Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen

Kaarten op GGD- en gemeenteniveau

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen

In 2012 is voor de eerste keer de ‘Gezondheidsmonitor GGD’en, CBS en RIVM’ afgenomen. Het betreft de volwassenen en de ouderen (personen van 19 jaar en ouder). Na opschoning van de gegevens betreft het gegevens over 387.195 mensen waarvan 376.384 (97,2%) zijn geënquêteerd door de GGD’en en 10.811 (2,8%) door het CBS. In 2016 is voor de tweede keer de Monitor Volwassenen en Ouderen afgenomen. Het totaal aantal respondenten in 2016 is 457.153, hiervan zijn 450.146 respondenten afkomstig van de GGD'en en 7.007 (1,5%) uit de CBS Gezondheidsenquête. De cijfers van de Gezondheidsmonitor leveren input voor landelijk, regionaal en lokaal gezondheidsbeleid. Met de decentralisaties in het sociaal domein, die de laatste jaren zijn doorgevoerd, hebben gemeenten en gezondheidsorganisaties een toegenomen behoefte aan gegevens over gezondheid en leefstijl.

Kaarten op Volksgezondheidenzorg.info

Op deze website staan een groot aantal kaarten over gezondheids- en leefstijlindicatoren op basis van Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD’en, CBS en RIVM, 2016. Deze zijn te vinden bij de verschillende onderwerpen onder het hoofdstuk 'Regionaal & Internationaal'. Zowel op GGD-niveau als op gemeenteniveau zijn er kaarten opgenomen. De gemeentekaarten zijn te bereiken via een link vanuit de tekst bij de kaart op GGD-niveau.

Meer informatie

Experts en redactie

Kaarten op wijkniveau

Kaarten op wijkniveau in VZinfo

Het RIVM heeft cijfers over gezondheid en leefstijl berekend voor alle wijken en buurten in Nederland op basis van de 387.195 respondenten van de Gezondheidsmonitor volwassenen 2012 van GGD’en, CBS en RIVM. Omdat er vaak te weinig respondenten per wijk of buurt zijn, gebruikt het RIVM een model waarmee de cijfers berekend kunnen worden. Dit zijn zogenaamde kleine-domeinschatters.

Meer informatie