Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Kwaliteit van leven

Tevredenheid als indicator voor kwaliteit van leven

vader en kind op steiger

Wat is kwaliteit van leven?

Kwaliteit van leven is een subjectief begrip. Het zegt iets over hoe een persoon zijn of haar lichamelijke, psychische en sociale functioneren ervaart. Het kan daarnaast ook objectieve aspecten betreffen, bijvoorbeeld als het gaat om beperkingen als gevolg van ziekte. Veelgebruikte indicatoren voor kwaliteit van leven zijn:

Kwaliteit van leven op Volksgezondheidenzorg.info

Op Volksgezondheidenzorg.info wordt voor het onderwerp Kwaliteit van leven de indicator 'Tevredenheid' gepresenteerd. Deze bestaat uit drie onderdelen:

 1. Tevredenheid met het leven
 2. Tevredenheid met de lichamelijke gezondheid
 3. Tevredenheid met de psychische gezondheid

Tevredenheid is gemeten met de vraag: "Hoe tevreden bent u - alles in aanmerking nemend - met ... (respectievelijk "... uw eigen leven?", "...uw lichamelijke gezondheid?" en "... uw psychische gezondheid?").

Meer informatie

Verantwoording

Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over Kwaliteit van leven

  Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie VZinfo Meer informatie
  CBS Enquête Sociale samenhang en welzijn Tevredenheid met het leven en de lichamelijke en psychische gezondheid Nederlandse bevolking vanaf 20 jaar  CBS Enquête Sociale samenhang en welzijn op Zorggegevens en CBS-website
  Gezondheid en welzijn van Scholieren, Nederlandse onderdeel van HBSC Tevredenheid met het leven Nederlandse jongeren van 12 t/m 16 jaar Gezondheid en Welzijn van Scholieren, HBSC

   

Methoden
 • Methoden bij cijfers tevredenheid

  Cijfers over tevredenheid in CBS Enquête Sociale samenhang en welzijn zijn gemeten met de vraag: "Hoe tevreden bent u - alles in aanmerking nemend - met ...

  • ... uw eigen leven?"
  • ... uw lichamelijke gezondheid?"
  • ... uw psychische gezondheid?"

  De tevredenheid wordt gemeten op een schaal van 1 tot en met 10. Een 1 staat voor "volledig ontevreden" en een 10 voor "volledig tevreden". Personen met een score van 7 of hoger zijn geclassificeerd als "tevreden"; personen met een score van 5 of 6 als "niet tevreden en niet ontevreden"; personen met een score van 1 tot en met 4 als "ontevreden".

  In het onderzoek 'Gezondheid en Welzijn van scholieren' is voor het meten van tevredenheid met het leven gebruik gemaakt van de cantril-ladder. Aan jongeren is gevraagd om op een ladder een cijfer te geven voor hun leven in het algemeen. De ladder loopt van 0 'slechts mogelijke leven' naar 10 'best mogelijke leven'.

   

Andere websites over Kwaliteit van leven