Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Gehoorstoornissen

Cijfers & Context

Aantal slechthorenden hangt af van definitie

Regionaal & Internationaal

Meer gehoorbeperkingen in Drenthe

Kosten

Zorguitgaven 1,35 miljard euro in 2017

Preventie & Zorg

Gehoorscreening bij pasgeborenen loont

Uitgelicht

Array

761.600 mensen met diagnose slechthorendheid

In 2018 waren er naar schatting 761.600 mensen met de diagnose slechthorendheid bekend bij de huisarts, 394.400 mannen en 367.300 vrouwen (46,1 per 1.000 mannen en 42,3 per 1.000 vrouwen).

Lees meer
Array

Meer gehoorbeperkingen in Drenthe

In de GGD-regio Kennemerland is het percentage volwassenen met een gehoorbeperking het laagst (3,2%). Het percentage inwoners van 19 jaar en ouder met een gehoorbeperking is het hoogst in de GGD-regio’s Drenthe (5,7%).

Lees meer
Array

Zorguitgaven voor gehoorstoornissen 1,35 miljard euro in 2017

De zorguitgaven voor gehoorstoornissen bedroegen 1,35 miljard euro in 2017. Dit komt overeen met 1,5% van de totale zorguitgaven van de gezondheidszorg in Nederland. Van de zorguitgaven voor gehoorstoornissen werd 29% besteed aan ziekenhuiszorg en 26% aan genees- en hulpmiddelen.

Lees meer
Array

Ruim 1.300 ziekenhuisopnamen in 2010 vanwege een gehoorstoornis

In 2010 vonden 1.348 ziekenhuisopnamen en 1.972 dagopnamen plaats voor gehoorstoornissen. Gemiddeld verbleven patiënten minder dan 3 dagen in het ziekenhuis.

Lees meer