Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Kwaliteit van leven

Tevredenheid als indicator voor kwaliteit van leven

vader en kind op steiger

Wat is kwaliteit van leven?

Kwaliteit van leven is een subjectief begrip. Het zegt iets over hoe een persoon zijn of haar lichamelijke, psychische en sociale functioneren ervaart. Het kan daarnaast ook objectieve aspecten betreffen, bijvoorbeeld als het gaat om beperkingen als gevolg van ziekte. Veelgebruikte indicatoren voor kwaliteit van leven zijn:

Kwaliteit van leven op Volksgezondheidenzorg.info

Op Volksgezondheidenzorg.info wordt voor het onderwerp Kwaliteit van leven de indicator 'Tevredenheid' gepresenteerd. Deze bestaat uit drie onderdelen:

 1. Tevredenheid met het leven
 2. Tevredenheid met de lichamelijke gezondheid
 3. Tevredenheid met de psychische gezondheid

Tevredenheid is gemeten met de vraag: "Hoe tevreden bent u - alles in aanmerking nemend - met ... (respectievelijk "... uw eigen leven?", "...uw lichamelijke gezondheid?" en "... uw psychische gezondheid?").

Meer informatie

Verantwoording

Bronverantwoording
 • CBS Sociale samenhang en welzijn: tevredenheid

  Cijfers over tevredenheid met het leven, met de lichamelijke gezondheid en met de psychische gezondheid zijn gebaseerd op het CBS-onderzoek Sociale samenhang en welzijn (2017). De cijfers hebben betrekking op de volwassenen bevolking van Nederland. Tevredenheid is gemeten met de vraag: "Hoe tevreden bent u - alles in aanmerking nemend - met ... (respectievelijk "... uw eigen leven?", "...uw lichamelijke gezondheid?" en "... uw psychische gezondheid?". De tevredenheid wordt gemeten op een schaal van 1 tot en met 10. Een 1 staat voor "volledig ontevreden" en een 10 voor "volledig tevreden". Personen met een score van 7 of hoger zijn geclassificeerd als "tevreden"; personen met een score van 5 of 6 als "niet tevreden en niet ontevreden"; personen met een score van 1 tot en met 4 als "ontevreden".

 • Gezondheid en Welzijn van Scholieren: tevredenheid

  Cijfers over tevredenheid met het leven bij jongeren zijn gebaseerd op het onderzoek Gezondheid en Welzijn van Scholieren. Dit is de Nederlandse tak van de internationale studie Health Behaviour in Schoolaged Children (HBSC). In deze studie is voor het meten van tevredenheid met het leven gebruik gemaakt van de cantril-ladder. Aan jongeren is gevraagd om op een ladder een cijfer te geven voor hun leven in het algemeen. De ladder loopt van 0 'slechts mogelijke leven'naar 10 'best mogelijke leven'.

   

Andere websites over Kwaliteit van leven