Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Gezonde levensverwachtingRegionaal & InternationaalRegionaal

Cijfers & Context

Mannen hebben hogere gezonde levensverwachting

Regionaal & Internationaal

Zuid-Limburg laagste gezonde levensverwachting

Kosten

Preventie & Zorg

Levensverwachting in goede ervaren gezondheid per GGD-regio

Levensverwachting in goede ervaren gezondheid 2012

per GGD-regio, bij 19 jaar
Levensverwachting in goede ervaren gezondheid per GGD-regio 2012
Levensverwachting in goede ervaren gezondheid 2012
GGD-regioTotaal
GGD Drenthe46
GGD IJsselland49,2
GGD Twente45,6
Hulpverlening Gelderland Midden47,3
GGD Flevoland44
GGD Kennemerland48,5
GGD Amsterdam44,1
GGD Gooi en Vechtstreek50,2
GGD Haaglanden45,8
GGD Rotterdam-Rijnmond44,4
GGD Zuid-Holland Zuid46
GGD Zeeland46,9
GGD Limburg-Noord46,1
GGD Groningen46,2
GGD Friesland49,7
GGD Utrecht47,6
GGD Zaanstreek-Waterland46,2
GGD West-Brabant46,3
GGD Hart voor Brabant46,4
GGD Hollands Midden49,4
GGD Zuid-Limburg43,2
GGD Hollands Noorden47,7
GGD Brabant-Zuidoost46,4
GGD Noord- en Oost-Gelderland48,2
GGD Gelderland-Zuid45,9

Gezondheidsmonitor GGD'en, CBS en RIVM, CBS Doodsoorzaken; gegevens bewerkt door RIVM

View all detail data

Zuid-Limburg is de gezonde levensverwachting het laagst

In de regio Zuid-Limburg is de gezonde levensverwachting het laagst met 43,2 jaar en in de regio Gooi- en Vechtstreek het hoogst met 50,2 jaar. In het noorden en oosten en in het westen, met uitzondering van de grote steden is een clustering te zien van regio’s met hogere gezonde levensverwachting. De gemiddelde levensverwachting in goede ervaren gezondheid voor 19-jarigen in Nederland in 2012 is 46,6 jaar. 

Vergelijk met andere kaart

Gezonde levensverwachting

Om de gezonde levensverwachting te berekenen, wordt de totale levensverwachting gesplitst in een aantal gezonde en een aantal ongezonde jaren. De gezonde levensverwachting wordt op basis van vier gezondheidsmaten gedefinieerd:

Meer informatie

Levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen per GGD-regio

Levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen

per GGD-regio, bij 19 jaar, 2009-2012
Levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen per GGD-regio 2009-2012
Levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen
GGD-regioTotaal
GGD Drenthe53,1
GGD IJsselland54,5
GGD Twente51,8
Hulpverlening Gelderland Midden54,3
GGD Flevoland50,9
GGD Kennemerland53,7
GGD Amsterdam51,5
GGD Gooi en Vechtstreek54,3
GGD Haaglanden50,7
GGD Rotterdam-Rijnmond52,3
GGD Zuid-Holland Zuid53,9
GGD Zeeland54,1
GGD Limburg-Noord51,3
GGD Groningen52,5
GGD Friesland55,3
GGD Utrecht53,9
GGD Zaanstreek-Waterland54,4
GGD West-Brabant51,3
GGD Hart voor Brabant52,1
GGD Hollands Midden53,4
GGD Zuid-Limburg50,9
GGD Hollands Noorden54,5
GGD Brabant-Zuidoost55,6
GGD Noord- en Oost-Gelderland53,4
GGD Gelderland-Zuid51,2

CBS-Gezondheidsenquête, CBS Doodsoorzaken; gegevens bewerkt door RIVM

View all detail data

Levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen het hoogst in Brabant-Zuidoost

In de regio Brabant-Zuidoost het is de gezonde levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen het hoogst met 55,6 jaar. In de regio Haaglanden het laagst met 50,7 jaar. De gemiddelde levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen voor 19-jarigen in Nederland is 53,0 jaar.

Vergelijk met andere kaart

Gezonde levensverwachting

Om de gezonde levensverwachting te berekenen, wordt de totale levensverwachting gesplitst in een aantal gezonde en een aantal ongezonde jaren. De gezonde levensverwachting wordt op basis van vier gezondheidsmaten gedefinieerd:

Meer informatie

Levensverwachting in goede geestelijke gezondheid per GGD-regio

Levensverwachting in goede geestelijke gezondheid

per GGD-regio, bij 19 jaar, 2009-2012
Levensverwachting in goede geestelijke gezondheid per GGD-regio 2009-2012
Levensverwachting in goede geestelijke gezondheid
GGD-regioTotaal
GGD Drenthe57,3
GGD IJsselland58,2
GGD Twente57,0
Hulpverlening Gelderland Midden57,0
GGD Flevoland55,3
GGD Kennemerland56,0
GGD Amsterdam52,7
GGD Gooi en Vechtstreek56,5
GGD Haaglanden54,9
GGD Rotterdam-Rijnmond54,1
GGD Zuid-Holland Zuid56,1
GGD Zeeland57,5
GGD Limburg-Noord56,2
GGD Groningen55,2
GGD Friesland58,0
GGD Utrecht56,9
GGD Zaanstreek-Waterland57,4
GGD West-Brabant56,6
GGD Hart voor Brabant56,5
GGD Hollands Midden58,6
GGD Zuid-Limburg51,8
GGD Hollands Noorden57,6
GGD Brabant-Zuidoost57,5
GGD Noord- en Oost-Gelderland57,4
GGD Gelderland-Zuid56,1

CBS-Gezondheidsenquête, CBS Doodsoorzaken; gegevens bewerkt door RIVM

View all detail data

Geestelijk gezondheid het laagst in Zuid-Limburg en Amsterdam

In de regio Zuid-Limburg is de levensverwachting in goede geestelijke gezondheid het laagst met 51,8 jaar en in de regio Hollands-Midden het hoogst met 58,6 jaar. Het lijkt het erop dat de hoogste waarden geclusterd zijn in de noordelijke provincies van het land. De zuidelijkere regio's scoren over het algemeen wat minder. De gemiddelde levensverwachting in goede geestelijke gezondheid bij 19 jaar in Nederland is 56,2 jaar.

Vergelijk met andere kaart

Gezonde levensverwachting

Om de gezonde levensverwachting te berekenen, wordt de totale levensverwachting gesplitst in een aantal gezonde en een aantal ongezonde jaren. De gezonde levensverwachting wordt op basis van vier gezondheidsmaten gedefinieerd:

Meer informatie

Levensverwachting zonder chronische ziekten per GGD-regio

Levensverwachting zonder chronische ziekten

per GGD-regio, bij 19 jaar, 2009-2012
Levensverwachting zonder chronische ziekten per GGD-regio 2009-2012
Levensverwachting zonder chronische ziekten
GGD-regioTotaal
GGD Drenthe27,2
GGD IJsselland30,5
GGD Twente28,0
Hulpverlening Gelderland Midden30,5
GGD Flevoland25,3
GGD Kennemerland31,0
GGD Amsterdam28,6
GGD Gooi en Vechtstreek30,9
GGD Haaglanden28,2
GGD Rotterdam-Rijnmond27,5
GGD Zuid-Holland Zuid28,2
GGD Zeeland27,6
GGD Limburg-Noord27,0
GGD Groningen29,6
GGD Friesland28,2
GGD Utrecht28,3
GGD Zaanstreek-Waterland26,7
GGD West-Brabant28,1
GGD Hart voor Brabant28,5
GGD Hollands Midden29,1
GGD Zuid-Limburg26,8
GGD Hollands Noorden29,5
GGD Brabant-Zuidoost32,4
GGD Noord- en Oost-Gelderland28,4
GGD Gelderland-Zuid28,8

CBS-Gezondheidsenquête, CBS Doodsoorzaken; gegevens bewerkt door RIVM

View all detail data

Gezonde levensverwachting zonder chronische ziekten het hoogst in Brabant-Zuidoost

In de regio Brabant-Zuidoost is de levensverwachting zonder chronische ziekten het hoogst met 32,4 jaar. Verder is in het westen een clustering te zien van regio's met een hogere levensverwachting zonder chronische ziekten. In de regio Flevoland is het laagst met 25,3 jaar. De gemiddelde levensverwachting zonder chronische ziekten voor 19-jarigen in Nederland is 28,7 jaar.

Vergelijk met andere kaart

Gezonde levensverwachting

Om de gezonde levensverwachting te berekenen, wordt de totale levensverwachting gesplitst in een aantal gezonde en een aantal ongezonde jaren. De gezonde levensverwachting wordt op basis van vier gezondheidsmaten gedefinieerd:

Meer informatie

Verantwoording

Definities
 • Gezonde levensverwachting geeft beeld van huidige sterftekansen en gezondheidstoestand

  De gezonde levensverwachting is de levensverwachting die mensen kunnen verwachten nog in goede gezondheid door te brengen. De gezonde levensverwachting combineert de huidige sterftekansen en de huidige gezondheidstoestand. De gezonde levensverwachting is het gemiddeld aantal levensjaren dat mensen zouden mogen verwachten in goede gezondheid door te brengen, onder de voorwaarde dat in de toekomst de huidige kansen op sterfte en ´ongezondheid´ op elke leeftijd constant blijven. Deze gezondheidsmaat combineert het aantal te verwachten levensjaren (ofwel de levensverwachting) en ‘de kwaliteit van leven’ in één getal. De gezonde levensverwachting wordt meestal op basis van vier gezondheidsmaten gedefinieerd. Voor ‘de kwaliteit van leven’ wordt gebruik gemaakt van vier gezondheidsindicatoren die elk de basis vormen van een specifiek soort gezonde levensverwachting:

 • Ongezonde levensverwachting: het ongezonde deel van de levensverwachting

  De ongezonde levensverwachting is de levensverwachting die mensen kunnen verwachten in ongezondheid door te brengen. Ook de levensverwachting combineert het aantal te verwachten levensjaren en de kwaliteit van leven in één getal en heeft ook vier varianten. Deze vier varianten zijn vergelijkbaar met de vier varianten van de gezonde levensverwachting, maar het gaat dan niet om het gezonde maar om het ongezonde deel. Het ongezonde deel is dan gedefinieerd als de totale levensverwachting minus de gezonde levensverwachting.

Bronverantwoording
Methoden
 • Methode van Sullivan voor berekening van gezonde levensverwachting

  Centraal bureau voor de statistiek

  Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft een uitgebreide beschrijving van de methode om de gezonde levensverwachting te schatten, gemaakt (Bruggink, 2010). Hieronder een samenvatting van de gebruikte methode.

  Methode van Sullivan

  Voor de berekening van de gezonde levensverwachting hanteren we de methode van Sullivan (Sullivan, 1971). Bij deze methode bereken je per kalenderjaar eerst de totale levensverwachting voor een kunstmatig cohort met behulp van leeftijdsspecifieke sterftecijfers. De levensverwachting voor personen die in een bepaald jaar geboren zijn, is het aantal jaren dat zij kunnen verwachten te leven, onder de voorwaarde dat de leeftijdsspecifieke sterftekansen gelijk blijven. De benodigde bevolkings- en sterftecijfers zijn afkomstig van het CBS en zijn gebaseerd op gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie.

  Vervolgens wordt dit totaal aantal jaren verdeeld in gezonde en ongezonde jaren op basis van de prevalentie van (on)gezondheid per leeftijdsklasse. De gezonde levensverwachting geeft dan aan hoeveel jaar personen kunnen verwachten te leven in gezondheid, onder de voorwaarde dat de prevalentie van (on)gezondheid gelijk blijft. De prevalentiecijfers zijn gebaseerd op de Gezondheidsenquête van het CBS.

  Internationale methode vergelijkbaar

  De internationale methode is voor de berekening van de gezonde levensverwachting vergelijkbaar met de Nederlandse. De enquêtevraag die gebruikt wordt om de prevalenties van gezondheid en ongezondheid te bepalen is echter anders.

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Bruggink JW. Naar een betere gezonde levensverwachting. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2010. Bron
  2. Sullivan DF. A single index of mortality and morbidity. HSMHA Health Rep. 1971;86(4):347-54. Pubmed
 • Levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen (LZB)

  Voor het berekenen van levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen worden gegevens gebruikt over beperkingen in horen, zien en bewegen. Het gaat daarbij om de volgende zeven enquêtevragen:

  1. Kunt u een gesprek volgen in een groep van 3 of meer personen (zo nodig met hoorapparaat)?
  2. Kunt u met één andere persoon een gesprek voeren (zo nodig met hoorapparaat)?
  3. Zijn uw ogen goed genoeg om de kleine letters in de krant te kunnen lezen (zo nodig met bril of contactlenzen)?
  4. Kunt u op een afstand van 4 meter het gezicht van iemand herkennen (zo nodig met bril of contactlenzen)?
  5. Kunt u een voorwerp van 5 kilo, bijvoorbeeld een volle boodschappentas, 10 meter dragen?
  6. Kunt u als u staat, bukken en iets van de grond oppakken?
  7. Kunt u 400 meter aan een stuk lopen zonder stil te staan (zo nodig met stok)?

  Deze vragen kennen de volgende antwoordcategorieën:

  • ja, zonder moeite
  • ja, met enige moeite
  • ja, met grote moeite
  • nee, dat kan ik niet

  Voor de levensverwachting zonder matige en ernstige lichamelijke beperkingen geldt dat respondenten die minimaal 1 vraag antwoorden met 'nee, dat kan ik niet' of 'ja, met grote moeite' worden gezien als lichamelijk beperkt.

  De vragen over beperkingen zijn alleen gesteld aan personen van 12 jaar of ouder. In de berekening van levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen is aangenomen dat deze beperkingen niet voorkomen bij personen jonger dan 12 jaar.

 • Levensverwachting zonder chronische ziekten (LZCZ)

  Voor het berekenen van levensverwachting zonder chronische ziekten is een aantal ziekten en aandoeningen geselecteerd waarvan bekend is dat ze tot de dood kunnen leiden of dat ze een belangrijke invloed hebben op de kwaliteit van leven. Het gaat om de volgende (clusters van) aandoeningen:

  • Astma, chronische bronchitis
  • Hartafwijking
  • Beroerte
  • Hoge bloeddruk
  • Maag-darmstoornissen
  • Suikerziekte (diabetes mellitus)
  • Rugaandoening
  • Reumatische/gewrichtsaandoeningen
  • Migraine
  • Kanker

  Mensen worden als niet chronisch ziek beschouwd wanneer zij geen van deze ziekten zeggen te hebben of te hebben gehad in de afgelopen 12 maanden. De vragen over chronische ziekten hebben betrekking op personen van 0 jaar of ouder (voor kinderen van 0 tot en met 11 jaar worden de vragen beantwoord door een ouder of verzorger). Uitzonderingen hierop zijn de vragen naar hartaandoeningen en/of hartinfarct, beroerte, hoge bloeddruk en gewrichtsslijtage, die uitsluitend zijn nagevraagd bij personen van 12 jaar of ouder. In de berekening van levensverwachting zonder chronische ziekten is aangenomen dat deze ziekten niet voorkomen bij personen jonger dan 12 jaar.

 • Levensverwachting in goede geestelijke gezondheid (LGGG)

  De levensverwachting in goede geestelijke gezondheid is het aantal jaren dat een persoon van een bepaalde leeftijd naar verwachting (nog) zal leven in goede geestelijke gezondheid. Als maat voor de geestelijke gezondheid is gebruik gemaakt van de Mental Health Inventory (MHI-5). De MHI-5 meet de algemene psychische gezondheidstoestand in een bevolking. De algemene psychische gezondheidstoestand wordt bepaald door de balans tussen de mate van positieve en negatieve gevoelens. De MHI-5 bevat de volgende vragen:

  1. Voelde u zich erg zenuwachtig?
  2. Zat u zo erg in de put dat niets u kon opvrolijken?
  3. Voelde u zich kalm en rustig?
  4. Voelde u zich neerslachtig en somber?
  5. Voelde u zich gelukkig?

  Bij deze vragen wordt een referentieperiode van 4 weken gehanteerd. De antwoordmogelijkheden bevatten de categorieën 'voortdurend', 'meestal', 'vaak', 'soms', 'zelden' en 'nooit'. Bij de positief geformuleerde vragen (vraag 3 en 5) zijn voor de categorieën in volgorde de waarden 5, 4, 3, 2, 1, en 0 toegekend. Bij de negatief geformuleerde vragen (vraag 1, 2 en 4) zijn de waarden in precies de omgekeerde volgorde toegekend. Vervolgens zijn per persoon de somscores berekend en zijn deze vermenigvuldigd met 4, zodat de minimale somscore van een persoon 0 (zeer ongezond) en de maximale somscore 100 (perfect gezond) kan bedragen. Bij een score van 60 of meer is een respondent gekwalificeerd als gezond, en bij een score van minder dan 60 als ongezond.

  De vragen over geestelijke gezondheid zijn alleen gesteld aan personen van 12 jaar of ouder. In de berekening van levensverwachting in goede geestelijke gezondheid is aangenomen dat de prevalentie goede geestelijke gezondheid van personen jonger dan 12 jaar gelijk is aan die van de aangrenzende leeftijdscategorie.

  Trends in de tijd zijn getoetst op significantie

  Bij de beschrijving van de trends hebben we op basis van lineaire regressieanalyses getoetst of een verandering in de tijd significant is. Als we bij dit onderwerp spreken van een verandering dan bedoelen we dat die verandering significant is.

  Verschillen tussen mannen en vrouwen en tussen verschillende sociaaleconomische statusgroepen beschrijven we wel, maar hebben we niet getoetst. Dit geldt zowel voor verschillen tussen mannen en vrouwen en tussen verschillende sociaaleconomische statusgroepen in het meest recente jaar of periode als verschillen in de trend tussen die groepen over de tijd. We toetsen dus wel of een significante trend is voor mannen en voor vrouwen maar we toetsen niet dat de mannen harder of minder hard veranderen dan de vrouwen.

  Sociaaleconomische status geoperationaliseerd als opleidingsniveau en inkomen

  Sociaaleconomische status kan op verschillende manier geoperationaliseerd worden. Voor cijfers over gezonde levensverwachting naar sociaaleconomische status worden twee varianten gebruikt: het opleidingsniveau en het (gestandaardiseerd besteedbaar huishoudens-) inkomen.

 • Methoden bij internationale verschillen in gezonde levensverwachting

  Europese vragenlijst meet beperkingen en gezonde levensverwachting

  Voor de internationale vergelijking van lichamelijk functioneren en de gezonde levensverwachting is gebruik gemaakt van gegevens over de aan- of afwezigheid van beperkingen uit de jaarlijkse EU-SILC survey (European Statistics on Income and Living Conditions). De EU-SILC wordt sinds 2006 in alle EU-landen afgenomen. In de EU-SILC wordt de aan- of afwezigheid van beperkingen bepaald met de vraag of men zich voor een periode van minimaal de afgelopen zes maanden ernstig, in enige mate of niet beperkt voelde in dagelijkse activiteiten (severly, to some extent of not hampered). Dit is de zogeheten GALI-vraag (General Activity Limitation Indicator).

  Nederlandse cijfers niet direct vergelijkbaar met Europese maat

  Voor internationale vergelijkingen gaat de voorkeur uit naar de GALI-vraag uit de EU-SILC survey, omdat in de EU-SILC gestreefd wordt naar eenvormige methoden van dataverzameling tussen landen. Dat is nodig omdat landen vaak verschillende methoden en verschillende begrippen (concepten) van gezondheid hanteren. In de praktijk blijven er echter, onder andere als gevolg van vertaling, toch verschillen in vraagstelling bestaan (Eurostat, 2014; Eurostat, 2015; Ekholm & Brønnum-Hansen, 2009). De GALI-vraag zit sinds enkele jaren ook in de Gezondheidsenquête, maar wordt niet gebruikt voor de nationale cijfers over gezonde levensverwachting en het hebben van beperkingen. De reden daarvoor is dat de vraagstelling in de GALI iets verschilt van de vraagstelling uit de gezondheidenquête die van oudsher voor de nationale cijfers wordt gebruikt. Daardoor zou gebruik van de GALI tot trendbreuken leiden. Door het verschil in vraagstelling zijn de nationale gegevens over beperkingen en de levensverwachting zonder beperkingen niet direct vergelijkbaar met de gegevens die voor internationale vergelijkingen worden gebruikt.   

  Structurele indicator Healthy Life Years vergelijkt gezonde levensverwachting

  Voor de internationale vergelijking van gezonde levensverwachting is binnen de EU de structurele indicator Healthy Life Years (HLY) ontwikkeld. De HLY meet het gemiddelde aantal jaren dat een persoon op een bepaalde leeftijd nog kan verwachten te leven in goede gezondheid. Deze gezondheidsmaat combineert lengte en kwaliteit van het leven in één getal. Bij de HLY wordt een goede gezondheid gedefinieerd als de afwezigheid van beperkingen bij dagelijkse activiteiten gedurende de afgelopen zes maanden. De EU heeft zich als doel gesteld dat het gemiddeld aantal Healthy Life Years in de EU tussen 2010 en 2020 met 2 jaar stijgt. Omdat er veel verschillende manieren zijn om gezondheid te meten zijn er ook veel verschillende typen ‘gezonde levensverwachting’. Andere vormen van gezonde levensverwachting zijn gebaseerd op ziekte, goede ervaren gezondheid of goede psychische gezondheid. Een voorbeeld van zo’n andere vorm is de Health-Adjusted Life Expectancy (HALE) indicator van de WHO.

  Voor meer info over de HLY zie:

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Ekholm O, Brønnum-Hansen H. Cross-national comparisons of non-harmonized indicators may lead to more confusion than clarification. Scand J Public Health. 2009;37(6):661-3. Pubmed | DOI
 • Regionale vergelijkingen

  De gezonde levensverwachting bij 19 jaar is op basis van vier gezondheidsmaten in kaart gebracht en hiervoor is de methode van Sullivan gebruikt (zie boven).

  Leeftijdsklassen

  Voor de berekening van levensverwachting in goede ervaren gezondheid is uitgegaan van acht leeftijdsklassen (19-44, 45-54, 55-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84 en 85+). Voor de berekening van de levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen, zonder chronische ziekten en in goede geestelijke gezondheid is uitgegaan van vier leeftijdsklassen (19-39, 40-59, 60-74 en 75-plus).

  Sterftecijfers

  Voor het berekenen van de levensverwachting wordt gebruik gemaakt van regio- en leeftijdsspecifieke sterftecijfers uit het CBS-doodsoorzakenbestand.

  Gezonde levensverwachting

  Levensverwachting in goede ervaren gezondheid
  Met behulp van data uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012, GGD'en, CBS en RIVM is de prevalentie van ongezondheid verdeeld in gezonde en ongezonde jaren. Voor de levensverwachting in goede ervaren gezondheid is het aantal 'gezonde' jaren bepaald op basis van het percentage personen dat op de vraag naar de ervaren gezondheid de antwoorden 'goed' of 'zeer goed' gaf. 'Ongezond' zijn degenen die 'gaat wel', 'slecht' of 'zeer slecht' antwoordden.

  Levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen
  Met behulp van data uit de CBS-Gezondheidsenquête is de prevalentie van ongezondheid verdeeld in gezonde en ongezonde jaren. Voor de berekening van de levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen zijn gegevens gebruikt over langdurige lichamelijke beperkingen in tien activiteiten op het gebied van horen, zien, mobiliteit en activiteiten van het dagelijks leven (adl). Personen zijn geclassificeerd als 'beperkt' wanneer zij aangaven één of meer van deze activiteiten niet of met veel moeite te kunnen uitvoeren.

  Levensverwachting zonder chronische ziekten
  Met behulp van data uit de CBS-Gezondheidsenquête is de prevalentie van ongezondheid verdeeld in gezonde en ongezonde jaren. Voor de levensverwachting zonder chronische ziekten ofwel de ziektevrije levensverwachting zijn gegevens gebruikt over het al dan niet voorkomen van hartaandoeningen, kanker, beroerte, diabetes, migraine, hoge bloeddruk, astma/cara, chronische darmstoornissen, chronische rugklachten, gewrichtsslijtage en chronische gewrichtsontstekingen.

  Levensverwachting in goede geestelijke gezondheid
  Met behulp van data uit de CBS-Gezondheidsenquête is de prevalentie van ongezondheid verdeeld in gezonde en ongezonde jaren. Voor de levensverwachting in goede geestelijke gezondheid is gebruik gemaakt van de MHI vragenlijst . Deze bestaat uit vijf vragen over angstgevoelens en somberheid. De score van de MHI-5 loopt uiteen van 0 (zeer ongezond) tot 100 (perfect gezond). Het aantal 'ongezonde' jaren is bepaald op basis van het percentage personen dat 60 of hoger scoorde op deze vragenlijst.

  Bronnen en literatuur

  Bronnen

  1. Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012, GGD'en, CBS en RIVM, Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012. zorggegevens.nl
  2. CBS-Gezondheidsenquête, CBS-GE. zorggegevens.nl
 • Monitoring verschillen in (gezonde) levensverwachting naar SES

  Of verschillen in de (gezonde) levensverwachting toe- of afgenomen zijn of gelijk zijn gebleven, is hier nagegaan aan de hand van een gestandaardiseerde meetmethode. Deze meetmethode maakt het mogelijk om de grootte van ses-verschillen in de levensverwachting te volgen over de tijd (monitoren). Voor het monitoren is het belangrijk om steeds dezelfde werkwijze aan te houden. Hiervoor zijn op een aantal punten samen met het CBS en Erasmus MC beslissingen gemaakt. Opleidingsniveau is hier genomen als maat voor de sociaaleconomische status. Het gaat om de levensverwachting op 25 jarige leeftijd. De cijfers zijn zodanig berekend dat ze gevoelig zijn voor zowel de grootte van de verschillen in de levensverwachting tussen sociaaleconomische groepen als de omvang van de sociaaleconomische ongelijkheid in de bevolking.

 • Methodebeschrijving (gezonde) levensverwachting naar opleidingsniveau

  Doordat het aantal mensen met alleen lagere school (of basisschool) als opleiding steeds kleiner wordt, zijn in de nieuwe berekening de twee laagste opleidingsklassen bij elkaar genomen. Dus er wordt nu onderscheid gemaakt in 3 klassen terwijl dat vroeger 4 opleidingsklassen was. In het verleden werd de opleiding bepaald aan de hand van de Enquête Beroepsbevolking (EBB), In de nieuwe methode wordt de EBB nog steeds gebruikt, maar wordt ook gebruik gemaakt van andere opleidingsregistraties. Met name voor jongere generaties is nu vaker bekend welk opleidingsniveau een persoon heeft. Daardoor zijn de huidige cijfers niet goed vergelijkbaar met oudere cijfers. 

  In de nieuwe methode wordt gebruik gemaakt van het opleidingsniveaubestand, wordt beter aangesloten bij de berekeningswijze van de ‘gewone’ levensverwachting en wordt overgestapt naar een meer gebruikelijke driedeling van onderwijsniveau. CBS beschrijft in een nota de nieuwe methode en gaat in op de verschillen met de oude methode (CBS, 2017). 

Andere websites over Gezonde levensverwachting