Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Genees- en hulpmiddelen en lichaamsmaterialenRegionaal & InternationaalGeneesmiddelen

Cijfers & Context

Regionaal & Internationaal

In zuiden van Nederland meer geneesmiddelengebruik

Kosten

Zorgprestaties

Prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg

Polyfarmacie per zorgkantoorregio

Polyfarmaciepatiënten 2020

Per zorgkantoorregio, patiënten van 65 jaar en ouder
Polyfarmaciepatiënten 2020
Regio2020
Amstelland en De Meerlanden301
Amsterdam328
Apeldoorn, Zutphen e.o.332
Arnhem338
Drente345
Flevoland353
Friesland336
Groningen369
Haaglanden368
Het Gooi295
Kennemerland305
Midden-Brabant360
Midden-Holland317
Midden-IJssel334
Nijmegen346
Noord- en Midden-Limburg353
Noord-Holland Noord302
Noordoost Brabant343
Rotterdam383
Twente358
Utrecht323
Waardenland359
West-Brabant354
Westland Schieland Delfland341
Zaanstreek/Waterland331
Zeeland312
Zuid-Holland Noord290
Zuid-Hollandse eilanden354
Zuid-Limburg363
Zuidoost Brabant321
Zwolle353

Bron: GIPdatabank (Zorginstituut Nederland)

View all detail data

Meeste polyfarmaciepatiënten in Rotterdam

Het aantal polyfarmaciepatiënten van 65 jaar en ouder is het hoogst in de regio Rotterdam (383 per 1.000 Zvw-verzekerden) en het laagst in Zuid-Holland Noord (290 per 1.000 Zvw-verzekerden). Wanneer een patiënt vijf of meer verschillende geneesmiddelen slikt voor chronische aandoeningen, dan noemen we dit polyfarmacie. In 2019 was het gemiddeld aantal polyfarmaciepatiënten van 65 jaar en ouder 340 per 1.000 Zvw-verzekerden.

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

10-06-2021

Gebruikers geneesmiddelen per zorgkantoorregio

Gebruikers geneesmiddelen 2019

Per zorgkantoorregio, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht
Gebruikers geneesmiddelen 2019
Zorgkantoorregio2019
Groningen671,2
Friesland659,0
Drenthe672,0
Zwolle648,5
Twente672,9
Apeldoorn/Zutphen654,8
Arnhem651,2
Nijmegen643,3
Utrecht646,8
Flevoland666,5
't Gooi657,4
Noord Holland Noord634,7
Kennemerland644,6
Zaanstreek/Waterland672,4
Amsterdam631,1
Amstelland en De Meerlanden645,7
Zuid Holland Noord653,9
Haaglanden691,2
Delft/Westland/Oostland675,4
Midden-Holland666,7
Rotterdam692,3
Nieuwe Waterweg NoordNA
Zuid Hollandse Eilanden689,1
Waardenland686,1
Zeeland672,8
West Brabant685,6
Midden-Brabant671,1
Noord-Oost Brabant662,6
Zuid Oost Brabant628,5
Noord- en Midden Limburg673,7
Zuid-Limburg698,1
Midden-IJssel657,9

Bron: Zorginstituut Nederland / www.gipdatabank.nl

* NA = Niet Aanwezig. * Vanaf 2016 is de regio Nieuwe Waterweg Noord samengevoegd bij de regio Delft/Westland/Oostland. 

View all detail data

In zuiden van Nederland meer gebruikers van geneesmiddelen

In Zuid-Limburg en regio's in het zuid-westen van Nederland (Rotterdam, Zuid-Hollandse Eilanden, West-Brabant, Haaglanden en Waardenland) ligt het aantal gebruikers boven het landelijk gemiddelde. In veruit de meeste regio's ligt het aantal gebruikers van geneesmiddelen rondom het landelijk gemiddelde.

Landelijk 662 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden

In 2019 hebben van iedere 1.000 Zvw-verzekerden 662 verzekerden ten minste een keer een geneesmiddel verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2019 zijn in totaal 11,6 miljoen gebruikers van geneesmiddelen. Voor meer informatie over de gebruikte gegevens zie: Definities en Bronverantwoording.

Vergelijk met andere kaart

Het geneesmiddelengebruik is ook per gemeente in kaart gebracht. Op gemeenteniveau is er sprake van een iets grotere spreiding vergeleken met het beeld dat de aantallen per zorgkantoorregio laten zijn. Er zijn zeven gemeenten die meer dan 10% lager scoren dan het landelijk gemiddelde. Er zijn drie gemeenten die meer dan 10% hoger scoren dan het landelijk gemiddelde.

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

19-11-2020

Gebruikers ADHD-middelen per zorgkantoorregio

Gebruikers ADHD-middelen 2019

Per zorgkantoorregio, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht
Gebruikers ADHD-middelen 2019
Zorgkantoorregio2019
Groningen13,8
Friesland13,4
Drenthe14,6
Zwolle15,9
Twente9,3
Apeldoorn/Zutphen11,9
Arnhem13,7
Nijmegen14,3
Utrecht15,0
Flevoland13,7
't Gooi14,1
Noord Holland Noord10,6
Kennemerland12,6
Zaanstreek/Waterland11,2
Amsterdam9,7
Amstelland en De Meerlanden10,6
Zuid Holland Noord15,4
Haaglanden12,8
Delft/Westland/Oostland13,6
Midden-Holland14,5
Rotterdam9,9
Nieuwe Waterweg NoordNA
Zuid Hollandse Eilanden13,0
Waardenland12,9
Zeeland11,6
West Brabant13,6
Midden-Brabant14,6
Noord-Oost Brabant14,8
Zuid Oost Brabant10,9
Noord- en Midden Limburg8,5
Zuid-Limburg10,4
Midden-IJssel13,0

Bron: Zorginstituut Nederland / www.gipdatabank.nl

* DDD betreft het aantal per dag. Op GIP databank wordt het aantal DDD’s per jaar gepresenteerd. * NA = Niet Aanwezig. * Vanaf 2016 is de regio Nieuwe Waterweg Noord samengevoegd bij de regio Delft/Westland/Oostland. 

View all detail data

Verspreid over Nederland regio's met meer gebruik van ADHD-middelen

In verschillende regio's verspreid over Nederland worden meer ADHD-middelen gebruikt dan in de rest van Nederland. Met name in het noorden van Nederland en in Brabant, maar ook in de regio's rondom Utrecht is het gebruik bovengemiddeld.

Landelijk 12,7 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden

In 2019 hebben van iedere 1.000 Zvw-verzekerden 12,7 verzekerden ten minste een keer een ADHD-middel verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2019 zijn er ruim 225.000 gebruikers van ADHD-geneesmiddelen. Het aantal gebruikers zegt niets over de gebruikte hoeveelheid van geneesmiddelen. De hoeveelheid geneesmiddelen kan per gebruiker variëren. Voor het meten en vergelijken van de gebruikte hoeveelheid wordt daarom gebruik gemaakt van het aantal standaarddagdoseringen (DDD, Defined Daily Dose). Informatie over DDD is door het selecteren van een regio via de kaart op te vragen. Voor meer informatie over de gebruikte gegevens zie: Definities en Bronverantwoording.

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

19-11-2020

Gebruikers antidepressiva per zorgkantoorregio

Gebruikers antidepressiva 2019

Per zorgkantoorregio, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht
Gebruikers antidepressiva 2019
Zorgkantoorregio2019
Groningen65,1
Friesland68,7
Drenthe63,7
Zwolle66,8
Twente57,3
Apeldoorn/Zutphen62,4
Arnhem61,5
Nijmegen65,9
Utrecht63,1
Flevoland57,4
't Gooi51,5
Noord Holland Noord56,4
Kennemerland54,2
Zaanstreek/Waterland53,0
Amsterdam53,4
Amstelland en De Meerlanden50,0
Zuid Holland Noord59,8
Haaglanden60,7
Delft/Westland/Oostland56,2
Midden-Holland60,2
Rotterdam58,6
Nieuwe Waterweg NoordNA
Zuid Hollandse Eilanden64,5
Waardenland71,2
Zeeland71,2
West Brabant65,8
Midden-Brabant63,4
Noord-Oost Brabant59,3
Zuid Oost Brabant56,6
Noord- en Midden Limburg59,7
Zuid-Limburg70,9
Midden-IJssel63,3

Bron: Zorginstituut Nederland / www.gipdatabank.nl

* DDD betreft het aantal per dag. Op GIP databank wordt het aantal DDD’s per jaar gepresenteerd. * NA = Niet Aanwezig. * Vanaf 2016 is de regio Nieuwe Waterweg Noord samengevoegd bij de regio Delft/Westland/Oostland. 

View all detail data

In Zeeland, Waardenland, Limburg en Friesland hoogste gebruik antidepressiva

In de regio's in een strook van Zeeland tot Groningen ligt het gebruik boven het landelijk gemiddelde. In Zeeland, Waardenland, Friesland en Zuid-Limburg ligt het gebruik ruim boven het gemiddelde, met aantallen tussen de 67 en 71 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden. In de regio's rond Amsterdam ligt het gebruik van antidepressiva ruim onder het landelijk gemiddelde met aantallen tussen de 50 en 55 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden.

Landelijk 61 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden

In 2019 hebben van iedere 1.000 Zvw-verzekerden 61,1 verzekerden ten minste een keer antidepressiva verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2019 zijn er ruim één miljoen gebruikers van antidepressiva. Het aantal gebruikers zegt niets over de gebruikte hoeveelheid van geneesmiddelen. De hoeveelheid geneesmiddelen kan per gebruiker variëren. Voor het meten en vergelijken van de gebruikte hoeveelheid wordt daarom gebruik gemaakt van het aantal standaarddagdoseringen (DDD, Defined Daily Dose). Informatie over DDD staat in de klik. Voor meer informatie over de gebruikte gegevens zie: Definities en Bronverantwoording.

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

19-11-2020

Gebruikers antipsychotica per zorgkantoorregio

Gebruikers antipsychotica 2019

Per zorgkantoorregio, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht
Gebruikers antipsychotica 2019
Zorgkantoorregio2019
Groningen20,9
Friesland22,0
Drenthe20,3
Zwolle19,8
Twente21,4
Apeldoorn/Zutphen20,1
Arnhem20,3
Nijmegen20,9
Utrecht18,2
Flevoland16,9
't Gooi14,9
Noord Holland Noord18,3
Kennemerland17,3
Zaanstreek/Waterland15,3
Amsterdam19,4
Amstelland en De Meerlanden12,6
Zuid Holland Noord17,7
Haaglanden20,9
Delft/Westland/Oostland17,3
Midden-Holland15,6
Rotterdam22,6
Nieuwe Waterweg NoordNA
Zuid Hollandse Eilanden18,5
Waardenland19,3
Zeeland23,5
West Brabant21,6
Midden-Brabant23,5
Noord-Oost Brabant19,9
Zuid Oost Brabant21,2
Noord- en Midden Limburg19,3
Zuid-Limburg25,2
Midden-IJssel20,8

Bron: Zorginstituut Nederland / www.gipdatabank.nl

* DDD betreft het aantal per dag. Op GIP databank wordt het aantal DDD’s per jaar gepresenteerd. * NA = Niet Aanwezig. * Vanaf 2016 is de regio Nieuwe Waterweg Noord samengevoegd bij de regio Delft/Westland/Oostland. 

View all detail data

Minder gebruik van antipsychotica in westen van Nederland

De regio's waar minder gebruikers zijn van antipsychotica dan in de rest van Nederland liggen allen in het westen van Nederland. De regio's met een bovengemiddeld gebruik van antipsychotica zijn Zuid-Limburg, Zeeland, Rotterdam, Friesland en Midden-Brabant.

Landelijk 19,8 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden

In 2019 hebben van iedere 1.000 Zvw-verzekerden 19,8 verzekerden ten minste een keer antipsychotica verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2019 zijn er ruim 340.000 gebruikers van antipyschotica. Het aantal gebruikers zegt niets over de gebruikte hoeveelheid van geneesmiddelen. De hoeveelheid geneesmiddelen kan per gebruiker variëren. Voor het meten en vergelijken van de gebruikte hoeveelheid wordt daarom gebruik gemaakt van het aantal standaarddagdoseringen (DDD, Defined Daily Dose). Informatie over DDD staat in de klik. Voor meer informatie over de gebruikte gegevens zie: Definities en Bronverantwoording.

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

19-11-2020

Gebruikers astma- en COPD-middelen per zorgkantoorregio

Gebruikers astma- en COPD-middelen 2019

Per zorgkantoorregio, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht
Gebruikers astma- en COPD-middelen 2019
Zorgkantoorregio2019
Groningen97,1
Friesland85,3
Drenthe93,3
Zwolle81,3
Twente90,8
Apeldoorn/Zutphen89,1
Arnhem85,2
Nijmegen89,1
Utrecht86,0
Flevoland97,8
't Gooi87,1
Noord Holland Noord73,6
Kennemerland76,7
Zaanstreek/Waterland88,4
Amsterdam80,5
Amstelland en De Meerlanden75,2
Zuid Holland Noord83,9
Haaglanden100,9
Delft/Westland/Oostland85,8
Midden-Holland90,8
Rotterdam103,6
Nieuwe Waterweg NoordNA
Zuid Hollandse Eilanden97,4
Waardenland93,7
Zeeland91,2
West Brabant94,8
Midden-Brabant91,4
Noord-Oost Brabant80,8
Zuid Oost Brabant75,9
Noord- en Midden Limburg88,3
Zuid-Limburg95,0
Midden-IJssel90,4

Bron: Zorginstituut Nederland / www.gipdatabank.nl

* DDD betreft het aantal per dag. Op GIP databank wordt het aantal DDD’s per jaar gepresenteerd. * NA = Niet Aanwezig. * Vanaf 2016 is de regio Nieuwe Waterweg Noord samengevoegd bij de regio Delft/Westland/Oostland. 

View all detail data

Regio's Rotterdam en Haaglanden meeste gebruikers astma- en COPD-middelen

De regio's met het aantal gebruikers dat ruim boven het Nederlands gemiddelde ligt zijn de regio's Rotterdam en Haaglanden. In de regio's Noord-Holland Noord, Amstelland en De Meerlanden, Kennemerland en Zuidoost-Brabant ligt het aantal gebruikers van astma- en COPD-middelen het verst onder het Nederlands gemiddelde.

Landelijk 88 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden

In 2019 hebben van iedere 1.000 Zvw-verzekerden 88 verzekerden ten minste één keer een astma- en COPD-middel verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2019 zijn er ruim 1,5 miljoen gebruikers van astma- en COPD-middelen. Het aantal gebruikers zegt niets over de gebruikte hoeveelheid van geneesmiddelen. De hoeveelheid geneesmiddelen kan per gebruiker variëren. Voor het meten en vergelijken van de gebruikte hoeveelheid wordt daarom gebruik gemaakt van het aantal standaarddagdoseringen (DDD, Defined Daily Dose). Informatie over DDD staat in de klik. Voor meer informatie over de gebruikte gegevens zie: Definities en Bronverantwoording.

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

19-11-2020

Gebruikers cholesterolverlagers per zorgkantoorregio

Gebruikers cholesterolverlagers 2019

Per zorgkantoorregio, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht
Gebruikers cholesterolverlagers 2019
Zorgkantoorregio2019
Groningen120,5
Friesland104,5
Drenthe109,4
Zwolle112,3
Twente121,6
Apeldoorn/Zutphen132,8
Arnhem114,9
Nijmegen113,9
Utrecht113,0
Flevoland112,8
't Gooi106,8
Noord Holland Noord109,8
Kennemerland112,7
Zaanstreek/Waterland117,3
Amsterdam119,0
Amstelland en De Meerlanden116,8
Zuid Holland Noord112,4
Haaglanden130,5
Delft/Westland/Oostland116,0
Midden-Holland106,7
Rotterdam131,6
Nieuwe Waterweg NoordNA
Zuid Hollandse Eilanden116,0
Waardenland115,7
Zeeland108,8
West Brabant131,4
Midden-Brabant130,2
Noord-Oost Brabant120,4
Zuid Oost Brabant121,5
Noord- en Midden Limburg127,5
Zuid-Limburg127,3
Midden-IJssel111,1

Bron: Zorginstituut Nederland / www.gipdatabank.nl

* DDD betreft het aantal per dag. Op GIP databank wordt het aantal DDD’s per jaar gepresenteerd. * NA = Niet Aanwezig. * Vanaf 2016 is de regio Nieuwe Waterweg Noord samengevoegd bij de regio Delft/Westland/Oostland. 

View all detail data

In Friesland minder gebruik van cholesterolverlagers

In de meeste regio's ligt het gebruik onder het gemiddelde. In Friesland zelfs ruim onder het gemiddelde. Regio's Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond en regio's in Brabant igt het gebruik van cholesterolverlagers hoger dan in de rest van Nederland. De regio met het hoogst aantal gebruikers is Apeldoorn/Zutphen.

Landelijk 118 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden

In 2019 hebben van iedere 1.000 Zvw-verzekerden 118,2 verzekerden ten minste een keer cholesterolverlagers verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2019 zijn er twee miljoen gebruikers van cholesterolverlagers. Het aantal gebruikers zegt niets over de gebruikte hoeveelheid van geneesmiddelen. De hoeveelheid geneesmiddelen kan per gebruiker variëren. Voor het meten en vergelijken van de gebruikte hoeveelheid wordt daarom gebruik gemaakt van het aantal standaarddagdoseringen (DDD, Defined Daily Dose). Informatie over DDD staat in de klik. Voor meer informatie over de gebruikte gegevens zie: Definities en Bronverantwoording.

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

19-11-2020

Gebruikers diabetesmiddelen per zorgkantoorregio

Gebruikers diabetesmiddelen 2019

Per zorgkantoorregio, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht
Gebruikers diabetesmiddelen 2019
Zorgkantoorregio2019
Groningen55,3
Friesland46,3
Drenthe49,6
Zwolle46,4
Twente50,4
Apeldoorn/Zutphen44,8
Arnhem44,3
Nijmegen45,1
Utrecht45,6
Flevoland52,2
't Gooi46,1
Noord Holland Noord42,2
Kennemerland39,8
Zaanstreek/Waterland48,2
Amsterdam58,2
Amstelland en De Meerlanden43,5
Zuid Holland Noord40,8
Haaglanden60,1
Delft/Westland/Oostland46,8
Midden-Holland41,6
Rotterdam66,8
Nieuwe Waterweg NoordNA
Zuid Hollandse Eilanden47,2
Waardenland50,3
Zeeland40,8
West Brabant44,3
Midden-Brabant47,3
Noord-Oost Brabant41,4
Zuid Oost Brabant39,0
Noord- en Midden Limburg43,5
Zuid-Limburg49,4
Midden-IJssel46,2

Bron: GIP databank (Zorginstituut Nederland)

* DDD betreft het aantal per dag. Op GIP databank wordt het aantal DDD’s per jaar gepresenteerd. * NA = Niet Aanwezig. * Vanaf 2016 is de regio Nieuwe Waterweg Noord samengevoegd bij de regio Delft/Westland/Oostland. 

View all detail data

Rotterdam, Amsterdam, Haaglanden en Groningen meer gebruik van diabetesmiddelen

De regio's Rotterdam, Amsterdam, Haaglanden en Groningen hebben ruim meer gebruikers van diabetesmiddelen dan het landelijke gemiddelde (meer dan 10%). In de meeste regio's ligt het aantal gebruikers onder of zelfs ruim onder het gemiddelde.

Landelijk 50 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden

In 2019 hebben van iedere 1.000 Zvw-verzekerden 47,7 verzekerden ten minste één keer diabetesmiddelen verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2019 zijn er ruim 825.000 gebruikers van diabetesmiddelen.  Het aantal gebruikers zegt niets over de gebruikte hoeveelheid van geneesmiddelen. De hoeveelheid geneesmiddelen kan per gebruiker variëren. Voor het meten en vergelijken van de gebruikte hoeveelheid wordt daarom gebruik gemaakt van het aantal standaarddagdoseringen (DDD, Defined Daily Dose). Informatie over DDD staat in de klik. Voor meer informatie over de gebruikte gegevens zie: Definities en Bronverantwoording.

Vergelijk met andere kaart

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

19-11-2020

Gebruikers HIV-middelen per zorgkantoorregio

Gebruikers HIV-middelen 2019

Per zorgkantoorregio, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht
Gebruikers HIV-middelen 2019
Zorgkantoorregio2019
Groningen1,3
Friesland0,7
Drenthe0,7
Zwolle0,7
Twente0,9
Apeldoorn/Zutphen0,9
Arnhem1,0
Nijmegen1,0
Utrecht1,2
Flevoland1,0
't Gooi1,8
Noord Holland Noord0,9
Kennemerland1,5
Zaanstreek/Waterland1,5
Amsterdam7,4
Amstelland en De Meerlanden1,3
Zuid Holland Noord1,0
Haaglanden2,3
Delft/Westland/Oostland1,2
Midden-Holland0,7
Rotterdam3,1
Zuid Hollandse Eilanden0,9
Waardenland0,9
Zeeland0,9
West Brabant1,1
Midden-Brabant1,2
Noord-Oost Brabant0,9
Zuid Oost Brabant1,0
Noord- en Midden Limburg0,8
Zuid-Limburg1,1
Midden-IJssel0,9

Bron: Zorginstituut Nederland / www.gipdatabank.nl

* DDD betreft het aantal per dag. Op GIP databank wordt het aantal DDD’s per jaar gepresenteerd. * NA = Niet Aanwezig. * Vanaf 2016 is de regio Nieuwe Waterweg Noord samengevoegd bij de regio Delft/Westland/Oostland. 

View all detail data

In regio Amsterdam meer gebruik van HIV-middelen

De regio Amsterdam heeft ruim meer gebruikers van HIV-middelen dan het landelijke gemiddelde. Ook in de regio's Rotterdam, Haaglanden en 't Gooi ligt het gebruik boven het landelijke gemiddelde. In bijna alle overige regio's ligt het aantal gebruikers ruim onder het gemiddelde.

Landelijk 1,5 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden

In 2019 hebben van iedere 1.000 Zvw-verzekerden 1,5 verzekerden ten minste één keer HIV-middelen verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2019 zijn er 26.000 gebruikers van HIV-middelen. Het aantal gebruikers zegt niets over de gebruikte hoeveelheid van geneesmiddelen. De hoeveelheid geneesmiddelen kan per gebruiker variëren. Voor het meten en vergelijken van de gebruikte hoeveelheid wordt daarom gebruik gemaakt van het aantal standaarddagdoseringen (DDD, Defined Daily Dose). Informatie over DDD staat in de klik. Voor meer informatie over de gebruikte gegevens zie: Definities en Bronverantwoording.

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

04-12-2020

Gebruikers pijnbestrijdingsmiddelen per zorgkantoorregio

Gebruikers pijnbestrijdingsmiddelen 2019

Per zorgkantoorregio, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht
Gebruikers pijnbestrijdingsmiddelen 2019
Zorgkantoorregio2019
Groningen156,3
Friesland153,9
Drenthe165,3
Zwolle141,4
Twente159,7
Apeldoorn/Zutphen148,5
Arnhem153,0
Nijmegen153,8
Utrecht139,8
Flevoland165,9
't Gooi147,5
Noord Holland Noord138,4
Kennemerland134,6
Zaanstreek/Waterland160,4
Amsterdam135,6
Amstelland en De Meerlanden134,1
Zuid Holland Noord137,2
Haaglanden174,5
Delft/Westland/Oostland163,9
Midden-Holland153,1
Rotterdam177,3
Zuid Hollandse Eilanden167,3
Waardenland168,8
Zeeland175,1
West Brabant183,4
Midden-Brabant171,6
Noord-Oost Brabant169,6
Zuid Oost Brabant160,5
Noord- en Midden Limburg172,9
Zuid-Limburg189,6
Midden-IJssel151,6

Bron: Zorginstituut Nederland / www.gipdatabank.nl

* DDD betreft het aantal per dag. Op GIP databank wordt het aantal DDD’s per jaar gepresenteerd. * NA = Niet Aanwezig. * Vanaf 2016 is de regio Nieuwe Waterweg Noord samengevoegd bij de regio Delft/Westland/Oostland. 

View all detail data

Meer gebruikers pijnbestrijdingsmiddelen in het zuiden

Regio's in het zuiden van Nederland hebben ruim meer gebruikers van pijnbestrijdingsmiddelen dan het landelijke gemiddelde. Ook in Flevoland ligt het aantal gebruikers hoger dan het landelijke gemiddelde. In de meeste overige regio's in het midden van Nederland ligt het aantal gebruikers ruim onder het landelijke gemiddelde.

Landelijk 158 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden

In 2019 hebben van iedere 1.000 Zvw-verzekerden 157,8 verzekerden ten minste één keer een pijnbestrijdingsmiddel verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2019 zijn er ruim 2,7 miljoen gebruikers van pijnbestrijdingsmiddelen. Het aantal gebruikers zegt niets over de gebruikte hoeveelheid van geneesmiddelen. De hoeveelheid geneesmiddelen kan per gebruiker variëren. Voor het meten en vergelijken van de gebruikte hoeveelheid wordt daarom gebruik gemaakt van het aantal standaarddagdoseringen (DDD, Defined Daily Dose). Informatie over DDD staat in de klik. Voor meer informatie over de gebruikte gegevens zie: Definities en Bronverantwoording.

Meer informatie

 

  Experts en redactie

  Datum publicatie

  19-11-2020

  Gebruikers maagmiddelen per zorgkantoorregio

  Gebruikers maagmiddelen 2019

  Per zorgkantoorregio, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht
  Gebruikers maagmiddelen 2019
  Zorgkantoorregio2019
  Groningen158,1
  Friesland136,5
  Drenthe138,6
  Zwolle128,9
  Twente136,6
  Apeldoorn/Zutphen122,5
  Arnhem128,8
  Nijmegen133,1
  Utrecht119,4
  Flevoland144,8
  't Gooi115,6
  Noord Holland Noord122,2
  Kennemerland118,8
  Zaanstreek/Waterland141,3
  Amsterdam120,2
  Amstelland en De Meerlanden116,4
  Zuid Holland Noord119,9
  Haaglanden141,5
  Delft/Westland/Oostland131,7
  Midden-Holland127,5
  Rotterdam147,5
  Nieuwe Waterweg NoordNA
  Zuid Hollandse Eilanden141,9
  Waardenland140,4
  Zeeland128,4
  West Brabant131,9
  Midden-Brabant127,3
  Noord-Oost Brabant122,8
  Zuid Oost Brabant113,7
  Noord- en Midden Limburg130,4
  Zuid-Limburg137,5
  Midden-IJssel117,6

  Bron: Zorginstituut Nederland / www.gipdatabank.nl

  * DDD betreft het aantal per dag. Op GIP databank wordt het aantal DDD’s per jaar gepresenteerd. * NA = Niet Aanwezig. * Vanaf 2016 is de regio Nieuwe Waterweg Noord samengevoegd bij de regio Delft/Westland/Oostland. 

  View all detail data

  Meer gebruikers maagmiddelen in Groningen, Flevoland en Rotterdam

  Groningen, Flevoland en Rotterdam hebben ruim meer gebruikers van maagmiddelen dan het landelijke gemiddelde. In de regio's Zuidoost Brabant, 't Gooi en Amstelland en De Meerlanden ligt het aantal gebruikers ruim onder het gemiddelde. 

  Landelijk 130 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden

  In 2019 hebben van iedere 1.000 Zvw-verzekerden 130 verzekerden ten minste één keer een maagmiddel verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2019 zijn er bijna 2,3 miljoen gebruikers van maagmiddelen. Het aantal gebruikers zegt niets over de gebruikte hoeveelheid van geneesmiddelen. De hoeveelheid geneesmiddelen kan per gebruiker variëren. Voor het meten en vergelijken van de gebruikte hoeveelheid wordt daarom gebruik gemaakt van het aantal standaarddagdoseringen (DDD, Defined Daily Dose). Informatie over DDD staat in de klik. Voor meer informatie over de gebruikte gegevens zie: Definities en Bronverantwoording.

  Meer informatie

  Experts en redactie

  Datum publicatie

  19-11-2020

  Gebruikers slaap- en kalmeringsmiddelen per zorgkantoorregio

  Gebruikers slaap- en kalmeringsmiddelen 2019

  Per zorgkantoorregio, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht
  Gebruikers slaap- en kalmeringsmiddelen 2019
  Zorgkantoorregio2019
  Groningen27,1
  Friesland26,6
  Drenthe23,1
  Zwolle21,9
  Twente28,0
  Apeldoorn/Zutphen27,7
  Arnhem26,1
  Nijmegen25,6
  Utrecht23,5
  Flevoland29,8
  't Gooi24,9
  Noord Holland Noord22,9
  Kennemerland25,5
  Zaanstreek/Waterland22,1
  Amsterdam32,4
  Amstelland en De Meerlanden19,5
  Zuid Holland Noord20,2
  Haaglanden43,7
  Delft/Westland/Oostland29,9
  Midden-Holland19,3
  Rotterdam36,9
  Nieuwe Waterweg NoordNA
  Zuid Hollandse Eilanden21,9
  Waardenland27,9
  Zeeland25,2
  West Brabant23,6
  Midden-Brabant22,9
  Noord-Oost Brabant23,0
  Zuid Oost Brabant26,6
  Noord- en Midden Limburg28,2
  Zuid-Limburg31,9
  Midden-IJssel26,6

  Bron: Zorginstituut Nederland / www.gipdatabank.nl

  * DDD betreft het aantal per dag. Op GIP databank wordt het aantal DDD’s per jaar gepresenteerd. * NA = Niet Aanwezig. * Vanaf 2016 is de regio Nieuwe Waterweg Noord samengevoegd bij de regio Delft/Westland/Oostland. 

  View all detail data

  Meer gebruikers slaap- en kalmeringsmiddelen in Limburg en grote steden

  Zes regio's (Limburg, Flevoland en de grote steden in de Randstad) hebben ruim meer gebruikers van slaap- en kalmeringsmiddelen dan het landelijke gemiddelde. Verspreid over Nederland liggen regio's waar het aantal gebruikers veelal ruim onder het gemiddelde is.

  Landelijk 27 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden

  In 2019 hebben van iedere 1.000 Zvw-vverzekerden 26,8 verzekerden ten minste één keer een slaap- en kalmeringsmiddel verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2019 zijn er ruim  460.000 gebruikers van slaap- en kalmeringsmiddelen. Het aantal gebruikers zegt niets over de gebruikte hoeveelheid van geneesmiddelen. De hoeveelheid geneesmiddelen kan per gebruiker variëren. Voor het meten en vergelijken van de gebruikte hoeveelheid wordt daarom gebruik gemaakt van het aantal standaarddagdoseringen (DDD, Defined Daily Dose). Informatie over DDD staat in de klik. Voor meer informatie over de gebruikte gegevens zie: Definities en Bronverantwoording.

  Meer informatie

  Experts en redactie

  Datum publicatie

  20-11-2020

  Gebruik niet-voorgeschreven medicijnen per GGD-regio

  Gebruik niet-voorgeschreven medicijnen 2017-2019

  Per GGD-regio, totale bevolking
  Gebruik niet-voorgeschreven medicijnen 2017-2019
  GGD-regioPercentageSignificantiePercentage (gecorrigeerd voor geslacht en leeftijdSignificantie (gecorrigeerd voor geslacht en leeftijd
  GGD Amsterdam45,7Boven (99% zeker)45,4Boven (99% zeker)
  GGD Brabant-Zuidoost37,1Onder (95% zeker)37,5Onder (95% zeker)
  GGD Drenthe32,2Onder (99% zeker)32,3Onder (99% zeker)
  GGD Flevoland40,4Wijkt niet significant af40,8Wijkt niet significant af
  GGD Fryslân41,2Wijkt niet significant af40,6Wijkt niet significant af
  GGD Gelderland-Midden41Wijkt niet significant af41,4Wijkt niet significant af
  GGD Gelderland-Zuid39,3Wijkt niet significant af39,5Wijkt niet significant af
  GGD Gooi en Vechtstreek48,4Boven (99% zeker)47,9Boven (99% zeker)
  GGD Groningen40,9Wijkt niet significant af41Wijkt niet significant af
  GGD Haaglanden41,5Wijkt niet significant af41,5Wijkt niet significant af
  GGD Hart voor Brabant37,9Onder (95% zeker)37,8Onder (95% zeker)
  GGD Hollands Midden41,8Wijkt niet significant af41,4Wijkt niet significant af
  GGD Hollands Noorden39Wijkt niet significant af38,9Wijkt niet significant af
  GGD IJsselland34,2Onder (99% zeker)34,5Onder (99% zeker)
  GGD Kennemerland44,9Boven (99% zeker)44,7Boven (99% zeker)
  GGD Limburg-Noord36,5Onder (95% zeker)36,1Onder (99% zeker)
  GGD Noord- en Oost-Gelderland35,9Onder (99% zeker)35,6Onder (99% zeker)
  GGD regio Utrecht45,6Boven (99% zeker)46Boven (99% zeker)
  GGD Rotterdam-Rijnmond39,1Wijkt niet significant af38,8Wijkt niet significant af
  GGD Twente34,8Onder (99% zeker)35,6Onder (99% zeker)
  GGD West-Brabant38,7Wijkt niet significant af38,5Wijkt niet significant af
  GGD Zaanstreek-Waterland42,9Wijkt niet significant af42,6Wijkt niet significant af
  GGD Zeeland41,3Wijkt niet significant af41,4Wijkt niet significant af
  GGD Zuid-Holland Zuid43,3Wijkt niet significant af42,6Wijkt niet significant af
  GGD Zuid-Limburg41,5Wijkt niet significant af41,1Wijkt niet significant af
  Nederland40,3Wijkt niet significant af40,3Wijkt niet significant af
  View all detail data

  Gebruik niet-voorgeschreven medicijnen het grootst in Midden-Nederland

  In de GGD-regio's Gooi en Vechtstreek, Amsterdam en Utrecht gebruiken significant meer mensen niet-voorgeschreven medicijnen dan in de rest van Nederland in de periode 2017-2019 (meer dan 45%). In het noordoosten van Nederland maken minder mensen dan gemiddeld gebruik van niet-voorgeschreven middelen. Het Nederlands gemiddelde voor gebruik van niet-voorgeschreven medicatie ligt op 40,3% van de totale bevolking.

  Toelichting regionale verschillen

  Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.

  Meer informatie

  Gebruikers antibiotica per gemeente

  Gebruikers antibiotica 2018

  Per gemeente, gestandaardiseerd naar leeftijd en geslacht
  Gebruikers antibiotica 2018
  GemeentePercentage
  Aa en Hunze20,2
  Aalburg19,4
  Aalsmeer17,9
  Aalten20,6
  Achtkarspelen21,5
  Alblasserdam25,2
  Albrandswaard23,1
  Alkmaar17,7
  Almelo24
  Almere17,6
  Alphen aan den Rijn18,8
  Alphen-Chaam19
  Ameland23
  Amersfoort18
  Amstelveen16,3
  Amsterdam17,9
  Apeldoorn18,8
  Appingedam24,1
  Arnhem18
  Assen20
  Asten16,8
  Baarle-Nassau21,3
  Baarn18,8
  Barendrecht22,6
  Barneveld18,4
  Bedum18,2
  Beek20,5
  Beemster15,9
  Beesel20,4
  Berg en Dal17,2
  Bergeijk20,5
  Bergen (L.)18
  Bergen (NH.)16,6
  Bergen op Zoom22,8
  Berkelland20,6
  Bernheze21,4
  Best21,5
  Beuningen17,5
  Beverwijk19
  Binnenmaas19,3
  Bladel20,6
  Blaricum19
  Bloemendaal18,7
  Bodegraven-Reeuwijk17,9
  Boekel19,3
  Borger-Odoorn21,3
  Borne20,7
  Borsele19,8
  Boxmeer16,1
  Boxtel20,6
  Breda20,1
  Brielle23,7
  Bronckhorst19,5
  Brummen18,8
  Brunssum21,8
  Bunnik17,7
  Bunschoten21,6
  Buren21
  Capelle aan den IJssel22,6
  Castricum17,8
  Coevorden21,9
  Cranendonck19,4
  Cromstrijen21,8
  Cuijk17
  Culemborg19,9
  Dalfsen17,9
  Dantumadiel21,1
  De Bilt17,2
  De Fryske Marren20,7
  De Marne22,3
  De Ronde Venen18,2
  De Wolden19,9
  Delft19,1
  Delfzijl25,1
  Den Bosch20,4
  Den Haag22,2
  Den Helder20,4
  Deurne20,1
  Deventer19,9
  Diemen18,4
  Dinkelland23,9
  Doesburg19,2
  Doetinchem20,5
  Dongen18,6
  Dongeradeel21,6
  Dordrecht23
  Drechterland16
  Drimmelen22,3
  Dronten20,1
  Druten19,8
  Duiven18,9
  Echt-Susteren22
  Edam-Volendam23,9
  Ede17,2
  Eemnes18,9
  Eemsmond25
  Eersel18,5
  Eijsden-Margraten20,3
  Eindhoven19
  Elburg21,1
  Emmen25,7
  Enkhuizen17,8
  Enschede21,3
  Epe18,7
  Ermelo19,6
  Etten-Leur17,6
  Ferwerderadiel16,6
  Geertruidenberg21
  Geldermalsen18,2
  Geldrop-Mierlo19,2
  Gemert-Bakel18,4
  Gennep16,9
  Giessenlanden19,8
  Gilze en Rijen21,8
  Goeree-Overflakkee23,2
  Goes23
  Goirle17,1
  Gooise Meren18,7
  Gorinchem20,6
  Gouda19
  Grave17,7
  Groningen18,4
  Grootegast20,5
  Gulpen-Wittem21,6
  Haaksbergen21,1
  Haaren20,6
  Haarlem17,5
  Haarlemmerliede en Spaarnwoude17,7
  Haarlemmermeer18,2
  Halderberge19,9
  Hardenberg20
  Harderwijk20,4
  Hardinxveld-Giessendam16,5
  Haren18,6
  Harlingen16,8
  Hattem17,4
  Heemskerk18
  Heemstede17,8
  Heerde20,6
  Heerenveen19,9
  Heerhugowaard17,6
  Heerlen23,2
  Heeze-Leende21
  Heiloo17,4
  Hellendoorn20,7
  Hellevoetsluis23,1
  Helmond20,1
  Hendrik-Ido-Ambacht22,9
  Hengelo20,6
  Heumen16,3
  Heusden19,7
  Hillegom21,7
  Hilvarenbeek15,9
  Hilversum18,9
  Hof van Twente22,2
  Hollands Kroon19
  Hoogeveen22,8
  Hoorn18
  Horst aan de Maas17,4
  Houten15,9
  Huizen19
  Hulst17,2
  IJsselstein19,5
  Kaag en Braassem19
  Kampen18,7
  Kapelle20
  Katwijk21,7
  Kerkrade23,1
  Koggenland14,8
  Kollumerland en Nieuwkruisland21,5
  Korendijk23,2
  Krimpen aan den IJssel20,1
  Krimpenerwaard19
  Laarbeek20,1
  Landerd17,8
  Landgraaf24
  Landsmeer19,7
  Langedijk16,8
  Lansingerland18,8
  Laren18,6
  Leek20,9
  Leerdam19,3
  Leeuwarden20
  Leiden17,6
  Leiderdorp17,8
  Leidschendam-Voorburg21,9
  Lelystad21,8
  Leudal18,9
  Leusden17,7
  Lingewaal19,7
  Lingewaard18,5
  Lisse17,8
  Lochem20,7
  Loon op Zand21,3
  Lopik18,8
  Loppersum23,6
  Losser20,8
  Maasdriel21,2
  Maasgouw21
  Maassluis20
  Maastricht21,2
  Marum21,6
  Medemblik17,7
  Meerssen20,3
  Meierijstad20,6
  Meppel21,5
  Middelburg20,1
  Midden-Delfland20,2
  Midden-Drenthe20,7
  Midden-Groningen23,4
  Mill en Sint Hubert15,8
  Moerdijk21,5
  Molenwaard21,6
  Montferland19,6
  Montfoort15,6
  Mook en Middelaar18,4
  Neder-Betuwe22,6
  Nederweert20,1
  Neerijnen21,5
  Nieuwegein19,1
  Nieuwkoop18,5
  Nijkerk19,1
  Nijmegen16,8
  Nissewaard24
  Noord-Beveland21,1
  Noordenveld19,3
  Noordoostpolder18,7
  Noordwijk18,8
  Noordwijkerhout18,4
  Nuenen, Gerwen en Nederwetten19,3
  Nunspeet21,1
  Nuth20,1
  Oegstgeest16,5
  Oirschot19,6
  Oisterwijk18,2
  Oldambt25
  Oldebroek20,3
  Oldenzaal19,5
  Olst-Wijhe17,9
  Ommen16,1
  Onderbanken24,7
  Oost Gelre20,2
  Oosterhout21,4
  Ooststellingwerf22,5
  Oostzaan19,4
  Opmeer16,8
  Opsterland19,2
  Oss21,5
  Oud-Beijerland20,9
  Oude IJsselstreek18,4
  Ouder-Amstel17,2
  Oudewater17,2
  Overbetuwe18,7
  Papendrecht22,6
  Peel en Maas20,3
  Pekela26,9
  Pijnacker-Nootdorp20,2
  Purmerend18,4
  Putten24,2
  Raalte17,7
  Reimerswaal20,9
  Renkum18
  Renswoude20,6
  Reusel-De Mierden25,3
  Rheden18,4
  Rhenen18,8
  Ridderkerk22,2
  Rijssen-Holten21,6
  Rijswijk22,2
  Roerdalen21,3
  Roermond23,8
  Roosendaal21,4
  Rotterdam22,6
  Rozendaal17,1
  Rucphen26,7
  Schagen16,9
  Scherpenzeel15,4
  Schiedam23,3
  Schiermonnikoog18,6
  Schinnen21,3
  Schouwen-Duiveland22,7
  Simpelveld20,9
  Sint Anthonis15,7
  Sint-Michielsgestel19,8
  Sittard-Geleen22,7
  Sliedrecht26,6
  Sluis20,5
  Smallingerland19,7
  Soest18,4
  Someren17,6
  Son en Breugel18
  Stadskanaal24
  Staphorst19,4
  Stede Broec16,9
  Steenbergen21,4
  Steenwijkerland21,2
  Stein20,3
  Stichtse Vecht18,3
  Strijen23,4
  Súdwest-Fryslân19,9
  Ten Boer20,4
  Terneuzen21,2
  Terschelling28
  Texel16,3
  Teylingen18,7
  Tholen24,1
  Tiel20,6
  Tilburg18,7
  Tubbergen22
  Twenterand23,7
  Tynaarlo19,7
  Tytsjerksteradiel19
  Uden19,4
  Uitgeest16,9
  Uithoorn16,9
  Urk22
  Utrecht17,5
  Utrechtse Heuvelrug19,6
  Vaals17,8
  Valkenburg aan de Geul19,2
  Valkenswaard19
  Veendam23,8
  Veenendaal18,7
  Veere18,5
  Veldhoven18,8
  Velsen18,9
  Venlo20,3
  Venray17,5
  Vianen19,6
  Vlaardingen22,2
  Vlieland24,8
  Vlissingen20,2
  Voerendaal17,8
  Voorschoten20,2
  Voorst18,4
  Vught20,3
  Waadhoeke19,6
  Waalre20,1
  Waalwijk20,2
  Waddinxveen19,2
  Wageningen17,7
  Wassenaar18,6
  Waterland17,9
  Weert22,3
  Weesp17,8
  Werkendam17,8
  West Maas en Waal19,2
  Westerveld22,2
  Westervoort19,1
  Westerwolde20,6
  Westland21,3
  Weststellingwerf21,2
  Westvoorne22,5
  Wierden20,8
  Wijchen18,3
  Wijdemeren19,3
  Wijk bij Duurstede18,3
  Winsum19,5
  Winterswijk23,2
  Woensdrecht19,8
  Woerden18,3
  Wormerland20,5
  Woudenberg18,8
  Woudrichem21,3
  Zaanstad19,6
  Zaltbommel19,3
  Zandvoort20
  Zederik18,6
  Zeewolde18,1
  Zeist18,1
  Zevenaar20
  Zoetermeer20,3
  Zoeterwoude17,4
  Zuidhorn22
  Zuidplas21,1
  Zundert18,1
  Zutphen19,8
  Zwartewaterland21,4
  Zwijndrecht24,5
  Zwolle17,8

  Bron: GIP-databank op CBS-Statline

  ATC-code: J01

  View all detail data

  Grote regionale verschillen in gebruik antibiotica

  In 2018 kregen in sommige gemeenten bijna tweemaal zoveel mensen antibiotica als in andere gemeenten. Zo werd in de gemeente Koggenland in Noord-Holland aan nog geen 15% van de bevolking antibiotica verstrekt, in de gemeente Terschelling was dit 28%. Verder valt op dat in veel gemeenten in Groningen het gebruik hoog is. In 9 gemeenten is het gebruik meer dan 23%. Het gemiddelde in Nederland is 19,8% (mannen: 15,9% en vrouwen: 23,7%). Antibiotica worden vaker gegeven aan kinderen en ouderen. Van alle 0 tot 5-jarigen gebruikt 22,8% antibiotica en van alle 90-plussers 40,2%.

  Meer informatie

  Experts en redactie

  Datum publicatie

  20-10-2020

  Verantwoording

  Definities
  • Gebruiker geneesmiddelen

   Een gebruiker is in de GIP databank gedefinieerd als een patiënt die gedurende een kalenderjaar minstens één voorschrift voor het betreffende geneesmiddel heeft ontvangen. Omdat iemand in een jaar verschillende geneesmiddelen kan gebruiken, kunnen gebruikersaantallen niet zomaar worden opgeteld. Een patiënt die een voorschrift voor zowel simvastatine als atorvastatine heeft ontvangen, telt mee als gebruiker van simvastatine én als gebruiker van atorvastatine; op het niveau van de cholesterolverlagers telt hij maar eenmaal mee.

  • Standaarddagdosering (DDD)

   Het aantal gebruikers zegt niets over de gebruikte hoeveelheid van geneesmiddelen: de hoeveelheid geneesmiddelen kan per gebruiker variëren. Voor het meten en vergelijken van de gebruikte hoeveelheid wordt daarom gebruik gemaakt van het aantal standaarddagdoseringen. Een standaarddagdosering (DDD, Defined Daily Dose) is de hoeveelheid werkzame stof die een volwassene per dag krijgt voor de onderhoudsbehandeling van een ziekte of een aandoening. De standaarddagdosering wordt jaarlijks vastgesteld door het Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. Het gepresenteerde aantal DDD's op VZinfo en GIP databank verschillen van elkaar. Op VZinfo wordt het aantal DDD's per dag weergegeven en op GIP databank wordt het aantal DDD’s per jaar weergegeven.

  • ATC-codes

   Het classificatiesysteem van de World Health Organization deelt een geneesmiddel in door aan elke werkzame stof of combinaties daarvan een eigen code toe te kennen. Het antidepressivum Fluoxetine (Merknaam: Prozac®) heeft bijvoorbeeld de ATC-code: N 06 AB 03. De eerste letter (N) staat voor de anatomische hoofdgroep, in dit geval die van het zenuwstelsel (Nervous system). In combinatie met het tweecijferige getal (06) achter de N ontstaat de code voor de therapeutische subgroep. N06 is de code voor de therapeutische subgroep van de psychoanaleptica. De tweede letter (A) staat voor de farmacologische subgroep, de farmacologische subgroep N06A is die van de antidepressiva. In combinatie met de derde letter (B) onstaat de code voor de chemische subgroep. N06AB is de code voor de chemische subgroep van selectieve serotonine heropnameremmers (SSRI's). Het laatste getal staat uiteindelijk voor de specifieke werkzame stof binnen de chemische subgroep. In dit geval dus fluoxetine. Op de GIP databank wordt het ATC-classificatiesysteem gebruikt dat door de WHO is vastgesteld in het meest recente rapportagejaar. Deze indeling is toegepast op alle voorgaande jaren, zodat de gegevens over alle jaren op dezelfde wijze zijn geclassificeerd.

    

   ATC-codes per geneesmiddelgroep

   ADHD-middelen

   Antidepressiva

   Antipsychotica

   Astma- en COPD-middelen

   Cholesterolverlagers

   Diabetesmiddelen (insuline, oraal)

   Hepatitis C middelen

   HIV-middelen

   Maagmiddelen

   Pijnbestrijdingsmiddelen

   Slaap- en kalmeringsmiddelen

  Bronverantwoording
  • GIP databank

   De gegevens van het Genees- en hulpmiddelen Project (GIP) zijn gebaseerd op de declaratiegegevens voor de farmaceutische zorg (inclusief dieet- en voedingsmiddelen) en hulpmiddelenzorg afkomstig van 23 zorgverzekeraars. Het gaat daarbij om geneesmiddelen die extramuraal door huisarts of specialist zijn voorgeschreven en vervolgens zijn afgeleverd door een apotheker of leverancier van hulpmiddelen en op grond van de Zorgverzekeringswet (basispakket) door de zorgverzekeraar zijn vergoed. De gegevensbestanden zijn gebaseerd op het gebruik van genees- en hulpmiddelen van circa 16,7 miljoen verzekerden; dit betekent een dekking van 98% van het totale aantal verzekerden in Nederland. Sinds 2004 zijn de gegevensbestanden van het GIP op een voor iedereen toegankelijke manier ontsloten via www.gipdatabank.nl. De GIPdatabank is een unieke openbare gegevensbron met gedetailleerde cijfers over het gebruik van genees- en hulpmiddelen.