Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Gezondheidsmonitor Jeugd 2015

Roken middelbare scholieren (klas 2 en klas 4)

Roken, 2015

Jeugd voortgezet onderwijs (klas 2 en klas 4), naar geslacht, leerjaar en onderwijsniveau

 

Ooit gerookt:
een hele
sigaret of meer (%)

Ooit gerookt:
alleen een paar
trekjes  (%)

Rookt
minstens 1x
p.w. (%)

Rookt elke dag
(%)

totaal

15,4 (14,4 - 16,4)

9,6 (8,7 - 10,6)

7,8 (7,0 - 8,7)

5,4 (4,7 - 6,3)

Geslacht

jongens

15,1 (13,8 - 16,6)

10,7 (9,3 - 12,2)

8,1 (6,9 - 9,5)

6,0 (4,9 - 7,4)

meisjes

15,8 (14,5 - 17,0)

8,3 (7,3 - 9,3)

7,4 (6,6 - 8,4)

4,6 (3,9 - 5,5)

Leerjaar

klas 2

6,5 (5,7 - 7,5)

8,2 (7,0 - 9,7)

2,6 (2,1 - 3,2)

1,2 (1,0 - 1,4)

klas 4

24,1 (22,4 - 25,8)

11,0 (9,7 - 12,4)

12,9 (11,4 - 14,6)

9,6 (8,2 - 11,2)

Onderwijsniveau

vmbo-bk

20,4 (18,5 - 22,4)

10,1 (9,0 - 11,2)

12,8 (11,2 - 14,6)

9,6 (8,1 - 11,3)

vmbo-gt

17,0 (15,2 - 18,9)

10,3 (8,7 - 12,2)

7,6 (6,5 - 8,9)

5,3 (4,3 - 6,4)

havo

14,2 (12,2 - 16,6)

10,0 (7,8 - 12,7)

7,6 (5,5 - 10,3)

5,1 (3,2 - 7,8)

vwo

7,4 (6,4 - 8,4)

6,9 (6,0 - 8,0)

2,2 (1,8 - 2,7)

1,1 (0,8 - 1,5)

 • Tussen haakjes staat het 95% betrouwbaarheidsinterval (95% BI)

Vijf procent van de jongeren rookt elke dag

Vijftien procent van de scholieren (klas 2 en klas 4) heeft ooit een sigaret gerookt en nog eens 10% heeft wel eens een trekje gerookt. Het aantal jongeren dat dagelijks rookt is veel lager: ongeveer 5%. Acht procent rookt elke week, maar niet iedere dag. Het aantal rokers in klas 4 is beduidend hoger dan in klas 2. Er is geen verschil in rookgedrag tussen jongens en meisjes. Wel is er een groot verschil naar onderwijsniveau: scholieren van het vmbo roken veel vaker dan scholieren van het vwo.

Meer informatie

Deze cijfers hebben betrekking op scholieren in klas 2 en 4 van de Gezondheidsmonitor Jeugd van de GGD'en. Vanwege het verschil in leeftijdsgroep kunnen deze cijfers afwijken van het gemiddelde bij het onderwerp roken. Daar worden cijfers gepresenteerd uit het Peilstationsonderzoek Scholieren van het Trimbos-Instituut. Voor meer informatie over deze verschillen, zie bronverantwoording.

Alcoholgebruik middelbare scholieren (klas 2 en klas 4)

Alcoholgebruik: ooit of in de laatste vier weken, 2015

Jeugd voortgezet onderwijs (klas 2 en klas 4), naar geslacht, leerjaar en onderwijsniveau

 

Ooit een heel glas of
meer gedronken (%)

Ooit alcohol
gedronken: alleen
een paar slokjes  (%)

Afgelopen 4 weken
alcohol gedronken (%)

totaal

34,6 (33,2 - 36,0)

24,2 (22,9 - 25,6)

31,2 (29,9 - 32,6)

Geslacht

jongens

36,4 (34,5 - 38,4)

24,4 (22,5 - 26,4)

32,1 (30,3 - 33,9)

meisjes

32,2 (30,4 - 34,1)

24,0 (22,2 - 25,8)

30,1 (28,3 - 32,0)

Leerjaar

klas 2

16,2 (14,7 - 18,0)

29,7 (27,7 - 31,7)

13,8 (12,5 - 15,1)

klas 4

52,5 (50,2 - 54,7)

18,9 (17,1 - 20,8)

48,2 (46,0 - 50,4)

Onderwijsniveau

vmbo-bk

36,4 (33,9 - 39,1)

22,0 (19,9 - 24,1)

34,0 (31,5 - 36,6)

vmbo-gt

36,5 (34,1 - 39,1)

23,2 (20,9 - 25,6)

32,3 (30,0 - 34,6)

havo

36,2 (33,1 - 39,4)

26,5 (23,3 - 30,1)

32,6 (29,6 - 35,7)

vwo

25,4 (23,6 - 27,2)

25,4 (23,6 - 27,2)

23,3 (21,5 - 25,1)

 • Tussen haakjes staat het 95% betrouwbaarheidsinterval (95% BI)

Bijna zestig procent van de jongeren heeft ooit alcohol gedronken

Van de jongeren (klas 2 en klas 4) heeft 59% ooit in zijn of haar leven alcohol gedronken en ruim een derde heeft ooit een heel glas of meer gedronken. Iets meer dan 30% heeft in de afgelopen 4 weken alcohol gedronken (één of meer glazen of alleen een paar slokjes). Tussen klas 2 en klas 4 neem het alcoholgebruik sterk toe. In klas 4 heeft bijna 50% in de afgelopen maand alcohol gedronken, vergeleken met 14% in klas 2. Op het vwo wordt minder gedronken dan op de havo en het vmbo

Meer informatie

Het cijfer bij het onderwerp alcoholgebruik kan afwijken van het gemiddelde dat hier wordt gepresenteerd. Voor meer informatie over deze verschillen, zie bronverantwoording.

Dronken of aangeschoten en binge drinken middelbare scholieren (klas 2 en klas 4)

Dronken/aangeschoten zijn en binge drinken 2015

Jeugd voortgezet onderwijs (klas 2 en klas 4), naar geslacht, leerjaar en onderwijsniveau

 

Ooit dronken of
aangeschoten
geweest (%)

Afgelopen 4 weken
dronken of
aangeschoten
geweest (%)

Afgelopen 4 weken
vijf of meer drankjes
bij één gelegenheid
gedronken (%)

totaal

27,5 (26,2 - 28,8)

15,2 (14,2 - 16,3)

22,0 (20,9 - 23,2)

Geslacht

jongens

27,6 (25,8 - 29,5)

15,7 (14,2 - 17,3)

23,6 (21,9 - 25,4)

meisjes

27,4 (25,6 - 29,2)

14,6 (13,3 - 16,1)

19,9 (18,6 - 21,3)

Leerjaar

klas 2

11,1 (9,7 - 12,7)

4,1 (3,3 - 5,0)

8,3 (7,3 - 9,5)

klas 4

43,4 (41,3 - 45,6)

26,1 (24,2 - 28,0)

35,3 (33,3 - 37,4)

Onderwijsniveau

vmbo-bk

29,3 (27,0 - 31,8)

14,3 (13,1 - 15,6)

26,9 (24,6 - 29,3)

vmbo-gt

28,5 (26,3 - 30,8)

16,6 (14,7 - 18,6)

24,4 (22,3 - 26,7)

havo

29,7 (26,6 - 33,0)

17,3 (14,7 - 20,3)

21,2 (18,7 - 23,9)

vwo

19,3 (17,6 - 21,1)

10,0 (8,8 - 11,2)

11,9 (10,7 - 13,2)

 • Tussen haakjes staat het 95% betrouwbaarheidsinterval (95% BI)

Ruim 40% klas 4-scholieren ooit dronken of aangeschoten geweest

Meer dan een kwart van de jongeren (klas 2 en klas 4) is ooit in zijn of haar leven dronken of aangeschoten geweest. Voor leerlingen in klas 4 van het voortgezet onderwijs geldt dat voor meer dan 40%, vergeleken met ruim 10% in klas 2. Ruim een kwart van de vierdeklassers  is in de afgelopen maand dronken of aangeschoten geweest. Er is daarbij geen verschil tussen jongens en meisjes.

35% van de vierdeklassers is binge-drinker

Van de vierdeklassers heeft 35% in de afgelopen maand 5 of meer drankjes gedronken bij 1 gelegenheid (binge drinken). Van de tweedeklassers was dat 8%. Binge drinken komt minder vaak voor bij vwo-leerlingen dan bij leerlingen van de andere onderwijsniveaus. 

Meer informatie

Het cijfer bij het onderwerp alcoholgebruik kan afwijken van het gemiddelde dat hier wordt gepresenteerd. Voor meer informatie over deze verschillen, zie bronverantwoording.

 

Softdrugsgebruik middelbare scholieren (klas 2 en klas 4)

Gebruik van wiet of hasj 2015

Jeugd voortgezet onderwijs (klas 2 en klas 4), naar geslacht, leerjaar en onderwijsniveau

 

Ooit gebruikt (%)

In de laatste 4 weken
gebruikt (%)

totaal

11,0 (10,0 - 12,1)

5,5 (4,9 - 6,3)

Geslacht

jongens

12,5 (11,0 - 14,2)

6,2 (5,4 - 7,1)

meisjes

9,1 (8,0 - 10,2)

4,7 (3,8 - 5,8)

Leerjaar

klas 2

3,7 (2,8 - 5,0)

1,4 (1,1 - 2,0)

klas 4

18,1 (16,5 - 19,9)

9,6 (8,4 - 10,9)

Onderwijsniveau

vmbo-bk

11,4 (9,9 - 13,1)

6,3 (5,0 - 8,0)

vmbo-gt

10,5 (9,0 - 12,1)

5,2 (4,3 - 6,4)

havo

13,5 (10,9 - 16,6)

6,4 (5,0 - 8,3)

vwo

7,7 (6,7 - 8,9)

3,7 (3,0 - 4,7)

 • Tussen haakjes staat het 95% betrouwbaarheidsinterval (95% BI)

Een op de tien jongeren heeft ooit wiet of hasj gebruikt

Een op de tien jongeren (klas 2 en klas 4) geeft aan dat ze ooit wiet of hasj gebruikt hebben: 18% van de vierdeklassers en 4% van de tweedeklassers. Bijna 10% van de vierdeklassers gebruikte in de afgelopen maand. In klas 2 gebeurde dat nog nauwelijks. Leerlingen van het vwo gebruiken het minst vaak wiet of hasj, maar de verschillen ten opzichte van de lagere onderwijsniveaus zijn niet groot. 

Meer informatie

Het cijfer bij het onderwerp drugsgebruik kan afwijken van het gemiddelde dat hier wordt gepresenteerd. Voor meer informatie over deze verschillen, zie bronverantwoording.

Gebruik van harddrugs en andere middelen middelbare scholieren (klas 2 en klas 4)

Gebruik van harddrugs en andere middelen, 2015

Jeugd voortgezet onderwijs (klas 2 en klas 4), naar geslacht, leerjaar en onderwijsniveau

 

Ooit XTC,
cocaïne,
paddos, amfetamine,
LSD, GHB of
heroïne gebruikt (% )

Ooit lachgas
gebruikt  (%)

In de laatste 4
weken XTC,
cocaïne, paddos,
amfetamine,
LSD, GHB of
heroïne
gebruikt (% )

In de laatste 4
weken  lachgas
gebruikt  (%)

totaal

1,6 (1,4 - 1,9)

3,7 (3,0 - 4,5)

0,6 (0,4 - 0,9)

1,0 (0,6 - 1,7)

Geslacht

jongens

1,7 (1,3 - 2,2)

4,2 (3,1 - 5,6)

0,7 (0,4 - 1,2)

1,4 (0,8 - 2,6)

meisjes

1,5 (1,3 - 1,8)

3,0 (2,5 - 3,7)

0,4 (0,3 - 0,5)

0,5 (0,4 - 0,7)

Leerjaar

klas 2

0,5 (0,4 - 0,7)

2,7 (1,7 - 4,1)

0,1 (0,1 - 0,2)

0,8 (0,3 - 1,7)

klas 4

2,7 (2,3 - 3,3)

4,7 (3,8 - 5,7)

1,0 (0,7 - 1,6)

1,3 (0,7 - 2,5)

Onderwijsniveau

vmbo-bk

2,3 (1,9 - 2,9)

3,5 (2,7 - 4,4)

0,8 (0,6 - 1,1)

0,7 (0,5 - 1,0)

vmbo-gt

1,9 (1,3 - 2,7)

3,7 (2,7 - 4,9)

0,8 (0,4 - 1,6)

1,1 (0,5 - 2,4)

havo

1,3 (1,1 - 1,6)

5,1 (3,3 - 7,9)

0,5 (0,3 - 0,7)

1,5 (0,6 - 4,0)

vwo

0,7 (0,4 - 1,0)

1,7 (1,3 - 2,1)

0,1 (0,1 - 0,1)

0,5 (0,3 - 0,8)

 • Tussen haakjes staat het 95% betrouwbaarheidsinterval (95% BI)

Harddruggebruik onder scholieren is laag

Minder dan 2% van de jongeren (klas 2 en klas 4) heeft ooit een vorm van harddrugs gebruikt. In de afgelopen maand is dat zelfs minder dan 1%. Lachgas wordt iets vaker gebruikt: ongeveer 4% heeft ooit lachgas gebruikt en ongeveer 1% heeft dat in de afgelopen maand gebruikt. Leerlingen van het vwo gebruiken het minst vaak een vorm van harddrugs of lachgas.

Meer informatie

Het cijfer bij het onderwerp drugsgebruik kan afwijken van het gemiddelde dat hier wordt gepresenteerd. Voor meer informatie over deze verschillen, zie bronverantwoording.

Roken middelbare scholieren (klas 2 en klas 4) per GGD-regio

Roken 2015

per GGD-regio, middelbare scholieren (klas 2 en klas 4)
Roken 2015
GGD-regioPercentage
GGD AmsterdamGeen gegevens
GGD Brabant-ZuidoostGeen gegevens
GGD Drenthe6,4
GGD FlevolandGeen gegevens
GGD FryslânGeen gegevens
GGD Gelderland-MiddenGeen gegevens
GGD Gelderland-Zuid5,3
GGD Gooi en Vechtstreek6,7
GGD Groningen6,9
GGD HaaglandenGeen gegevens
GGD Hart voor Brabant4,7
GGD Hollands MiddenGeen gegevens
GGD Hollands Noorden5,4
GGD IJssellandGeen gegevens
GGD Kennemerland6,1
GGD Limburg-Noord4,2
GGD Noord- en Oost-Gelderland5,2
GGD regio Utrecht4,1
GGD Rotterdam-Rijnmond4,7
GGD Twente7,1
GGD West-Brabant4,1
GGD Zaanstreek-WaterlandGeen gegevens
GGD ZeelandGeen gegevens
GGD Zuid-Holland ZuidGeen gegevens
GGD Zuid-Limburg4,1
View all detail data

Roken naar regio

In Nederland rookt 5% van de scholieren (klas 2 en klas 4) dagelijks. Per regio varieert het percentage van 4 tot 7%.

Gezondheidsmonitor Jeugd

In elke GGD regio is een steekproef genomen van tweede en vierde klassen van het regulier voortgezet onderwijs. De omvang van de steekproeven verschilde per regio (zie Inleiding). In 14 van de 25 regio’s was de steekproef groot genoeg om prevalentiecijfers op regionaal niveau (GGD regio) te verkrijgen en in 9 van die 14 GGD regio’s zijn ook prevalentiecijfers op gemeenteniveau beschikbaar.

Roken naar gemeente

Negen GGD’en hebben per gemeente cijfers uit de Gezondheidsmonitor Jeugd. Naast de landelijke standaardvragen hebben deze GGD’en ook vragen gesteld over onderwerpen die lokaal relevant zijn. De resultaten zijn veelal toegankelijk via de eigen website van deze GGD’en:

•    Gelderland-Zuid 
•    Hollands Noorden
•    Kennemerland
•    Limburg-Noord
•    Noord- en Oost-Gelderland
•    Rotterdam-Rijnmond
•    Twente
•    Regio Utrecht
•    Zuid Limburg

Meer informatie

Bronnen en literatuur

Bronnen

 1. Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 GGD'en en RIVM, Gezondheidsmonitor Jeugd. zorggegevens.nl

Alcoholgebruik middelbare scholieren (klas 2 en klas 4) per GGD-regio

Alcoholgebruik afgelopen vier weken 2015

per GGD-regio, middelbare scholieren (klas 2 en klas 4)
Alcoholgebruik afgelopen vier weken 2015
GGD-regioPercentage
GGD AmsterdamGeen gegevens
GGD Brabant-ZuidoostGeen gegevens
GGD Drenthe37,5
GGD FlevolandGeen gegevens
GGD FryslânGeen gegevens
GGD Gelderland-MiddenGeen gegevens
GGD Gelderland-Zuid34,7
GGD Gooi en Vechtstreek38,7
GGD Groningen37,6
GGD HaaglandenGeen gegevens
GGD Hart voor Brabant41,9
GGD Hollands MiddenGeen gegevens
GGD Hollands Noorden34,8
GGD IJssellandGeen gegevens
GGD Kennemerland29,3
GGD Limburg-Noord38,7
GGD Noord- en Oost-Gelderland33,3
GGD regio Utrecht26,8
GGD Rotterdam-Rijnmond25,2
GGD Twente40,8
GGD West-Brabant34,5
GGD Zaanstreek-WaterlandGeen gegevens
GGD ZeelandGeen gegevens
GGD Zuid-Holland ZuidGeen gegevens
GGD Zuid-Limburg35,9
View all detail data

Alcoholgebruik naar regio

In Nederland heeft 31% van de scholieren (klas 2 en klas 4) in de afgelopen vier weken alcohol gedronken (één of meer glazen of alleen een paar slokjes). Per regio varieert het percentage van 25 tot 42%.

Gezondheidsmonitor Jeugd

In elke GGD regio is een steekproef genomen van tweede en vierde klassen van het regulier voortgezet onderwijs. De omvang van de steekproeven verschilde per regio (zie Inleiding). In 14 van de 25 regio’s was de steekproef groot genoeg om prevalentiecijfers op regionaal niveau (GGD regio) te verkrijgen en in 9 van die 14 GGD regio’s zijn ook prevalentiecijfers op gemeenteniveau beschikbaar.

Alcoholgebruik naar gemeente

Negen GGD’en hebben per gemeente cijfers uit de Gezondheidsmonitor Jeugd. Naast de landelijke standaardvragen hebben deze GGD’en ook vragen gesteld over onderwerpen die lokaal relevant zijn. De resultaten zijn veelal toegankelijk via de eigen website van deze GGD’en:

•    Gelderland-Zuid 
•    Hollands Noorden
•    Kennemerland
•    Limburg-Noord
•    Noord- en Oost-Gelderland
•    Rotterdam-Rijnmond
•    Twente
•    Regio Utrecht
•    Zuid Limburg

Meer informatie

Bronnen en literatuur

Bronnen

 1. Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 GGD'en en RIVM, Gezondheidsmonitor Jeugd. zorggegevens.nl

Dronken of aangeschoten middelbare scholieren (klas 2 en klas 4) per GGD-regio

Dronken of aangeschoten afgelopen vier weken 2015

per GGD-regio, middelbare scholieren (klas 2 en klas 4)
Dronken of aangeschoten afgelopen vier weken 2015
GGD-regioPercentage
GGD AmsterdamGeen gegevens
GGD Brabant-ZuidoostGeen gegevens
GGD Drenthe16,3
GGD FlevolandGeen gegevens
GGD FryslânGeen gegevens
GGD Gelderland-MiddenGeen gegevens
GGD Gelderland-Zuid16,8
GGD Gooi en Vechtstreek22,9
GGD Groningen20,5
GGD HaaglandenGeen gegevens
GGD Hart voor Brabant18,7
GGD Hollands MiddenGeen gegevens
GGD Hollands Noorden18,7
GGD IJssellandGeen gegevens
GGD Kennemerland16,4
GGD Limburg-Noord18,0
GGD Noord- en Oost-Gelderland13,2
GGD regio Utrecht13,3
GGD Rotterdam-Rijnmond11,5
GGD Twente15,8
GGD West-Brabant15,9
GGD Zaanstreek-WaterlandGeen gegevens
GGD ZeelandGeen gegevens
GGD Zuid-Holland ZuidGeen gegevens
GGD Zuid-Limburg16,1
View all detail data

Dronken of aangeschoten naar regio

In Nederland is 15% van de scholieren (klas 2 en klas 4) in de afgelopen vier weken dronken of aangeschoten geweest. Per regio varieert het percentage van 12 tot 23%.

Gezondheidsmonitor Jeugd

In elke GGD regio is een steekproef genomen van tweede en vierde klassen van het regulier voortgezet onderwijs. De omvang van de steekproeven verschilde per regio (zie Inleiding). In 14 van de 25 regio’s was de steekproef groot genoeg om prevalentiecijfers op regionaal niveau (GGD regio) te verkrijgen en in 9 van die 14 GGD regio’s zijn ook prevalentiecijfers op gemeenteniveau beschikbaar.

Dronken of aangeschoten naar gemeente

Negen GGD’en hebben per gemeente cijfers uit de Gezondheidsmonitor Jeugd. Naast de landelijke standaardvragen hebben deze GGD’en ook vragen gesteld over onderwerpen die lokaal relevant zijn. De resultaten zijn veelal toegankelijk via de eigen website van deze GGD’en:

•    Gelderland-Zuid 
•    Hollands Noorden
•    Kennemerland
•    Limburg-Noord
•    Noord- en Oost-Gelderland
•    Rotterdam-Rijnmond
•    Twente
•    Regio Utrecht
•    Zuid Limburg

Meer informatie

Bronnen en literatuur

Bronnen

 1. Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 GGD'en en RIVM, Gezondheidsmonitor Jeugd. zorggegevens.nl

Binge drinken middelbare scholieren (klas 2 en klas 4) per GGD-regio

Binge drinken afgelopen vier weken 2015

per GGD-regio, middelbare scholieren (klas 2 en klas 4)
Binge drinken afgelopen vier weken 2015
GGD-regioPercentage
GGD AmsterdamGeen gegevens
GGD Brabant-ZuidoostGeen gegevens
GGD Drenthe26,0
GGD FlevolandGeen gegevens
GGD FryslânGeen gegevens
GGD Gelderland-MiddenGeen gegevens
GGD Gelderland-Zuid23,8
GGD Gooi en Vechtstreek26,6
GGD Groningen28,1
GGD HaaglandenGeen gegevens
GGD Hart voor Brabant29,0
GGD Hollands MiddenGeen gegevens
GGD Hollands Noorden25,2
GGD IJssellandGeen gegevens
GGD Kennemerland20,1
GGD Limburg-Noord28,6
GGD Noord- en Oost-Gelderland21,1
GGD regio Utrecht17,9
GGD Rotterdam-Rijnmond17,2
GGD Twente28,7
GGD West-Brabant25,9
GGD Zaanstreek-WaterlandGeen gegevens
GGD ZeelandGeen gegevens
GGD Zuid-Holland ZuidGeen gegevens
GGD Zuid-Limburg25,9
View all detail data

Binge drinken naar regio

In Nederland heeft 22% van de scholieren (klas 2 en klas 4) in de afgelopen vier weken vijf of meer drankjes bij één gelegenheid gedronken (binge drinkenHet drinken van 5 glazen alcohol of meer bij één gelegenheid." href="/afkortingen#Binge_drinken">binge drinken). Per regio varieert het percentage van 17 tot 29%.

Gezondheidsmonitor Jeugd

In elke GGD regio is een steekproef genomen van tweede en vierde klassen van het regulier voortgezet onderwijs. De omvang van de steekproeven verschilde per regio (zie Inleiding). In 14 van de 25 regio’s was de steekproef groot genoeg om prevalentiecijfers op regionaal niveau (GGD regio) te verkrijgen en in 9 van die 14 GGD regio’s zijn ook prevalentiecijfers op gemeenteniveau beschikbaar.

Binge drinken naar gemeente

Negen GGD’en hebben per gemeente cijfers uit de Gezondheidsmonitor Jeugd. Naast de landelijke standaardvragen hebben deze GGD’en ook vragen gesteld over onderwerpen die lokaal relevant zijn. De resultaten zijn veelal toegankelijk via de eigen website van deze GGD’en:

•    Gelderland-Zuid 
•    Hollands Noorden
•    Kennemerland
•    Limburg-Noord
•    Noord- en Oost-Gelderland
•    Rotterdam-Rijnmond
•    Twente
•    Regio Utrecht
•    Zuid Limburg

Meer informatie

Bronnen en literatuur

Bronnen

 1. Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 GGD'en en RIVM, Gezondheidsmonitor Jeugd. zorggegevens.nl

Softdrugsgebruik middelbare scholieren (klas 2 en klas 4) per GGD-regio

Softdrugsgebruik 2015

per GGD-regio, middelbare scholieren (klas 2 en klas 4)
Softdrugsgebruik 2015
GGD-regioPercentage
GGD AmsterdamGeen gegevens
GGD Brabant-ZuidoostGeen gegevens
GGD Drenthe11,1
GGD FlevolandGeen gegevens
GGD FryslânGeen gegevens
GGD Gelderland-MiddenGeen gegevens
GGD Gelderland-Zuid11,0
GGD Gooi en Vechtstreek18,6
GGD Groningen14,8
GGD HaaglandenGeen gegevens
GGD Hart voor Brabant8,7
GGD Hollands MiddenGeen gegevens
GGD Hollands Noorden13,1
GGD IJssellandGeen gegevens
GGD Kennemerland14,4
GGD Limburg-Noord8,9
GGD Noord- en Oost-Gelderland8,5
GGD regio Utrecht9,6
GGD Rotterdam-Rijnmond10,0
GGD Twente8,3
GGD West-Brabant8,2
GGD Zaanstreek-WaterlandGeen gegevens
GGD ZeelandGeen gegevens
GGD Zuid-Holland ZuidGeen gegevens
GGD Zuid-Limburg12,2
View all detail data

Gebruik van wiet of hasj naar regio

In Nederland heeft 11% van de scholieren (klas 2 en klas 4) ooit wiet of hasj gebruikt. Per regio varieert het percentage van 17 tot 29%.

Gezondheidsmonitor Jeugd

In elke GGD regio is een steekproef genomen van tweede en vierde klassen van het regulier voortgezet onderwijs. De omvang van de steekproeven verschilde per regio (zie Inleiding). In 14 van de 25 regio’s was de steekproef groot genoeg om prevalentiecijfers op regionaal niveau (GGD regio) te verkrijgen en in 9 van die 14 GGD regio’s zijn ook prevalentiecijfers op gemeenteniveau beschikbaar.

Gebruik van wiet of hasj naar gemeente

Negen GGD’en hebben per gemeente cijfers uit de Gezondheidsmonitor Jeugd. Naast de landelijke standaardvragen hebben deze GGD’en ook vragen gesteld over onderwerpen die lokaal relevant zijn. De resultaten zijn veelal toegankelijk via de eigen website van deze GGD’en:

•    Gelderland-Zuid 
•    Hollands Noorden
•    Kennemerland
•    Limburg-Noord
•    Noord- en Oost-Gelderland
•    Rotterdam-Rijnmond
•    Twente
•    Regio Utrecht
•    Zuid Limburg

Meer informatie

Bronnen en literatuur

Bronnen

 1. Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 GGD'en en RIVM, Gezondheidsmonitor Jeugd. zorggegevens.nl

Verantwoording

Definities
 • Ervaren gezondheid

  Ervaren gezondheid is oordeel over eigen gezondheid

  Ervaren gezondheid, ook wel subjectieve gezondheid of gezondheidsbeleving genoemd, weerspiegelt het oordeel over de eigen gezondheid.

  Ervaren gezondheid wordt gemeten met behulp van de vraag: 'Hoe is over het algemeen je gezondheid?’ met de antwoordopties: Zeer goed; Goed; Gaat wel; Slecht; Zeer slecht'. In de tabel zijn de antwoordcategorieën (zeer goed of goed) samengenomen.

 • De SDQ: ‘Vragenlijst Sterke Kanten en Moeilijkheden’

  De SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire) is een van oorsprong een Engelse vragenlijst (zie http://www.sdqinfo.com/ ) die in Nederland onder meer wordt gebruikt in de Jeugdgezondheidszorg (zie http://www.ggdghorkennisnet.nl/?file=2576&m=1311083734&action=file.download)

  De vragenlijst is bedoeld om kinderen met een hoog risico op psychosociale problemen te identificeren. De vragenlijst bevat in totaal 25 items, die betrekking hebben op de volgende vijf subschalen:

  • Hyperactiviteit / aandachtstekort
  • Emotionele problemen
  • Problemen met leeftijdsgenoten
  • Gedragsproblemen
  • Pro-sociaal gedrag

  De 25 items zijn geformuleerd aan de hand van stellingen (zie vraag 11 in de Vragenlijst Gezondheidsmonitor Jeugd 2015)

  Met de SDQ kunnen een Totale Probleemscore en scores op de vijf subschalen berekend worden. De Totale Probleemscore is opgebouwd uit de scores op  hyperactiviteit /aandachtstekort,  emotionele problemen, problemen met leeftijdsgenoten en gedragsproblemen. De score op pro-sociaal gedrag maakt geen deel uit van de Totale Probleemscore. De scores worden onderverdeeld in drie categorieën die in het Engels ‘normal’,  ‘borderline’ en ‘abnormal’ worden genoemd. In het Nederlands is er voor deze categorieën geen standaard benaming die door iedereen wordt gebruikt. In de tabellen die hier zijn gepresenteerd zijn de categorieën ‘grensgebied’ (bordeline) en ‘afwijkend’ (abnormal) samen genomen.

 • Weerbaarheid

  De vraag over weerbaarheid bestaat uit acht items met een score van 1 tot 5 (zie Vragenlijst Gezondheidsmonitor Jeugd 2015). Eerst worden alle items zo gecodeerd dat lage waarden altijd ongunstig zijn en hoge waarden gunstig. Vervolgens wordt de gemiddelde score van de acht items berekend. Een gemiddelde score van 1 t/m 3 is onvoldoende weerbaar en een gemiddelde score van 4 of 5 is voldoende weerbaar.

 • Normen en adviezen voor sport en bewegen

  Definitie Beweegrichtlijnen

  De Gezondheidsraad publiceerde in augustus 2017 het adviesrapport ‘Beweegrichtlijnen 2017’. In november 2017 zijn de beweegrichtlijnen die in dit rapport zijn onderbouwd aangenomen door de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Zorg.

  De beweegrichtlijnen zijn als volgt gedefinieerd:

  Volwassenen en ouderen

  • Bewegen is goed, meer bewegen is beter
  • Doe minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, zoals wandelen en fietsen, verspreid over diverse dagen. Langer, vaker en/of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel
  • Doe minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten, voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen.
  • En: voorkom veel stilzitten

  Kinderen van 4 tot 18 jaar

  • Bewegen is goed, meer bewegen is beter
  • Doe minstens elke dag een uur matig intensieve inspanning. Langer, vaker en/of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel
  • Doe minstens driemaal per week spier- en botversterkende activiteiten​

  De Gezondheidsraad hanteert de volgende onderliggende definities in haar adviesrapport.

  Beweging kent verschillende vormen.

  • Bewegen (ook wel lichamelijke activiteit) is gedefinieerd als elke lichaamsbeweging door skeletspieren die resulteert in energieverbruik. In de context van de beweegrichtlijnen gaat het hierbij om activiteiten waarbij een of meer grote spiergroepen betrokken zijn. De meeste vormen van lichamelijke activiteit bestaan zowel uit een duur- als een krachtcomponent.
  • Balansoefeningen zijn statische en dynamische oefeningen gericht op het verbeteren van balans terwijl iemand staat of beweegt, zoals op een been staan of een voorwerp van de grond oprapen.
  • Botversterkende activiteiten bestaan uit krachttraining en activiteiten waarbij het lichaam met het eigen gewicht wordt belast, zoals springen, traplopen, wandelen, hardlopen en dansen.
  • Duurtraining omvat activiteiten gericht op het uithoudingsvermogen. Hierbij zijn gewoonlijk grote spiergroepen betrokken en wordt op een snelheid bewogen die langer dan een paar minuten vol te houden is. Voorbelleden zijn wandelen, zwemmen, fietsen en dansen.
  • Krachttraining: zie spierversterkende activiteiten. Voorbeelden zijn oefeningen waarbij lichaamsgewicht, losse gewichten (halters) of machines als weerstand worden gebruikt.
  • Spierversterkende activiteiten (krachttraining of de combinatie van kracht- en duuractiviteiten) omvatten activiteiten om kracht, vermogen, uithoudingsvermogen en omvang van de skeletspieren te verbeteren. Voorbeelden zijn krachttrainingsoefeningen met eigen lichaamsgewicht en duuractiviteiten als fietsen.

  De hoeveelheid bewegen wordt bepaald door de intensiteit, frequentie en duur/volume.

  • Metabole equivalent (MET) is een meeteenheid om de intensiteit van lichamelijke activiteit te definiëren, in veelvouden van de benodigde energie in rust. Eén MET is het energieverbruik in rust.
  • Absolute intensiteit is ingedeeld in licht, matig en zwaar.
   1. Lichte lichamelijke activiteit bestaat uit activiteiten waarbij iemand rechtop staat of licht beweegt. Voorbeleden zijn koken, boodschappen doen, darten. Het energieverbruik varieert van 1,6 tot en met 2,9 MET.
   2. Matige lichamelijke activiteit betreft activiteiten op een intensiteit die wat moeite kost, maar waarbij praten mogelijk blijft. Voorbeelden zijn wandelen, fietsen en rustig zwemmen. Het energieverbruik varieert van 3,0 MET t/m 5,9 MET.
   3. Zwaar intensieve activiteit leidt ertoe dat iemand zwaarder gaat ademen of gaat puffen en hijgen, afhankelijk van hoe fit iemand is. Voorbeelden zijn aerobics, hardlopen, wielrennen en bepaalde competitieve sporten. Het energieverbruik is 6 MET of meer.

  Duur betreft de tijd dat een lichamelijke activiteit per sessie wordt volgehouden (aantal minuten zitten of wandelen) of de totale tijd waarin de lichamelijke activiteit wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld aantal minuten zitten of wandelen per week).

  Frequentie betreft het aantal keer per tijdseenheid dat een bepaalde lichamelijke activiteit wordt uitgevoerd, veelal uitgedrukt in keren per dag of per week.

  Volume (per training) betreft het aantal oefeningen, sets en herhalingen binnen een set per training.

  Zitten (ook wel sedentair gedrag) omvat zittende en (half)liggende activiteiten, waarbij weinig energie wordt verbruikt (≤1,5 metabole equivalenten (MET), met uitzondering van slapen. Voorbeelden zijn tv-kijken, lezen, naaien, op de computer werken, zittend gamen of zitten tijdens transport.

 • Social media en gamen

  De jongeren beantwoordden 7 vragen over social media gebruik en 7 vragen over gamen (zie vraag 39 van Vragenlijst Gezondheidsmonitor Jeugd 2015). Risico op problematisch gebruik van social media werd gedefinieerd als een ongunstige gemiddelde score op alle 7 vragen in combinatie met (heel) vaak slaap tekort komen door gebruik van social media of (heel) vaak huiswerk afraffelen om op social media te kunnen. Risico op problematisch gamen werd op dezelfde manier gedefinieerd als (heel) vaak slaap tekort komen door gamen of (heel) vaak huiswerk afraffelen om te kunnen gamen.

Bronverantwoording
 • Gezondheidsmonitor jeugd

  De anonieme digitale vragenlijst is afgenomen op school in tweede en vierde klassen van het reguliere voortgezet onderwijs. Per GGD-regio waren er grote verschillen in het aantal deelnemende schoolklassen. Voor deze verschillen is gecorrigeerd d.m.v. ‘weging’ zodat in de landelijk prevalentiecijfers de verschillende regio’s vertegenwoordigd zijn naar rato van de werkelijke aantallen tweede klas- en vierde klas-leerlingen in de regio. Met andere woorden leerlingen uit regio’s waar maar weinig leerlingen meededen, tellen voor de landelijke cijfers zwaarder mee dan leerlingen uit regio’s waar veel leerlingen meededen. Om cijfers te verkrijgen die zo representatief mogelijk zijn voor de werkelijkheid, is ook gewogen naar geslacht, leerjaar (klas 2 of klas 4), onderwijsniveau (vmbo-bk, vmbo-gt, havo, vwo) en stedelijkheid van de gemeente waar de leerling woont.

 • Gegevens naar gemeente

  Negen GGD’en hebben per gemeente cijfers uit de Gezondheidsmonitor Jeugd. Naast de landelijke standaardvragen hebben deze GGD’en ook vragen gesteld over onderwerpen die lokaal relevant zijn. De resultaten zijn veelal toegankelijk via de eigen website van deze GGD’en:

  •    Gelderland-Zuid 
  •    Hollands Noorden
  •    Kennemerland
  •    Limburg-Noord
  •    Noord- en Oost-Gelderland
  •    Rotterdam-Rijnmond
  •    Twente
  •    Regio Utrecht
  •    Zuid Limburg

  De resultaten per gemeente van de landelijke standaardvragen vindt u hier.

 • Aanvragen data voor wetenschappelijk onderzoek

  De Gezondheidsmonitor (doelgroep Volwassenen en Ouderen) is voor het eerst uitgevoerd in 2012 en opnieuw uitgevoerd in 2016 en 2020. De Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012 en Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 bevatten informatie over de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de Nederlandse bevolking van negentien jaar en ouder. De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 bevat informatie over de Nederlandse bevolking van achttien jaar en ouder. De Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012 en de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 en 2020 zijn uitgevoerd door de GGD’en, CBS en RIVM. In 2012, 2016 en 2020 deden respectievelijk ruim 387.000 personen, 457.000 personen en 539.900 personen mee aan het grootschalige vragenlijstonderzoek. De Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 en Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 bevatten informatie over de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van leerlingen in klas 2 en klas 4 van het voortgezet onderwijs. De Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 en 2019 zijn uitgevoerd door de GGD’en en RIVM. In 2015 hebben bijna 97.000 leerlingen en 377 scholen deelgenomen aan deze monitor. In 2019 waren dit 171.192 leerlingen en 707 scholen.

  Meer informatie over de Gezondheidsmonitors vind u hier en hier en voor Gezondheidsmonitors Jeugd vindt u hier. Gewoonlijk kunt u bij het digitale loket Gezondheidsmonitors data of cijfers aanvragen uit de Gezondheidsmonitors voor onderzoek en beleid op zowel lokaal als landelijk niveau. Omdat het digitale loket tijdelijk niet bereikbaar is, kunt u een aanvraag indienen via monitorgezondheid.nl. Momenteel zijn de data en cijfers beschikbaar uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 en uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2015, Gezondheidsmonitor Jeugd 2019. Data en cijfers uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 zijn beschikbaar vanaf najaar 2021. Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie over de aanvraag van cijfers of data uit de Gezondheidsmonitors? Stuur dan een e-mail.

 • Gezondheidsmonitor Jeugd en Peilstationsonderzoek Scholieren

  Het voordeel van de Gezondheidsmonitor Jeugd is vooral het grote aantal deelnemers waardoor naast de landelijke referentiecijfers ook regionale en gemeentecijfers beschikbaar zijn en uitsplitsingen naar veel verschillende subgroepen mogelijk zijn. Op VZinfo worden ook andere leefstijlcijfers gepresenteerd over de jeugd. Deze cijfers kunnen afwijken van de cijfers uit de Gezondheidsmonitor Jeugd. Verschillen in dataverzamelingen ontstaan door bijvoorbeeld: het jaar en het seizoen van afname van de vragenlijst, de leeftijd van de respondenten en de precieze formulering van de vragen die zijn gesteld. VZinfo presenteert bij voorkeur cijfers met een jaarlijks/tweejaarlijkse updatefrequentie, zoals uit de Leefstijlmonitor/Gezondheidsenquête en het Peilstationsonderzoek Scholieren van het CBS en het Trimbos-Instituut, zodat trends gepresenteerd kunnen worden.