholieren (klas 2 en 4) per GGD-regio

Ander gepest via internet 2019

Per GGD-regio, middelbare scholieren (klas 2 en klas 4)
Ander gepest via internet 2019
GGD-regioPercentage
DGJ Zuid-Holland Zuid 2,3
GGD Amsterdam 3,7
GGD Brabant-Zuidoost 2,4
GGD Drenthe 3,1
GGD Flevoland 3,1
GGD Fryslan 3,4
GGD Gelderland Zuid 2,9
GGD Gooi en Vechtstreek 2,9
GGD Groningen 3,6
GGD Haaglanden 3,2
GGD Hart voor Brabant 3,2
GGD Hollands Midden 2,8
GGD Hollands Noorden 3,1
GGD IJsselland 2,2
GGD Kennemerland 2,7
GGD Limburg-Noord 2,3
GGD Noord-en Oost-Gelderland 2,9
GGD regio Utrecht 3,0
GGD Rotterdam-Rijnmond 3,3
GGD Twente 2,3
GGD West-Brabant 2,7
GGD Zaanstreek-Waterland 3,1
GGD Zeeland 3,5
GGD Zuid-Limburg 2,5
VG Gelderland-Midden 4,3
View all detail data

Ander gepest via internet naar regio

In Nederland heeft gemiddeld 3,0% van de jongeren in de afgelopen drie maanden een ander gepest via internet (cyberpesten). Per regio varieert het percentage van 2,2 tot 4,3%. Van de jongeren heeft 0,7% in de afgelopen drie maanden wekelijks een ander via internet gepest. Cyberpesten is het pesten via internet, social media of mobiele telefoon. Het gaat om pesten op een manier die de ander niet leuk vindt (iemand uitschelden op social media; iemand bedreigen op social media; gemene roddels over iemand online verspreiden; vervelende foto’s of filmpjes van iemand verspreiden). Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Ander gepest via internet naar gemeente

In 19 GGD-regio’s waren voldoende tweede- en vierdeklassers uitgenodigd, zodat in die regio’s voor gemeenten (op 14 gemeenten na) ook prevalentiecijfers beschikbaar zijn. Zes regio’s (Amsterdam, Brabant-Zuidoost, Fryslân, Gelderland-Midden, Haaglanden en Hart voor Brabant) namen deel op regionaal niveau waardoor in deze regio’s geen gemeentecijfers beschikbaar zijn.

Gezondheidsmonitor Jeugd

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de leefstijl en het welzijn van middelbare scholieren. Alle 25 GGD'en in Nederland namen eind 2019 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Meer dan 170.000 leerlingen beantwoordden vragen over hun gezondheid, geluk, psychosociaal welzijn, gebruik van sociale media, gamen, pesten, bewegen, suikerhoudende dranken, roken en drinken. Het onderzoek werd voor de tweede keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerste keer was 2015).

Meer informatie

Datum publicatie

15-10-2020

Ander gepest op school middelbare scholieren (klas 2 en 4) per GGD-regio

Ander gepest op school 2019

Per GGD-regio, middelbare scholieren (klas 2 en klas 4)
Ander gepest op school 2019
GGD-regioPercentage
DGJ Zuid-Holland Zuid 4,6
GGD Amsterdam 4,6
GGD Brabant-Zuidoost 3,4
GGD Drenthe 3,9
GGD Flevoland 4,3
GGD Fryslan 4,3
GGD Gelderland Zuid 3,9
GGD Gooi en Vechtstreek 3,8
GGD Groningen 5,3
GGD Haaglanden 4,2
GGD Hart voor Brabant 3,2
GGD Hollands Midden 4,0
GGD Hollands Noorden 5,0
GGD IJsselland 3,4
GGD Kennemerland 3,5
GGD Limburg-Noord 3,4
GGD Noord-en Oost-Gelderland 3,8
GGD regio Utrecht 4,1
GGD Rotterdam-Rijnmond 4,8
GGD Twente 3,4
GGD West-Brabant 3,8
GGD Zaanstreek-Waterland 4,4
GGD Zeeland 6,0
GGD Zuid-Limburg 3,9
VG Gelderland-Midden 5,1
View all detail data

Ander gepest op school naar regio

In Nederland heeft gemiddeld 4,1% van de jongeren in de afgelopen drie maanden een ander gepest op school. Per regio varieert het percentage van 3,2 tot 6,0%. Van de jongeren heeft 0,9% in de afgelopen drie maanden wekelijks een ander gepest. Pesten is bijvoorbeeld schelden, roddelen, vervelende berichtjes sturen, iets afpakken, spugen of iemand buitensluiten. Met een ander pesten wordt hier bedoeld dat een jongere zelf iemand pest of treitert op een manier dat een persoon dit echt niet leuk vindt. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Ander gepest op school naar gemeente

In 19 GGD-regio’s waren voldoende tweede- en vierdeklassers uitgenodigd, zodat in die regio’s voor gemeenten (op 14 gemeenten na) ook prevalentiecijfers beschikbaar zijn. Zes regio’s (Amsterdam, Brabant-Zuidoost, Fryslân, Gelderland-Midden, Haaglanden en Hart voor Brabant) namen deel op regionaal niveau waardoor in deze regio’s geen gemeentecijfers beschikbaar zijn.

Gezondheidsmonitor Jeugd

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de leefstijl en het welzijn van middelbare scholieren. Alle 25 GGD'en in Nederland namen eind 2019 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Meer dan 170.000 leerlingen beantwoordden vragen over hun gezondheid, geluk, psychosociaal welzijn, gebruik van sociale media, gamen, pesten, bewegen, suikerhoudende dranken, roken en drinken. Het onderzoek werd voor de tweede keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerste keer was 2015).

Meer informatie

Datum publicatie

15-10-2020

Psychosociale gezondheid middelbare scholieren (klas 2 en 4) per GGD-regio

Slechte psychosociale gezondheid 2019

Per GGD-regio, middelbare scholieren (klas 2 en klas 4), totale SDQ-score
Slechte psychosociale gezondheid 2019
GGD-regioPercentage
DGJ Zuid-Holland Zuid24,0
GGD Amsterdam23,4
GGD Brabant-Zuidoost25,2
GGD Drenthe24,8
GGD Flevoland25,4
GGD Fryslan26,5
GGD Gelderland Zuid25,1
GGD Gooi en Vechtstreek26,1
GGD Groningen28,9
GGD Haaglanden23,7
GGD Hart voor Brabant22,2
GGD Hollands Midden22,8
GGD Hollands Noorden27,1
GGD IJsselland21,4
GGD Kennemerland25,4
GGD Limburg-Noord21,7
GGD Noord-en Oost-Gelderland25,6
GGD regio Utrecht22,9
GGD Rotterdam-Rijnmond26,4
GGD Twente24,4
GGD West-Brabant24,7
GGD Zaanstreek-Waterland23,4
GGD Zeeland26,0
GGD Zuid-Limburg24,8
VG Gelderland-Midden26,6
View all detail data

Psychosociale gezondheid naar regio

In Nederland heeft 24,6% van de jongeren een slechte psychosociale gezondheid: zij scoren op de SDQ vragenlijst (over sterke kanten en moeilijkheden) in de categorieën ‘grensgebied’ en 'afwijkend'. Per regio varieert het percentage van 21,4 tot 28,9%. De SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire) is bedoeld om kinderen met een hoog risico op psychosociale problemen te identificeren. De vragenlijst bevat in totaal 25 stellingen die betrekking hebben op de volgende 5 subschalen: hyperactivitiet/aandachtstekort, emotionele problemen, problemen met leeftijdsgenoten, gedragsproblemen en prosociaal gedrag. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Psychosociale gezondheid naar gemeente

In 19 GGD-regio’s waren voldoende tweede- en vierdeklassers uitgenodigd, zodat in die regio’s voor gemeenten (op 14 gemeenten na) ook prevalentiecijfers beschikbaar zijn. Zes regio’s (Amsterdam, Brabant-Zuidoost, Fryslân, Gelderland-Midden, Haaglanden en Hart voor Brabant) namen deel op regionaal niveau waardoor in deze regio’s geen gemeentecijfers beschikbaar zijn.

Gezondheidsmonitor Jeugd

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de leefstijl en het welzijn van middelbare scholieren. Alle 25 GGD'en in Nederland namen eind 2019 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Meer dan 170.000 leerlingen beantwoordden vragen over hun gezondheid, geluk, psychosociaal welzijn, gebruik van sociale media, gamen, pesten, bewegen, suikerhoudende dranken, roken en drinken. Het onderzoek werd voor de tweede keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerste keer was 2015).

Meer informatie

Datum publicatie

15-10-2020

Geluk middelbare scholieren (klas 2 en 4) per GGD-regio

Geluk 2019

Per GGD-regio, middelbare scholieren (klas 2 en klas 4)
Geluk 2019
GGD-regioPercentage
DGJ Zuid-Holland Zuid83,5
GGD Amsterdam82,2
GGD Brabant-Zuidoost82,5
GGD Drenthe81,7
GGD Flevoland78,7
GGD Fryslan82,8
GGD Gelderland Zuid86,6
GGD Gooi en Vechtstreek82,5
GGD Groningen79,8
GGD Haaglanden82,5
GGD Hart voor Brabant86,1
GGD Hollands Midden84,8
GGD Hollands Noorden80,9
GGD IJsselland85,1
GGD Kennemerland82,1
GGD Limburg-Noord85,0
GGD Noord-en Oost-Gelderland87,1
GGD regio Utrecht87,1
GGD Rotterdam-Rijnmond80,2
GGD Twente87,9
GGD West-Brabant83,5
GGD Zaanstreek-Waterland86,8
GGD Zeeland82,6
GGD Zuid-Limburg81,9
VG Gelderland-Midden83,5
View all detail data

Geluk naar regio

In Nederland geeft 83,7% van de jongeren aan zich meestal gelukkig of zeer gelukkig te voelen. Per regio varieert het percentage van 78,7 tot 87,9%. Op basis van een schaal van 1 tot 5 gemeten doormiddel van smiley's, waar een score 4 en 5 (zeer) gelukkig betekent. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken. 

Geluk naar gemeente

In 19 GGD-regio’s waren voldoende tweede- en vierdeklassers uitgenodigd, zodat in die regio’s voor gemeenten (op 14 gemeenten na) ook prevalentiecijfers beschikbaar zijn. Zes regio’s (Amsterdam, Brabant-Zuidoost, Fryslân, Gelderland-Midden, Haaglanden en Hart voor Brabant) namen deel op regionaal niveau waardoor in deze regio’s geen gemeentecijfers beschikbaar zijn.

Gezondheidsmonitor Jeugd

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de leefstijl en het welzijn van middelbare scholieren. Alle 25 GGD'en in Nederland namen eind 2019 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Meer dan 170.000 leerlingen beantwoordden vragen over hun gezondheid, geluk, psychosociaal welzijn, gebruik van sociale media, gamen, pesten, bewegen, suikerhoudende dranken, roken en drinken. Het onderzoek werd voor de tweede keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerste keer was 2015).

Meer informatie

Datum publicatie

15-10-2020

Weerbaarheid middelbare scholieren (klas 2 en 4) per GGD-regio

Weerbaarheid 2019

Per GGD-regio, middelbare scholieren (klas 2 en klas 4)
Weerbaarheid 2019
GGD-regioPercentage
DGJ Zuid-Holland Zuid90,6
GGD Amsterdam91,7
GGD Brabant-Zuidoost88,2
GGD Drenthe91,4
GGD Flevoland90,5
GGD Fryslan91,2
GGD Gelderland Zuid89,7
GGD Gooi en Vechtstreek89,4
GGD Groningen88,6
GGD Haaglanden91,6
GGD Hart voor Brabant91,0
GGD Hollands Midden90,0
GGD Hollands Noorden89,2
GGD IJsselland90,4
GGD Kennemerland92,0
GGD Limburg-Noord91,6
GGD Noord-en Oost-Gelderland89,2
GGD regio Utrecht90,6
GGD Rotterdam-Rijnmond91,2
GGD Twente89,6
GGD West-Brabant90,1
GGD Zaanstreek-Waterland92,8
GGD Zeeland89,2
GGD Zuid-Limburg91,0
VG Gelderland-Midden88,9
View all detail data

Weerbaarheid naar regio

In Nederland is 90,4% van de jongeren voldoende weerbaar. Per regio varieert het percentage van 88,2 tot 92,8%. Weerbaarheid is gemeten met stellingen over ‘opkomen voor jezelf’ en het maken van keuzes (zoals over pesten, kleding, uitgaan, roken, alcoholgebruik, seksualiteit) waarop de jongeren konden aangeven in hoeverre ze het ermee eens waren. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Weerbaarheid naar gemeente

In 19 GGD-regio’s waren voldoende tweede- en vierdeklassers uitgenodigd, zodat in die regio’s voor gemeenten (op 14 gemeenten na) ook prevalentiecijfers beschikbaar zijn. Zes regio’s (Amsterdam, Brabant-Zuidoost, Fryslân, Gelderland-Midden, Haaglanden en Hart voor Brabant) namen deel op regionaal niveau waardoor in deze regio’s geen gemeentecijfers beschikbaar zijn.

Gezondheidsmonitor Jeugd

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de leefstijl en het welzijn van middelbare scholieren. Alle 25 GGD'en in Nederland namen eind 2019 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Meer dan 170.000 leerlingen beantwoordden vragen over hun gezondheid, geluk, psychosociaal welzijn, gebruik van sociale media, gamen, pesten, bewegen, suikerhoudende dranken, roken en drinken. Het onderzoek werd voor de tweede keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerste keer was 2015).

Meer informatie

Datum publicatie

15-10-2020

Stress middelbare scholieren (klas 2 en 4) per GGD-regio

Stress 2019

Per GGD-regio, middelbare scholieren (klas 2 en klas 4)
Stress 2019
GGD-regioPercentage
DGJ Zuid-Holland Zuid41,1
GGD Amsterdam46,5
GGD Brabant-Zuidoost50,2
GGD Drenthe42,3
GGD Flevoland46,1
GGD Fryslan45,3
GGD Gelderland Zuid40,9
GGD Gooi en Vechtstreek50,7
GGD Groningen45,9
GGD Haaglanden46,6
GGD Hart voor Brabant40,7
GGD Hollands Midden42,9
GGD Hollands Noorden46,7
GGD IJsselland39,3
GGD Kennemerland50,8
GGD Limburg-Noord40,6
GGD Noord-en Oost-Gelderland42,9
GGD regio Utrecht43,9
GGD Rotterdam-Rijnmond49,0
GGD Twente41,2
GGD West-Brabant44,0
GGD Zaanstreek-Waterland41,5
GGD Zeeland42,1
GGD Zuid-Limburg44,6
VG Gelderland-Midden43,6
View all detail data

Stress naar regio

In Nederland voelt 44,5% van de jongeren zich (zeer) vaak gestresst door één of meer factoren. Per regio varieert het percentage van 39,3 tot 50,8%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.
Stress is gemeten met een vraag over hoe vaak jongeren stress voelen. Hierbij is gevraagd naar verschillende situaties, zoals:

 • school of huiswerk (33,0%)
 • situatie thuis (zoals zorgen, problemen of ruzies thuis) (8,4%)
 • eigen problemen (zoals gezondheid, ruzies met andere jongeren, geheimen, of schulden) (11,6%)
 • wat anderen van hem/haar vinden (13,0%)
 • door alles wat ze moeten doen (school, huiswerk, social media, bijbaantje, sporten etc.) (23,2%)

Stress naar gemeente

In 19 GGD-regio’s waren voldoende tweede- en vierdeklassers uitgenodigd, zodat in die regio’s voor gemeenten (op 14 gemeenten na) ook prevalentiecijfers beschikbaar zijn. Zes regio’s (Amsterdam, Brabant-Zuidoost, Fryslân, Gelderland-Midden, Haaglanden en Hart voor Brabant) namen deel op regionaal niveau waardoor in deze regio’s geen gemeentecijfers beschikbaar zijn.

Gezondheidsmonitor Jeugd

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de leefstijl en het welzijn van middelbare scholieren. Alle 25 GGD'en in Nederland namen eind 2019 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Meer dan 170.000 leerlingen beantwoordden vragen over hun gezondheid, geluk, psychosociaal welzijn, gebruik van sociale media, gamen, pesten, bewegen, suikerhoudende dranken, roken en drinken. Het onderzoek werd voor de tweede keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerste keer was 2015).

Meer informatie

Datum publicatie

15-10-2020

Verantwoording

Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over Kwaliteit van leven

  Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie VZinfo Meer informatie
  CBS Enquête Sociale samenhang en welzijn Tevredenheid met het leven en de lichamelijke en psychische gezondheid Nederlandse bevolking vanaf 18 jaar  CBS Enquête Sociale samenhang en welzijn op Zorggegevens en CBS-website
  Gezondheid en welzijn van Scholieren, Nederlandse onderdeel van HBSC Tevredenheid met het leven Nederlandse jongeren van 12 t/m 16 jaar Gezondheid en Welzijn van Scholieren, HBSC

   

Methoden
 • Methoden bij cijfers tevredenheid

  Cijfers over tevredenheid in CBS Enquête Sociale samenhang en welzijn zijn gemeten met de vraag: "Hoe tevreden bent u - alles in aanmerking nemend - met ...

  • ... uw eigen leven?"
  • ... uw lichamelijke gezondheid?"
  • ... uw psychische gezondheid?"

  De tevredenheid wordt gemeten op een schaal van 1 tot en met 10. Een 1 staat voor "volledig ontevreden" en een 10 voor "volledig tevreden". Personen met een score van 7 of hoger zijn geclassificeerd als "tevreden".

  In het onderzoek 'Gezondheid en Welzijn van scholieren' is voor het meten van tevredenheid met het leven gebruik gemaakt van de cantril-ladder. Aan jongeren is gevraagd om op een ladder een cijfer te geven voor hun leven in het algemeen. De ladder loopt van 0 'slechts mogelijke leven' naar 10 'best mogelijke leven'.

   

 • Dataverzameling CBS Enquête Sociale samenhang en Welzijn 2020

  In het statistiekjaar 2020 werd de waarneming voor de enquête Sociale samenhang en welzijn verstoord door de coronacrisis. In een deel van het jaar was het niet mogelijk om aan huis interviews af te nemen en kwam er dus alleen via internet en telefoon respons binnen. Om hiermee om te kunnen gaan is het weegmodel van de enquête Sociale samenhang en welzijn aangepast voor het jaar 2020. Daarbij is gebruikgemaakt van tijdreeksmodellen om te kunnen corrigeren voor het wegvallen van een deel van de waarneming. Hierdoor zijn de cijfers zo goed mogelijk vergelijkbaar gemaakt met die van eerdere jaren.

Andere websites over Kwaliteit van leven