Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Gezondheidsmonitor Jeugd 2015

Pesten op school middelbare scholieren (klas 2 en klas 4)

Pesten en gepest worden op school in de laatste 3 maanden, 2015

Jeugd voortgezet onderwijs (klas 2 en klas 4), naar geslacht, leerjaar en onderwijsniveau

 

Gepest op
school:
minstens 1
keer (%)

Gepest op
school: 1 of
meer keren
p.w. (%)

Heeft een
ander gepest
op school:
minstens 1
keer (%)

Heeft een
ander gepest
op school: 1 of
meer keren
p.w. (%)

totaal

10,9 (10,0 - 11,8)

3,1 (2,7 - 3,6)

8,2 (7,6 - 8,8)

1,7 (1,4 - 2,0)

Geslacht

jongens

10,7 (9,4 - 12,1)

3,1 (2,4 - 3,9)

10,1 (9,2 - 11,1)

2,2 (1,8 - 2,8)

meisjes

11,2 (10,2 - 12,3)

3,1 (2,6 - 3,6)

5,6 (4,9 - 6,3)

1,0 (0,8 - 1,2)

Leerjaar

klas 2

12,5 (11,3 - 13,7)

3,6 (3,0 - 4,2)

8,2 (7,3 - 9,1)

1,3 (1,0 - 1,6)

klas 4

9,3 (8,1 - 10,7)

2,6 (2,0 - 3,4)

8,2 (7,3 - 9,1)

2,1 (1,7 - 2,6)

Onderwijsniveau

vmbo-bk

13,5 (12,3 - 14,8)

5,0 (4,3 - 5,8)

11,0 (9,8 - 12,3)

3,1 (2,6 - 3,6)

vmbo-gt

12,2 (10,5 - 14,2)

3,8 (2,8 - 5,1)

9,4 (8,1 - 11,0)

2,1 (1,5 - 2,9)

havo

9,1 (7,4 - 11,2)

1,9 (1,5 - 2,4)

6,0 (5,3 - 6,7)

0,8 (0,7 - 1,0)

vwo

7,5 (6,6 - 8,6)

1,1 (0,9 - 1,5)

5,4 (4,6 - 6,3)

0,6 (0,4 - 0,9)

 • Tussen haakjes staat het 95% betrouwbaarheidsinterval (95% BI)

Ruim 1 op de 10 jongeren wel eens gepest

Ruim 1 op de 10 jongeren (klas 2 en klas 4) geeft aan dat hij/zij in de afgelopen 3 maanden wel eens is gepest. Minder dan een derde hiervan (3%) wordt structureel gepest, dat wil zeggen 1 of meer keren per week. Voorbeelden van pesten zijn roddelen, vervelende berichtjes sturen, iets afpakken, spugen of iemand buitensluiten. Meisjes worden even vaak gepest als jongens. Op het vmbo worden leerlingen vaker gepest dan op de havo en het vwo.

Jongens pesten vaker dan meisjes

Ongeveer 8% van de jongeren (klas 2 en klas 4) heeft in de afgelopen 3 maanden wel eens zelf iemand gepest. Bijna 2% deed dit structureel (1 of meer keren per week). Jongens pesten vaker dan meisjes (10% versus 6%). Het pesten van anderen komt het meest voor op het vmbo.

 

Cyberpesten middelbare scholieren (klas 2 en klas 4)

Pesten en gepest worden via internet in de laatste 3 maanden, 2015

Jeugd voortgezet onderwijs (klas 2 en klas 4), naar geslacht, leerjaar en onderwijsniveau

 

Gepest via
internet:
minstens 1
keer (%)

Gepest via
internet: 1 of
meer keren
p.w. (%)

Heeft een
ander gepest
via internet: minstens 1
keer (%)

Heeft een
ander gepest
via internet: 1
of meer keren
p.w. (%)

totaal

5,3 (4,8 - 5,8)

1,0 (0,9 - 1,3)

4,5 (4,0 - 5,2)

1,1 (0,8 - 1,4)

Geslacht

jongens

4,4 (3,7 - 5,2)

1,1 (0,8 - 1,5)

5,5 (4,5 - 6,5)

1,4 (1,1 - 1,9)

meisjes

6,4 (5,8 - 7,0)

0,9 (0,8 - 1,1)

3,3 (2,8 - 3,9)

0,6 (0,4 - 0,7)

Leerjaar

klas 2

5,0 (4,5 - 5,6)

0,9 (0,8 - 1,1)

4,2 (3,4 - 5,2)

0,7 (0,6 - 0,9)

klas 4

5,5 (4,7 - 6,4)

1,2 (0,9 - 1,6)

4,8 (4,1 - 5,8)

1,4 (1,0 - 1,9)

Onderwijsniveau

vmbo-bk

6,6 (5,9 - 7,4)

1,9 (1,5 - 2,4)

6,3 (5,3 - 7,4)

2,1 (1,7 - 2,6)

vmbo-gt

5,5 (4,4 - 6,7)

1,2 (0,8 - 1,8)

5,9 (4,5 - 7,6)

1,2 (0,7 - 2,0)

havo

4,6 (3,9 - 5,5)

0,5 (0,4 - 0,7)

3,0 (2,5 - 3,7)

0,5 (0,4 - 0,7)

vwo

4,1 (3,2 - 5,2)

0,4 (0,3 - 0,5)

1,9 (1,6 - 2,3)

0,5 (0,3 - 0,8)

 • Tussen haakjes staat het 95% betrouwbaarheidsinterval (95% BI)

Ongeveer 1 op de 20 scholieren wel eens via internet gepest

Ongeveer 1 op de 20 scholieren in klas 2 en klas 4 geeft aan in de afgelopen 3 maanden wel eens via internet te zijn gepest (cyberpesten). Bij ongeveer 1% gebeurde dit structureel (1 of meer keren per week). Ongeveer dezelfde percentages  gelden voor het zelf pesten via internet. Gepest worden, en vooral zelfpesten, via internet  komt vaker voor op het vmbo dan op de havo en het vwo.

Pesten op school middelbare scholieren (klas 2 en klas 4) per GGD-regio

Pesten op school 2015

per GGD-regio, middelbare scholieren (klas 2 en klas 4)
Pesten op school 2015
GGD-regioPercentage
GGD AmsterdamGeen gegevens
GGD Brabant-ZuidoostGeen gegevens
GGD Drenthe11,9
GGD FlevolandGeen gegevens
GGD FryslânGeen gegevens
GGD Gelderland-MiddenGeen gegevens
GGD Gelderland-Zuid11,4
GGD Gooi en Vechtstreek7,7
GGD Groningen10,5
GGD HaaglandenGeen gegevens
GGD Hart voor Brabant13,7
GGD Hollands MiddenGeen gegevens
GGD Hollands Noorden12,1
GGD IJssellandGeen gegevens
GGD Kennemerland11,2
GGD Limburg-Noord10,1
GGD Noord- en Oost-Gelderland11,7
GGD regio Utrecht10,3
GGD Rotterdam-Rijnmond10,5
GGD Twente10,0
GGD West-Brabant10,0
GGD Zaanstreek-WaterlandGeen gegevens
GGD ZeelandGeen gegevens
GGD Zuid-Holland ZuidGeen gegevens
GGD Zuid-Limburg11,6
View all detail data

Pesten naar regio

In Nederland is 11% van de scholieren (klas 2 en klas 4) in de afgelopen drie maanden op school gepest. Per regio varieert het percentage van 8 tot 14%.

Gezondheidsmonitor Jeugd

In elke GGD regio is een steekproef genomen van tweede en vierde klassen van het regulier voortgezet onderwijs. De omvang van de steekproeven verschilde per regio (zie Inleiding). In 14 van de 25 regio’s was de steekproef groot genoeg om prevalentiecijfers op regionaal niveau (GGD regio) te verkrijgen en in 9 van die 14 GGD regio’s zijn ook prevalentiecijfers op gemeenteniveau beschikbaar.

Pesten naar gemeente

Negen GGD’en hebben per gemeente cijfers uit de Gezondheidsmonitor Jeugd. Naast de landelijke standaardvragen hebben deze GGD’en ook vragen gesteld over onderwerpen die lokaal relevant zijn. De resultaten zijn veelal toegankelijk via de eigen website van deze GGD’en:

•    Gelderland-Zuid 
•    Hollands Noorden
•    Kennemerland
•    Limburg-Noord
•    Noord- en Oost-Gelderland
•    Rotterdam-Rijnmond
•    Twente
•    Regio Utrecht
•    Zuid Limburg

Meer informatie

Bronnen en literatuur

Bronnen

 1. Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 GGD'en en RIVM, Gezondheidsmonitor Jeugd. zorggegevens.nl

Cyberpesten middelbare scholieren (klas 2 en klas 4) per GGD-regio

Cyberpesten 2015

per GGD-regio, middelbare scholieren (klas 2 en klas 4)
Cyberpesten 2015
GGD-regioPercentage
GGD AmsterdamGeen gegevens
GGD Brabant-ZuidoostGeen gegevens
GGD Drenthe5,8
GGD FlevolandGeen gegevens
GGD FryslânGeen gegevens
GGD Gelderland-MiddenGeen gegevens
GGD Gelderland-Zuid5,8
GGD Gooi en Vechtstreek4,3
GGD Groningen6,6
GGD HaaglandenGeen gegevens
GGD Hart voor Brabant4,8
GGD Hollands MiddenGeen gegevens
GGD Hollands Noorden6,8
GGD IJssellandGeen gegevens
GGD Kennemerland6,0
GGD Limburg-Noord5,0
GGD Noord- en Oost-Gelderland5,5
GGD regio Utrecht5,6
GGD Rotterdam-Rijnmond5,3
GGD Twente5,0
GGD West-Brabant5,2
GGD Zaanstreek-WaterlandGeen gegevens
GGD ZeelandGeen gegevens
GGD Zuid-Holland ZuidGeen gegevens
GGD Zuid-Limburg5,9
View all detail data

Cyberpesten naar regio

In Nederland is 5% van de scholieren (klas 2 en klas 4) in de afgelopen drie maanden gepest via internet. Per regio varieert het percentage van 4 tot 7%.

Gezondheidsmonitor Jeugd

In elke GGD regio is een steekproef genomen van tweede en vierde klassen van het regulier voortgezet onderwijs. De omvang van de steekproeven verschilde per regio (zie Inleiding). In 14 van de 25 regio’s was de steekproef groot genoeg om prevalentiecijfers op regionaal niveau (GGD regio) te verkrijgen en in 9 van die 14 GGD regio’s zijn ook prevalentiecijfers op gemeenteniveau beschikbaar.

Cyberpesten naar gemeente

Negen GGD’en hebben per gemeente cijfers uit de Gezondheidsmonitor Jeugd. Naast de landelijke standaardvragen hebben deze GGD’en ook vragen gesteld over onderwerpen die lokaal relevant zijn. De resultaten zijn veelal toegankelijk via de eigen website van deze GGD’en:

•    Gelderland-Zuid 
•    Hollands Noorden
•    Kennemerland
•    Limburg-Noord
•    Noord- en Oost-Gelderland
•    Rotterdam-Rijnmond
•    Twente
•    Regio Utrecht
•    Zuid Limburg

Meer informatie

Bronnen en literatuur

Bronnen

 1. Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 GGD'en en RIVM, Gezondheidsmonitor Jeugd. zorggegevens.nl

Verantwoording

Definities
 • Ervaren gezondheid

  Ervaren gezondheid is oordeel over eigen gezondheid

  Ervaren gezondheid, ook wel subjectieve gezondheid of gezondheidsbeleving genoemd, weerspiegelt het oordeel over de eigen gezondheid.

  Ervaren gezondheid wordt gemeten met behulp van de vraag: 'Hoe is over het algemeen je gezondheid?’ met de antwoordopties: Zeer goed; Goed; Gaat wel; Slecht; Zeer slecht'. In de tabel zijn de antwoordcategorieën (zeer goed of goed) samengenomen.

 • De SDQ: ‘Vragenlijst Sterke Kanten en Moeilijkheden’

  De SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire) is een van oorsprong een Engelse vragenlijst (zie http://www.sdqinfo.com/ ) die in Nederland onder meer wordt gebruikt in de Jeugdgezondheidszorg (zie http://www.ggdghorkennisnet.nl/?file=2576&m=1311083734&action=file.download)

  De vragenlijst is bedoeld om kinderen met een hoog risico op psychosociale problemen te identificeren. De vragenlijst bevat in totaal 25 items, die betrekking hebben op de volgende vijf subschalen:

  • Hyperactiviteit / aandachtstekort
  • Emotionele problemen
  • Problemen met leeftijdsgenoten
  • Gedragsproblemen
  • Pro-sociaal gedrag

  De 25 items zijn geformuleerd aan de hand van stellingen (zie vraag 11 in de Vragenlijst Gezondheidsmonitor Jeugd 2015)

  Met de SDQ kunnen een Totale Probleemscore en scores op de vijf subschalen berekend worden. De Totale Probleemscore is opgebouwd uit de scores op  hyperactiviteit /aandachtstekort,  emotionele problemen, problemen met leeftijdsgenoten en gedragsproblemen. De score op pro-sociaal gedrag maakt geen deel uit van de Totale Probleemscore. De scores worden onderverdeeld in drie categorieën die in het Engels ‘normal’,  ‘borderline’ en ‘abnormal’ worden genoemd. In het Nederlands is er voor deze categorieën geen standaard benaming die door iedereen wordt gebruikt. In de tabellen die hier zijn gepresenteerd zijn de categorieën ‘grensgebied’ (bordeline) en ‘afwijkend’ (abnormal) samen genomen.

 • Weerbaarheid

  De vraag over weerbaarheid bestaat uit acht items met een score van 1 tot 5 (zie Vragenlijst Gezondheidsmonitor Jeugd 2015). Eerst worden alle items zo gecodeerd dat lage waarden altijd ongunstig zijn en hoge waarden gunstig. Vervolgens wordt de gemiddelde score van de acht items berekend. Een gemiddelde score van 1 t/m 3 is onvoldoende weerbaar en een gemiddelde score van 4 of 5 is voldoende weerbaar.

 • Normen en adviezen voor sport en bewegen

  Definitie Beweegrichtlijnen

  De Gezondheidsraad publiceerde in augustus 2017 het adviesrapport ‘Beweegrichtlijnen 2017’. In november 2017 zijn de beweegrichtlijnen die in dit rapport zijn onderbouwd aangenomen door de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Zorg.

  De beweegrichtlijnen zijn als volgt gedefinieerd:

  Volwassenen en ouderen

  • Bewegen is goed, meer bewegen is beter
  • Doe minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, zoals wandelen en fietsen, verspreid over diverse dagen. Langer, vaker en/of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel
  • Doe minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten, voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen.
  • En: voorkom veel stilzitten

  Kinderen van 4 tot 18 jaar

  • Bewegen is goed, meer bewegen is beter
  • Doe minstens elke dag een uur matig intensieve inspanning. Langer, vaker en/of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel
  • Doe minstens driemaal per week spier- en botversterkende activiteiten​

  De Gezondheidsraad hanteert de volgende onderliggende definities in haar adviesrapport.

  Beweging kent verschillende vormen.

  • Bewegen (ook wel lichamelijke activiteit) is gedefinieerd als elke lichaamsbeweging door skeletspieren die resulteert in energieverbruik. In de context van de beweegrichtlijnen gaat het hierbij om activiteiten waarbij een of meer grote spiergroepen betrokken zijn. De meeste vormen van lichamelijke activiteit bestaan zowel uit een duur- als een krachtcomponent.
  • Balansoefeningen zijn statische en dynamische oefeningen gericht op het verbeteren van balans terwijl iemand staat of beweegt, zoals op een been staan of een voorwerp van de grond oprapen.
  • Botversterkende activiteiten bestaan uit krachttraining en activiteiten waarbij het lichaam met het eigen gewicht wordt belast, zoals springen, traplopen, wandelen, hardlopen en dansen.
  • Duurtraining omvat activiteiten gericht op het uithoudingsvermogen. Hierbij zijn gewoonlijk grote spiergroepen betrokken en wordt op een snelheid bewogen die langer dan een paar minuten vol te houden is. Voorbelleden zijn wandelen, zwemmen, fietsen en dansen.
  • Krachttraining: zie spierversterkende activiteiten. Voorbeelden zijn oefeningen waarbij lichaamsgewicht, losse gewichten (halters) of machines als weerstand worden gebruikt.
  • Spierversterkende activiteiten (krachttraining of de combinatie van kracht- en duuractiviteiten) omvatten activiteiten om kracht, vermogen, uithoudingsvermogen en omvang van de skeletspieren te verbeteren. Voorbeelden zijn krachttrainingsoefeningen met eigen lichaamsgewicht en duuractiviteiten als fietsen.

  De hoeveelheid bewegen wordt bepaald door de intensiteit, frequentie en duur/volume.

  • Metabole equivalent (MET) is een meeteenheid om de intensiteit van lichamelijke activiteit te definiëren, in veelvouden van de benodigde energie in rust. Eén MET is het energieverbruik in rust.
  • Absolute intensiteit is ingedeeld in licht, matig en zwaar.
   1. Lichte lichamelijke activiteit bestaat uit activiteiten waarbij iemand rechtop staat of licht beweegt. Voorbeleden zijn koken, boodschappen doen, darten. Het energieverbruik varieert van 1,6 tot en met 2,9 MET.
   2. Matige lichamelijke activiteit betreft activiteiten op een intensiteit die wat moeite kost, maar waarbij praten mogelijk blijft. Voorbeelden zijn wandelen, fietsen en rustig zwemmen. Het energieverbruik varieert van 3,0 MET t/m 5,9 MET.
   3. Zwaar intensieve activiteit leidt ertoe dat iemand zwaarder gaat ademen of gaat puffen en hijgen, afhankelijk van hoe fit iemand is. Voorbeelden zijn aerobics, hardlopen, wielrennen en bepaalde competitieve sporten. Het energieverbruik is 6 MET of meer.

  Duur betreft de tijd dat een lichamelijke activiteit per sessie wordt volgehouden (aantal minuten zitten of wandelen) of de totale tijd waarin de lichamelijke activiteit wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld aantal minuten zitten of wandelen per week).

  Frequentie betreft het aantal keer per tijdseenheid dat een bepaalde lichamelijke activiteit wordt uitgevoerd, veelal uitgedrukt in keren per dag of per week.

  Volume (per training) betreft het aantal oefeningen, sets en herhalingen binnen een set per training.

  Zitten (ook wel sedentair gedrag) omvat zittende en (half)liggende activiteiten, waarbij weinig energie wordt verbruikt (≤1,5 metabole equivalenten (MET), met uitzondering van slapen. Voorbeelden zijn tv-kijken, lezen, naaien, op de computer werken, zittend gamen of zitten tijdens transport.

 • Social media en gamen

  De jongeren beantwoordden 7 vragen over social media gebruik en 7 vragen over gamen (zie vraag 39 van Vragenlijst Gezondheidsmonitor Jeugd 2015). Risico op problematisch gebruik van social media werd gedefinieerd als een ongunstige gemiddelde score op alle 7 vragen in combinatie met (heel) vaak slaap tekort komen door gebruik van social media of (heel) vaak huiswerk afraffelen om op social media te kunnen. Risico op problematisch gamen werd op dezelfde manier gedefinieerd als (heel) vaak slaap tekort komen door gamen of (heel) vaak huiswerk afraffelen om te kunnen gamen.

Bronverantwoording
 • Gezondheidsmonitor jeugd

  De anonieme digitale vragenlijst is afgenomen op school in tweede en vierde klassen van het reguliere voortgezet onderwijs. Per GGD-regio waren er grote verschillen in het aantal deelnemende schoolklassen. Voor deze verschillen is gecorrigeerd d.m.v. ‘weging’ zodat in de landelijk prevalentiecijfers de verschillende regio’s vertegenwoordigd zijn naar rato van de werkelijke aantallen tweede klas- en vierde klas-leerlingen in de regio. Met andere woorden leerlingen uit regio’s waar maar weinig leerlingen meededen, tellen voor de landelijke cijfers zwaarder mee dan leerlingen uit regio’s waar veel leerlingen meededen. Om cijfers te verkrijgen die zo representatief mogelijk zijn voor de werkelijkheid, is ook gewogen naar geslacht, leerjaar (klas 2 of klas 4), onderwijsniveau (vmbo-bk, vmbo-gt, havo, vwo) en stedelijkheid van de gemeente waar de leerling woont.

 • Gegevens naar gemeente

  Negen GGD’en hebben per gemeente cijfers uit de Gezondheidsmonitor Jeugd. Naast de landelijke standaardvragen hebben deze GGD’en ook vragen gesteld over onderwerpen die lokaal relevant zijn. De resultaten zijn veelal toegankelijk via de eigen website van deze GGD’en:

  •    Gelderland-Zuid 
  •    Hollands Noorden
  •    Kennemerland
  •    Limburg-Noord
  •    Noord- en Oost-Gelderland
  •    Rotterdam-Rijnmond
  •    Twente
  •    Regio Utrecht
  •    Zuid Limburg

  De resultaten per gemeente van de landelijke standaardvragen vindt u hier.

 • Aanvragen data voor wetenschappelijk onderzoek

  De Gezondheidsmonitor (doelgroep Volwassenen en Ouderen) is voor het eerst uitgevoerd in 2012. De Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012 en de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 bevatten informatie over de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de Nederlandse bevolking van negentien jaar en ouder. De Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012 en de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 zijn uitgevoerd door de GGD’en, CBS en RIVM. In 2012 en 2016 deden respectievelijk ruim 387.000 personen en 457.000 personen mee aan het grootschalige vragenlijstonderzoek. De Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 bevat informatie over de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van leerlingen in klas 2 en klas 4 van het voortgezet onderwijs. De Gezondheidsmonitor Jeugd is uitgevoerd door de GGD’en en RIVM. In totaal hebben bijna 97.000 leerlingen en 377 scholen deelgenomen aan deze monitor.

  Meer informatie over de Gezondheidsmonitors vind u hier. Bij het digitale loket Gezondheidsmonitors kunt u data of cijfers aanvragen uit de Gezondheidsmonitors voor onderzoek en beleid op zowel lokaal als landelijk niveau. Momenteel zijn de data en cijfers beschikbaar uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 en uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2015. Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie over de aanvraag van cijfers of data uit de Gezondheidsmonitors? Stuur dan een e-mail.

 • Gezondheidsmonitor Jeugd en Peilstationsonderzoek Scholieren

  Het voordeel van de Gezondheidsmonitor Jeugd is vooral het grote aantal deelnemers waardoor naast de landelijke referentiecijfers ook regionale en gemeentecijfers beschikbaar zijn en uitsplitsingen naar veel verschillende subgroepen mogelijk zijn. Op VZinfo worden ook andere leefstijlcijfers gepresenteerd over de jeugd. Deze cijfers kunnen afwijken van de cijfers uit de Gezondheidsmonitor Jeugd. Verschillen in dataverzamelingen ontstaan door bijvoorbeeld: het jaar en het seizoen van afname van de vragenlijst, de leeftijd van de respondenten en de precieze formulering van de vragen die zijn gesteld. VZinfo presenteert bij voorkeur cijfers met een jaarlijks/tweejaarlijkse updatefrequentie, zoals uit de Leefstijlmonitor/Gezondheidsenquête en het Peilstationsonderzoek Scholieren van het CBS en het Trimbos-Instituut, zodat trends gepresenteerd kunnen worden.