Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Genees- en hulpmiddelen en lichaamsmaterialenRegionaal & InternationaalGeneesmiddelen

Cijfers & Context

Regionaal & Internationaal

In zuiden van Nederland meer geneesmiddelengebruik

Kosten

Zorgprestaties

Prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg

Polyfarmacie per zorgkantoorregio

Polyfarmacie 2016

Per zorgkantoorregio, patiënten van 65 jaar en ouder
Polyfarmacie-patiënten per zorgkantoorregio 2016
Polyfarmacie 2016
Regio20162015201420132012
Amstelland en De Meerlanden338332336331329
Amsterdam365359358351351
Apeldoorn, Zutphen e.o.342334331321322
Arnhem357350350344345
Delft Westland Oostland353335331323329
Drente353351349346352
Flevoland375358359351357
Friesland357355352346347
Groningen383381382377384
Haaglanden377349348349338
Het Gooi317303302293295
Kennemerland315317316308310
Midden-Brabant378369368361364
Midden-Holland336327325322326
Midden-IJssel361357358351351
Nijmegen375366368365369
Noord- en Midden-Limburg369357355350352
Noord-Holland Noord317309309304310
Noordoost Brabant361352349347352
Rotterdam386360368368366
Twente370362360351352
Utrecht350342343336339
Waardenland365357355343339
West-Brabant371364363356357
Zaanstreek/Waterland343331336335341
Zeeland323319315309312
Zuid-Holland Noord358351347342340
Zuid-Hollandse eilanden372358355349346
Zuid-Limburg372362366367363
Zuidoost Brabant352342347339337
Zwolle365362361358367

Bron: GIPdatabank

View all detail data

Meeste polyfarmacie patiënten in Groningen

Het aantal polyfarmacie-patiënten van 65 jaar en ouder is het hoogst in de regio Groningen en het laagst in Kennemerland. Wanneer een patiënt vijf of meer verschillende geneesmiddelen slikt voor chronische aandoeningen, dan noemen we dit polyfarmacie. De aantallen zijn gecorrigeerd naar leeftijd en geslacht om de regio’s met elkaar te kunnen vergelijken. Het landelijke aantal polyfarmacie-patiënten van 65 jaar en ouder stijgt de afgelopen jaren van 345 in 2011 naar 358 polyfarmacie-patiënten per 1.000 Zvw-verzekerden in 2016 (Zorginstituut Nederland (ZIN), 2016). 

Meer informatie

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Zorginstituut Nederland(ZIN). GIPeilingen 2015. Diemen: Zorginstituut Nederland; 2016. Bron

Gebruikers geneesmiddelen per zorgkantoorregio

Gebruikers geneesmiddelen 2014

per zorgkantoorregio, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht
Gebruikers geneesmiddelen per zorgkantoorregio 2014
Gebruikers geneesmiddelen 2014
Zorgkantoorregio2014
Groningen676,1
Friesland660,0
Drenthe675,1
Zwolle651,9
Twente678,3
Apeldoorn/Zutphen662,4
Arnhem662,7
Nijmegen663,8
Utrecht655,5
Flevoland680,8
't Gooi670,3
Noord Holland Noord633,8
Kennemerland651,2
Zaanstreek/Waterland677,1
Amsterdam658,4
Amstelland en De Meerlanden657,1
Zuid Holland Noord667,6
Haaglanden693,8
Delft/Westland/Oostland673,0
Midden-Holland669,2
Rotterdam707,0
Nieuwe Waterweg Noord712,7
Zuid Hollandse Eilanden699,8
Waardenland690,6
Zeeland683,4
West Brabant697,9
Midden-Brabant683,5
Noord-Oost Brabant681,1
Zuid Oost Brabant676,6
Noord- en Midden Limburg692,7
Zuid-Limburg715,3
Midden-IJssel658,8

Bron: Zorginstituut Nederland / www.gipdatabank.nl

View all detail data

In zuiden van Nederland meer gebruikers van geneesmiddelen

In de regio's Zuid-Limburg en Nieuwe Waterweg Noord ligt het aantal gebruikers boven het landelijk gemiddelde, evenals in de regio's Rotterdam, Zuid-Hollandse Eilanden, West-Brabant, Haaglanden en Noord- en Midden-Limburg. In veruit de meeste regio's ligt het aantal gebruikers van geneesmiddelen rondom het landelijk gemiddelde.

Landelijk 675 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden

In 2014 hebben van iedere 1.000 Zvw-verzekerden 675 verzekerden ten minste een keer een geneesmiddel verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2014 zijn in totaal 11,4 miljoen gebruikers van geneesmiddelen. Voor meer informatie over de gebruikte gegevens zie: Definities en Bronverantwoording.

Vergelijk met andere kaart

Het geneesmiddelengebruik is ook per gemeente in kaart gebracht. Op gemeenteniveau is er sprake van een iets grotere spreiding vergeleken met het beeld dat de aantallen per zorgkantoorregio laten zijn. Er zijn vijf gemeenten die meer dan 10% lager scoren dan het landelijk gemiddelde, drie daarvan liggen in de regio Noord-Holland Noord. Er zijn vijf gemeenten die meer dan 10% hoger scoren dan het landelijk gemiddelde.

Meer informatie

Gebruikers ADHD-middelen per zorgkantoorregio

Gebruikers ADHD-middelen 2014

per zorgkantoorregio, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht
Gebruikers ADHD-middelen per zorgkantoorregio 2014
Gebruikers ADHD-middelen 2014
Zorgkantoorregio2014
Groningen14,0
Friesland13,7
Drenthe15,9
Zwolle15,0
Twente8,0
Apeldoorn/Zutphen10,5
Arnhem11,8
Nijmegen12,1
Utrecht13,2
Flevoland14,0
't Gooi12,9
Noord Holland Noord10,4
Kennemerland11,7
Zaanstreek/Waterland11,1
Amsterdam9,0
Amstelland en De Meerlanden10,6
Zuid Holland Noord14,6
Haaglanden12,2
Delft/Westland/Oostland14,2
Midden-Holland13,4
Rotterdam9,6
Nieuwe Waterweg Noord10,9
Zuid Hollandse Eilanden13,1
Waardenland11,6
Zeeland10,3
West Brabant14,5
Midden-Brabant14,5
Noord-Oost Brabant14,3
Zuid Oost Brabant10,7
Noord- en Midden Limburg8,0
Zuid-Limburg9,7
Midden-IJssel11,6

Bron: Zorginstituut Nederland / www.gipdatabank.nl

View all detail data

In Noord-Nederland en Brabant meer gebruik van ADHD-middelen

In het noorden van Nederland en in Brabant worden ADHD-middelen meer gebruikt dan in de rest van Nederland. Ook in de regio's Delft-Westland-Oost, Midden Holland en Zuid-Holland Noord is het gebruik bovengemiddeld.

Landelijk 12 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden

In 2014 hebben van iedere 1.000 Zvw-verzekerden 12 verzekerden ten minste een keer een ADHD-middel verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2014 zijn er ruim 200.000 gebruikers van ADHD-geneesmiddelen. Voor meer informatie over de gebruikte gegevens zie: Definities en Bronverantwoording.

Vergelijk met andere kaart

Het aantal gebruikers zegt niets over de gebruikte hoeveelheid van geneesmiddelen. De hoeveelheid geneesmiddelen kan per gebruiker variëren. Voor het meten en vergelijken van de gebruikte hoeveelheid wordt daarom gebruik gemaakt van het aantal standaarddagdoseringen (DDD, Defined Daily Dose).

Meer informatie

Gebruikers antidepressiva per zorgkantoorregio

Gebruikers antidepressiva 2014

per zorgkantoorregio, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht
Gebruikers antidepressiva per zorgkantoorregio 2014
Gebruikers antidepressiva 2014
Zorgkantoorregio2014
Groningen63,0
Friesland67,7
Drenthe63,4
Zwolle64,9
Twente56,5
Apeldoorn/Zutphen61,2
Arnhem60,8
Nijmegen65,5
Utrecht61,7
Flevoland57,1
't Gooi52,7
Noord Holland Noord55,7
Kennemerland53,2
Zaanstreek/Waterland52,4
Amsterdam56,3
Amstelland en De Meerlanden49,6
Zuid Holland Noord58,9
Haaglanden60,4
Delft/Westland/Oostland54,8
Midden-Holland57,2
Rotterdam58,8
Nieuwe Waterweg Noord56,9
Zuid Hollandse Eilanden62,8
Waardenland70,0
Zeeland70,0
West Brabant64,5
Midden-Brabant61,8
Noord-Oost Brabant57,1
Zuid Oost Brabant56,9
Noord- en Midden Limburg56,5
Zuid-Limburg67,5
Midden-IJssel60,7

Bron: Zorginstituut Nederland / www.gipdatabank.nl

View all detail data

In Zeeland, Waardenland en Friesland hoogste gebruik antidepressiva

In de regio's in een strook van Zeeland tot Groningen ligt het gebruik boven het landelijk gemiddelde. In Zeeland, Waardenland en Friesland ligt het gebruik ruim boven het gemiddelde, met aantallen tussen de 66 en 70 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden. In de regio's het Gooi, Kennemerland, Zaanstreek-Waterland, Amstelland-De Meerlanden ligt het gebruik van antidepressiva ruim onder het landelijk gemiddelde met aantallen tussen de 49 en 54 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden.

Landelijk 60 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden

In 2014 hebben van iedere 1.000 Zvw-verzekerden 60 verzekerden ten minste een keer antidepressiva verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2014 zijn er ruim één miljoen gebruikers van antidepressiva. Voor meer informatie over de gebruikte gegevens zie: Definities en Bronverantwoording.

Vergelijk met andere kaart

Het aantal gebruikers zegt niets over de gebruikte hoeveelheid van geneesmiddelen. De hoeveelheid geneesmiddelen kan per gebruiker variëren. Voor het meten en vergelijken van de gebruikte hoeveelheid wordt daarom gebruik gemaakt van het aantal standaarddagdoseringen (DDD, Defined Daily Dose).

Meer informatie

Gebruikers antipsychotica per zorgkantoorregio

Gebruikers antipsychotica 2014

per zorgkantoorregio, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht
Gebruikers antipsychotica per zorgkantoorregio 2014
Gebruikers antipsychotica 2014
Zorgkantoorregio2014
Groningen19,0
Friesland20,2
Drenthe19,0
Zwolle18,6
Twente18,0
Apeldoorn/Zutphen19,1
Arnhem19,2
Nijmegen18,8
Utrecht17,5
Flevoland15,3
't Gooi14,1
Noord Holland Noord16,4
Kennemerland16,5
Zaanstreek/Waterland14,8
Amsterdam19,9
Amstelland en De Meerlanden12,2
Zuid Holland Noord16,9
Haaglanden19,9
Delft/Westland/Oostland15,0
Midden-Holland14,3
Rotterdam21,4
Nieuwe Waterweg Noord18,4
Zuid Hollandse Eilanden16,5
Waardenland17,7
Zeeland21,9
West Brabant18,8
Midden-Brabant20,9
Noord-Oost Brabant18,2
Zuid Oost Brabant19,4
Noord- en Midden Limburg17,0
Zuid-Limburg22,2
Midden-IJssel18,6

Bron: Zorginstituut Nederland / www.gipdatabank.nl

View all detail data

Minder gebruik van antipsychotica in westen van Nederland

De regio's waar minder gebruikers van antipsychotica dan in de rest van Nederland zijn liggen allen in het westen van Nederland. De regio's met een bovengemiddeld gebruik van antipsychotica zijn Zuid-Limburg, Zeeland, Rotterdam en Midden-Brabant.

Landelijk 18 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden

In 2014 hebben van iedere 1.000 Zvw-verzekerden 18 verzekerden ten minste een keer antipsychotica verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2014 zijn er ruim 300.000 gebruikers van antipyschotica. Voor meer informatie over de gebruikte gegevens zie: Definities en Bronverantwoording.

Vergelijk met andere kaart

Het aantal gebruikers zegt niets over de gebruikte hoeveelheid van geneesmiddelen. De hoeveelheid geneesmiddelen kan per gebruiker variëren. Voor het meten en vergelijken van de gebruikte hoeveelheid wordt daarom gebruik gemaakt van het aantal standaarddagdoseringen (DDD, Defined Daily Dose).

Meer informatie

Gebruikers astma- en COPD-middelen per zorgkantoorregio

Gebruikers astma- en COPD-middelen 2014

per zorgkantoorregio, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht
Gebruikers astma- en COPD-middelen per zorgkantoorregio 2014
Gebruikers astma- en COPD-middelen 2014
Zorgkantoorregio2014
Groningen98,0
Friesland85,4
Drenthe94,7
Zwolle82,7
Twente93,6
Apeldoorn/Zutphen91,0
Arnhem88,4
Nijmegen91,3
Utrecht88,2
Flevoland97,9
't Gooi91,4
Noord Holland Noord73,8
Kennemerland77,6
Zaanstreek/Waterland90,2
Amsterdam85,7
Amstelland en De Meerlanden77,4
Zuid Holland Noord89,3
Haaglanden101,6
Delft/Westland/Oostland84,8
Midden-Holland91,3
Rotterdam100,0
Nieuwe Waterweg Noord92,8
Zuid Hollandse Eilanden96,7
Waardenland92,8
Zeeland93,1
West Brabant98,0
Midden-Brabant94,7
Noord-Oost Brabant84,3
Zuid Oost Brabant80,3
Noord- en Midden Limburg92,3
Zuid-Limburg97,6
Midden-IJssel91,9

Bron: Zorginstituut Nederland / www.gipdatabank.nl

View all detail data

Regio Haaglanden meeste gebruikers astma- en COPD-middelen

In de regio's Noord-Holland Noord, Amstelland en De Meerlanden, Kennemerland en Zuidoost-Brabant ligt het aantal gebruikers van astma- en COPD-middelen het verst onder het Nederlands gemiddelde. De regio's met het aantal gebruikers dat ruim boven het Nederlands gemiddelde ligt zijn de regio's Haaglanden en Rotterdam. 

Landelijk 90 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden

In 2014 hebben van iedere 1.000 Zvw-verzekerden 90 verzekerden ten minste een keer een astma- en COPD-middel verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2014 zijn er bijna 1,5 miljoen gebruikers van astma- en COPD-middelen. Voor meer informatie over de gebruikte gegevens zie: Definities en Bronverantwoording.

Vergelijk met andere kaart

Het aantal gebruikers zegt niets over de gebruikte hoeveelheid van geneesmiddelen. De hoeveelheid geneesmiddelen kan per gebruiker variëren. Voor het meten en vergelijken van de gebruikte hoeveelheid wordt daarom gebruik gemaakt van het aantal standaarddagdoseringen (DDD, Defined Daily Dose).

Meer informatie

Gebruikers cholesterolverlagers per zorgkantoorregio

Gebruikers cholesterolverlagers 2014

per zorgkantoorregio, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht
Gebruikers cholesterolverlagers per zorgkantoorregio 2014
Gebruikers cholesterolverlagers 2014
Zorgkantoorregio2014
Groningen118,8
Friesland99,8
Drenthe105,8
Zwolle108,0
Twente117,1
Apeldoorn/Zutphen114,3
Arnhem109,6
Nijmegen112,6
Utrecht107,5
Flevoland99,4
't Gooi98,0
Noord Holland Noord108,5
Kennemerland103,5
Zaanstreek/Waterland111,8
Amsterdam117,2
Amstelland en De Meerlanden114,8
Zuid Holland Noord107,4
Haaglanden123,9
Delft/Westland/Oostland108,5
Midden-Holland104,3
Rotterdam128,4
Nieuwe Waterweg Noord119,1
Zuid Hollandse Eilanden117,7
Waardenland111,6
Zeeland109,1
West Brabant131,0
Midden-Brabant125,0
Noord-Oost Brabant118,4
Zuid Oost Brabant128,2
Noord- en Midden Limburg125,1
Zuid-Limburg128,4
Midden-IJssel104,7

Bron: Zorginstituut Nederland / www.gipdatabank.nl

View all detail data

In Brabant en Limburg meer gebruik van cholesterolverlagers

De regio's met het hoogst aantal gebruikers zijn: West-Brabant, Zuid-Limburg, Zuidoost-Brabant en Rotterdam. In de meeste regio's ligt het gebruik onder het gemiddelde. In het Gooi, Flevoland en Friesland.

Landelijk 115 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden

In 2014 hebben van iedere 1.000 Zvw-verzekerden 115 verzekerden ten minste een keer cholesterolverlagers verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2014 zijn er bijna twee miljoen gebruikers van cholesterolverlagers. Voor meer informatie over de gebruikte gegevens zie: Bronverantwoording en Definities.

Vergelijk met andere kaart

Het aantal gebruikers zegt niets over de gebruikte hoeveelheid van geneesmiddelen. De hoeveelheid geneesmiddelen kan per gebruiker variëren. Voor het meten en vergelijken van de gebruikte hoeveelheid wordt daarom gebruik gemaakt van het aantal standaarddagdosering (DDD, Defined Daily Dose).

Meer informatie

Gebruikers diabetesmiddelen per zorgkantoorregio

Gebruikers diabetesmiddelen 2014

per zorgkantoorregio, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht
Gebruikers diabetesmiddelen per zorgkantoorregio 2014
Gebruikers diabetesmiddelen 2014
Zorgkantoorregio2014
Groningen56,2
Friesland45,5
Drenthe49,0
Zwolle47,1
Twente51,0
Apeldoorn/Zutphen44,3
Arnhem44,7
Nijmegen46,0
Utrecht46,9
Flevoland52,5
't Gooi45,6
Noord Holland Noord42,7
Kennemerland41,4
Zaanstreek/Waterland48,6
Amsterdam61,2
Amstelland en De Meerlanden44,7
Zuid Holland Noord42,3
Haaglanden60,0
Delft/Westland/Oostland44,5
Midden-Holland42,2
Rotterdam65,2
Nieuwe Waterweg Noord53,5
Zuid Hollandse Eilanden47,9
Waardenland51,2
Zeeland41,6
West Brabant45,9
Midden-Brabant47,7
Noord-Oost Brabant42,7
Zuid Oost Brabant42,2
Noord- en Midden Limburg43,8
Zuid-Limburg48,0
Midden-IJssel45,4

Bron: GIP databank (Zorginstituut Nederland)

View all detail data

Rotterdam, Amsterdam, Haaglanden en Groningen meer gebruik van diabetesmiddelen

De regio's Rotterdam, Amsterdam, Haaglanden en Groningen hebben ruim meer gebruikers van diabetesmiddelden dan het landelijke gemiddelde (meer dan 10%). In de regio's Kennemerland, Zeeland, Midden-Holland, Zuidoost-Brabant, Noordoost-Brabant, Noord-Holland Noord is het aantal gebruikers ruim onder het gemiddelde.

Landelijk 49 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden

In 2014 hebben van iedere 1.000 Zvw-verzekerden 49 verzekerden ten minste een keer diabetesmiddelen verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2014 zijn er 800.000 gebruikers van diabetesmiddelen. Voor meer informatie over de gebruikte gegevens zie: Bronverantwoording en Definities.

Vergelijk met andere kaart

Meer informatie

Gebruikers maagmiddelen per zorgkantoorregio

Gebruikers maagmiddelen 2014

per zorgkantoorregio, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht
Gebruikers maagmiddelen per zorgkantoorregio 2014
Gebruikers maagmiddelen 2014
Zorgkantoorregio2014
Groningen149,7
Friesland127,7
Drenthe121,2
Zwolle119,2
Twente125,3
Apeldoorn/Zutphen111,0
Arnhem122,3
Nijmegen125,5
Utrecht112,9
Flevoland137,8
't Gooi109,0
Noord Holland Noord109,9
Kennemerland107,4
Zaanstreek/Waterland129,9
Amsterdam118,5
Amstelland en De Meerlanden113,5
Zuid Holland Noord116,4
Haaglanden126,7
Delft/Westland/Oostland109,5
Midden-Holland113,1
Rotterdam133,0
Nieuwe Waterweg Noord132,7
Zuid Hollandse Eilanden128,7
Waardenland126,5
Zeeland114,9
West Brabant120,7
Midden-Brabant119,6
Noord-Oost Brabant112,5
Zuid Oost Brabant108,4
Noord- en Midden Limburg126,1
Zuid-Limburg139,7
Midden-IJssel111,5

Bron: Zorginstituut Nederland / www.gipdatabank.nl

View all detail data

Meer gebruikers maagmiddelen in Groningen, Flevoland en Zuid-Limburg

Groningen, Flevoland en Zuid-Limburg hebben ruim meer gebruikers van maagmiddelen dan het landelijke gemiddelde. In de regio's Kennemerland, Zuidoost Brabant en 't Gooi ligt het aantal gebruikers ruim onder het gemiddelde. Het midden van Nederland omvat met name regio's waar het aantal gebruikers onder het landelijke gemiddelde ligt. 

Landelijk 121 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden

In 2014 hebben van iedere 1.000 Zvw-verzekerden 121 verzekerden ten minste een keer een maagmiddel verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2014 zijn er ruim 2 miljoen gebruikers van maagmiddelen. Voor meer informatie over de gebruikte gegevens zie: Definities en Bronverantwoording.

Vergelijk met andere kaart

Het aantal gebruikers zegt niets over de gebruikte hoeveelheid van geneesmiddelen. De hoeveelheid geneesmiddelen kan per gebruiker variëren. Voor het meten en vergelijken van de gebruikte hoeveelheid wordt daarom gebruik gemaakt van het aantal standaarddagdoseringen (DDD, Defined Daily Dose).

Meer informatie

Gebruikers slaap- en kalmeringsmiddelen per zorgkantoorregio

Gebruikers slaap- en kalmeringsmiddelen 2014

per zorgkantoorregio, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht
Gebruikers slaap- en kalmeringsmiddelen per zorgkantoorregio 2014
Gebruikers slaap- en kalmeringsmiddelen 2014
Zorgkantoorregio2014
Groningen22,9
Friesland23,1
Drenthe19,9
Zwolle18,4
Twente25,7
Apeldoorn/Zutphen24,4
Arnhem22,6
Nijmegen23,9
Utrecht21,0
Flevoland26,6
't Gooi22,7
Noord Holland Noord20,1
Kennemerland23,2
Zaanstreek/Waterland18,9
Amsterdam31,4
Amstelland en De Meerlanden18,3
Zuid Holland Noord19,2
Haaglanden40,2
Delft/Westland/Oostland23,8
Midden-Holland17,8
Rotterdam33,0
Nieuwe Waterweg Noord33,3
Zuid Hollandse Eilanden19,7
Waardenland23,7
Zeeland22,6
West Brabant22,8
Midden-Brabant19,5
Noord-Oost Brabant20,7
Zuid Oost Brabant25,7
Noord- en Midden Limburg26,3
Zuid-Limburg29,0
Midden-IJssel23,5

Bron: Zorginstituut Nederland / www.gipdatabank.nl

View all detail data

Meer gebruikers slaap- en kalmeringsmiddelen in Limburg en grote steden

Vijf regio's (Limburg en de grote steden in de Randstad) hebben ruim meer gebruikers van slaap- en kalmeringsmiddelen dan het landelijke gemiddelde. In het noorden en midden van Nederland ligt het aantal gebruikers veelal ruim onder het gemiddelde.

Landelijk 24 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden

In 2014 hebben van iedere 1.000 Zvw-vverzekerden 24 verzekerden ten minste een keer een slaap- en kalmeringsmiddel verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2014 zijn er 400.000 gebruikers van slaap- en kalmeringsmiddelen. Voor meer informatie over de gebruikte gegevens zie: Definities en Bronverantwoording.

Vergelijk met andere kaart

Het aantal gebruikers zegt niets over de gebruikte hoeveelheid van geneesmiddelen. De hoeveelheid geneesmiddelen kan per gebruiker variëren. Voor het meten en vergelijken van de gebruikte hoeveelheid wordt daarom gebruik gemaakt van het aantal standaarddagdoseringen (DDD, Defined Daily Dose).

Meer informatie

Gebruik niet-voorgeschreven medicijnen per GGD-regio

Gebruik niet-voorgeschreven medicijnen 2014-2016

Per GGD-regio, totale bevolking
Gebruik niet-voorgeschreven medicijnen 2014-2016
Gebruik niet-voorgeschreven medicijnen 2014-2016
GGD-regioPercentageSignificantiePercentage (gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht)Significantie (gecorrigeerd percentage)
GGD Amsterdam43,1Boven (99% zeker)42,9Boven (99% zeker)
GGD Brabant-Zuidoost35,1Onder (95% zeker)34,9Onder (95% zeker)
GGD Drenthe33,2Onder (99% zeker)34,0Onder (99% zeker)
GGD Flevoland36,9Wijkt niet significant af36,6Wijkt niet significant af
GGD Fryslân36,7Wijkt niet significant af36,4Wijkt niet significant af
GGD Gelderland-Midden38,7Wijkt niet significant af38,5Wijkt niet significant af
GGD Gelderland-Zuid41,7Boven (95% zeker)41,7Boven (95% zeker)
GGD Gooi en Vechtstreek47,3Boven (99% zeker)47,7Boven (99% zeker)
GGD Groningen35,5Wijkt niet significant af35,4Wijkt niet significant af
GGD Haaglanden38,8Wijkt niet significant af38,1Wijkt niet significant af
GGD Hart voor Brabant34,9Onder (99% zeker)34,8Onder (99% zeker)
GGD Hollands Midden40,1Wijkt niet significant af39,5Wijkt niet significant af
GGD Hollands Noorden40,5Wijkt niet significant af41,7Boven (95% zeker)
GGD IJsselland34,2Onder (95% zeker)35,0Onder (95% zeker)
GGD Kennemerland41,8Boven (95% zeker)42,1Boven (95% zeker)
GGD Limburg-Noord33,3Onder (99% zeker)33,3Onder (99% zeker)
GGD Noord- en Oost-Gelderland39,0Wijkt niet significant af38,9Wijkt niet significant af
GGD regio Utrecht42,0Boven (99% zeker)41,7Boven (99% zeker)
GGD Rotterdam-Rijnmond36,8Wijkt niet significant af36,6Wijkt niet significant af
GGD Twente35,9Wijkt niet significant af36,5Wijkt niet significant af
GGD West-Brabant35,8Wijkt niet significant af35,8Wijkt niet significant af
GGD Zaanstreek-Waterland39,4Wijkt niet significant af40,6Wijkt niet significant af
GGD Zeeland35,4Wijkt niet significant af34,9Wijkt niet significant af
GGD Zuid-Holland Zuid40,3Wijkt niet significant af40,4Wijkt niet significant af
GGD Zuid-Limburg38,3Wijkt niet significant af37,8Wijkt niet significant af
View all detail data

Gebruik niet-voorgeschreven medicijnen het grootst in Midden-Nederland

In de regio's Amsterdam, Utrecht, Gooi- en Vechtstreek, Kennemerland en Gelderland-Zuid gebruiken significant meer mensen niet-voorgeschreven medicijnen dan in de rest van Nederland in de periode 2014-2016 (meer dan 41,7%). In het zuiden en noord-oosten van Nederland maken minder mensen dan gemiddeld gebruik van niet-voorgeschreven middelen. Het Nederlands gemiddelde voor gebruik van niet-voorgeschreven medicatie ligt op 38,2% van de totale bevolking.

Vergelijk met andere kaart

 • Een kaart met significantieniveaus geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.

Meer informatie

Gebruikers antibiotica per gemeente

Gebruikers antibiotica 2016

Per gemeente
Gebruikers antibiotica 2016
GemeenteTotale bevolking
Aa en Hunze23,0
Aalburg19,3
Aalsmeer18,2
Aalten21,7
Achtkarspelen21,8
Alblasserdam25,7
Albrandswaard22,1
Alkmaar17,8
Almelo25,0
Almere17,6
Alphen aan den Rijn19,7
Alphen-Chaam19,7
Ameland24,7
Amersfoort17,6
Amstelveen17,2
Amsterdam17,7
Apeldoorn19,9
Appingedam23,7
Arnhem19,0
Assen21,5
Asten16,6
Baarle-Nassau23,6
Baarn19,8
Barendrecht22,7
Barneveld18,5
Bedum20,1
Beek22,3
Beemster17,1
Beesel19,4
Bellingwedde24,3
Berg en Dal17,4
Bergeijk22,7
Bergen (L.)19,9
Bergen (NH.)18,5
Bergen op Zoom23,3
Berkelland22,3
Bernheze23,1
Best22,0
Beuningen17,6
Beverwijk19,7
Binnenmaas20,6
Bladel21,2
Blaricum21,4
Bloemendaal21,5
Bodegraven-Reeuwijk19,6
Boekel19,2
Borger-Odoorn24,0
Borne21,5
Borsele20,4
Boxmeer16,8
Boxtel21,6
Breda21,2
Brielle24,1
Bronckhorst20,8
Brummen19,7
Brunssum23,9
Bunnik18,6
Bunschoten21,5
Buren22,1
Capelle aan den IJssel23,8
Castricum19,5
Coevorden23,1
Cranendonck19,4
Cromstrijen24,0
Cuijk18,6
Culemborg19,7
Dalfsen17,3
Dantumadiel21,3
De Bilt18,6
De Fryske Marren21,9
De Marne22,2
De Ronde Venen19,3
De Wolden21,9
Delft18,9
Delfzijl26,7
Den Helder21,6
Deurne20,9
Deventer20,5
Diemen18,1
Dinkelland24,1
Doesburg20,7
Doetinchem20,2
Dongen19,4
Dongeradeel21,6
Dordrecht24,4
Drechterland17,4
Drimmelen23,0
Dronten21,1
Druten20,5
Duiven20,5
Echt-Susteren22,9
Edam-Volendam24,8
Ede17,1
Eemnes18,9
Eemsmond26,2
Eersel19,9
Eijsden-Margraten21,7
Eindhoven19,6
Elburg21,6
Emmen26,8
Enkhuizen17,9
Enschede21,4
Epe21,0
Ermelo21,9
Etten-Leur18,7
Ferwerderadiel18,0
Franekeradeel21,3
Geertruidenberg21,9
Geldermalsen19,4
Geldrop-Mierlo20,2
Gemert-Bakel18,7
Gennep17,0
Giessenlanden19,8
Gilze en Rijen21,5
Goeree-Overflakkee24,0
Goes23,5
Goirle18,5
Gooise Meren20,4
Gorinchem19,9
Gouda19,5
Grave16,9
Groningen17,9
Grootegast22,1
Gulpen-Wittem22,9
Haaksbergen21,0
Haaren21,0
Haarlem18,0
Haarlemmerliede en Spaarnwoude18,2
Haarlemmermeer18,8
Halderberge21,3
Hardenberg21,0
Harderwijk21,5
Hardinxveld-Giessendam17,4
Haren20,5
Harlingen16,9
Hattem17,2
Heemskerk19,3
Heemstede20,7
Heerde22,8
Heerenveen21,4
Heerhugowaard17,6
Heerlen24,2
Heeze-Leende22,6
Heiloo19,4
Hellendoorn20,8
Hellevoetsluis23,6
Helmond20,3
Hendrik-Ido-Ambacht25,0
Hengelo20,7
het Bildt18,9
Heumen16,8
Heusden21,1
Hillegom22,6
Hilvarenbeek18,5
Hilversum19,8
Hof van Twente24,0
Hollands Kroon20,0
Hoogeveen23,2
Hoogezand-Sappemeer23,3
Hoorn18,4
Horst aan de Maas18,0
Houten15,6
Huizen20,9
Hulst18,2
IJsselstein19,4
Kaag en Braassem19,7
Kampen19,0
Kapelle21,2
Katwijk22,1
Kerkrade24,9
Koggenland14,7
Kollumerland en Nieuwkruisland21,6
Korendijk22,5
Krimpen aan den IJssel21,3
Krimpenerwaard20,2
Laarbeek21,5
Landerd19,8
Landgraaf25,3
Landsmeer21,5
Langedijk17,4
Lansingerland19,0
Laren20,6
Leek23,1
Leerdam20,5
Leeuwarden20,6
Leeuwarderadeel20,5
Leiden17,7
Leiderdorp19,3
Leidschendam-Voorburg23,8
Lelystad22,4
Leudal19,4
Leusden18,1
Lingewaal20,9
Lingewaard19,7
Lisse17,7
Littenseradiel19,7
Lochem22,0
Loon op Zand21,8
Lopik18,8
Loppersum24,1
Losser21,1
Maasdriel20,5
Maasgouw24,9
Maassluis21,2
Maastricht21,9
Marum22,2
Medemblik17,8
Meerssen22,0
Menameradiel19,2
Menterwolde27,1
Meppel21,3
Middelburg19,9
Midden-Delfland21,2
Midden-Drenthe20,5
Mill en Sint Hubert17,3
Moerdijk22,8
Molenwaard21,2
Montferland20,5
Montfoort16,4
Mook en Middelaar19,1
Neder-Betuwe23,7
Nederweert20,3
Neerijnen20,7
Nieuwegein20,1
Nieuwkoop19,4
Nijkerk19,4
Nijmegen16,8
Nissewaard24,2
Noord-Beveland21,4
Noordenveld17,1
Noordoostpolder17,9
Noordwijk21,2
Noordwijkerhout20,0
Nuenen, Gerwen en Nederwetten20,7
Nunspeet22,0
Nuth21,9
Oegstgeest18,4
Oirschot21,0
Oisterwijk20,3
Oldambt26,6
Oldebroek20,4
Oldenzaal21,2
Olst-Wijhe18,9
Ommen16,4
Onderbanken25,4
Oost Gelre21,1
Oosterhout22,4
Ooststellingwerf24,2
Oostzaan18,0
Opmeer16,9
Opsterland21,0
Oss21,9
Oud-Beijerland20,6
Oude IJsselstreek19,1
Ouder-Amstel18,8
Oudewater18,0
Overbetuwe19,5
Papendrecht24,4
Peel en Maas20,6
Pekela28,6
Pijnacker-Nootdorp20,6
Purmerend19,0
Putten23,7
Raalte18,3
Reimerswaal20,9
Renkum20,0
Renswoude21,5
Reusel-De Mierden24,2
Rheden20,7
Rhenen19,4
Ridderkerk24,0
Rijnwaarden17,3
Rijssen-Holten23,5
Rijswijk23,8
Roerdalen22,0
Roermond24,5
Roosendaal22,0
Rotterdam23,0
Rozendaal19,5
Rucphen30,1
Schagen17,7
Scherpenzeel16,1
Schiedam24,5
Schiermonnikoog23,6
Schijndel20,4
Schinnen21,9
Schouwen-Duiveland23,2
's-Gravenhage22,6
's-Hertogenbosch21,1
Simpelveld21,6
Sint Anthonis15,4
Sint-Michielsgestel21,6
Sint-Oedenrode20,0
Sittard-Geleen24,0
Sliedrecht27,0
Slochteren22,8
Sluis21,9
Smallingerland20,3
Soest19,2
Someren17,7
Son en Breugel20,4
Stadskanaal26,0
Staphorst19,2
Stede Broec18,7
Steenbergen22,2
Steenwijkerland22,4
Stein21,0
Stichtse Vecht18,8
Strijen26,6
Súdwest Fryslân20,9
Ten Boer22,9
Terneuzen22,5
Terschelling29,3
Texel18,8
Teylingen20,3
Tholen23,9
Tiel21,0
Tilburg19,0
Tubbergen22,1
Twenterand25,5
Tynaarlo21,3
Tytsjerksteradiel20,2
Uden20,5
Uitgeest16,7
Uithoorn17,2
Urk18,6
Utrecht16,8
Utrechtse Heuvelrug20,9
Vaals19,7
Valkenburg aan de Geul21,3
Valkenswaard20,0
Veendam25,6
Veenendaal19,2
Veere18,8
Veghel21,8
Veldhoven19,8
Velsen19,7
Venlo20,8
Venray18,0
Vianen20,8
Vlaardingen23,7
Vlagtwedde22,9
Vlieland25,5
Vlissingen20,7
Voerendaal19,2
Voorschoten21,4
Voorst20,5
Vught21,0
Waalre22,3
Waalwijk19,8
Waddinxveen20,7
Wageningen15,8
Wassenaar20,4
Waterland18,8
Weert22,7
Weesp19,4
Werkendam18,0
West Maas en Waal19,9
Westerveld24,4
Westervoort21,3
Westland21,9
Weststellingwerf21,8
Westvoorne24,1
Wierden21,4
Wijchen19,2
Wijdemeren22,2
Wijk bij Duurstede18,6
Winsum20,0
Winterswijk23,0
Woensdrecht19,9
Woerden19,4
Wormerland21,2
Woudenberg19,0
Woudrichem22,9
Zaanstad20,0
Zaltbommel20,9
Zandvoort22,4
Zederik18,5
Zeewolde16,5
Zeist19,2
Zevenaar22,5
Zoetermeer21,5
Zoeterwoude19,9
Zuidhorn23,1
Zuidplas22,6
Zundert18,4
Zutphen20,0
Zwartewaterland21,2
Zwijndrecht26,6
Zwolle18,2

Bron: GIP-databank op CBS-Statline

ATC-code: J01

View all detail data

Grote regionale verschillen in gebruik antibiotica

In 2016 kregen in sommige gemeenten tweemaal zoveel mensen antibiotica als in andere gemeenten. Zo werd in de gemeente Koggenland in Noord-Holland aan nog geen 15% van de bevolking antibiotica verstrekt, in de gemeente Rucphen in Brabant was dit 30%. Verder valt op dat in veel gemeenten in Zuidoost-Groningen het gebruik hoog is. In 8 gemeenten is het gebruik meer dan 25%. Het gemiddelde in Nederland is 20,6% (mannen: 16,6% en vrouwen: 14,5%). Antibiotica worden vaker gegeven aan kinderen en ouderen. Van alle 0 tot 5-jarigen gebruikt 25,1% antibiotica en van alle 90-plussers 39,4%.

Meer informatie

 

Verantwoording

Definities
 • Gebruiker geneesmiddelen

  Een gebruiker is in de GIP databank gedefinieerd als een patiënt die gedurende een kalenderjaar minstens één voorschrift voor het betreffende geneesmiddel heeft ontvangen. Omdat iemand in een jaar verschillende geneesmiddelen kan gebruiken, kunnen gebruikersaantallen niet zomaar worden opgeteld. Een patiënt die een voorschrift voor zowel simvastatine als atorvastatine heeft ontvangen, telt mee als gebruiker van simvastatine én als gebruiker van atorvastatine; op het niveau van de cholesterolverlagers telt hij maar eenmaal mee.

 • Standaarddagdosering (DDD)

  Het aantal gebruikers zegt niets over de gebruikte hoeveelheid van geneesmiddelen: de hoeveelheid geneesmiddelen kan per gebruiker variëren. Voor het meten en vergelijken van de gebruikte hoeveelheid wordt daarom gebruik gemaakt van het aantal standaarddagdoseringen. Een standaarddagdosering (DDD, Defined Daily Dose) is de hoeveelheid werkzame stof die een volwassene per dag krijgt voor de onderhoudsbehandeling van een ziekte of een aandoening. De standaarddagdosering wordt jaarlijks vastgesteld door het Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.  

 • ATC-codes

  Het classificatiesysteem van de World Health Organization deelt een geneesmiddel in door aan elke werkzame stof of combinaties daarvan een eigen code toe te kennen. Het antidepressivum Fluoxetine (Merknaam: Prozac®) heeft bijvoorbeeld de ATC-code: N 06 AB 03. De eerste letter (N) staat voor de anatomische hoofdgroep, in dit geval die van het zenuwstelsel (Nervous system). In combinatie met het tweecijferige getal (06) achter de N ontstaat de code voor de therapeutische subgroep. N06 is de code voor de therapeutische subgroep van de psychoanaleptica. De tweede letter (A) staat voor de farmacologische subgroep, de farmacologische subgroep N06A is die van de antidepressiva. In combinatie met de derde letter (B) onstaat de code voor de chemische subgroep. N06AB is de code voor de chemische subgroep van selectieve serotonine heropnameremmers (SSRI's). Het laatste getal staat uiteindelijk voor de specifieke werkzame stof binnen de chemische subgroep. In dit geval dus fluoxetine. Op de GIP databank wordt het ATC-classificatiesysteem gebruikt dat door de WHO is vastgesteld in het meest recente rapportagejaar. Deze indeling is toegepast op alle voorgaande jaren, zodat de gegevens over alle jaren op dezelfde wijze zijn geclassificeerd.

   

  Geneesmiddelgroep

  ATC-codes

  Maagmiddelen

  A02BA01, A02BA02, A02BA03, A02BA04, A02BB01, A02BC01, A02BC02, A02BC03, A02BC04, A02BC05, A02BD04, A02BX02, A02BX05

  Cholesterolverlagers

  C10AA01, C10AA03, C10AA04, C10AA05, C10AA07, C10AB02, C10AB04, C10AB08, C10AC01, C10AC04, C10AD06, C10AX09, C10BA02

  Diabetesmiddelen totaal

  A10AB01, A10AB04, A10AB05, A10AB06, A10AC01, A10AD01, A10AD04, A10AD05, A10AE04, A10AE05, A10AE06, A10BA02, A10BB01, A10BB03, A10BB09, A10BB12, A10BD02, A10BD05, A10BD07, A10BD08, A10BD10, A10BD11, A10BD15, A10BF01, A10BG03, A10BH01, A10BH02, A10BH03, A10BH05, A10BX02, A10BX04, A10BX07, A10BX09, A10BX10, A10BX11, A10BX12

  Diabetesmiddelen, oraal

  A10BA02, A10BB01, A10BB03, A10BB09, A10BB12, A10BD02, A10BD05, A10BD07, A10BD08, A10BD10, A10BD11, A10BD15, A10BF01, A10BG03, A10BH01, A10BH02, A10BH03, A10BH05, A10BX02, A10BX04, A10BX07, A10BX09, A10BX10, A10BX11, A10BX12

  Diabetesmiddelen, insuline

  A10AB01, A10AB04, A10AB05, A10AB06, A10AC01, A10AD01, A10AD04, A10AD05, A10AE04, A10AE05, A10AE06

  Astma- en COPD-middelen

  R03AC02, R03AC03, R03AC12, R03AC13, R03AC18, R03AC19, R03AK06, R03AK07, R03AK08, R03AK10, R03AK11, R03AL01, R03AL02, R03AL03 R03AL04, R03BA01, R03BA02, R03BA05, R03BA08, R03BB01, R03BB04, R03BB05, R03BB06, R03BC01, R03BC03, R03BX, R03CC02, R03DA04, R03DC03, R05CB12, R05CB13

  Antidepressiva

  N06AA02, N06AA04, N06AA09, N06AA10, N06AA12, N06AA16, N06AA21, N06AB03, N06AB04, N06AB05, N06AB06, N06AB08, N06AB10, N06AF03, N06AF04, N06AG02, N06AX03, N06AX05, N06AX11, N06AX12, N06AX16, N06AX21, N06AX22, N06AX26

  Antipsychotica

  N05AA01, N05AB02, N05AB03, N05AC01, N05AD01, N05AD05, N05AD06, N05AE03, N05AE05, N05AF01, N05AF03, N05AF05, N05AG01, N05AG02, N05AG03, N05AH02, N05AH03, N05AH04, N05AL01, N05AL03, N05AN01, N05AX08, N05AX12, N05AX13

  Slaap- en kalmeringsmiddelen

  N05BA01, N05BA02, N05BA04, N05BA05, N05BA06, N05BA08, N05BA09, N05BA11, N05BA12, N05CD01, N05CD02, N05CD03, N05CD06, N05CD07, N05CD08, N05CD09, N05CD11, N05CF01, N05CF02

  ADHD-middelen

  N06BA02, N06BA04, N06BA09

Bronverantwoording
 • GIP databank

  De gegevens van het Genees- en hulpmiddelen Project (GIP) zijn gebaseerd op de declaratiegegevens voor de farmaceutische zorg (inclusief dieet- en voedingsmiddelen) en hulpmiddelenzorg afkomstig van 25 (van de 26) zorgverzekeraars. Het gaat daarbij om geneesmiddelen die extramuraal door huisarts of specialist zijn voorgeschreven en vervolgens zijn afgeleverd door een apotheker of leverancier van hulpmiddelen en op grond van de Zorgverzekeringswet (basispakket) door de zorgverzekeraar zijn vergoed. De gegevensbestanden zijn gebaseerd op het gebruik van genees- en hulpmiddelen van circa 16,4 miljoen verzekerden; dit betekent een dekking van 98% van het totale aantal verzekerden in Nederland. Sinds 2004 zijn de gegevensbestanden van het GIP op een voor iedereen toegankelijke manier ontsloten via www.gipdatabank.nl. De GIPdatabank is een unieke openbare gegevensbron met gedetailleerde cijfers over het gebruik van genees- en hulpmiddelen.

Andere websites over Genees- en hulpmiddelen en lichaamsmaterialen