Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Infectieziekten

Cijfers & Context

Meeste meldingen voor kinkhoest in 2019

Regionaal & Internationaal

Coronavirus (COVID-19) per gemeente

Kosten

Zorguitgaven ruim 1,5 miljard in 2017

Preventie & Zorg

Bijna 35.000 opnamen voor infectieziekten in 2019

Uitgelicht

Array

In 2020 overleden bijna 3.000 mensen aan een infectieziekte

In 2020 overleden 2.972 personen aan een infectieziekte of parasitaire ziekte in Nederland, 1.399 mannen en 1.573 vrouwen (16,1 per 100.000 mannen en 17,9 per 100.000 vrouwen). Dit komt overeen met 1,8% van alle sterfgevallen in Nederland in 2020. Sterfte aan infectieziekten treedt vooral op hogere leeftijd op.

Lees meer
Array

Mazelenepidemie in 2013 vooral in gemeenten met lage vaccinatiegraad

Van mei 2013 tot maart 2014 heeft in Nederland een mazelenepidemie geheerst. Deze vond vooral plaats in gemeenten met een lage vaccinatiegraad tegen mazelen (onder 90 procent). In deze regio wonen veel mensen die behoren tot de reformatorische gezindte. Zij laten zich om religieuze redenen niet inenten.

Lees meer
Array

Zorguitgaven infectieziekten bedragen ten minste 1,7% van de totale zorguitgaven

De uitgaven aan de zorg voor infectieziekten zijn minstens 1,7% van de totale uitgaven aan de gezondheidszorg in Nederland. De zorguitgaven zijn het hoogst voor zuigelingen (tot 1 jaar). Ook voor mannen van middelbare leeftijd (45 tot 65 jaar oud) zijn de zorguitgaven relatief hoog.

Lees meer
Array

Bijna 35.000 ziekenhuisopnamen infectieziekten in 2019

In 2019 waren er 34.850 klinische ziekenhuisopnamen in verband met een infectieziekte. Ongeveer evenveel mannen als vrouwen werden opgenomen. Relatief de meeste ziekenhuisopnamen voor infectieziekten vinden plaats bij nuljarigen.

Lees meer