Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Kosten van ziekten

Zorguitgaven naar hoofdgroep van diagnosen

Ranglijst uitgaven naar ICD-hoofdgroep in 2017

ICD-hoofdgroepUitgaven (x miljard euro)
Psychische stoornissen25,1
Hartvaatstelsel10,2
Bewegingsstelsel en bindweefsel6,6
Spijsverteringsstelsel6,0
Zenuwstelsel en zintuigen5,9
Nieuwvormingen5,9
Ademhalingswegen3,0
Ongevalsletsel en vergiftigingen2,9
Urogenitaal systeem2,8
Stofwisselingsziekten2,5
Zwangerschap, bevalling, kraambed1,8
Sympt., onvolledig omschr. ziektebeelden1,7
Infectie-, parasitaire ziekten1,5
Huid en subcutis1,4
Aangeboren afwijkingen0,5
Bloed en bloedvormende organen0,5
Aandoeningen perinatale periode0,2
Nog niet toewijsbaar9,4

In 2017 bedroegen uitgaven aan gezondheidszorg 88 miljard euro

In 2017 werd 88 miljard euro uitgegeven aan de Nederlandse gezondheidszorg. Dit is ruim 5.100 euro per inwoner. De uitgaven waren met 25 miljard het hoogst voor psychische stoornissen (waaronder dementie en verstandelijke beperkingen). Deze aandoeningen gaan vaak gepaard met intensieve en langdurige zorg. Deze bedragen zijn gebaseerd op een extrapolatie van cijfers uit de Kosten van Ziekten-studie over peiljaar 2015 met behulp van nieuwe zorguitgavencijfers en demografische gegevens over 2017. Bij deze extrapolatie wordt aangenomen dat er aan de verdeling van de zorguitgaven over de aandoeningen tussen 2015 en 2017 niets is veranderd. Ook is hierbij het maatschappelijk perspectief op de zorguitgaven gehanteerd. Dat houdt in dat alle directe collectieve én private zorguitgaven worden meegenomen, maar niet uitgaven voor welzijnsactiviteiten, jeugdzorg en kinderopvang.

Meer informatie

Zorguitgaven naar sector

Zorguitgaven naar sector in 2017

ZorgsectorZorguitgaven (miljard euro)
Ziekenhuiszorg26,7
Ouderenzorg18,0
Gehandicaptenzorg9,9
Eerstelijnszorg9,5
Genees- en hulpmiddelen7,9
Geestelijke gezondheidszorg6,5
Beheer3,9
Overige zorgaanbieders2,9
Openbare zorg en preventie1,6
Ambulancezorg en vervoer0,5
Welzijnszorg0,4

Helft zorguitgaven voor ziekenhuiszorg en ouderenzorg

In 2017 werd 26,7 miljard euro uitgegeven aan ziekenhuiszorg en medisch specialistische zorg. Dit komt overeen met 30% van de totale zorguitgaven. Naar ouderenzorg ging 18 miljard euro (21% van het totaal). Samen zijn deze twee sectoren dus verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de zorguitgaven. In 2017 werd er in totaal 88 miljard euro uitgegeven aan de Nederlandse gezondheidszorg. 

Meer informatie

Zorguitgaven curatieve zorg naar diagnosegroep

Ranglijst uitgaven curatieve zorg 2017

Uitgaven (miljoen euro)
Psychische stoornissen5007,5
Spijsverteringsstelsel4418,7
Nieuwvormingen4249,3
Hartvaatstelsel3949,9
Bewegingsstelsel en bindweefsel2879
Zenuwstelsel en zintuigen2022,4
Urogenitaal systeem1767,6
Zwangerschap, bevalling, kraambed1559
Ongevalsletsel en vergiftigingen1418,3
Ademhalingswegen1279,6
Sympt., onvolledig omschr. ziektebeelden1074,3
Stofwisselingsziekten1035,4
Huid en subcutis819,5
Infectie- en parasitaire ziekten411,9
Aangeboren afwijkingen362,6
Bloed en bloedvormende organen327,2
Aandoeningen perinatale periode184,4
Nog niet toewijsbaar2312

Helft uitgaven curatieve zorg voor vier diagnosegroepen

De helft van de uitgaven aan curatieve zorg gaat naar psychische stoornissen, ziekten van het spijsverteringsstelsel, nieuwvormingen (kanker en goedaardige tumoren) en hart- en vaatziekten. Daarmee verschilt het uitgavenpatroon voor curatieve zorg aanzienlijk van die voor langdurige zorg. Bij langdurige zorg gaat ongeveer 80% van de uitgaven naar psychische stoornissen (waaronder dementie en verstandelijke beperking) en hart- en vaatziekten.

Meer informatie

Zorguitgaven langdurige zorg naar diagnosegroep

Ranglijst uitgaven langdurige zorg 2017

Uitgaven (miljoen euro)
Psychische stoornissen12589,5
Hartvaatstelsel3406,1
Zenuwstelsel en zintuigen845,5
Bewegingsstelsel en bindweefsel686,8
Ongevalsletsel en vergiftigingen672,2
Ademhalingswegen283,1
Stofwisselingsziekten173,2
Nieuwvormingen124,5
Huid en subcutis118,3
Spijsverteringsstelsel42,8
Urogenitaal systeem37,3
Sympt., onvolledige ziektebeelden22,6
Zwangerschap, bevalling, kraambed16,6
Aangeboren afwijkingen16,2
Infectie- en parasitaire ziekten8,3
Bloed en bloedvormende organen8,2
Aandoeningen perinatale periode0,1
Nog niet toewijsbaar626,3

Uitgaven langdurige zorg vooral naar psychische stoornissen en hart- en vaatziekten

Ongeveer 80% van de uitgaven aan langdurige zorg gaat naar psychische stoornissen (waaronder dementie en verstandelijke beperking) en hart- en vaatziekten. Daarmee verschilt het uitgavenpatroon voor langdurige zorg aanzienlijk van die voor curatieve zorg. Bij curatieve zorg gaat de helft  van de uitgaven naar de volgende vier diagnosegroepen: psychische stoornissen, ziekten van het spijsverteringsstelsel, nieuwvormingen (kanker en goedaardige tumoren) en hart- en vaatziekten.

Meer informatie

Zorguitgaven naar leeftijd en geslacht

Zorguitgaven per inwoner 2017

MannenVrouwen
062235659
1-419871587
5-921711571
10-1424522263
15-1925952670
20-2429683208
25-2929053817
30-3429064211
35-3930873917
40-4432503652
45-4936123923
50-5441444476
55-5948995014
60-6458295554
65-6968366441
70-7483887897
75-791127911389
80-841526817239
85-892273228071
90-943345842491
95+5079662322

Zorguitgaven voor mannen en vrouwen verschillen per leeftijd

Tot 14 jaar zijn de uitgaven door perinatale zorg en ongevallen hoger onder jongens dan onder meisjes. In de leeftijd van 15 tot 54 jaar hebben vrouwen hogere uitgaven vanwege anticonceptie, zorg rond de zwangerschap, bevalling en kraambed en borstkanker. Tussen 55 en 79 jaar zijn de zorguitgaven hoger voor mannen als gevolg van hart- en vaatziekten en kanker. Vanaf 80 jaar lopen de zorguitgaven sterk op, met name als gevolg van dementie. Ook zijn vanaf die leeftijd de zorguitgaven voor vrouwen gemiddeld hoger. Dit komt doordat zij vaak minder mantelzorg krijgen en vaker zijn aangewezen op een verpleeghuis. In 2017 werd gemiddeld ruim 5.100 euro per inwoner uitgegeven aan de Nederlandse gezondheidszorg. 

Meer informatie

Verdeling zorguitgaven per diagnosegroep naar leeftijd, mannen

Verdeling zorguitgaven per diagnosegroep naar leeftijd in 2017, mannen

85+75-8465-7445-6425-4415-241-140
Psychische stoornissen1130,91342,91107,32713,52895,81476,7830,65,8
Hartvaatstelsel819,41187,21283,41229,3170,937,433,92,7
Bewegingsstelsel en bindweefsel121,2275,6445,4957,1453,3178,386,91,9
Spijsverteringsstelsel58,2212,8417,8911,3485,9295,8448,613,1
Zenuwstelsel en zintuigen202,2467,2546,1770312,6130,22614,3
Nieuwvormingen105,4541,8922,1888,4175,66592,61,1
Ademhalingswegen114,7239276,4321,3137,367,6181106,8
Ongevalsletsel en vergiftigingen132,1133,9154,2301,8229,91431261,8
Urogenitaal systeem92,1262297,9317,5112,932,946,23,5
Stofwisselingsziekten68,7188,1281367,7105,754,570,62,2
Zwangerschap, bevalling, kraambed00,10,34,618,80,67,7128,5
Sympt., onvolledig omschr. ziektebeelden38,396,3128,9209,8100,243,8155,78,7
Infectie-, parasitaire ziekten14,741,881308,7175,349109,8103,4
Huid en subcutis39,669,4103,3210,3126,755,5493,2
Aangeboren afwijkingen0,85,31434,129,529,911920,9
Bloed en bloedvormende organen10,42437,970,654,331,947,11,1
Aandoeningen perinatale periode00,20,71,91,30,91586,8
Nog niet toewijsbaar223,1550,1746,81423,6840,6301,9285,850,1

Uitgaven psychische stoornissen vooral voor mannen van 25-64 jaar 

De verdeling van de zorguitgaven naar leeftijd verschilt tussen diagnosegroepen. Zo zijn de uitgaven aan psychische stoornissen relatief hoog voor mannen van 25 tot en met 64 jaar. Verder zijn de uitgaven aan bewegingsstelsel en bindweefstel en ziekten van het spijsverteringsstelsel relatief hoog voor mannen van 45 tot en met 64 jaar en de uitgaven voor hart- en vaatziekten en nieuwvormingen (kanker en goedaardige tumoren) voor mannen van 45 tot en met 74 jaar. Ook zijn er verschillen met de verdeling van de uitgaven naar leeftijd bij vrouwen. Bij vrouwen concentreren de uitgaven aan psychische stoornissen, hart- en vaatziekten en letsels zich in hogere leeftijdsgroepen (75 jaar en ouder) dan bij mannen.

Meer informatie

Verdeling zorguitgaven per diagnosegroep naar leeftijd, vrouwen

Verdeling zorguitgaven per diagnosegroep naar leeftijd in 2017, vrouwen

85+75-8465-7445-6425-4415-241-140
Psychische stoornissen3664,22344,91228,52361,32347,51265,1415,84,7
Hartvaatstelsel21751347,3895815180,735,427,62,2
Bewegingsstelsel en bindweefsel478,96267141315,5598,2223,990,51,9
Spijsverteringsstelsel91,7238,6419,91002,2623,9322,2467,17,7
Zenuwstelsel en zintuigen444,8631550,7821,3388,9131,6221,44,2
Nieuwvormingen90,7376,4781,91331,1322,256,1127,31,2
Ademhalingswegen152,8228,5266,8399,2174,680,7134,798,6
Ongevalsletsel en vergiftigingen539,5291,2204284,3152,989,397,41,6
Urogenitaal systeem113,7211,5239,5459,4469,974,837,61,4
Stofwisselingsziekten164,7260,8271,2372,2163,961,565,11,8
Zwangerschap, bevalling, kraambed0,30,71,1261348,4165,47,1113,4
Sympt., onvolledig omschr. ziektebeelden65,4106,7125,9247,2153,371,2122,28
Infectie-, parasitaire ziekten20,737,958,6142,2112,353,6106,997,4
Huid en subcutis116,291,1105,9206142,664,346,12,7
Aangeboren afwijkingen1,26,113,845,557,830,38416,3
Bloed en bloedvormende organen1725,628,948,332,41010,70,6
Aandoeningen perinatale periode00,20,61,611,92,512,166,6
Nog niet toewijsbaar460,7766,5769,81473,4904,2302,6254,640,7

Uitgaven psychische stoornissen vooral voor vrouwen ouder dan 75 jaar

De verdeling van de zorguitgaven naar leeftijd verschilt tussen diagnosegroepen. Zo zijn de uitgaven aan psychische stoornissen (waaronder dementie en verstandelijke beperking), hart- en vaatziekten en letsels relatief hoog voor vrouwen van 75 jaar en ouder. Verder zijn de uitgaven voor nieuwvormingen (kanker en goedaardige tumoren) relatief hoog voor vrouwen van 45 tot en met 64 jaar en de uitgaven voor zwangerschap, bevalling en kraambed voor de leeftijdsgroep 25 tot en met 44 jaar. Ook zijn er verschillen met de verdeling van de uitgaven naar leeftijd bij mannen. Zo zijn de uitgaven aan psychische stoornissen relatief hoog voor mannen van 25 tot en met 64 jaar en de uitgaven voor hart- en vaatziekten voor mannen van 45 tot en met 74 jaar.

Meer informatie

Verantwoording

Definities
  • Disclaimer

    Aan de totstandkoming van deze uitgave is uiterste zorg besteed. Voor informatie die desondanks onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaardt de redactie geen aansprakelijkheid. Informatie uit de kosten van ziektenwebsite is vrij te gebruiken mits duidelijk wordt verwezen naar de kosten van ziektenwebsite. Ook via het interactieve deel gemaakte tabellen en grafieken zijn vrij te gebruiken, mits met bronvermelding. 

Winkelstraat

Andere websites over Kosten van ziekten