Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen

Kaarten op GGD- en gemeenteniveau op basis van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen

Kaarten Gezondheidsmonitor 2020

Op deze website staat een groot aantal kaarten over gezondheids- en leefstijlindicatoren op basis van Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD’en, CBS en RIVM, 2020. Deze zijn te vinden bij de verschillende onderwerpen onder het hoofdstuk 'Regionaal & Internationaal'. Hier staan zowel kaarten op GGD-niveau als op gemeenteniveau.

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen

2020

De meest recente Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen is afgenomen in 2020 (18 jaar en ouder). De Gezondheidsmonitor in 2020 heeft gegevens opgeleverd over 539.902 respondenten, waarvan 532.854 (98,7%) respondenten van de GGD-enquêtes en 7.048 (1,3%) respondenten van de CBS Gezondheidsenquête. De cijfers van de Gezondheidsmonitor leveren input voor landelijk, regionaal en lokaal gezondheidsbeleid. Door de grote steekproefomvang is het mogelijk regionale en lokale uitsplitsingen van de gegevens te maken en die in kaarten te laten zien. Met de decentralisaties in het sociaal domein, die de laatste jaren zijn doorgevoerd, hebben gemeenten en gezondheidsorganisaties een toegenomen behoefte aan gegevens over gezondheid en leefstijl op regionaal en lokaal niveau.

2012 en 2016

In 2012 is voor de eerste keer de ‘Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen' afgenomen. Na opschoning van de gegevens leverde de Gezondheidsmonitor 2012 gegevens over 387.195 volwassenen en ouderen (personen van 19 jaar en ouder), waarvan 376.384 (97,2%) zijn geënquêteerd door de GGD’en en 10.811 (2,8%) door het CBS. In 2016 is voor de tweede keer de Monitor Volwassenen en Ouderen afgenomen. Het totaal aantal respondenten in 2016 is 457.153, hiervan zijn 450.146 (98,5%) respondenten afkomstig van de GGD'en en 7.007 (1,5%) uit de CBS Gezondheidsenquête.

Meer informatie

  Experts en redactie

  Datum publicatie

  09-09-2021

  Kaarten op wijkniveau op basis van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen

  Kaarten op wijkniveau in VZinfo

  Het RIVM heeft cijfers over gezondheid en leefstijl berekend voor alle wijken en buurten in Nederland op basis van ruim 457.000 respondenten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 van GGD’en, CBS en RIVM. Omdat er vaak te weinig respondenten per wijk of buurt zijn, gebruikt het RIVM een model waarmee de cijfers berekend kunnen worden. Dit zijn zogenaamde kleine-domeinschatters (van de Kassteele et al., 2017).

  Meer informatie

  Datum publicatie

  14-12-2018

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. van de Kassteele J, Zwakhals L, Breugelmans O, Ameling C, van den Brink C. Estimating the prevalence of 26 health-related indicators at neighbourhood level in the Netherlands using structured additive regression. International Journal of Health Geographics. 2017;(1). Bron | DOI