Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Gehoorstoornissen

Cijfers & Context

Aantal slechthorenden hangt af van definitie

Regionaal & Internationaal

Meeste gehoorbeperkingen in Limburg

Kosten

Zorguitgaven 1,35 miljard euro in 2017

Preventie & Zorg

Gehoorscreening bij pasgeborenen loont

Uitgelicht

Array

795.000 mensen met diagnose slechthorendheid

In 2020 waren er naar schatting 795.000 mensen met de diagnose slechthorendheid bekend bij de huisarts, 418.000 mannen en 376.900 vrouwen. Vooral vanaf de leeftijd van vijftig jaar neemt het percentage mensen met slechthorendheid sterk toe.

Lees meer
Array

Meeste gehoorbeperkingen in Zuid-en Noord-Limburg

In de GGD-regio's Zuid- en Noord-Limburg is het percentage volwassenen met een gehoorbeperking het hoogst (6,1% en 5,3%). De GGD-regio Gooi- en Vechtstreek heeft met 3,0% relatief de minste volwassenen van 18 jaar en ouder met een gehoorbeperking. 

Lees meer
Array

Zorguitgaven voor gehoorstoornissen 1,35 miljard euro in 2017

De zorguitgaven voor gehoorstoornissen bedroegen 1,35 miljard euro in 2017. Dit komt overeen met 1,5% van de totale zorguitgaven van de gezondheidszorg in Nederland. Van de zorguitgaven voor gehoorstoornissen werd 29% besteed aan ziekenhuiszorg en 26% aan genees- en hulpmiddelen.

Lees meer
Array

Deelname aan neonatale gehoorscreening hoog

De deelname aan de neonatale gehoorscreening is hoog. De screening wordt meestal thuis afgenomen, in combinatie met de hielprikscreening, tussen de 4e en 7e dag na de geboorte.

Lees meer