Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Infecties van de onderste luchtwegenCijfers & ContextTrends

Cijfers & Context

Longontsteking vooral op jonge en oude leeftijd

Regionaal & Internationaal

Sterfte longontsteking NL hoger dan EU gemiddelde

Kosten

Kosten van zorg 711 miljoen euro in 2011

Preventie & Zorg

Ruim 35.000 ziekenhuisopnamen door longontsteking

Trend in aantal nieuwe gevallen van infecties van de onderste luchtwegen

Aantal nieuwe gevallen van infecties van de onderste luchtwegen, 1990-2015

FaMe-net oude methode (m)FaMe-net oude methode (v)FaMe-net nieuwe methode (m)FaMe-net nieuwe methode (v)
1991100100
1992106106
199311499
1994112100
199510291
199610198
1997112108
1998121110
1999117105
200010896
200110592
20029993
20039289
20049998
200510499
2006109104
20079898
2008
2009
2010107103
2011105102
2012107101
201310292
201410394

Bron: FaMe-net

 • De indexcijfers zijn gebaseerd op 3-jaars voortschrijdende gemiddelden
 • ​Gestandaardiseerd naar de Nederlandse bevolking in 2010
 • Geïndexeerd (1991 is 100)
 • ICPC-1-codes R78 en R81
 • Door een verandering in de methoden zijn de jaren 2008 en 2009 niet goed vergelijkbaar met de andere jaren en daarom niet weergegeven in de grafiek (zie Verantwoording: Trends in morbiditeit).

 

Aantal nieuwe gevallen onderste luchtweginfecties gelijk gebleven

In de periode 1990-2015 schommelde het aantal nieuwe gevallen voor infecties van de onderste luchtwegen in de huisartsenregistratie (Bron: FaMe-net). Over de hele periode is echter geen duidelijke trend zichtbaar. De weergegeven trend is gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie).

Meer informatie

Trend in aantal nieuwe gevallen van longontsteking

Aantal nieuwe gevallen van longontsteking, 1990-2015

FaMe-net oude methode (m)FaMe-net oude methode (v)FaMe-net nieuwe methode (m)FaMe-net nieuwe methode (v)
1991100100
1992106119
1993133122
1994157147
1995147155
1996143177
1997150192
1998184185
1999176163
2000167163
2001162167
2002157191
2003147194
2004182235
2005199244
2006209237
2007167203
2008
2009
2010214255
2011212259
2012228296
2013223302
2014249347

Bron: FaMe-net

 • De indexcijfers zijn gebaseerd op 3-jaars voortschrijdende gemiddelden
 • ​Gestandaardiseerd naar de Nederlandse bevolking in 2010
 • Geïndexeerd (1991 is 100)
 • ICPC-1-code R81
 • Door een verandering in de methoden zijn de jaren 2008 en 2009 niet goed vergelijkbaar met de andere jaren en daarom niet weergegeven in de grafiek (zie Verantwoording: Trends in morbiditeit).

Stijging aantal nieuwe gevallen van longontsteking

Het aantal nieuwe gevallen van longontsteking is sinds begin jaren negentig gestegen in de huisartsenregistratie (Bron: FaMe-net). Hier is geen eenduidige verklaring voor. Bij de weergegeven trends is gecorrigeerd voor veranderingen in de leeftijdsopbouw en omvang van de Nederlandse bevolking (standaardisatie).

Meer informatie

Trend in aantal nieuwe gevallen van acute bronchi(oli)tis

Aantal nieuwe gevallen van acute bronchi(oli)tis, 1990-2015

FaMe-net oude methode (m)FaMe-net oude methode (v)FaMe-net nieuwe methode (m)FaMe-net nieuwe methode (v)
1991100100
1992107103
199310895
19949991
19958979
19968883
199710092
199810395
199910094
20009083
20018877
20028274
20037669
20047472
20057672
20068079
20077878
2008
2009
20107573
20117472
20127266
20136756
20146151

Bron: FaMe-net

 • De indexcijfers zijn gebaseerd op 3-jaars voortschrijdende gemiddelden
 • ​Gestandaardiseerd naar de Nederlandse bevolking in 2010
 • Geïndexeerd (1991 is 100)
 • ICPC-1-code R78
 • Door een verandering in de methoden zijn de jaren 2008 en 2009 niet goed vergelijkbaar met de andere jaren en daarom niet weergegeven in de grafiek (zie Verantwoording: Trends in morbiditeit).

Daling van het aantal nieuwe gevallen van acute bronchi(oli)tis

Het aantal nieuwe gevallen van acute bronchi(oli)tis is sinds begin jaren negentig gedaald (Bron: FaMe-net). Bij de weergegeven trends is gecorrigeerd voor veranderingen in leeftijdsopbouw en omvang van de Nederlandse bevolking (standaardisatie).

Meer informatie

 

Trend in incidentie legionellapneumonie

Trend in incidentie legionellapneumonie en aantal meldingen, 1998-2013

JaarOpgelopen in buitenlandOpgelopen in NederlandOnbekendIncidentie per 100.000
1998261750,31
199970167361,73
200010838261,08
200112354191,23
2002158129111,85
20031159041,29
200411111471,43
200513414411,72
200615328322,7
200714917301,9
200814119602,1
200910714401,6
201014432202,8
201113817401,9
201213017311,82
201312818001,84

Bron: CBS-StatLine

 • Incidentie is aantal meldingen per 100.000 personen in een jaar

Incidentie Legionellapneumonie hangt samen met weersomstandigheden

In 2013 was de incidentie van legionellapneumonie vergelijkbaar met 2012 en 2011. In de periode 2000-2008 steeg het aantal patiënten met 'in Nederland opgelopen" legionellose, doordat vaker diagnostiek naar Legionellose werd gedaan. In de jaren 2006 en 2010 was er een hogere incidentie  van 'in Nederland opgelopen legionellose'  terwijl er in 2009 juist weinig legionellose was. Deze verschillen worden verklaard door een relatie van de Legionellose incidentie met de weersomstandigheden (Brandsema et al., 2014Teirlinck et al., 2014).

Experts en redactie

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Brandsema PS, Euser SM, Karagiannis I, den Boer JW, van der Hoek W. Summer increase of Legionnaires' disease 2010 in The Netherlands associated with weather conditions and implications for source finding. Epidemiol Infect. 2014:1-12. Pubmed | DOI
 2. Teirlinck AC, van Asten L, Brandsema PS, Dijkstra F, Donker GA, Euser SM, et al. Jaarrapportage Surveillance Respiratoire Infectieziekten 2013. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2014. Bron

Trend in sterfte door infecties van de onderste luchtwegen

Sterfte aan infecties van de onderste luchtwegen 1980-2017

JaarMannen (vóór 2013)Vrouwen (vóór 2013)Mannen (vanaf 2013)Vrouwen (vanaf 2013)Mannen (absoluut)Vrouwen (absoluut)
19801001001.2851.557
1981103901.3521.489
19821131031.4961.737
1983104961.3801.666
1984104961.4041.760
19851101001.5011.904
1986104981.4351.941
198788741.2311.521
198877691.1081.475
198994831.3601.816
199098931.4372.086
1991101951.4872.179
199297821.4481.957
19931421252.1733.034
19941281091.9752.736
19951391202.1853.047
19961451262.3403.209
19971491272.4523.309
19981481312.4913.490
19991571432.6673.852
20001641362.8523.731
20011441212.5673.385
20021381142.5113.236
20031441182.6843.389
20041261052.4163.077
20051361142.6903.409
20061301082.6493.309
2007123962.5932.995
2008123992.6913.195
2009121982.7543.236
2010106862.5042.911
201198842.4172.908
2012106872.7393.106
201362551.6772.020
201451431.4401.621
201555521.5961.994
201651461.5641.775
201753521.6842.085

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van CBS StatLine in juli 2018)

 • ICD-10-codes: J12-J18 en J20-J22
 • Cijfers over 2017 zijn voorlopig
 • Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2010
 • Geïndexeerd (1980 = 100)
 • De absolute sterfte is zichtbaar in de tabelweergave
 • De sterftecijfers vanaf 2013 zijn niet goed vergelijkbaar met eerdere jaren, omdat het CBS is overgestapt van handmatig naar automatisch coderen (zie tekst en Verantwoording).

Sterfte aan infecties van de onderste luchtwegen gedaald na 2000

Sterfte aan infecties van de onderste luchtwegen (longontsteking en acute bronchi(oli)tis) is gedaald in de periode 2000-2012. Mogelijk wordt deze afname (deels) verklaard door verbeterde klinische behandeling van infecties van de onderste luchtwegen. In de jaren negentig is de sterfte aan infecties van de onderste luchtwegen juist gestegen, mogelijk door een toename van mensen met een verminderde weerstand zoals kankerpatiënten. Deze patiënten kunnen steeds meer en beter behandeld worden voor kanker, maar hebben wel een verzwakte afweer waardoor ze aan longontsteking kunnen overlijden. De verhoogde sterfte in de jaren 1993, 1999 en 2000 houdt mogelijk verband met het feit dat zich in deze jaren griepepidemieën voordeden met hoge sterfte. Longontsteking is een mogelijke complicatie van influenza.
De absolute sterfte (niet gestandaardiseerd) is in de periode 2000-2012 nagenoeg niet afgenomen. Voor mannen is deze gedaald van 2.842 in 2000 naar 2.739 in 2012. Voor vrouwen is de afname in de absolute sterfte groter, van 3.731 in 2000 naar 3.106 in 2012.

Trendbreuk in 2013 als gevolg van wijziging codering doodsoorzaak

In 2013 is het CBS is overgestapt van handmatig naar automatisch coderen. De invoer van automatisch coderen ging gepaard met de invoer van een ICD-10-update: longontsteking wordt gezien als gevolg van een andere aandoening, tenzij het doodsoorzakenformulier anders vermeldt. Bij handmatig coderen (vóór 2013) werd longontsteking als onderliggende doodsoorzaak gecodeerd, tenzij er op het doodsoorzakenformulier expliciet een relatie met een andere doodsoorzaak werd gelegd. De update heeft geleid tot een afname van longontsteking als onderliggende doodsoorzaak.

Meer informatie

Toekomstige trend infecties van de onderste luchtwegen door demografische ontwikkelingen

Toekomstige stijging aantal nieuwe gevallen door alleen demografie

Op basis van uitsluitend demografisch ontwikkelingen zal het absoluut aantal nieuwe gevallen van infecties van de onderste luchtwegen in de periode 2015-2040 naar verwachting met 27% stijgen. Voor mannen zal de stijging naar verwachting 32% zijn en voor vrouwen 23%. De toename zal groter of kleiner kunnen zijn door veranderingen in factoren die de kans op het ontstaan van infecties van de onderste luchtwegen beïnvloeden (epidemiologische ontwikkelingen). De toekomstige trend op basis van epidemiologische ontwikkelingen is niet gekwantificeerd.

Meer informatie

Verantwoording

Definities
 • Longontsteking, acute bronchitis en bronchiolitis zijn onderste luchtweginfecties

  Infecties van de onderste luchtwegen zijn onderverdeeld in drie groepen:

  1. Longontsteking (pneumonie): een ontsteking van de onderste luchtwegen (longblaasjes). Er zijn twee typen: 'buiten het ziekenhuis' opgelopen pneumonie (‘community-acquired’ pneumonie (CAP)) en pneumonie 'ontstaan in het ziekenhuis' (nosocomiale pneumonie (NP)). Bijna altijd is infectie de oorzaak. De infectie is vaak in de hogere luchtwegen begonnen. In enkele gevallen is er een chemische of fysische oorzaak, bijvoorbeeld inademing van giftige stoffen of blootstelling aan extreme hitte. Symptomen van longontsteking zijn (een wisselende mate van) koorts, benauwdheid en hoest. Vaak heeft de patiënt ook koude rillingen bij de koorts, hoest slijm op en ademen kan pijn doen. Er kunnen ook aspecifieke klachten zijn, zoals malaise, spier- en hoofdpijn.
  2. Acute bronchitis: een acute ontsteking van de centrale luchtwegen (trachea en bronchi).
  3. Acute bronchiolitis: een acute ontsteking van de lagere luchtwegen (bronchiolen, fijne vertakkingen van de luchtpijp).
 • Diagnostiek mogelijkheden bij onderste luchtweginfecties

  Diagnose veelal gesteld op basis van klinisch ziektebeeld

  Op basis van het klinisch beeld, anamnese en lichamelijk onderzoek (onder andere het beluisteren van de longen) maakt de arts onderscheid tussen (hoest)klachten waarbij geen behandeling nodig is en luchtwegklachten die het gevolg zijn van een aandoening waarvoor wel behandeling gewenst is. In het merendeel van de gevallen stelt de huisarts een diagnose zonder aanvullend onderzoek. Indien er toch aanvullend onderzoek plaatsvindt zijn er verschillende diagnostische mogelijkheden om de diagnose te bevestigen of om specifieke verwekkers aan te tonen.

  Diagnostiek mogelijkheden bij onderste luchtweginfecties

  Diagnostiek

  Waarvoor

  CRP-bepaling

  Onderscheid maken tussen een longontsteking en een milde onderste luchtweginfectie bij matig zieke volwassen patiënten met enkele algemene en/of lokale ziekteverschijnselen (Verheij et al., 2011).

  X-thorax

  Bij twijfel of er sprake is van een longontsteking, bij blijvende onzekerheid, bij geen of onvoldoende snel herstel en bij vermoeden van andere aandoeningen (Verheij et al., 2011).

  Microbiologisch onderzoek

  Het aantonen van de specifieke verwekker van longontsteking in sputum, bloed en/of urine (NVALT, 2003; Aleva et al., 2005File, 2003).

  Serologie

  Het meten van de afweerreactie van het lichaam op specifieke micro-organismen.

  Legionella-antigeentest

  Ter bevestiging bij patiënten met klinische aanwijzingen voor een Legionella-pneumonie (Schouten et al., 2005). Deze test is met name gericht op het aantonen van anigenen van L. pneumophila serogroep 1.

  Moleculaire diagnostiek (PCR)

  Bij verwekkers die niet of lastig te kweken zijn.

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Verheij T JM, Hopstaken RM, Prins JM, Salomé PL, Bindels PJE, Ponsioen BP†, et al. NHG-Standaard Acuut hoesten (Eerste herziening). Huisarts Wet. 2011;54. Bron
  2. Aleva RM, Boersma WG, Dutch Thoracic Society. Guideline 'Diagnosis and treatment of community-acquired pneumonia' from the Dutch Thoracic Society. Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149(45):2501-7. Bron | Pubmed
  3. File TM. Community-acquired pneumonia. Lancet. 2003;362(9400):1991-2001. Pubmed | DOI
  4. Schouten JA, Prins JM, Bonten MJM, Degener JE, Janknegt R, Hollander JMR, et al. [Optimizing the antibiotics policy in The Netherlands. VIII. Revised SWAB guidelines for antimicrobial therapy in adults with community-acquired pneumonia]. Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149(45):2495-500. Pubmed
 • Behandeling infecties van de onderste luchtwegen

  Longontsteking bijna altijd behandeld met antibiotica

  Bijna alle patiënten die met een longontsteking in het ziekenhuis worden opgenomen, krijgen antibiotica toegediend. De keuze van de aanvangsbehandeling van pneumonie (CAP) met antibiotica hangt af van de ernst van de ziekte (lichte, matig ernstige en ernstige pneumonie). Bij een aangetoonde ziekteverwekker verdient een gerichte antibiotische behandeling de voorkeur. Wegens een toegenomen resistentie van S. pneumoniae tegen doxycycline en macroliden, is amoxicilline het eerstekeusmiddel (Verheij et al., 2011). Bij ernstige ziekte is soms mechanische beademing op de intensive-care nodig. De behandeling is verder gericht op het verlichten van de klachten.

  Behandeling van acute bronchi(oli)tis gericht op verminderen klachten

  Zowel de behandeling van acute bronchitis als acute bronchiolitis is in principe gericht op het verminderen van klachten. Behandeling met antibiotica heeft geen duidelijke voordelen boven niet behandelen, tenzij koorts en tekenen van secundaire bacteriële infectie optreden (Verheij et al., 2011). In geval van acute bronchitis bij ouderen en patiënten met veel hoestklachten of acute bronchiolitis bij (jonge) kinderen schrijven (huis- en kinder)artsen wel vaak antibiotica voor. De reden hiervoor is, dat het niet mogelijk is, dergelijke bacteriële infecties uit te sluiten.

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Verheij T JM, Hopstaken RM, Prins JM, Salomé PL, Bindels PJE, Ponsioen BP†, et al. NHG-Standaard Acuut hoesten (Eerste herziening). Huisarts Wet. 2011;54. Bron
 • Beloop infecties van de onderste luchtwegen

  Longontsteking kan ernstig verlopen

  Het beloop van een longontsteking kan zeer ernstig zijn. Herstel duurt gemiddeld 2-4 weken, maar afhankelijk van de ziekteverwekker en patiëntgebonden factoren kan de ziekte ook een slepend karakter hebben. De benauwdheid kan geleidelijk toenemen en lokaal kan pus zich ophopen (empyeem-/abcesvorming). Vanuit de longen kan het micro-organisme zich uitzaaien, waardoor nieuwe infectiehaarden kunnen ontstaan. Dat leidt tot verstoring van de functie van andere organen (nieren, hersenen, lever) en/of een toxische afweerreactie van het lichaam (sepsis). Er is dan een aanzienlijke kans dat de patiënt overlijdt.

  Hoestklachten domineren bij acute bronchitis

  Bij acute bronchitis domineren hoestklachten, al of niet met het opgeven van etterig slijm. De hoest houdt gemiddeld twee weken aan. Bij rokers zijn de hoestklachten vaak ernstiger en houden ze langer aan. Het beloop is meestal ongecompliceerd en het herstel is in de meeste gevallen volledig. Recidieven komen vooral voor bij patiënten met astma of COPD, personen met allergie en rokers. Er zijn aanwijzingen dat terugkerende (recidiverende) bronchitis, in combinatie met roken en/of luchtvervuiling, kan leiden tot het ontstaan van chronische bronchitis of emfyseem (zie ook: VERWIJS COPD) (Lebowitz & Burrows, 1977, Monto & Ross, 1978, Viegi et al., 2007).

  Acute bronchiolitis is een complicatie van milde acute infectie van bovenste luchtwegen

  Acute bronchiolitis is een complicatie van een aanvankelijk vaak mild verlopende acute infectie van de bovenste luchtwegen. Klachten die op de voorgrond staan, zijn een piepende ademhaling en benauwdheid. Zelden is er hoge koorts. De benauwdheid is vaak zeer beangstigend voor de patiënt (in de meeste gevallen is de patiënt een kind) en de omgeving, maar beademing is slechts incidenteel nodig. Vooral bij zeer jonge kinderen treedt door de hoge ademhalingsfrequentie, in combinatie met onvoldoende drinken en koorts overmatig vochtverlies op, waardoor klinische behandeling en observatie noodzakelijk kan zijn. Behalve symptoombestrijdende maatregelen bestaat er geen effectieve therapie voor bronchiolitis. Herstel treedt meestal op na 1-2 weken.

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Lebowitz MD, Burrows B. The relationship of acute respiratory illness history to the prevalence and incidence of obstructive lung disorders. Am J Epidemiol. 1977;105(6):544-54. Pubmed
  2. Monto AS, Ross HW. The Tecumseh study of respiratory illness. X. Relation of acute infections to smoking, lung function and chronic symptoms. Am J Epidemiol. 1978;107(1):57-64. Pubmed
  3. Viegi G, Pistelli F, Sherrill DL, Maio S, Baldacci S, Carrozzi L. Definition, epidemiology and natural history of COPD. Eur Respir J. 2007;30(5):993-1013. Pubmed | DOI
Bronverantwoording
 • Huisartsenregistratie van infecties van de onderste luchtwegen

  Voor bepaling van het aantal nieuwe gevallen van infecties van de onderste luchtwegen (huidige situatie) zijn gegevens gebruikt van de Nivel Zorgregistraties eerste lijn. Voor de beschrijving van de trend in het aantal nieuwe gevallen van infecties van de onderste luchtwegen is gebruikgemaakt van een andere huisartsenregistratie: FaMe-net. Deze registratie registreert al vele jaren het voorkomen van ziekten in de huisartsenpraktijk. De registratie van FaMe-net gaat terug tot 1971, toen nog onder de naam CMR Nijmegen. Nivel Zorgregistraties eerste lijn heeft gegevens over een kortere periode en wordt daarom niet gebruikt voor de beschrijving van de trends.

  De gebruikte ICPC-codes zijn R78 (acute bronchitis/bronchiolitis) en R81 (longontsteking).

  Kenmerken van infecties van de onderste luchtwegen in de huisartspraktijk

  Typering van de ziekte in de huisartsenpraktijk: kortdurende luchtweginfecties. Het ziektebeeld van longontsteking kan variëren van symptoomloos of mild tot ernstig met aanzienlijke kans op overlijden. Het onderscheid met acute bronchitis of acute bronchiolitis is vaak moeilijk te maken. Milde vormen van longontsteking en acute bronchitis zijn soms ook moeilijk te onderscheiden van bijvoorbeeld verkoudheid of influenza. Bronchitis en bronchiolitis worden niet afzonderlijk geregistreerd. De zorg voor infecties van de onderste luchtwegen is meestal beperkt tot zorg door de huisarts.

  Meer informatie over het schatten van de morbiditeit op basis van gegevens uit huisartsenregistraties is te vinden in Gebruik van huisartsenregistraties voor schattingen morbiditeit.

  Bronnen en literatuur

  Bronnen

  1. Nivel Zorgregistraties eerste lijn, Nivel Zorgregistraties. zorggegevens.nl
  2. FaMe-net, Family Medicine Network. zorggegevens.nl
  3. CMR Nijmegen, Continue Morbiditeits Registratie Nijmegen. zorggegevens.nl
 • Onderste luchtweginfecties: Landelijke Medische Registratie (LMR)

  Een deel van de personen die een onderste luchtweginfectie hebben, wordt opgenomen in een ziekenhuis. Gegevens over ziekenhuisopnamen en ligduur zijn afkomstig van de LMR. Voor ziekenhuisregistraties worden de ICD-9-codes 466, 480-486 gebruikt.

  Onderverdeling van infecties van de onderste luchtwegen volgens de ICD-9

  Indeling infecties van de onderste luchtwegen

  ICD-9 codes

  Longontsteking (pneumonie)

  480-486

  Virus pneumonie (excl. pneumonie bij influenza)

  480

  Pneumonie door Streptococcus pneumoniae (pneumokokken pneumonie)

  481

  Pneumonie door Haemophilus influenza

  482

  Bacteriële pneumonie, niet elders geclassificeerd

  482

  Pneumonie door overige infectieuze organismen, niet elders geclassificeerd

  483

  Pneumonie bij elders geclassificeerde ziekten (zoals andere bacteriële en virale ziekten)

  484 (+elders)

  Pneumonie, organisme niet gespecificeerd

  485, 486

  Pneumonitis door voedsel en braaksel

  507.0

  Pneumonie door Legionella-bacterie

  482.8

  Acute bronchitis

  466.0

  Acute bronchiolitis

  466.1

  Niet gespecificeerde acute infectie van onderste luchtwegen

  -

  Bronnen en literatuur

  Bronnen

  1. LMR, Landelijke Medische Registratie. zorggegevens.nl
 • Onderste luchtweginfecties: CBS Doodsoorzakenstatistiek

  De sterftecijfers zijn afkomstig van de CBS Doodsoorzakenstatistiek. Het betreft sterfgevallen waarbij onderste luchtweginfecties als primaire doodsoorzaak werd geregistreerd. Gebruikte ICD-10-codes zijn J12-J18, J20-J22.

  Onderverdeling van infecties van de onderste luchtwegen volgens de ICD-10

  Indeling infecties van de onderste luchtwegen

  ICD-10 codes

  Longontsteking (pneumonie)

  J12-J18

  Virus pneumonie (excl. pneumonie bij influenza)

  J12

  Pneumonie door Streptococcus pneumoniae (pneumokokken pneumonie)

  J13

  Pneumonie door Haemophilus influenza

  J14

  Bacteriële pneumonie, niet elders geclassificeerd

  J15

  Pneumonie door overige infectieuze organismen, niet elders geclassificeerd

  J16

  Pneumonie bij elders geclassificeerde ziekten (zoals andere bacteriële en virale ziekten)

  J17

  Pneumonie, organisme niet gespecificeerd

  J18

  Pneumonitis door voedsel en braaksel

  J69.0

  Pneumonie door Legionella-bacterie

  A48.1

  Acute bronchitis

  J20

  Acute bronchiolitis

  J21

  Niet gespecificeerde acute infectie van onderste luchtwegen

  J22

  Bronnen en literatuur

  Bronnen

  1. CBS Doodsoorzakenstatistiek, Doodsoorzakenstatistiek. zorggegevens.nl
 • Automatisch coderen bij CBS-doodsoorzakenstatistiek

  Met ingang van het statistiekjaar 2013 codeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doodsoorzakenformulieren automatisch met behulp van het softwarepakket IRIS. Dit is een verschil met voorgaande jaren waarin doodsoorzakenformulieren handmatig werden verwerkt. Automatische codering brengt een betere internationale vergelijkbaarheid en reproduceerbaarheid van de gegevens met zich mee. Het veroorzaakt echter ook verschuivingen in doodsoorzaken. Daardoor zijn de sterftecijfers vanaf het jaar 2013 niet altijd goed vergelijkbaar met sterftecijfers uit eerdere jaren. Voor meer informatie over het automatisch coderen verwijzen wij naar vier artikelen van het CBS:

  • Het automatisch coderen van doodsoorzaken. Een nieuwe werkwijze bij de doodsoorzakenstatistiek (Harteloh et al., 2014)
  • Verschuivingen in de doodsoorzakenstatistiek bij de introductie van het automatisch coderen (Harteloh, 2014)
  • Van handmatig naar automatisch coderen van doodsoorzaken. Een bridge coding study (Harteloh, 2015)
  • Veranderingen in de doodsoorzakenstatistiek 2012-2013 (Harteloh, 2016)

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Harteloh PPM, van Hilten O, Kardaun JWPF. Het automatisch coderen van doodsoorzaken. Een nieuwe werkwijze bij de doodsoorzakenstatistiek. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2014. Bron
  2. Harteloh PPM. Verschuivingen in de doodsoorzakenstatistiek bij de introductie van het automatisch coderen. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2014. Bron
  3. Harteloh PPM. Van handmatig naar automatisch coderen van doodsoorzaken. Een bridge coding study. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2015. Bron
  4. Harteloh PPM. Veranderingen in de doodsoorzakenstatistiek 2012-2013. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2016. Bron
 • Zie voor meer informatie over de gegevensbronnen

  Bronnen en literatuur

  Bronnen

  1. CMR Nijmegen, Continue Morbiditeits Registratie Nijmegen. zorggegevens.nl
  2. CBS Doodsoorzakenstatistiek, Doodsoorzakenstatistiek. zorggegevens.nl
  3. LINH, Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg. zorggegevens.nl
  4. LMR, Landelijke Medische Registratie. zorggegevens.nl
  5. LBZ, Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg . zorggegevens.nl
 • RIVM-Osiris hepatis B

  Cijfers over de (trends in) incidentie van hepatitis B en over ziekenhuisopnamen komen uit de internetapplicatie Osiris van het RIVM. De verplichte aangifte van hepatitis B via deze internetapplicatie gebeurt door alle GGD'en sinds 2002. Tot 1999 was alleen de aangifte van acute infecties verplicht, daarna was dit ook het geval voor de chronische infecties. Het RIVM beheert de gegevens en rapporteert er jaarlijks over in het Infectieziekten Bulletin.

Methoden
 • Methoden en technieken

  Standaardisatie

  De omvang en de leeftijdsverdeling van de bevolking verschillen per regio en land. Daarnaast treden in de loop van de tijd veranderingen op in de omvang en leeftijdsverdeling. Om ziekte- en sterftecijfers van verschillende regio’s en landen, of van opeenvolgende jaren met elkaar te kunnen vergelijken, wordt hier rekening mee gehouden. Daarbij worden de cijfers gecorrigeerd voor deze verschillen of veranderingen in de bevolking. Hierbij wordt uitgegaan van de omvang en de leeftijdsverdeling van een gekozen standaardpopulatie. Dit wordt standaardisatie genoemd.

  Indexatie

  Vooral bij de weergave van trends in de tijd zijn de trendcijfers vaak geïndexeerd. Een geïndexeerde trend laat ontwikkelingen in de tijd zien ten opzichte van een gekozen basisjaar. Dit gebeurt door de cijfers van alle jaren weer te geven als percentage van het cijfer in een gekozen basisjaar. Het cijfer in het basisjaar is gelijk gesteld aan 100(%). Indexatie maakt zichtbaar hoe groot de percentuele toe- of afname is ten opzichte van dat basisjaar. Door als basisjaar het eerste jaar in de grafiek te kiezen, kun je snel zien wat de verandering over de hele weergegeven periode is en ook of er grote verschillen zijn voor de onderscheiden groepen (mannen en vrouwen bijvoorbeeld).

  Indexatie kan ook gebruikt worden voor het weergeven van regionale verschillen. Hierbij wordt het landelijke cijfer bijvoorbeeld gelijk gesteld aan 100(%). Een regionaal cijfer boven of onder de 100 duidt erop dat het respectievelijk hoger of lager is dan het landelijke cijfer. Voorafgaand aan indexatie worden de cijfers vaak gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van de populaties.

Andere websites over Infecties van de onderste luchtwegen