Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

HartfalenCijfers & ContextTrends

Cijfers & Context

In 2017 bijna 7.700 sterfgevallen door hartfalen

Regionaal & Internationaal

Sterfte aan hartfalen laagst in Midden-Nederland

Kosten

Kosten van zorg 937 miljoen euro in 2015

Preventie & Zorg

In 2012 29.000 ziekenhuis- opnamen voor hartfalen

Trend prevalentie van hartfalen

Prevalentie van hartfalen, 1990-2015

JaarRNH-Limburg, mannenRNH-Limburg, vrouwenFaMe-net, mannenFaMe-net, vrouwen
1991100100100100
1992929910298
199310110010097
1994103103101101
1995109103100104
1996115101105105
1997115103108105
199812099110105
199912494106100
2000127889897
2001130918993
2002130978392
20031341068288
20041381138387
20051441168285
20061511207983
20071551268085
20081531318187
20091501348291
20101511367989
20111571407988
20121611477785
20131611517481
20141651547076

Bronnen: FaMe-net en RNH-Limburg

 • De indexcijfers zijn gebaseerd op 3-jaars voortschrijdende gemiddelden
 • Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2010
 • Geïndexeerd (1991 is 100)
 • ICPC-1-code K77

 

Trend hartfalen verschilt per registratie

In de periode 1990-2015 laten de twee gebruikte huisartsenregistraties uiteenlopende trends in de gestandaardiseerde puntprevalentie van hartfalen zien: FaMe-net laat een lichte daling zien, terwijl RNFM, voorheen RNH-Limburg juist een stijging vertoont. Er is hier gecorrigeerd voor veranderingen in omvang en samenstelling naar leeftijd en geslacht in de bevolking. 

Meer informatie

Bronnen en literatuur

Bronnen

 1. FaMe-net, Family Medicine Network. zorggegevens.nl
 2. RNFM, voorheen RNH-Limburg, Research Network Family Medicine (RNFM) Maastricht voorheen: Registratienet Huisartspraktijken Limburg. zorggegevens.nl

Trend in aantal nieuwe gevallen van hartfalen

Aantal nieuwe gevallen van hartfalen, 1990-2015

RNH-Limburg, mannenRNH-Limburg, vrouwenFaMe-net, mannenFaMe-net, vrouwen
1991100100100100
1992969310582
1993108939585
1994921009199
1995888879116
199697829699
199794859998
1998107859792
1999104888282
2000109777379
2001101836571
200296847679
200397978468
200492988870
200592937171
200696965767
2007971006279
2008911027595
2009799877118
2010869874108
2011941067299
20121021036784
201388966383
201483825773

Bronnen: FaMe-net en RNH-Limburg

 • De indexcijfers zijn gebaseerd op 3-jaars voortschrijdende gemiddelden
 • Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2010
 • Geïndexeerd (1991 is 100)
 • ICPC-1-code K77

Het aantal nieuw gediagnosticeerde patiënten licht gedaald

De gestandaardiseerde incidentie van hartfalen is vanaf halverwege de jaren negentig bij mannen gedaald. Bij vrouwen is de incidentie, na een daling, vanaf begin deze eeuw gestabiliseerd en lijkt de laatste jaren weer wat te stijgen.

Meer informatie

Trend in sterfte aan hartfalen

Sterfte aan hartfalen 1980-2017

JaarMannenVrouwenMannen (absoluut)Vrouwen (absoluut)
19801001001.4281.233
1981971061.4121.340
19821882422.7183.009
19832112773.0813.580
19841872572.7713.449
19851792342.6913.245
19861482012.2542.847
19871101441.6942.124
19881131471.7812.246
19891201561.9262.437
19901191541.9232.509
19911271622.0862.684
19921271652.1122.780
19931732452.8954.227
19941682192.8603.866
19951642262.8354.067
19961201772.0853.187
19971131782.0043.261
19981141752.0803.242
19991111852.0403.511
20001191912.2343.674
20011111742.1303.400
20021101732.1593.439
20031161742.3273.503
20041071672.2013.423
20051091732.3113.632
20061061702.3143.638
20071021722.3133.778
20081001722.3623.875
2009991592.4033.665
2010981662.4883.936
2011941642.4993.999
2012951652.6254.136
20131011612.9264.123
2014971602.9104.204
2015991703.1154.572
2016951653.1014.530
2017941623.1804.509

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van CBS StatLine in juli 2018)

 • ICD-10-code: I50
 • Cijfers over 2017 zijn voorlopig
 • Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2010
 • Geïndexeerd (1980 = 100)
 • De absolute sterfte is zichtbaar in de tabelweergave
 • De sterftecijfers vanaf 2013 zijn minder goed vergelijkbaar met eerdere jaren, omdat het CBS is overgestapt van handmatig naar automatisch coderen (zie Verantwoording)

Grillig verloop in sterfte aan hartfalen onverklaarbaar

De sterfte aan hartfalen vertoonde met name in de periode 1980-2000 een grillig verloop dat niet goed is te verklaren. In de perioden 1982-1986 en 1993-1995 deden zich flinke verheffingen voor, zowel bij mannen als bij vrouwen. Mogelijk zijn deze pieken toe te schrijven aan tijdelijke veranderingen in de codering. De precieze redenen blijven echter onduidelijk. In de periode 2000-2017 is de sterfte voor zowel mannen als vrouwen licht gedaald. De weergegeven trends zijn gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie).
Voor mannen is de absolute sterfte in de periode 1980-2017 meer dan verdubbeld, van 1.428 in 1980 naar 3.180 in 2017. Voor vrouwen is de absolute sterfte bijna vier keer toegenomen, van 1.233 in 1980 naar 4.509 in 2017.

Meer informatie

 

Toekomstige trend hartfalen door demografische ontwikkelingen

Verwachte stijging aantal mensen met hartfalen door alleen demografie

Op basis van uitsluitend demografisch ontwikkelingen zal het absoluut aantal mensen met hartfalen (jaarprevalentie) in de periode 2015-2040 naar verwachting met 88% stijgen. De verwachte stijging bedraagt 101% voor mannen en 77% voor vrouwen. Omdat hartfalen een ziekte is die vooral bij ouderen voorkomt, leidt vergrijzing van de bevolking tot een toename van het aantal mensen met hartfalen. De toename zal groter of kleiner kunnen zijn door veranderingen in factoren die de kans op het ontstaan van hartfalen beïnvloeden (epidemiologische ontwikkelingen). De toekomstige trend op basis van epidemiologische ontwikkelingen is niet gekwantificeerd.

Meer informatie

Verantwoording

Definities
 • Hartfalen

  Hartfalen (decompensatio cordis) is het best te omschrijven als een klinisch syndroom dat bestaat uit een combinatie van klachten en verschijnselen die direct of indirect het gevolg zijn van een tekortschietende pompfunctie van het hart: het hart kan het bloed niet meer zodanig rondpompen dat het lichaam van voldoende bloed (dus aanvoer van zuurstof en voedingsstoffen, en afvoer van afbraakproducten) wordt voorzien.

 • Geen universeel geaccepteerde definitie van hartfalen

  Een universeel geaccepteerde definitie van hartfalen ontbreekt. Essentieel bij de definities in de verschillende richtlijnen is een tekortschietende pompfunctie in combinatie met typische klachten en bevindingen bij lichamelijk onderzoek, én objectief bewijs van functionele of structurele afwijkingen van het hart in rust (Dickstein et al., 2008; Rutten et al., 2005; Hoes et al., 2010a). Het gaat hierbij om afwijkingen die leiden tot ventrikeldisfunctie (ventrikel=hartkamer) en dit kan het best worden bepaald met echocardiografie. Zonder klachten of verschijnselen spreekt men niet van hartfalen. Echografisch verminderde hartkamerfunctie wordt in dat geval ‘asymptomatische ventrikeldisfunctie’ genoemd.

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Dickstein K, Cohen-Solal A, Filippatos G, McMurray JJV, Ponikowski P, Poole-Wilson PA, et al. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2008. Eur Heart J. 2008;29(19):2388-442. Pubmed | DOI
  2. Rutten FHH, Walma EP, Kruizinga GI, Bakx HCA, van Lieshout J. NHG-standaard Hartfalen, eerste herziening. Huisarts Wet . 2005. Bron
  3. Hoes AW, Walma EP, Rutten FHH, Twickler TB, Rohling R, Jansen RWMM. Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen 2010. Utrecht: Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), Nederlandsche Internisten Vereniging (NIV); 2010. Bron
 • Meerdere criteria voor diagnose hartfalen

  Door de discussie over de diagnostiek zijn er zijn meerdere criteria op basis waarvan in studies de diagnose hartfalen wordt vastgesteld. Bij het vergelijken van epidemiologische gegevens over incidentie en prevalentie is het belangrijk tevens te beoordelen hoe in de betreffende studie de diagnose hartfalen werd vastgesteld.

 • Klachten bij chronisch hartfalen in beginstadium weinig uitgesproken

  Het klinisch beeld van hartfalen is zeer divers en ook bij individuele patiënten kunnen de klachten van dag tot dag variëren. Vooral in het beginstadium van chronisch hartfalen zijn de verschijnselen weinig uitgesproken, met als gevolg onderdiagnostiek van vroege stadia. Dit kan weer gevolgen hebben voor het schatten van incidentie en prevalentie. Kortademigheid bij inspanning en moeheid/verminderde inspanningstolerantie zijn de eerste, weinig specifieke klachten die kunnen wijzen op hartfalen. Over het algemeen worden de klachten in de loop van de tijd erger en wordt het klinische beeld duidelijker. In meer gevorderde stadia staat een duidelijk verminderd inspanningsvermogen op de voorgrond en zijn er veelal duidelijkere tekenen van overvulling, wat zich uit als nachtelijke kortademigheid, kortademigheid bij platliggen en dikke enkels (perifeer oedeem). 

 • Klachten bij acuut hartfalen wel kenmerkend

  De klachten bij acuut hartfalen zijn, in tegenstelling tot de klachten bij chronisch hartfalen, kenmerkend: plotseling optredende ernstige kortademigheid in rust, klamme huid en reutelende snelle ademhaling.

 • Indeling hartfalen afhankelijk van ontwikkeling klachten en verschijnselen in de tijd

  Afhankelijk van hoe de klachten en verschijnselen zich in de tijd ontwikkelen wordt er bij nieuw ontdekt hartfalen gesproken van ‘acuut nieuw hartfalen’ (snel ontstaan van met name kortademigheid die veelal hevig is en ziekenhuisopname noodzakelijk maakt) of ‘geleidelijk nieuw hartfalen’ (kortademigheid die ‘insluipt’; deze vorm wordt veelal door de huisarts of op de poli cardiologie ontdekt).

  Is eenmaal hartfalen vastgesteld, dan kan er sprake zijn van ‘voorbijgaand', dat wil zeggen terugkomend of episodisch hartfalen of van ‘chronisch’ hartfalen (stabiel, verslechterend, of acuut gedecompenseerd) (Dickstein et al., 2008; Hoes et al., 2010).

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Dickstein K, Cohen-Solal A, Filippatos G, McMurray JJV, Ponikowski P, Poole-Wilson PA, et al. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2008. Eur Heart J. 2008;29(19):2388-442. Pubmed | DOI
  2. Hoes AW, Walma EP, Rutten FHH, Twickler TB, Rohling R, Jansen RWMM. Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen 2010. Utrecht: Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), Nederlandsche Internisten Vereniging (NIV); 2010. Bron
 • Hartfalen kan chronisch of acuut zijn

  Hartfalen is meestal chronisch hartfalen. We spreken van acuut hartfalen indien de klachten en verschijnselen binnen enkele uren tot dagen ontstaan. Acuut hartfalen valt weer in categorieën onder te verdelen, waarvan de belangrijkste zijn acuut longoedeem (‘astma cardiale’) en cardiogene shock. Acuut hartfalen kan een eerste uiting zijn van hartfalen (acuut nieuw hartfalen) of een acute verergering van chronisch hartfalen (exacerbatie van chronisch hartfalen) (Rutten et al., 2005; Hoes et al., 2010).

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Rutten FHH, Cramer M-JM, Grobbee DE, Sachs APE, Kirkels JH, Lammers JWJ, et al. Unrecognized heart failure in elderly patients with stable chronic obstructive pulmonary disease. Eur Heart J. 2005;26(18):1887-94. Pubmed | DOI
  2. Hoes AW, Walma EP, Rutten FHH, Twickler TB, Rohling R, Jansen RWMM. Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen 2010. Utrecht: Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), Nederlandsche Internisten Vereniging (NIV); 2010. Bron
 • Classificatie van ernst van hartfalen

  Om de ernst van hartfalen te beschrijven wordt vaak de classificatie van de New York Heart Association (NYHA) gebruikt. Deze classificatie is gebaseerd op beperkingen in fysieke activiteit. 

  Klasse Symptomen
  Klasse I Geen duidelijke klinische symptomen, geen beperking van activiteiten; wel een meetbare vermindering van de linkerventrikelfunctie.
  Klasse II Licht; dyspneuklachten tijdens ongebruikelijke lichamelijke inspanning.
  Klasse III Matig ernstig; reeds klachten bij geringe (alledaagse) lichamelijke inspanning.
  Klasse IV Ernstig; klachten (vermoeidheid en/of kortademigheid) in rust.
 • Alternatieve indeling met nadruk op preventie

  Sinds enkele jaren is er ook een nieuwe indeling van de American Heart Association/American College of Cardiologists die meer de nadruk legt op preventie (Hunt, 2005). Deze indeling is in vier chronologisch opeenvolgende stadia: A, B, C en D. De laatste twee stadia worden opgevat als manifest hartfalen

  Stadium  
  A

  Een hoog risico op hartfalen. In dit stadium zijn alleen nog maar risicofactoren aanwezig, zoals hypertensie, diabetes of coronair lijden.

  B Er ontbreken ook nog klachten en verschijnselen van hartfalen, maar zijn er wel structurele afwijkingen van het hart.
  C Er manifesteren zich ook klachten en symptomen.
  D Hartfalen verrbetert niet meer door behandeling (endstage).

   

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Hunt SAnn. ACC/AHA 2005 guideline update for the diagnosis and management of chronic heart failure in the adult: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2005;46(6):e1-82. Pubmed | DOI
 • Twee vormen van pompfunctiestoornis van de linkerhartkamer

  De pompfunctiestoornis bij hartfalen van de linkerhartkamer kan in twee vormen worden ingedeeld:

  • hartfalen met een verminderde linkerventrikelejectiefractie (LVEF), ook wel ‘systolische disfunctie’ genoemd
  • hartfalen met een normale of behouden LVEF, ook wel ‘(geïsoleerde) diastolische disfunctie’ genoemd.
Bronverantwoording
 • Exacte aantal mensen met hartfalen is niet bekend

  De verschillen tussen huisartsenregistraties en bevolkingsonderzoek in aanmerking genomen is er met de bestaande gegevens wel een goede schatting te maken van het aantal mensen met hartfalen in Nederland, maar het exacte aantal patiënten met daadwerkelijk hartfalen is nog steeds niet precies bekend. Dit geldt ook voor het buitenland. Grootschalige en goed uitgevoerde bevolkingsonderzoeken zijn hiervoor nodig, maar deze zijn helaas erg duur en er is daardoor moeilijk subsidie voor te krijgen.

 • Huisartsenregistraties hartfalen

  Voor bepaling van de prevalentie en het aantal nieuwe gevallen van hartfalen (huidige situatie) zijn gegevens gebruikt van de Nivel Zorgregistraties eerste lijn. Voor de beschrijving van de trend in prevalentie en het aantal nieuwe gevallen van reumatoïde artritis is gebruikgemaakt van twee andere huisartsenregistraties: FaMe-net en RNFM, voorheen RNH-Limburg. Deze registraties registreren al vele jaren het voorkomen van ziekten in de huisartsenpraktijk. De registratie van FaMe-net gaat terug tot 1971, toen nog onder de naam CMR Nijmegen. De registratie van RNFM, voorheen RNH-Limburg-Limburg gaat terug tot 1987. Nivel Zorgregistraties eerste lijn heeft gegevens over een kortere periode en wordt daarom niet gebruikt voor de beschrijving van de trends.

  De gebruikte ICPC-code is K77.

  Bronnen en literatuur

  Bronnen

  1. Nivel Zorgregistraties eerste lijn, Nivel Zorgregistraties. zorggegevens.nl
  2. FaMe-net, Family Medicine Network. zorggegevens.nl
  3. RNFM, voorheen RNH-Limburg, Research Network Family Medicine (RNFM) Maastricht voorheen: Registratienet Huisartspraktijken Limburg. zorggegevens.nl
  4. CMR Nijmegen, Continue Morbiditeits Registratie Nijmegen. zorggegevens.nl
 • Diagnose hartfalen in de huisartsenpraktijk

  De diagnose hartfalen in de huisartspraktijk (ICPC-code K77) en dus in huisartsenregistratiesystemen, zal veelal (in de helft van de gevallen) alleen gebaseerd zijn op anamnese, lichamelijk onderzoek met al dan niet een gunstige reactie op een proefbehandeling met diuretica en soms een thoraxfoto of electrocardiogram. In de helft van de gevallen is het hartfalen dus geobjectiveerd door echografisch vastgestelde linkerventrikeldisfunctie door de cardioloog (zo'n 50% van de huisartspatiënten met een hartfalencode (K77) wordt verwezen naar de cardioloog) (Rutten et al., 2005). Het is daarmee onduidelijk hoeveel patiënten met ICPC-code K77 ook werkelijk hartfalen hebben, dat wil zeggen: klachten plus echografisch linkerventrikeldisfunctie. Dit kritiekpunt ten aanzien van de betrouwbaarheid van de diagnose hartfalen geldt ook voor de meeste studies die de incidentie en prevalentie van hartfalen bepalen.

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Rutten FHH, Cramer M-JM, Grobbee DE, Sachs APE, Kirkels JH, Lammers JWJ, et al. Unrecognized heart failure in elderly patients with stable chronic obstructive pulmonary disease. Eur Heart J. 2005;26(18):1887-94. Pubmed | DOI
 • Hartfalen: ERGO-onderzoek (epidemiologisch bevolkingsonderzoek)

  In het ERGO-onderzoek (Erasmus Rotterdam GezondheidsOnderzoek) is in de periode 1990-1993 bij 5.540 personen van 55 jaar en ouder het vóórkomen (prevalentie) van hartfalen onderzocht (Bleumink et al., 2004). In dit bevolkingsonderzoek werd een anamnese afgenomen met behulp van gestandaardiseerde vragenlijsten, een lichamelijk onderzoek verricht (kortademigheid, enkeloedeem, ECG, echocardiografie) en het medicijngebruik nagevraagd. Bij 1.677 personen is ook nog nagegaan of er crepitaties (knetterend reutelgeruis) waren bij het beluisteren van de longen. Het al of niet beluisteren van de longen maakte weinig verschil in de hoogte van de prevalentie (Mosterd et al., 1999). Vanaf 1-2-1996 zijn 5.253 ouderen zonder hartfalen gevolgd. De onderzoekers gingen na of zich bij hen hartfalen ontwikkelde.

  Patiënten met minimaal twee van de volgende drie klachten (kortademigheid in rust of bij inspanning, enkeloedeem of pulmonale crepitaties) EN een cardiale ziekte of interventie voor zo'n cardiale ziekte (angina pectoris, hartinfarct, coronaire bypass operatie, percutane coronaire interventie, atriumfibrilleren of electrocardiografische linkerventrikelhypertrofie) werden als hartfalenpatiënt geclassificeerd. Ook patiënten (hier konden ook mensen bij zitten zonder klachten!) met cardiale medicatie die gegeven werd op verdenking van hartfalen en die één van de bovengenoemde cardiale ziekten/interventies hadden ondergaan werden als hartfalenpatiënt geclassificeerd. De follow-up periode liep tot 31-12-1997. Op basis daarvan werd de incidentie berekend (Cost et al., 2000).

  In het ERGO-onderzoek heeft niet iedere patiënt een ECG gehad, waardoor meer mensen als hartfalenpatiënt worden geclassificeerd dan wanneer wel bij iedereen een ECG had plaatsgevonden. Cardiale disfunctie is een ruimer begrip dan (linker) ventrikeldisfunctie. Sommigen beschouwen ook atriumfibrilleren en hartklepproblemen pur sang (dus zonder ventriculaire disfunctie) als cardiale disfunctie. Hierdoor kunnen patiënten met alleen atriumfibrilleren en daarbij dyspnoe als hartfalenpatiënten worden geclassificeerd. Daarnaast zijn in het ERGO-onderzoek alle patiënten met COPD uitgesloten.

  Bronnen en literatuur

  Bronnen

  1. ERGO, Erasmus Rotterdam Gezondheidsonderzoek (of Rotterdam Study). zorggegevens.nl

  Literatuur

  1. Bleumink GS, Knetsch AM, Sturkenboom MCJM, Straus SMJM, Hofman A, Deckers JW, et al. Quantifying the heart failure epidemic: prevalence, incidence rate, lifetime risk and prognosis of heart failure The Rotterdam Study. Eur Heart J. 2004;25(18):1614-9. Pubmed | DOI
  2. Mosterd A, Hoes AW, de Bruyne MC, Deckers JW, Linker DT, Hofman A, et al. Prevalence of heart failure and left ventricular dysfunction in the general population; The Rotterdam Study. Eur Heart J. 1999;20(6):447-55. Pubmed
  3. Cost B, Grobbee DE, van der Schoot-van Venrooy J, Balk AHMM, Man in't Veld AJ, Prins A. Incidence and risk factors of heart failure. Rotterdam: Erasmus University; 2000. Bron
 • Landelijke Medische Registratie (LMR); hartfalen

  Het grootste deel van de personen die hartfalen ontwikkelen, wordt opgenomen in een ziekenhuis. Informatie over ziekenhuisontslagen uit de Landelijke Medische Registratie kan dus gebruikt worden als indicatie van de incidentie van (ernstige gevallen van) hartfalen.

  Voor de ziekenhuisregistraties wordt de ICD-9-code 428 (hartdecompensatie) gebruikt.

  Bronnen en literatuur

  Bronnen

  1. Landelijke Medische Registratie, LMR. zorggegevens.nl
 • Belangrijke verschillen tussen gegevens huisartsenregistraties en bevolkingsonderzoek

  Als men de getallen uit bevolkingsonderzoek (zoals het ERGO-onderzoek) wil vergelijken met getallen uit huisartsenregistraties dan moet men rekening houden met de volgende zaken:

  • De wijze waarop hartfalen is gedefinieerd/gediagnosticeerd in het bevolkingsonderzoek en in de huisartsenpraktijk. Bij hartfalen is het van belang te weten welke criteria zijn gebruikt om hartfalen vast te stellen, omdat hartfalen geen specifieke klachten of verschijnselen kent. In feite moet echocardiografisch onderzoek plaatsvinden om de diagnose hartfalen te stellen en dit gebeurt vaak niet in bevolkingsonderzoek.
  • In bevolkingsonderzoek worden patiënten met hartfalen gevonden die nog niet bekend zijn bij de huisarts. Ongeveer 30% van de hartfalenpatiënten wordt zo gevonden. De prevalentie- en incidentie-cijfers van huisartsenregistraties zijn daardoor vaak iets lager dan die van populatie-onderzoek (zo’n 10%). Maar er zitten ook misclassificaties tussen en de overlap met ‘echte hartfalers’ is maar 50%. Dit heeft te maken met het feit dat nog steeds (wel steeds minder) de diagnose hartfalen in de huisartsenprakijk vaak een klinische diagnose is. De diagnose wordt wel steeds vaker met een (NTpro)BNP en een ECG gesteld, en in zo’n 50-70% ook met echocardiografie (dit was begin 2000 maar zo’n 10%). Zeker bij oudere, fragiele patiënten wordt vaak geen echo gemaakt; reizen en het ondergaan van een echo wordt veelal als te belastend gezien.
 • Automatisch coderen bij CBS-doodsoorzakenstatistiek

  Met ingang van het statistiekjaar 2013 codeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doodsoorzakenformulieren automatisch met behulp van het softwarepakket IRIS. Dit is een verschil met voorgaande jaren waarin doodsoorzakenformulieren handmatig werden verwerkt. Automatische codering brengt een betere internationale vergelijkbaarheid en reproduceerbaarheid van de gegevens met zich mee. Het veroorzaakt echter ook verschuivingen in doodsoorzaken. Daardoor zijn de sterftecijfers vanaf het jaar 2013 niet altijd goed vergelijkbaar met sterftecijfers uit eerdere jaren. Voor meer informatie over het automatisch coderen verwijzen wij naar vier artikelen van het CBS:

  • Het automatisch coderen van doodsoorzaken. Een nieuwe werkwijze bij de doodsoorzakenstatistiek (Harteloh et al., 2014)
  • Verschuivingen in de doodsoorzakenstatistiek bij de introductie van het automatisch coderen (Harteloh, 2014)
  • Van handmatig naar automatisch coderen van doodsoorzaken. Een bridge coding study (Harteloh, 2015)
  • Veranderingen in de doodsoorzakenstatistiek 2012-2013 (Harteloh, 2016)

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Harteloh PPM, van Hilten O, Kardaun JWPF. Het automatisch coderen van doodsoorzaken. Een nieuwe werkwijze bij de doodsoorzakenstatistiek. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2014. Bron
  2. Harteloh PPM. Verschuivingen in de doodsoorzakenstatistiek bij de introductie van het automatisch coderen. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2014. Bron
  3. Harteloh PPM. Van handmatig naar automatisch coderen van doodsoorzaken. Een bridge coding study. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2015. Bron
  4. Harteloh PPM. Veranderingen in de doodsoorzakenstatistiek 2012-2013. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2016. Bron
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over hartfalen

  Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie VZinfo Meer informatie
  Nivel Zorgregistraties eerste lijn

  Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen

  Nederlandse bevolking NZR
  FaMe-net

  Jaarprevalenti, aantal nieuwe gevallen

  Nederlandse bevolking FaMe-net 
  RNH-Limburg  Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen  Nederlandse bevolking RNH-Limburg
  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Aantal sterfgevallen

  Nederlandse bevolking CBS Doodsoorzakenstatistiek
  Landelijke Medische Registratie (LMR)

  Klinische opnamedagen, klinische opnamen, gemiddelde opnameduur, dagopnamen met hartfalen als hoofdontslagdiagnose

   

  Nederlandse bevolking LMR
  Kosten van Ziektenstudie Kosten van zorg voor hartfalen Nederlandse bevolking Kosten van Ziekten database
  Eurostat Aantal sterfgevallen Europese bevolking Eurostat
Methoden
 • Hartfalen: incidentie en prevalentie op basis van huisartsencijfers

  Met de cijfers uit de huisartsenregistraties wordt geschat hoeveel mensen bij de huisarts bekend zijn op 1 januari 2011 met hartfalen(puntprevalentie) en hoeveel nieuwe patiënten er in het jaar 2011 bij zijn gekomen (incidentie).

 • Methoden en technieken

  Standaardisatie

  De omvang en de leeftijdsverdeling van de bevolking verschillen per regio en land. Daarnaast treden in de loop van de tijd veranderingen op in de omvang en leeftijdsverdeling. Om ziekte- en sterftecijfers van verschillende regio’s en landen, of van opeenvolgende jaren met elkaar te kunnen vergelijken, wordt hier rekening mee gehouden. Daarbij worden de cijfers gecorrigeerd voor deze verschillen of veranderingen in de bevolking. Hierbij wordt uitgegaan van de omvang en de leeftijdsverdeling van een gekozen standaardpopulatie. Dit wordt standaardisatie genoemd.

  Indexatie

  Vooral bij de weergave van trends in de tijd zijn de trendcijfers vaak geïndexeerd. Een geïndexeerde trend laat ontwikkelingen in de tijd zien ten opzichte van een gekozen basisjaar. Dit gebeurt door de cijfers van alle jaren weer te geven als percentage van het cijfer in een gekozen basisjaar. Het cijfer in het basisjaar is gelijk gesteld aan 100(%). Indexatie maakt zichtbaar hoe groot de percentuele toe- of afname is ten opzichte van dat basisjaar. Door als basisjaar het eerste jaar in de grafiek te kiezen, kun je snel zien wat de verandering over de hele weergegeven periode is en ook of er grote verschillen zijn voor de onderscheiden groepen (mannen en vrouwen bijvoorbeeld).

  Indexatie kan ook gebruikt worden voor het weergeven van regionale verschillen. Hierbij wordt het landelijke cijfer bijvoorbeeld gelijk gesteld aan 100(%). Een regionaal cijfer boven of onder de 100 duidt erop dat het respectievelijk hoger of lager is dan het landelijke cijfer. Voorafgaand aan indexatie worden de cijfers vaak gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van de populaties.