Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Gehoorstoornissen

Cijfers & Context

Aantal slechthorenden hangt af van definitie

Regionaal & Internationaal

Meer gehoorbeperkingen in Drenthe

Kosten

Kosten van zorg 916 miljoen euro in 2011

Preventie & Zorg

Gehoorscreening bij pasgeborenen loont

Uitgelicht

Array

761.600 mensen met diagnose slechthorendheid

In 2018 waren er naar schatting 761.600 mensen met de diagnose slechthorendheid (lawaai- en ouderdomsslechthorendheid) bekend bij de huisarts, 394.400 mannen en 367.300 vrouwen (46,1 per 1.000 mannen en 42,3 per 1.000 vrouwen).

Lees meer
Array

Meer gehoorbeperkingen in Drenthe

In de GGD-regio Kennemerland is het percentage volwassenen met een gehoorbeperking het laagst (3,2%). Het percentage inwoners van 19 jaar en ouder met een gehoorbeperking is het hoogst in de GGD-regio’s Drenthe (5,7%).

Lees meer
Array

Zorgkosten voor gehoorstoornissen 916 miljoen euro in 2011

De kosten van de zorg voor gehoorstoornissen bedroegen 916 miljoen euro in 2011. Dit komt overeen met 1,0% van de totale kosten van de gezondheidszorg in Nederland. Van de kosten voor gehoorstoornissen werd 33% besteed aan genees- en hulpmiddelen en 37% aan ziekenhuiszorg.

Lees meer
Array

Ruim 1.300 ziekenhuisopnamen in 2010 vanwege een gehoorstoornis

In 2010 vonden 1.348 ziekenhuisopnamen en 1.972 dagopnamen plaats voor gehoorstoornissen. Gemiddeld verbleven patiënten minder dan 3 dagen in het ziekenhuis.

Lees meer